Погоджено схваленоСторінка3/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.08 Mb.
#341
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2010-2011 н.р. 2011-2012н.р.
Виконано – 91,1% Виконано - 91,8%%

Частково виконано - 15,4% Частково виконано - 5,2%

Не виконано - 3,2 Не виконано - 3%

Аналіз якості виконання запланованих заходів показав принципову обґрунтованість, доцільність використання інтерактивних форм та природність їх застосування у методичній роботі з педагогами.

Так під час проведення педагогічних рад: «Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини», «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї», семінарських занять на тему: «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності», «Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу» інтерактивного семінару «Стимулювання розвитку пізнавальної сфери дитини», засідання Круглого столу «Чи є у дитини права?» використовувалися такі інтерактивні форми роботи: методи «мозкового штурму», «дебатів», «інсценування», «колективного/групового проектування», «кола ідей», «ділових ігор», інформаційно-адаптивні вправи («педагогічний полілог»), інформаційно-творчі вправи, інтелектуальні ігри. У формі дискусії, активного обговорення проблеми готовності дитини до школи пройшов психолого-педагогічний семінар для вихователів старших групп та вчителів 1 класів на тему: «Наступність дошкільного навчального закладу та початкової школи».

Про результативність методичної роботи свідчить проведене анкетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі. Після узагальнення даних анкетування ми визначили показники інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Так, у 67% педагогів відзначена сильно виражена сприйнятливість до нового, у 18% - помірно виражена, у 15% - виявляється, але не завжди. 94% вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можливостей самовиразитися, вони були в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу. На їх думку, такі форми роботи значно гармонізують відносини на рівнях: адміністрація – вихователі, вихователь-вихователь, вихователь–діти. Отримана інформація дала різноманітний результат для роздумів, підстави для прийняття управлінських рішень.Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми, та альтернативні методики, а саме:

 • гуманно-особистісну технологію Ш. Амонашвілі гр. №1 ранній вік ( вихователі: Питель О.С., Кирилюк О.В.);

 • гуманну педагогіку В. Сухомлинського гр.№3 ранній вік (вихователі: Климчук Т.В., Павлюк Т.І.), гр.№2 молодший дошкільний вік (вихователі: Загрудницька В.А., Васькевич М.А.), № 10 молодший дошкільний вік (вихователі: Хомін І.Л., Ковальчук Л.О.), Гр. №8 (вихователь: Башенко Т.М.);

 • технологію раннього читання Г. Домана гр.№4 ранній вік ( вихователі: Максимчук Ю.П., Рудюк Л.І.);

 • технологію розв'язання винахідницьких завдань гр..№5 молодший дошкільний вік, (вихователі: Личик А.А., Михалевська Є.А.), гр. №9 молодший дошкільний вік, (вихователі: Іванюк М.І., Кузьмінчук Н.В.);

 • технологію „Створення ситуації успіху” гр.№7, №6, (старший дошкільний вік, вихователі: Горобець С.В., Ходорчук Ж.М, Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.);

 • елементи навчально-розвивального курсу „Логіка світу” (гр. №6 старший дошкільний вік, вихователі: Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.);

 • ейдетичні прийоми В. Артюховича (вчитель-логопед Гандзюк С.П., практичний психолог Погоріла А.Ю.);

 • елементи авторської програми М.Єфименка „Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку”, (інструктор з фізичної культури Габрук С.М.);

 • елементи концепції К. Орфа – музичні керівники: Дуткевич Т.В., Рудюк І.М.;

 • В методичному кабінеті створено банк даних інноваційних технологій, які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, ціле й нововведення, прогнозованих результатів.


Аналіз впровадження в практику роботи ДНЗ №6 інноваційних технологій за 2011-2012 н.р.

Моніторинг результатів інноваційної діяльності, який проводився впродовж року, дозволив прослідкувати розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити результативність проведеної роботи. В методичному кабінеті створено «Банк інновацій», які запроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів.

Варто зазначити, що в 2011-2012 н.р. на базі ДНЗ №6 працювали групи профільного спрямування: гр..№6 (старший дошкільний вік, вихователі: Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.)– поглиблене впровадження в практику роботи елементів навчально-розвивального курсу „Логіка світу” та гр..№7(старший дошкільний вік, вихователі: Горобець С.В., Ходорчук Ж.М,) – група екологічного спрямування.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної роботи за Базовою Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушення в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихованців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посилилась здатність дітей до вольових дій.

Слід відзначити роботу творчої групи закладу з вивчення «Проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною в світлі вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»», керівником якої є Башенко Т.М. Творчою групою було розроблено:


 • схеми організації взаємодії за блоками;

 • модель взаємин педагогів з батьками вихованців;

 • проект: «ДНЗ – дитина – родина»;

 • створено робочу групу у рамках підготовки конкурсу проектів "Партнерство заради виховання" за напрямком «Психолого-педагогічна освіта батьків».

Заслуговує на увагу проведена робота з помічниками вихователів завідувача ДНЗ №6 А.М. Борисюк та вихователя-методиста Л.Ф.Герасимчук. Впродовж року було проведено ряд семінарів, в ході яких висвітлювалися питання організації фізкультурно-оздоровчих прогулянок в різні пори року з дітьми дошкільного віку, виховання культурно-гігієнічних навичок, трудового виховання дітей дошкільного віку, ролі помічників вихователів у формуванні особистості дитини дошкільного віку.

Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок. Так, під час тематичного вивчення «Організація роботи з батьківською громадою» виявлено, що педагогами груп молодшого дошкільного віку №8 ( вихователі: Башенко Т.М., Павлюк Т.І.), №10 (вихователі: Хомін І.Л.,Ковальчук Л.О.), проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми організації роботи з батьківською громадою, підвищення фахової та методичної майстерності з даного питання. Варто зазначити, що мінімальні педагогічні знання, якими володіють батьки, не задовольняють потреб сьогодення. Тому вважаємо за необхідне продовжити в 2012-2013 н.р. роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практику роботи дошкільного навчального закладу.

Проведено тематичне вивчення стану роботи з питання „Організація трудової діяльності з дітьми старшого дошкільного віку” в групі №12 (вихователь:Польна Л.Ф.)

В ході контролю виявлено, що педагогом проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми трудового виховання дітей. У ході вивчення стану роботи з трудового виховання були проведені анкетування батьків і бесіди з дітьми, які показали, що 40% дітей виконують трудові доручення в сім’ї. Разом з тим 20% дітей у ході бесіди сказали, що виконують трудові доручення, але анкети батьків свідчать про відсутність даних доручень. Перевірка виявила, що частина дітей має не достатній рівень знань та практичних умінь з культури праці: цілеспрямування, планування етапів діяльності, організація робочого місця, вміння раціонально використовувати знаряддя та матеріали праці, вміння раціонально використовувати фактор часу в роботі, вміння порівнювати результат із запланованим.

Аналіз питання організації предметно-практичної діяльності з дітьми та дані проведеного анкетування показали, що важливість продовження роботи з координації дій дошкільного закладу та сім’ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяння ранній профорієнтації дошкільників буде пріоритетним в новому навчальному році.

В ході комплексної перевірки групи №9 (вихователі: Іванюк М.І., Кузьмінчук Н.В.) встановлено, що педагогами ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Слід відзначити високий рівень проведення занять, режимних моментів вихователями групи. Педагоги надають перевагу інтегрованим заняттям, завдяки чому у дошкільників формуються системні знання. Заслуговує на увагу організація самостійної вільної діяльності дошкільників вихователем Іванюк М.І.. Діти мають можливість вільно вибирати діяльність, яка відповідає їх нахилам та інтересам. Функція вихователя в даному випадку – створити активне предметно- розвивальне середовище.

Проведене вибіркове вивчення питання системи педагогічної роботи з основних форм пізнавальної діяльності у групі молодшого дошкільного віку№2 (вихователі:Загрудницька В.А., Васькевич М.А.)

Аналіз планування освітньо-виховної роботи педагогів показав, що пізнавальний розвиток дітей здійснюється через різні форми роботи, види діяльності: заняття, пошуково-дослідницьку діяльність, ігри-експериментування, виставки, розваги, продуктивну діяльність тощо.

Інші види контролю використовувалися, як правило, з метою надання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та перевірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи.

Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом другого півріччя 2011-2012 н.р. у ДНЗ №6 продовжував роботу логопедичнний пункт. За результатами проведеної роботи, встановлено, що вчителем-логопедом С.П. Гандзюк ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Педагог створила необхідні умови для проведення освітньо-виховного процесу на належному рівні. Логопедичний пункт забезпечений в повній мірі інструктивно-методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнанням, що сприяє досягненню позитивних результатів по виправленню та покращенню мови; в наявності є необхідна кількість розробок занять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами. Аналізуючи роботу вчителя – логопеда Гандзюк С.П. слід відмітити, що педагог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність - вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно – компенсаторні плани роботи з кожною дитиною.Так як логопедичний пункт функціонував з другого півріччя 2011-2012 н.р., спостерігається зниження результативності виправлення вад мовлення в порівнянні з попередніми роками.

За результатами аналізу відмічаємо результативність роботи: з 36 дітей старшого дошкільного віку, які відвідували логопункт 25 дітей (69,4%) пішли до школи без дефектів мовлення, 11 (30,6%)- рекомендованопройти повторний курс із шкільним логопедом. Виходячи з аналізу, можна відзначити результат роботи вчителя-логопеда Гандзюк С.П.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка