Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016



Скачати 45.42 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір45.42 Kb.
ТипПоложення
 • ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до НТУ “ХПІ” на 2016 рік
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання ПОДАЮТЬ ЗАЯВИ ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ.
 • Окрім осіб, які складають вступні іспити або мають право на вступ поза конкурсом. Такі особи подають заяви в паперовій формі
 • 2. Всі інші категорії вступників (старші курси, 5 курс, заочна форма) подають заяви тільки в паперовій формі.
 • ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ:
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • 3. При вступі на бюджет абітурієнт має право подати 15 заяв на 5 спеціальностей до будь-якої кількості ВНЗ.
 • Кількість заяв на спеціальності, на яких бюджет відсутній, не обмежується.
 • 5. Університети мають право самостійно встановлювати перелік конкурсних дисциплін
 • ЗНО з української мови та літератури – обов’язкове.
 • ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ
 • (продовження)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • 8. При вступі на ступінь «магістр» і ОКР «спеціаліст» дозволений принцип «перехресного вступу» у разі успішного проходження вступного випробування за фахом.
 • На ступені «бакалавр» (1 курс), «магістр» та ОКР «спеціаліст» прийом проводиться за новим переліком спеціальностей (Перелік 2015),
 • на 2,3 курси – за старим переліком напрямів.
 • ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ
 • (продовження)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • 10. Обсяг держзамовлення на 1 курс формується таким чином:
 • МОН – до 01 червня затверджує перелік профільних спеціальностей ВНЗ.
 • НТУ “ХПІ” – до 15 червня визначає мінімальний та максимальний обсяг державного замовлення.
 • Обсяг державного замовлення не повинен перевищувати держзамовлення попереднього року більше, ніж на 25 %.
 • ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ
 • (продовження)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • 11. Якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб.
 • 12. Екзамен з іноземної мови складають як вступники на ступінь “магістр”, так і на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”
 • ВІДМІННОСТІ В НОВИХ ПРАВИЛАХ ПРИЙОМУ
 • (продовження)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ – 2016
 • ЗАРАХУВАННЯ
 • абітурієнтів при вступі на 1 курс здійснюється на конкурсній основі
 • відповідно до
 • КОНКУРСНОГО БАЛУ
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2015
 • Конкурсний бал складається наступним чином:
 • Складова конкурсного балу
 • Ваговий коефіцієнт
 • Конкурсний бал кожної складової
 • Відсоток складової
 • Профільна
 • дисципліна
 • 200 балів
 • 0.45
 • 90 балів
 • 45 %
 • Додаткова дисципліна
 • 200 балів
 • 0.2
 • 40 балів
 • 20 %
 • Українська мова і література
 • 200 балів
 • 0.2
 • 40 балів
 • 20 %
 • Середній бал атестату
 • 200 балів
 • 0.1
 • 20 балів
 • 10 %
 • Оцінка за ПК або переможцям олімпіад
 • 200 балів
 • 0,05
 • 10 балів
 • 5 %
 • ВСЬОГО
 • 1.0
 • 200 балів
 • 100 %
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Перелік конкурсних дисциплін в НТУ “ХПІ”
 •  
 • Назва спеціальності
 • Дисципліна
 • Профільна
 • За вибором абітурієнта
 • 1
 • Фізична культура і спорт
 • спорт. нормативи
 • біологія, історія, математика
 • 2
 • Філологія
 • англ. мова
 • 3
 • Соціологія
 • історія
 • іноз. мова, математика, географія, біологія
 • 4
 • Психологія
 • біологія
 • математика, історія, іноз. мова
 • 5
 • Економіка
 • математика
 • історія, географія, іноз. мова, фізика
 • 6
 • Маркетинг
 • математика
 • історія, географія, іноз. мова, фізика
 • 7
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • математика
 • історія, географія, іноз. мова, фізика
 • 8
 • Облік і оподаткування
 • математика
 • історія, географія, іноз. мова, фізика
 • 9
 • Менеджмент
 • математика
 • історія, географія, іноз. мова, фізика
 • 10
 • Екологія
 • математика
 • географія, біологія, історія, хімія
 • 11
 • Прикладна математика
 • математика
 • іноз. мова, фізика, Історія
 • 12
 • Прикладна фізика та наноматеріали
 • фізика
 • математика, хімія, іноз. мова, географія
 • 13
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • продовження
 •  
 • Назва спеціальності
 • Дисципліна
 • Профільна
 • За вибором абітурієнта
 • 14
 • Системний аналіз
 • математика
 • історія, фізика, іноз. мова
 • 15
 • Комп'ютерна інженерія
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова
 • 16
 • Інженерія програмного забезпечення
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова
 • 17
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 18
 • математика
 • хімія, біологія, іноз. мова, географія
 • 19
 • Матеріалознавство
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 20
 • Прикладна механіка
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 21
 • Галузеве машинобудування
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 22
 • Теплоенергетика
 • математика
 • географія, фізика, іноз. мова, хімія
 • 23
 • Гідроенергетика
 • математика
 • географія, іноз. мова, хімія, історія
 • 24
 • Енергетичне машинобудування
 • математика
 • фізика, іноз. мова, географія, хімія
 • 25
 • Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 26
 • Мікро- та наносистемна техніка
 • математика
 • фізика, хімія, іноз. мова, біологія
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • продовження
 •  
 • Назва спеціальності
 • Дисципліна
 • Профільна
 • За вибором абітурієнта
 • 27
 • Електроніка
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 28
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • математика
 • фізика, іноз. мова, історія
 • 29
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • математика
 • фізика, іноз. мова, хімія
 • 30
 • Хімічні технології та інженерія
 • математика
 • хімія, біологія, іноз. мова, історія
 • 31
 • Біотехнології та біоінженерія
 • біологія
 • хімія, математика, іноз. мова, географія
 • 32
 • Харчові технології
 • математика
 • хімія, біологія, іноз. мова, географія
 • 33
 • Залізничний транспорт
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 34
 • Автомобільний транспорт
 • математика
 • фізика, історія, іноз. мова, хімія
 • 35
 • Цивільна безпека
 • математика
 • біологія, історія, географія, хімія
 • 36
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • історія
 • математика, іноз. мова, географія, біологія
 • 37
 • Видавництво та поліграфія
 • математика
 • фізика, іноз. мова, хімія
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Для вступу на 1 курс НТУ «ХПІ» проводить вступні випробування (липень) лише для наступного контингенту абітурієнтів:
 • осіб, які для вступу повинні складати випробування
 • зі спортивних нормативів,
 • осіб, які мають відповідні захворювання (сумісний наказ МОН та МОЗ),
 • осіб, які не атестовані з української мови складають вступне випробування з російської мови (або вони подають сертифікат ЗНО з мови, оцінки з якої виставлені в атестаті)
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Для проведення вступних випробувань
 • створюються предметні екзаменаційні комісії
 • в НТУ “ХПІ”

Зарахування на держбюджет в НТУ “ХПІ” здійснюється в порядку пріоритету:

 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • - мають право на зарахування поза конкурсом (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди, Чорнобильці, діти шахтарів, діти загиблих військовослужбовців Збройних Сил України), - мають право вступу за співбесідою,
 • - за загальним конкурсом (на підставі балів з сертифікатів зовнішнього тестування або вступних іспитів в НТУ “ХПІ”)

Мають право на зарахування за співбесідою:

 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • 1. Чорнобильці - відмінники;
 • 2. Особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21.11.2013 року по 21.02.2014 року (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
 • 3. Особи, визнані інвалідами війни.
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ:
 • - на основі сертифікатів ЗНО
 • З 11 по 27 липня
 • - на основі вступних випробувань в НТУ “ХПІ”
 • З 11 по 20 липня
 • Для вступу на 1 курс денної форми навчання в НТУ “ХПІ”
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:
 • зі спортивних нормативів:
 • з 18 по 27 липня
 • з конкурсних дисциплін НТУ “ХПІ” (для осіб з обмеженими фізичними можливостями; осіб, не атестованих з української мови):
 • з 21 по 27 липня
 • Вступ на 1 курс денної форми
 • навчання в НТУ “ХПІ”
 • (продовження)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:
 • не пізніше 12-00 6 серпня
 • ЗАРАХУВАННЯ на контракт:
 • до 12 серпня
 • Вступ на 1 курс денної форми
 • навчання в НТУ “ХПІ”
 • (продовження)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Рекомендація до ЗАРАХУВАННЯ на бюджет відбувається в одну “хвилю”
 • Вступники, які рекомендовані до зарахування на бюджет, повинні надати оригінали документів до 5 серпня (до 18-00)
 • На контракт – до 10 серпня.
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • УВАГА!
 • Особи які були рекомендовані до зарахування, але не виконали умов зарахування в установлені терміни (не надали оригінали документів)
 • ВТРАЧАЮТЬ ПРАВО НА ЗАРАХУВАННЯ НА БЮДЖЕТ
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів
 • з числа контрактного контингенту
 • Особи, які не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з НТУ "ХПІ“
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт):
 • з 11 липня по 11 серпня
 • ЗАРАХУВАННЯ (бюджет, контракт):
 • до 26 серпня
 • Для вступу на 1 курс заочної форми навчання в НТУ “ХПІ”
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • При вступі на 1 курс денної та заочної форми навчання в НТУ "ХПІ"
 • конкурс проводиться за
 • спеціальностями в межах факультету
 • Вступ на старші курси (2 – 4 курс)
 • або
 • на 1 курс скороченої форми навчання
 • відбувається за результатами фахових вступних випробувань в НТУ «ХПІ»
 • Зарахування на старші курси або
 • на 1 курс скороченої форми навчання
 • в НТУ “ХПІ” випускників технікумів та коледжів відбувається за умови вступу
 • на споріднений напрям підготовки
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ДЛЯ ВСТУПУ НА СТАРШІ КУРСИ :
 • ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт):
 • З 11 по 20 липня
 • ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:
 • З 21 по 27 липня
 • ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:
 • до 6 серпня
 • ЗАРАХУВАННЯ на контракт:
 • до 12 серпня
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Вступ на 5 курс (спеціаліст або магістр) денної та заочної форми навчання відбувається за конкурсом
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Конкурсний бал
 • де Б – конкурсний бал,
 • М – оцінка вступного іспиту з іноземної мови,
 • Р – оцінка з захисту дипломної роботи (проекту) бакалавра,
 • Дi – оцінки з виписки до диплому бакалавра,
 • n – кількість оцінок у виписці до диплому бакалавра,
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Для вступу на 5 курс осіб, які отримали диплом бакалавра:
 • у іншому ВНЗ,
 • на іншому факультеті НТУ “ХПІ”,
 • на іншій кафедрі,
 • за іншим напрямом підготовки
 • у формулі визначення конкурсного балу
 • оцінка з захисту дипломної роботи (проекту) бакалавра замінюється на оцінку випробування за фахом
 • Для проведення випробувань за фахом в НТУ “ХПІ” створюються фахові атестаційні комісії
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Для проведення випробувань з іноземної мови в НТУ “ХПІ” створюються відповідні атестаційні комісії
 • Проведення випробувань з іноземної мови покладається на Центр незалежного тестування НТУ “ХПІ”
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Вступ на 5 курс відбувається в терміни
 • (денна та заочна форма навчання):
 • ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
 • на бюджет:
 • З 1 липня по 27 серпня
 • на контракт:
 • З 1 липня по 12 вересня
 • ЗАРАХУВАННЯ (бюджет):
 • до 30 серпня
 • ЗАРАХУВАННЯ (контракт):
 • до 15 вересня
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Терміни проведення вступних іспитів з іноземної мови для вступників на ступінь “магістр” та ОКР “спеціаліст”:
 • З 1 липня по 1 серпня
 • Додаткові іспити з іноземної мови:
 • 27 серпня, 14 вересня
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • При вступі на 5 курс для здобуття рівня “спеціаліст” зарахування на держбюджет здійснюється в порядку пріоритету:
 • мають право на зарахування поза конкурсом (інваліди 1 та 2 груп, Чорнобильці 1 та 2 категорії), - мають право на зарахування за загальним конкурсом, (прохідний бал), - мають право на зарахування за загальним конкурсом, (напівпрохідний бал).
 • При вступі на 5 курс для здобуття ступеня “магістр”:
 • - не допускається вступ поза конкурсом
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • ДЛЯ ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ :
 • ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (бюджет, контракт):
 • З 1 липня по 30 серпня
 • ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ:
 • З 1 по 30 вересня
 • ЗАРАХУВАННЯ на бюджет:
 • до 25 жовтня
 • ЗАРАХУВАННЯ на контракт:
 • до 30 жовтня
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Вступ на навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
 • До приймальної комісії вступник подає:
 • - заяву в паперовій формі,
 • - копію диплома і додатка;
 • - копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • - записку про співбесіду керівника із вступником;
 • - особистий листок з відділу кадрів;
 • - автобіографію;
 • - витяг із засідання кафедри та факультету про рекомендацію до вступу в аспірантуру;
 • - список опублікованих наукових праць (або реферат)
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Вступні випробування складаються з вступного іспиту із:
 • - спеціальності;
 • - іноземної мови ;
 • - філософії.
 • Вступний іспит з іноземної повинен відповідати
 • рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій
 • з мовної освіти
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Конкурсний бал
 • де КБА – конкурсний бал,
 • С – бал вступного іспиту із спеціальності;
 • І – бал вступного іспиту з іноземної мови;
 • Ф – бал вступного іспиту з філософії.
 • КБА = 0,5 · С + 0,3 · І + 0,2 · Ф,
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Для проведення випробувань створюються відповідні предметні комісії.
 • До складу предметних комісій включаються кандидати наук та доктори наук, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • При вступі в аспірантуру зарахування на держбюджет здійснюється:
 • - за конкурсним балом від більшого до меншого, - при однаковому конкурсному балі першочергове право на зарахування мають особи, які мають вищі результати з:
 • спеціальності;
 • іноземної мови.
 • При вступі в аспірантуру для здобуття ступеня “доктора філософії”:
 • - не допускається вступ поза конкурсом
 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ - 2016
 • Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням призначається науковий керівник зі складу наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.
 • Дякую за увагу !

Скачати 45.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка