Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотекиСторінка1/3
Дата конвертації20.11.2018
Розмір0.59 Mb.
#65158
  1   2   3
Пожежна безпека

в приміщеннях шкільної бібліотеки

При горінні книг, журналів, документів утворюється багато диму та інших небезпечних продуктів горіння. Пожежі у бібліоте­ках часто призводять до обвалення стелажів та завалення прохо­дів між ними. Небезпечні фактори таких пожеж здатні створювати реальну загрозу життю та здоров'ю людей, які перебувають у та­ких приміщеннях та у будівлі школи. Щоб запобігти виникненню пожежі в приміщенні шкільної бібліотеки та, у випадку якщо поже­жа все ж таки станеться, уникнути її розповсюдження на інші при­міщення школи, необхідно дотримуватися вимог пожежної безпе­ки та проводити відповідні профілактичні заходи.

Де має бути розташована шкільна бібліотека

Шкільна бібліотека, як правило, займає декілька приміщень (найпоширеніші — абонементський та читацький зали, книгосховище), які можуть розташовуватися на різних поверхах шкільної будівлі. Проте приміщення, в яких перебувають користувачі бібліотеки (абонентський та читацький зали бібліотеки), не можуть розміщуватися у підвальних та цокольних поверхах. Приміщення бібліотеки мають відділятися від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками та перекриттями. Двері приміщень книгосховища, а також кімнат, де зберігаються облікові документи, також мають бути протипожежними.

Приміщення бібліотек слід обладнувати установками автоматичного пожежогасіння.

Облаштування у приміщеннях бібліотеки безшумної підлоги та звукоізоляції із застосуванням синтетичних матеріалів дозво­ляється лише за умови використання нетоксичних матеріалів на негорючій основі та за умови узгодження з органами державного пожежного нагляду.

Усі приміщення шкільної бібліотеки мають бути обладнані і системами автоматичної пожежної сигналізації.

На кожному поверсі, де розташовані бібліотечні приміщення, має бути не менше ніж два переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасники з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше.Як обладнати бібліотеку

Приміщення бібліотеки обладнуються стелажами, виготовленими з негорючих матеріалів. В окремих випадках за погодженням з органами державного пожежного нагляду дозволяється встановлювати дерев'яні стелажі, оброблені вогнезахисними речовинами : згідно з ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств». Як допоміжне та спеціальне обладнання можна використовувати металеві шафи, сейфи, шафи-стелажі, а також відсіки-бокси з металевими перегородками і полицями.

Відстань між стаціонарними стелажами та шафами має відповідати таким нормам:


 • між рядами стелажів і шаф (головний прохід) — не менш ніж 1,2 м;

 • між стелажами (прохід) — не менш ніж 0,8 м (між стела­жами, на яких зберігаються картографічні документи, — не менш ніж 1,1 м);

 • між зовнішньою стіною будівлі та стелажами (шафами), паралельними стіні, — не менш ніж 0,8 м;

 • між стіною та торцями стелажів або шаф (обхід) — не j менш ніж 0,5 м;

 • між підлогою та нижньою полицею стелажа чи шафи — не менш ніж 0,2 м, у цокольних приміщеннях — не менш ніж 0,3 м;

 • між стелажами та приладами опалювальної системи — не менш ніж 1,1 м.

Ширина проходів між стелажами з висувними шухлядами, сейфами тощо має відповідати особливостям цього обладнання.

Відстань від ламп до стелажів має бути не меншою за 0,5 м.


У приміщеннях бібліотеки обов'язково мають бути вогнегасники. їх кількість розраховується таким чином: на кожні 50 м2 : площі підлоги приміщення по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше.

Допущені до експлуатації вогнегасники повинні мати: • облікові (інвентарні) номери за прийнятою в школі системою нумерації;

 • пломби на пристроях ручного пуску;

 • бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне забарвлення згідно з державними стандартами.


Заходи пожежної безпеки

Для кожної шкільної бібліотеки має бути розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки (приклад інструкції наведено у Додатку). Ця інструкція повинна вивчатися під час проведення протипожежного інструктажу та проходження пожежно-технічного мінімуму і має бути вивішена на видному місці у бібліотеці.

Кожне приміщення бібліотеки повинно мати план евакуації ; на випадок виникнення пожежі та окрему інструкцію про порядок дії під час пожежі.

Усі працівники і відвідувачі бібліотеки повинні бути ознайомлені з правилами пожежної безпеки. Відмітку щодо проведення такого ознайомлення слід робити в абонентській картці і читача за його особистим підписом.

Варто пам'ятати, що у приміщеннях бібліотеки забороняється:


 • користуватися електронагрівальними приладами (кип'я­тильниками, чайниками, плитками, камінами тощо), які не передбачені технологічним процесом, крім спеці­ально призначених і обладнаних для цього приміщень;

 • користуватися газовими паяльниками, паяльними лам­пами або будь-якими іншими приладами, що створюють відкрите полум'я;

 • здійснювати прибирання із застосуванням бензину, ке­росину, ефіру, інших вогненебезпечних розчинників;

 • залишати без нагляду підключене до електромережі енергоємне обладнання;

 • оббивати стіни приміщень матеріалами, які не обробле­ні або не просочені вогнезахисними сумішами;

 • захаращувати проходи між стелажами;

 • зберігати книги поблизу батарей центрального опалення;

 • ставити/класти на стелажі, шафи електрообладнання сторонні предмети;

 • палити.

Нормативні документи

 • НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

 • НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.

 • ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди.

 • ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ЗОШ №2

І.І.Платонова


ІНСТРУКЦІЯ

про заходи пожежної безпекиу приміщенні шкільної бібліотеки ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Красноармійська

1. Галузь застосування

 1. Ця Інструкція поширюється на приміщення бібліотеки ЗОШ №2 і визначає ви­моги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

 2. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання усіма працівниками, які перебу­вають у приміщенні бібліотеки, відвідувачами, учнями, а також обслуговуючим персоналом.

2. Вимоги пожежної безпеки

 1. Усі працівники бібліотеки під час прийняття на роботу повинні проходити протипо­жежний інструктаж та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

 2. Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень шкільноі бібліотеки здійснювати лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах державного пожежного нагляду.

 3. Приміщення бібліотеки мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згід­но з ДСТУ ISO 6309:2007.

 4. Меблі та обладнання бібліотеки мають розміщуватися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше ніж 1,0 м].

 1. Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захаращувати.

 1. Світильники евакуаційного освітлення мають вмикатися з настанням сутінків, шля­хи евакуації, що не мають природного освітлення, повинні постійно освітлюватися електрич­ним світлом.

 2. Евакуаційні виходи повинні бути позначені покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, світлові покажчики «Вихід» повинні постійно бути справними.

 3. У міру накопичення легкозаймистих відходів (використаного паперу тощо), а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

 1. Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані:

 • від електрощитів, електрокабелів, проводів — не менше ніж 1,0 м;

 • від світильників — 0,5 м;

 • від приладів опалення — 0,25 м.

 1. Відстань від ламп до стелажів має бути не меншою за 0,5м.

 2. Відстань між стаціонарними стелажами та шафами має відповідати таким нормам:

 • між рядами стелажів і шаф (головний прохід) — не менш ніж 1,2 м;

 • між стелажами (прохід) — не менш ніж 0,8 м (між стелажами, на яких зберігаються картографічні документи, — не менш ніж 1,1 м);

 • між зовнішньою стіною будівлі та стелажами (шафами), паралельними стіні — не менш ніж 0,8 м;

 • між стіною та торцями стелажів або шаф (обхід) — не менш ніж 0,5 м;

 • між підлогою та нижньою полицею стелажа чи шафи — не менш ніж 0,2 м, у цо­кольних приміщеннях — не менш ніж 0,3 м;

 • між стелажами та приладами опалювальної системи — не менш ніж 1,1 м.

2.12. Ширина проходів між стелажами з висувними шухлядами, сейфами тощо повинна
відповідати особливостям цього обладнання.

2.13. Електромережі, електроприлади та апаратура мають експлуатуватися лише у справ­ному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів-виробників. 1. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

 2. Електрощити, групові електрощитки мають бути оснащені схемами підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата за­хисту (плавкої вставки).

 1. Установлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, переми­качів та інших подібних апаратів допускається лише з підкладанням під них суцільного него­рючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

 2. Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники бібліотеки зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування.

 3. Пожежні крани мають бути укомплектовані пожежними рукавами та стволами од­накового з ними діаметра, а також важелями для полегшення відкривання вентилів, утриму­ватися справними й доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців во­ни мають перевірятися на працездатність ліцензованою організацією, яка здійснює їх техніч­не обслуговування.

 4. Пожежні рукави слід утримувати сухими, складеними в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням, не допускається.

 5. Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати, і вони повинні мати отвори для провітрювання.

 6. На дверцятах пожежних шаф ззовні після літерного індексу «ПК» слід указати по­рядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони. Улаштовуючи ша­фи, слід ураховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.

 7. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

 8. Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання.

 9. Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників необхідно здійснюва­ти згідно з чинними Типовими нормами належності вогнегасників та галузевими правилами пожежної безпеки.

 1. На поверсі, де розташована бібліотека, має бути не менше ніж два переносних (по­рошкових, водопійних або водяних) вогнегасники з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, на кожні 50 м2 площі підлоги приміщення бібліотеки слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше.

 2. Відстань від найвіддаленішого місця у бібліотеці до вогнегасника не повинна пере­вищувати 10 м.

2.31. Вогнегасники в місцях розміщення не повинні створювати перешкоди під час ева­куації людей.

2.34. Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними. Періо­дичний огляд вогнегасників має здійснюватися особою, відповідальною за пожежну безпеку не рідше одного разу на місяць. 1. Місця розташування вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чин­ними державними стандартами.

 2. Усі приміщення бібліотеки повинні бути обладнані системами автоматичної по­жежної сигналізації.

 3. Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. До них має бути забезпечений вільний доступ.

 4. Відстань від складованих матеріалів і обладнання до сповіщувачів повинна бути не менше ніж 0,6 м.

 5. В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи зами­каються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприла­дів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що працю­ють цілодобово).

 6. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення роботи зобов'язаний:

 • ретельно оглянути всі приміщення бібліотеки, пересвідчитись у тому, що нема по­рушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

 • вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком електро­обладнання, яке відповідно до вимог роботи має працювати цілодобово).

3. У приміщеннях бібліотеки забороняється

3.1. Улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами). 1. Використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером.

 2. Користуватися електронагрівальними приладами (кип'ятильниками, чайниками, плитками, камінами тощо], крім спеціально призначених і обладнаних для цього приміщень.

 3. Залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів.

 4. Захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави й пожежний інвентар не за призначенням.

 5. Використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвен­тарю шафи (ніші] інженерних комунікацій.

 6. Проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозво­лу (наряду-допуску], застосовувати легкозаймисті рідини.

 7. Улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, під­йомні, такі що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей.

 8. Захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші й площадки, вести­бюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину.

 1. Застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання стін і стель.

 2. Розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, пристосовувати їх для зберігання, у т.ч. тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалів.

 3. Установлювати телекамери в проходах таким чином, щоб вони перешкоджали ева­куації людей.

 4. Устеляти підлогу на шляхах евакуації ковзкими матеріалами.

 5. Користуватися газовими паяльниками, паяльними лампами або будь-якими інши­ми приладами, що створюють відкрите полум'я.

 6. Здійснювати прибирання із застосуванням бензину, керосину, ефіру, інших вогнене­безпечних розчинників.

 7. Залишати без нагляду підключене до електромережі енергоємне обладнання.

 8. Оббивати стіни приміщень матеріалами групи горючості ГЗ, Г4, які не оброблені або не просочені вогнезахисними сумішами.

 9. Захаращувати проходи між стелажами, зберігати книги поблизу батарей централь­ного опалення.

 10. Ставити, класти на стелажі, шафи й електрообладнання сторонні предмети.

 11. Палити.

4. Загальний порядок дій у разі пожежі

4.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння] співробітник бібліотеки зобов'язаний: • негайно повідомити про це телефоном 101 пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення поже­жі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

 • вжити (за можливості] заходів щодо евакуації людей (учнів], гасіння (локалізації] пожежі та збереження матеріальних цінностей;

 • повідомити про пожежу керівника школи чи відповідну компетентну посадову осо­бу та/або службу безпеки/охорони (за наявності];

 • у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну тощо];

 • вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

 • розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

 • зустріти підрозділи пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допо­могу в процесі гасіння пожежі.

РОЗРОБЛЕНО УЗГОДЖЕНО

Прізвище, ім'я, по батькові, посада Прізвище, ім'я, по батькові, посада

та підпис особи, яка розробляла інструкцію та підпис особи, з якою погоджено текст

інструкції

Кравець С.В. Завідуюча бібліотекою ДЗОШ № 20 Єнюхина О.В..Заступник директора з НВРЗ 1 липня, 1вересня, 1 жовтня та 1 грудня 2011 року зміню­ється розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) пра­цівника 1-го тарифного розряду за ЄТС1. У той же час розміри по­садових окладів працівників бюджетної сфери, до яких належать і бібліотечні працівники, установлюються з урахуванням розміру заробітної плати працівника 1-го тарифного розряду і згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11 травня 2011 р. № 524 становить з 1 липня — 635 грн, з 1 вересня — 641 грн, з 1 жовтня — 660 грн, 1 грудня — 704 грн.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557» від 20 червня 2011 р № 595 (далі — Наказ № 595) розмір посадових окладів для зазначеної: категорії працівників до кінця 2011 року становитиме:Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт на III етапі ЄТС

з 1 липня 2011р.

з 1 вересня 2011р.

з 1 жовтня 2011р.

з 1 грудня 2011р.

7

1,54

1015

1015

1040

1084

8

1,64

1041

1051

1082

1155

9

1,73

1099

1109

1142

1218

10

1,82

1156

1167

1201

1281

11

1,97

1251

1263

1300

1387

12

2,12

1346

1359

1399

1492


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка