Погоджено схвалено


Пропуск однією дитиною через хворобу за рікСторінка5/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.08 Mb.
#341
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Пропуск однією дитиною через хворобу за рік

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

У 2011-2012 навчальному році проводився аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу, який залишився на рівні 2011-2012 навчального року - 60%.Найкращі показники відвідування дітей було у 1-х класах (вихователі Гусарчук Н.І., Польна Л.Ф.), групі старшого дошкільного віку №7(вихователі: Горобець С.В., Ходорчук Ж.М.), групах молодшого дошкільного віку (4-5р.ж.) №9 (вихователі: Кузьмінчук Н.В., Іванюк М.І.), та гр№5 (вихователі: Михалевська Є.А., Личик А.А.). Нижче відвідування було у групах раннього віку № 2 (вихователі Загрудницька В.А., Васькевич М.А.), №3 (вихователі: Климчук Т.В., Павлюк Т.І.), №4 (вихователі:Рудюк Л.І., Максимчук Ю.П.) та групі старшого дошкільного віку №6 (вихователі:Філінюк Н.Є., Лазарчук О.І.). Аналізуючи показники захворювання та відвідування дітьми дошкільного закладу, можна зробити висновок, що переважна більшість дітей безпідставно не відвідують дошкільний заклад. Саме це дає підстави вважати, що проінформованість батьків щодо важливості суспільного дошкільного виховання недостатня, а тому протягом 2012-2013 н.р. педагогам всіх вікових груп необхідно більше уваги приділяти цьому питанню.

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, засіданнях Ради закладу, де аналізувалися показники захворювання та відвідування, розроблялися заходи щодо їх покращення.

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі, а також у проведенні С-вітамінізації. Всього за літній період в ДНЗ №6 було оздоровлено 152 дошкільники (з багатодітних сімей - 9, прожитковий мінімум – 2 дітей, діти із сімей із скрутним становищем -3, 1 дитина - інвалід дитинства, ЧАЕС - 15). Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно орієнтовного розподілу навчально-пізнавальної діяльності дошкільників та орієнтовного тематичного планування. Було збільшено кількість екскурсій в природу в порівнянні з навчальним роком, систематично проводилися розваги на свіжому повітрі.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю. Протягом 2011-2012 н.р. педагогами дошкільного закладу систематично проводилися батьківські збори, консультації, надавалися наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні пройшли батьківські конференції, досить плідно працювала Рада закладу (голова Ради: А.А. Личик), приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ. За рішенням батьківської конференції було порушено клопотання перед відділом освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради про моральне та матеріальне заохочення керівника ДНЗ №6 Борисюк А.М..

На високому рівні пройшли: засідання Клубу молодої сім’ї: семінар-практикум «Труднощі під час адаптації», тренінгові заняття «Стежиною батьківської мудрості», засідання круглого столу «Співробітництво сім"ї та дошкільного закладу в період адаптації».

Відповідно до інструктивно – методичних листів Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 р. №1/9 – 263, «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007 р. №1/9-583 в дошкільному навчальному закладі було створено робочу групу з організації обліку дітей , які проживають у прилеглому мікрорайоні,до складу якої ввійшли: Л.Ф. Герасимчук – вихователь-методист, Н.О. Яцкевич – діловод, С.М. Габрук – інструктор з фізичної культури, С.В. Коваль – вихователь, Т.В. Дуткевич – музичний керівник. Аналіз обліку дітей показав, що на закріпленій за ДНЗ території виявлено 2 дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади, і, взагалі, не охоплені дошкільною освітою. Одна дитина почала відвідувати старшу групу №6. Іншій родині,релігійні переконання якої спонукають надати перевагу родинному вихованню, було запропоновано відвідувати консультативний пункт «Дошкільнятко», який функціонує в д ошкільному закладі вже декілька років.

Громадським інспектором з охорони дитинства і материнства Герасимчук Л.Ф. систематично проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводились обстеження житлових умов сімей та складалися відповідні акти, надавалася консултативно-правова допомога родинам. З результатами цієї роботи батьки, працівники ДНЗ ознайомлювалися на батьківських конференціях, виробничих нарадах.

Варто зазначити, що права людини є пріоритетними щодо суспільних та державних інтересів. Система виховання й освіти дедалі більше орієнтується на гуманізацію, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей, покладених в основу прав людини. Саме тому, виходячи з положень Концепції Базового компонента дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі», педагогічному колективу необхідно виробити стратегію щодо правового виховання в умовах ДНЗ. Саме педагоги мають озброювати дитину насамперед умінням жити, сприймати життя в цілісності, піклуватися про формування гуманної особистості на основі знань своїх прав і свобод, а також відповідального ставлення до виконання своїх обов’язків, максимально сприяти соціальній адаптації дитини через формування основ правових знань. Тому проблема соціалізації дітей через правову освіту, основи безпеки життєдіяльності буде пріоритетним напрямком діяльності закладу в новому навчальному році.

Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників протягом року здійснювали психолог Погоріла А.Ю. та педагоги, які активно впроваджували в практику роботи з дітьми аутотренінги та психогімнастику для зняття чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей. Педагоги успішно використовували музику, казки, „етюди душі”, „екран настрою”.

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з школами міста. Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки до школи. Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтирів та суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати своє «Я».

Враховуючи важливість даного питання в дошкільному навчальному закладі проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за методикою К-Йірасека, тестами «ДАТ» та «ВМІ».

Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до навчання в школі.Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав: за психологічними критеріями з 49 обстежених дітей готові до шкільного навчання 48 дошкільників: у 77,6% (38 дітей) – високий рівень, 20,4% (9 дітей) – вище середнього, 1 дитина за висновками ПМПК не готова до навчання у школі (протягом 2012-2013 н.р. продовжить відвідувати ДНЗ).

Аналіз показників готовності дітей до школи у 2011-2012 н.р.


Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Дещо по іншому оцінювалися досягнення дітей раннього та молодшого дошкільного віку, які працювали за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, з зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням. Для практичного розв’язання цього важливого завдання педагоги використовували картки компетентності дошкільників та портфоліо як зібрання досягнень, фіксації успіхів у індивідуальному розвитку дитини.

Педагоги дошкільного закладу наполегливо працюють над виявленням творчого потенціалу дітей, розвитку їх інтелектуальних та творчих здібностей. Плідно працюють гуртки за інтересами:

"Юні олімпійці" (керівник: інструктор фізичної культури Габрук С.М.);

"Паперова казка " (керівник: вихователь зображувальної діяльності Коваль С.В.);

" Капітошка" (керівник: музичний керівник Дуткевич Т.В.);

"Джерельце" (керівник: вихователь Башенко ТМ.)

"Співаночка" (керівник: музичний керівник Рудюк І.М.);

"Пізнайко" (керівник: вихователь Філінюк Н.Є.)

Для пошуково-дослідницької діяльності та реалізації завдань пізнавального розвитку дошкільників в дошкільному закладі вже декілька років працює природничо-дослідницька лабораторія (відповідальні: І.Л. Хомін, Л.О. Ковальчук), предметно-розвиваюче середовище якої постійно поповнюється.

В ДНЗ обладнана студія зображувальної діяльності (вихователь: С.В.Коваль), яка призначена для збагачення життєвих та художньо-естетичних вражень, для творчого самовираження малят. В студії зібрані твори декоративно-ужиткового мистецтва, репродукції картин відомих світових митців та художників рідного краю, технічні засоби навчання.

Для прилучення дітей до національної культури нашого народу в закладі діє міні-музей української народної іграшки, експонати якого виготовлені руками вихованців дошкільного закладу.

Свої досягнення діти дошкільники демонстрували під час проведення музичних свят, розваг звіту гурткової роботи.

Ще кілька років тому управління ДНЗ будувалося на традиційних способах розробки перспективних планів і контролю за їх реалізацією. Основні недоліки такої роботи полягали в тому, що вимоги до майбутніх результатів визначалися з позиції сьогодення, а не перспектив. Але робота закладу в інноваційному режимі примусила переосмислити і по-новому будувати систему управління. Тому пошук нових моделей управління – відкритих і демократичних – стало органічною складовою адміністративної роботи в цьому навчальному році. Особистісно орієнтоване управління дошкільним навчальним закладом ставить у центр діяльності особистість, систему соціально значущих людських рис, творчий потенціал, персоналізацію внеску кожного у спільну діяльність. Визначити задоволення колективу роботою адміністрації вдалося за допомогою тесту «Цілеспрямованість роботи ДНЗ». За результатами тестування 92% працівників вважають, що заклад працює в режимі розвитку, 8% - в режимі очікування. Тобто, можна зробити висновок, що управління роботою закладу проходить в режимі розвитку.

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Не розв’язано й досі проблему фінансування ДНЗ у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

Разом тим, під керівництвом завідувача А.М. Борисюк та за допомогою батьків протягом 2011-2012 н.р. була зміцнена матеріальна база закладу, а саме: проведено поточний ремонт пошуково-дослідницької лабораторії,харчоблоку, пральні, медичного кабінету, кабінету заступника завідувача з АГЧ, групових кімнат; пофарбовано малі архітектурні форми, здійснено заміну лінолеуму в методичному кабінеті та студії зображувальної діяльності, проведено демонтаж залізобетонної конструкції на спортивному майданчику, яка створювала незручності в організації фізкультурно-оздоровчої роботи на свіжому повітрі.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах; заміна обладнання на харчоблоці; заміна комп’ютерної техніки.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2011-2012 н.р., Програму розвитку ДНЗ №6 на 2011-2917 роки, досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань: • продовжити роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу;

 • забезпечитити координацію дій дошкільного закладу та сім’ї у вихованні трудових навичок дошкільників, сприяти ранній профорієнтації дошкільників;

 • створити в дошкільному навчальному закладі здоров'я- зберігаючої системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників;

 • спрямувати педагогічну діяльність на роботу з соціалізації дітей через правову освіту, основи безпеки життєдіяльності.

Функціонування ДНЗ №6 у 2012-2013 н.р. буде регламентуватися нормативно-правовими актами, зокрема:

 • Конституцією України;

 • Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-ІІІ (із змінами, від 06.07.2010);

 • Закону України « Про мови в Українській РСР» від 28.10.89 р. № 8312 -11, зі змінами від 06.03.03р.

 • Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

 • Національною Доктриною розвитку освіти в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;

 • Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, який ухвалено рішенням колегії Міністерства освіти України від 28.10.1998 р. №14/2-7 зі змінами та доповненнями (Наказ МОНмолодьспорт № 615 від 22.05.12 року);

 • Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затвердженою Міністерством освіти і науки України від 21.03.2008 р. №3/2-2.;

 • Методичними аспектами реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» ( лист № 1\11-998 від 17.02.09)

 • Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;

 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»;


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка