Погоджено схвалено


Показники ефективності роботи логопунктаСторінка4/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.08 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Показники ефективності роботи логопункта:


Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

Інструктор з фізичної культури Габрук С.М. проводить роботу за програмою з ефективним впровадженням елементів методики М.Єфименка.

Активну роботу в цьому напрямку проводять члени Школи здорової дитини (керівник: вихователь Рудюк Л.І.). На її засіданнях розглядалися актуальні питання щодо збереження фізичного та психічного здоров’я дітей. Підготовлено ряд консультацій: «Проблеми виховання здорової дитини в сучасних умовах», «Формування, зміцнення та охорона здоров’я дітей, як стрижнева проблема в освітньому процесі дошкільного навчального закладу», методичних порад для педагогів та батьків; засідання Круглого столу «Безпека і здоровя дітей», семінар «Виховання культури здоров'я у дошкільників, як один з напрямків здоров'язберігаючих технологій». Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя Т.М.Башенко з проблеми формування у дітей дошкільного віку валеологічного світогляду, який активно впроваджують у своїй діяльності педагоги міста.

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає стенди: „Зростаємо дужими”, листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, піші переходи з участю батьків. Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті дошкільного закладу.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Варто зазначити , що адміністрацією закладу розроблені циклограми контролю за фізичним розвитком дітей, які дають змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників.

В дошкільному закладі видано накази про проведення медико-педагогічного контролю та розподіл дітей на групи здоров’я. В річному плані роботи передбачені форми роботи з даного питання. Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять ведуться щомісячно.   

Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в педагогів ДНЗ не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому з даного питання планується провести Педагогічний всеобуч та залишити на контролі вихователя-методиста.

На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників.Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку (3-4 р.)

Обстежено 57 дошкільників

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

52

35

11

Норма

45

50

88

Нижче норми

3

5

1

Аналіз результатів обстеження засвідчує, що дошкільники молодшого дошкільного віку добре володіють основними рухами. Найбільша кількість дітей показала високий рівень (52%) під час бігу.

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку (4-5 р.)

Обстежено 46 дошкільників

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

67

35

25

Норма

33

63

73

Нижче норми

-

2

-

Як видно з таблиці найкращий результат зафіксовано в бігові (67%). Серед вихованців цієї вікової категорії виявлено 2 дітей, які показали низький рівень у виконанні основних рухів (стрибки).

Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей старшого дошкільного віку (5-6 р.)

Обстежено 46 дошкільників

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки (з місця/з розбігу) (%)

Метання(%)

Вище норми

35

53/23

26

Норма

63

44/74

74

Нижче норми

2

3/3

-

У дітей старшого дошкільного віку виявлено більш рівномірне відсоткове співвідношення показників бігу на швидкість та стрибків з місця.

Порівняльний аналіз результатів обстеження виконання основних рухів дошкільниками ДНЗ №6

2011 р. - 2012 р.

Вересень 2011 р.

Обстежено 146 дітей.

Біг на швидкість Стрибки з місця Метання на дальністьТравень 2011 р.

Обстежено: 149 дітей

Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним і потребує подальшого розвитку. Саме тому, вважаємо за необхідне одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу у 2012-2013 н.р. вважати: створення в дошкільному навчальному закладі здоров'я- зберігаючої системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Завідувачем ДНЗ №6 А.М. Борисюк розроблений план, циклограми та картки контролю за організацією харчування в ДНЗ. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

В ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри; здійснюється постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримується інтерес дитини до власного здоров’я.За останні 3 роки намітилася тенденція до поліпшення показників здоров'я дітей. Про це свідчить зниження рівня кількостей дітей підготовчої групи здоров'я, а також зниження рівня загальної захворюваності дітей і пропуск днів через хворобу однією дитиною.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка