Погоджено схвалено


Кваліфікаційний рівень педагогівСторінка2/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.08 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Кваліфікаційний рівень педагогівАналіз освітнього рівня педагогів:

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів ДНЗ №6. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. За попередні три роки звільнення працівників проходило з причини виходу на пенсію та переходу на більш оплачувану роботу. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені масові (педради, педагогічні читання, семінари, семінари-практикуми, консультації), групові (методичні об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні (самоосвіта, докурсові та післякурсові завдання) форми методичної роботи.

З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів практикується така форма роботи як наставництво. Завдяки вмілому управлінню з боку завідувача Борисюк А.М. й наставників: вихователя-методиста Герасимчук Л.Ф.,вихователів Башенко Т.М., Загрудницької, Філінюк Н.Є.,, Рудюк Л.І. молоді педагоги Рудюк І.М., Климчук Т.В., Дуткевич Т.В., Фотюк М.А., Васькевич М.А., Лазарчук О.І., Павлюк Т.О., Гусарчук Н.М. отримали дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2011-2012 навчальному році було атестовано 6 педагогів. За результатами атестації вихователю-методисту Герасимчук Л.Ф. було встановлено 9 тарифний розряд та нагороджено Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації, Кузьмінчук Н.В. було встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», вихователям Коваль С.В. та Кирилюк О.В. – підтверджено 9 тарифний розряд та нагороджено їх Почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації, вихователям Загрудницькій В.А. та Іванюк М.І. – підтверджено 9 тарифікаційний розряд та нагороджено Грамотами відділу освіти Нетішинської міської ради.

Ініціативу, творчість, здатність до новаторства педагоги реалізували у своїх творчих роботах, які були представлені на міському і обласному конкурсах „Освіта Нетішина на шляхах реформування”. Програма «Маленькі дизайнери» вихователя Коваль С.В. була відзначена на міському рівні (І місце) та рекомендована для участі в обласній ярмарці педагогічних ідей та інновацій. Пропонована педагом програма була затверджена міською методичною радою та рекомендована для вивчення та впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів міста. Програма «Як стати колекціонером», вихователя Загрудницької В.А., була відзначена на міському рівні (І місце) та рекомендована для участі в обласній ярмарці педагогічних ідей та інновацій. За представлену систему роботи «Екологічне виховання дошкільників на основі еко (біо) центричної парадигми вихователь-методист Герасимчук Л.Ф. отримала ІІ місце. Система роботи також була представлена на обласному конкурсі. Роботи вихователів Кирилюк О.В. - Авторська програма «Дорослий дитячий садок», Іванюк М.І. - Програма розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку з використанням ТРВЗ- технології», Кузьмінчук Н.В. - Авторська програма проектно-дослідницької діяльності дошкільнят в процесі екологічного виховання «Я досліджую світ»» були відзначені на міському конкурсі (ІІІ місце).

На особливу увагу заслуговує досягнення молодого педагога Васькевич М.А. у Всеукраїнському конкурсі «Країна дошкілля запрошує», організований редакцією газети «БДВС», з авторською програмою з розвитку математичного мислення та логіки дітей раннього віку «Маленький професор».

Слід відмітити роботу вихователя-методиста Герасимчук Л.Ф.«Створення еколого-розвивального середовища в дошкільному навчальному закладі», матеріали якої ввійшли до збірки «Сучасний дошкільний заклад – середовище для розвитку особистості».

Педагоги дошкільного закладу приймають активну участь не лише у міських, обласних і всеукраїнських конкурсах, а й у конкурсах, які організовуються у дошкільному закладі. Так, у 2011-2012 н.р. педагоги стали активними учасниками таких конкурсів: «Краще розвивальне середовище дошкільного закладу», «Кращий ігровий майданчик закладу», «Лялька в українському вбранні». Всі учасники конкурсів були номіновані на різні номінації та нагороджені дипломами та грамотами за перемогу та участь у конкурсі.

Заслуговує на увагу високий рівень підготовки педагогів закладу в організації та проведенні методичних об’єднань та семінарів-практикумів: Кирилюк О.В. «Роль гри для розвитку дитини раннього віку», та Коваль С.В. – «Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами мистецтва».

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї викладені в Програмі розвитку дошкільного навчального закладу №6 на 2011-2017 рр., обговорюються на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.

Слід зазначити, що пошук композиції рішення організації методичного навчання педагогів мало вигляд інтегрованого процесу, що припускало варіації вже відомих методів роботи з інтерактивними. Під час інтерактивної взаємодії відбувалося не тільки накопичення знань, а також формувався механізм самореалізації кожного вихователя. Така методична робота не тільки насичувала її зміст, а у певній мірі впливала на якість безпосередньої роботи з дітьми.

Неодноразово інформація про заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу висвітлювалися вихователем-методистом Герасимчук Л.Ф. на сторінках газети Нетішинський вісник.Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів у 2011-2012 н.р.


Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів. З допомогою аналізу-методу наукового дослідження шляхом розкладання предмета на складові частини нам вдалося зробити оцінку виконання запланованих методичних заходів.

Аналіз виконання річного плану роботи ДНЗ №6 у 2011-2012 н.р.

№ п\п

Розділ річного плану

Кількість запла-нованих заходів

Виконано

Виконано частково

Не виконано

1.

Методична робота з кадрами

59

100 %


54

89,5%


5

10,5 %


-

0


2.

Робота методичного кабінету

16

100%


16

100 %


-

0


-

0


3.

Вивчення стану освітнього процесу

5

100%


5

100 %


-

0


-

0


4.

Організаційно-педагогічна робота

24

100%


20

90,2 %


2

4.9%


2

4,9 %


5

Робота з батьками

17

100%


15

88%


-

2

12%


6

Адміністративно-господарська робота

13

100%


13

100%


-

0


-

0

Причини часткового виконання запланованих заходів: недостатній рівень особистої участі педагогів у проведенні певних заходів, недостатня професійна компетентність педагогів у деяких питаннях. Тому дані чинники слід врахувати при складанні плану роботи на наступний навчальний рік.

Порівнюючи аналіз виконання річного плану роботи у 2011-2012н.р. з 2010-2011 н.р. можна констатувати, що в цьому навчальному році майже всі заплановані заходи виконані.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка