Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положенняСкачати 273.21 Kb.
Дата конвертації06.11.2016
Розмір273.21 Kb.
ТипПоложення
ПОЛОЖЕННЯ

про опорний загальноосвітній навчальний заклад

в питань роботи з основ здоров’я

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови створення і порядок організації діяльності опорного (базового) загальноосвітнього навчального закладу (далі – опорна школа) в системі роботи з основ здоров’я.

1.2. Опорна школа є центром науково-експериментальної та методичної роботи щодо вивчення педагогічних інновацій з питань роботи з основ здоров’я і служить навчальною базою для загальноосвітніх навчальних закладів району.

1.3. Опорною школою може бути загальноосвітній навчальний заклад будь-якого типу і форми власності, педагогічний колектив якого складається з творчо працюючих педагогів, що володіють високим рівнем професійної компетентності з питань функціонування і розвитку загальноосвітнього навчального закладу і що мають досвід інноваційної і експериментальної діяльності.2. Мета та основні завдання опорної школи

2.1. Опорний загальноосвітній навчальний заклад роботи з основ здоров’я створюється з метою розповсюдження науково обґрунтованого досвіду організації спільної діяльності педагогічного колективу навчального закладу, органів управління освітою, соціальних партнерів щодо створення умов для здобуття якісної освіти учнями шкіл та надання методичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам району з реалізації пріоритетних напрямів.

2.2. Основними завданнями діяльності опорної школи є:


   1. Створення безпечних санітарно-гігієнічних та комфортних умов навчально-виховного процесу.

   2. Апробація на своїй навчальній базі нових технологій організації роботи з Цивільного захисту навчання учнів, адаптація їх до умов педагогічної практики.

   3. Забезпечення просторової доступності освітніх послуг високої якості.

   4. Забезпечення учням можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії, програм різного рівня складності, що відповідає потребам особистості не лише в освітньому, але і у процесуальному плані.

   5. Організація навчання адміністрації шкіл, керівників районних методичних об'єднань вчителів за фахом щодо використання в практиці новітніх досягнень педагогічної науки, оперативному оволодінню передовим педагогічним досвідом, новаторським формам та методам, навичкам управління в умовах модернізації системи освіти.

   6. Створення умов для безперервного професійного вдосконалення адміністрації шкіл району на базі опорної школи.

   7. Формування і розповсюдження передового педагогічного досвіду з перспективних напрямів розвитку роботи з основ здоров’я.3. Організація діяльності опорної школи

3.1. Статус «Опорна школа в системі роботи з основ здоров’я надається загальноосвітньому навчальному закладу на підставі наказу районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради.

3.2. Опорна школа повинна бути забезпечена сучасними засобами навчання і устаткуванням, що дозволяє якісно здійснювати освітній процес і мати можливості щодо додаткового ресурсного забезпечення, а також наявністю місцевих умов для навчання педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів району.

3.3. Наданий загальноосвітньому навчальному закладу статусу «опорного» не приводить до зміни організаційно-правової форми та типу навчального закладу і в його Статуті не фіксується.

3.4. Кількість опорних шкіл з роботи з Цивільного захисту в районі визначається з урахуванням реальної потреби в них.

3.5. Опорна школа забезпечує викладання в повному об'ємі базових загальноосвітніх предметів і ту частину, яку вона здатна реалізувати у рамках своїх можливостей.

3.6. Опорна школа повинна відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм.

3.7. Опорна школа повинна мати доступ до мережі високошвидкісного Інтернету.

3.8. Опорна школа надає консультативну допомогу навчальним закладам районної мережі в організації роботи з Цивільного захисту

3.9. Опорна школа забезпечує збір, аналіз і систематизацію досвіду роботи навчального закладу з питань організації роботи з Цивільного захисту

3.10. Опорна школа здійснює взаємодію з соціальними партнерами.
4. Науково-методична діяльність опорної школи

4.1. Науково-методичне керівництво діяльністю опорної школи здійснює методична рада навчального закладу.

4.2. Формою роботи з керівниками шкіл і шкільних методичних об'єднань, а також творчих груп на базі опорної школи можуть бути семінари, що постійно діють, практикуми, дискусії, ділові ігри, індивідуальні і групові консультації з практичним показом передового педагогічного досвіду через систему відкритих занять методичних об'єднань, творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду з питань роботи з основ здоров’я

4.3. Опорна школа організовує і проводить роботу щодо підвищення професійного рівня адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів району відповідно до затвердженого плану роботи. З цією метою в опорній школі розробляються і доводяться до відома всіх шкіл мережевої взаємодії графіки відкритих навчальних занять (лекцій, семінарів, практикумів, заліків, суспільних оглядів знань та інше) з вказівкою теми, методичної мети, дати і часу проведення, прізвища відповідального; групових (тематичних) і індивідуальних консультацій з вказівкою дати і часу проведення, а також перелік семінарів-практикумів, науково-практичних конференцій, творчих звітів адміністрації або всього педагогічного колективу і таке інше.


5. Права опорної школи

5.1. Опорна загальноосвітня школа має право на вибір форм та методів роботи з керівниками шкіл, районних методичних об'єднань, творчих груп, педагогічних майстерень, стажувань в рамках підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

5.2. Опорна школа має право надавати допомогу в тиражуванні і розповсюдженні науково-методичного продукту діяльності свого навчального закладу і шкіл-партнерів, що беруть активну участь у мережевій взаємодії.
6. Діловодство

6.1. У загальноосвітньому навчальному закладі, який має статус опорної школи з проведення допрофільної підготовки та профільного навчання, повинна бути наступна документація: • положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад;

 • програма розвитку опорного загальноосвітнього навчального закладу;

 • протоколи про результати дослідно-експериментальної діяльності в системі допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • матеріали проведених науково-методичних семінарів, тренінгів, круглих столів тощо;

 • звіти про виконану роботу;

 • аналіз діяльності за минулий навчальний рік.


Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №130
Мета діяльності опорної школи:

 • Cтворення умов для підвищення науково-теоретичного,методичного, психолого-педагогічного рівня з предмету основи здоров’я;

 • Опанування організаторських, конструктивних, комунікативних умінь;

 • Розв’язання нових наукових завдань зорієнтованих на інноваційну, експериментальну діяльність;

 • Відповідно до рекомендацій МОН України, орієнтувати вчителів основ здоров’я на обов’язкове використання на уроках технології «Освіта на основі розвитку життєвих навичок» (ООЖН);

 • Підвищення якості навчально-виховної роботи з дітьми у навчальних закладах з питань здорового способу життя, особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях

Проблема над якою працює опорна школа з основ здоров’я

 • Створення умов для виховання в учнів здорового способу життя, формування поведінкового імунітету щодо шкідливих звичок та ризикованої поведінки, безпечної життєдіяльності,попередження травматизмуЗавдання опорної школи:

 • Плануванні у навчальному закладі «Тижня безпеки життєдіяльності»:

-    забезпечення мінімально необхідного, але достатнього рівня знань і умінь дітей з питань особистої безпеки;
-    створення конструктивної атмосфери та позитивного емоційного фону при проведенні заходів тижня з метою запобігання залякуванню та емоційному пригніченню дітей;
-    суворе дотримання вимог техніки безпеки при проведенні заходів.

 • Поглиблення та оновлення знань з основ здоров’я, раціональне поєднання теорії з практикою, розширення власного досвіду вчителів через використання інноваційних форм проведення навчальних занять.

 • Систематичне вивчення фахової літератури, що висвітлюють питання здорового способу життя, безпеки щоденного життя, фізичного розвитку підлітків, профілактики соціально небезпечних захворювань, психологічного благополуччя підлітків, нормативних документів з основ здоров’я, обмін досвідом, проведення навчальних тренувань, обговорення проведених заходів.

 • Виховання здорової особистості в умовах медійно - освітнього простору;

 • Створення неперервної системи превентивної, здоров’язберігаючої освіти підростаючого покоління;

 • Формування вмінь та навичок здорового способу життя через реалізацію державних програм з основ здоров’я;

 • Впровадження принципів превентивної освіти щодо попередження виникнення небезпечної та ризикованої поведінки дітей;

 • Впровадження інтерактивних, здоров’язберігаючих освітніх технологій навчання та виховання, особливо освіти на основі розвитку життєвих навичок (ООЖНЇ;

 • Вивчення та поширення досвіду вчителів щодо ефективного та безпечного впровадження медійних ресурсів в процес навчання та виховання учнівської молоді;

 • Створення сприятливих умов для вмілого і безпечного користування інформаційно-комунікаційними технологіями та системи мас-медіа в освіті.


Склад методичної ради опорної школи

 • Голова методичної ради – заступник з НВР Ісаченко Н.Д.

 • Заступник голови методичної ради – заступник з НВР Дяченко І.М.

 • Секретар методичної ради – заступник з МР Гобрей Н.В.

 • Члени методичної ради:

 • Ющенко О.А. – методист відділу освіти виконкому Довгинцівської районної у місті ради;

 • Латиш А.А – вчитель основ здоров’я;

 • Кожуріна С.В. – вчитель фізичної культури;

 • Представники від кожної школи району (15 шкіл):


Спільні заходи загальноосвітніх навчальних закладів району

з організації роботи з основ здоров’я:

 • Обмін інформаційно-методичною літературою (протягом року);

 • Відвідування уроків, заходів (згідно плану);

 • Індивідуальні консультації для вчителів району (2,4 четвер щомісяця);

 • Обмін дидактичним матеріалом;

 • Проведення методичних заходів.


План-сітка роботи опорної школи

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за проведення

1

Погодити структуру методичної роботи опорної школи з районним відділом освіти

До 10.09.2014

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

2

Спланувати роботу опорної школи

До 15.09.2014

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

3

Провести засідання №1 ради опорної школи з порядком денним:

 • Мета, завдання, зміст роботи опорної школи на навчальний рік

 • Обговорення плану роботи опорної школи на 2013/2014 навчальний рік;

 • Про тематику засідань методичної ради опорної школи.

11.09.2014

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

4

Робота навчально-консультативного пункту.

Засідання №2 ради опорної школи.

16.10.2014

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

5

Огляд новинок методичної літератури та періодичних видань.

06.11.2014

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

6

Робота навчально-консультативного пункту.

Засідання №3 ради опорної школи.

18.12.2014

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

7

Виставка дитячих малюнків «Ми – за здоровий спосіб життя»

Упродовж грудня місяця

Нігматуліна С.Р. – вчитель малювання

8

Робота навчально-консультативного пункту.

Індивідуальні бесіди та консультативна допомога вчителям16.01.2014

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

9

Робота навчально-консультативного пункту.


20.01.2015

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

10

Робота навчально-консультативного пункту.


16.03.2015

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

11

Огляд новинок методичної літератури та періодичних видань.

05.04.2015

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

12

Круглий стіл «Впровадження інноваційних технологій в роботу вчителів основ здоров’я»

21.04.2015

Методична рада опорної школи

13

Участь у районному семінарі – практикумі «Формування ціннісного ставлення учнів до життя і здоров’я на уроках ОЗ, використовуючи методику ООЖН»

26.04.2015

Латиш А.А.- вчитель ОЗ,

Ющенко О.А - методист відділу освіти14

Проведення Дня здоров’я (за планом)

03.05.2015

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

15

Проведення засідання №4 ради опорної школи з порядком денним:

 • Аналіз роботи опорної школи за 2014/2015 навчальний рік;

 • Завдання на 2015/2016 навчальний рік

17.05.2015

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

16

Проблемний стіл

«Як забезпечити високу ефективність роботи опорної школи»Упродовж року

Гобрей Н.В. - заступник директора з НВР

17

Спортивне свято «Я та моя родина прославимо Україну»

20.05.2015

Салогуб В.І. – класний керівник

18

Обговорення питання «Роль опорної школи в роботі з педагогічними кадрами» на нараді при директорі

23.05.2015

Ісаченко Н.Д. – заступник директора з НВР

19

Дискусійно-творча вітальня «Вчинок. Правопорушення. Злочин» (за участю працівників кримінальної міліції).

23.05.2015

Латиш А.А. – вчитель ОЗ


Перелік методичних послуг, що надаються опорною школою


Вид послуги

Хто проводить


Термін проведення1

Проведення тематичних заходів: методичного тижня, присвяченого проведенню Дня здоров’я

Керівник опорної школи

Вересень

Лютий


2

Складання проектів, оформлення тематичних куточків

Керівник опорної школи

Згідно плану

3

Підготовка ділових ігор, рольових ігор, «мозкового штурму», педагогічних дискусій, дебатів, аналізу педагогічних ситуацій

Керівник опорної школи

Згідно плану

4

Проведення тематичної ради з питань підготовки та проведення Дня здоров’я.

Керівник опорної школи

Згідно плану

5

Складання й обговорення методичних розробок з питань вивчення основ здоров’я.

Керівник опорної школи

Згідно плану

6

Моделювання та проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків

Вчителі школи

Згідно плану

7

Спільне складання й обговорення планів різних видів позаурочної роботи (вікторин, конкурсів тощо)

Керівник опорної школи

Згідно плану

8

Проведення методичних виставок, панорам методичних новинок, виставок творчих робіт учнів, книжкових виставок

Керівник опорної школи

Згідно плану

9

Складання методичних рекомендацій, списків літератури, картотек з питань вивчення, пропаганди основ безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях

Керівник опорної школи

Згідно плану

10

Випуск методичних бюлетенів, буклетів

Методична рада

Згідно плану

11

Підготовка доповіді, реферату, виступу, лекції з пропаганди заходів із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Керівник опорної школи

Згідно плану

12

Підготовка огляду наукової, методичної літератури

Керівник опорної школи

Згідно плану

13

Вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій питань з здорового способу життя у школі

Керівник опорної школи

Згідно плану

14

Консультації

Керівник опорної школи

Кожен третій четвер місяця

15

Співбесіди, бесіди

Керівник опорної школи

Згідно плану

Організаційно-методична робота


№ з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1.

Робота творчої групи з питань впровадження в навчальний процес методики освіти на основі життєвих навичок (ООЖН)

Вересень

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель основ здоров’я Латиш А.А.

2.

Робота творчої групи з питань ЦЗН та ОБЖ: «Безпека та захист в небезпечних надзвичайних ситуаціях на території Дніпропетровської області та м. Кривого Рогу»

Жовтень

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Пащенко О.М

3.

Робота творчої групи з питань ЦЗН та ОБЖ: «Пріоритети впровадження європейських норм в економічний стан області та м. Кривого Рогу, нові тенденції щодо екологічного стану регіону»

Листопад

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Пащенко О.М

4.

Робота творчої групи з питань ЦЗН та ОБЖ: « Визначення пріоритетних заходів у профілактиці захворювань, захисту населення від шкідливого впливу факторів довкілля у Дніпропетровській обл. та м. Кривому Розі»

Грудень

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Пащенко О.М

5.

Робота творчої групи з питань ЦЗН та ОБЖ: «Світовий тероризм – загальнолюдське лихо, що не знає кордонів. Захист прав дитини під час боротьби з тероризмом»

Січень

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Пащенко О.М

6.

Робота творчої групи з питань ЦЗН та ОБЖ: «Режим діяльності класного керівника під час виникнення НС природного та техногенного характеру та реагування на них»

Лютий

Методист районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради Ющенко О.А.

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д,7.

Розробити єдиний проект тематичного кутка з основ здоров’я та ЦЗН

Березень

Методист районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради Ющенко О.А.

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д,8

Випустити буклет про проведення Дня ЦО в школах району»

Квітень

Методист районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради Ющенко О.А.

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д,9.

Підготувати постійно діючу виставку методичних матеріалів, розробок з ЦЗН та ОБЖ

Травень

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Пащенко О.М


Науково-методична роботаНазва заходу

Термін

Відповідальний

1.

Засідання ради: «Вивчення та обговорення проблемних питань шкіл району по превентивному вихованню підлітків на 2014-2015 н.р.»

Вересень

Методист районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради Ющенко О.А.

2.

Виставка друкованих робіт з основ здоров’я в методичних посібниках вчителів основ здоров’я

Жовтень

Вчитель основ здоров’я Латиш А.А.

3.

Семінар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання педагогів»

Листопад

Методист районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради Ющенко О.А.

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель основ здоров’я Латиш А.А.4.

Проведення заходів в рамках Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства»(за окремим планом)

Грудень

Вчитель основ здоров’я ЛатишА.А., практикуючий психолог Шолом Ю.В., класні керівники

Логвіненко А.Ф., Водяник І.В.5.

Круглий стіл

«Різні типи компетентності та їхнє застосування для особистого та професійного розвитку»Січень

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д,

вчитель основ здоров’я Латиш А.А., вчителі основ здоров’я шкіл району
6.

Відкритий тренінг «Як запобігти ситуації потрапляння в торгівлю людьми»

Лютий

вчитель основ здоров’я Латиш А.А.

7.

Відвідування уроків з основ здоров’я у 5 – 9 класах

Березень

Заступник директора з НВР ІсаченкоН.Д.,

Вчитель основ здоров’я Латиш А.А.8.

Засідання ради: «Про підготовку та проведення Дня здоров’я у школах району»

Квітень

Методист районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради Ющенко О.А.,

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д,9.

Засідання ради: «Підсумки проведення Дня здоров’я у школах району»

Травень

Методист районного відділу освіти виконкому Довгинцівської районної в місті ради Ющенко О.А.,

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д, вчитель основ здоров’я Латиш А.А.
Консультаційно – інформаційна робота№ з/п

Назва заходу

Термін

Відповідальний

1.

Організація консультативно – інформаційного центру.

До 01.10

Керівник опорної школи

2.

Проведення консультацій, співбесід

3 четвер

Керівник опорної школи,

вчитель основ здоров’я Латиш А.А.3.

Обладнання на базі КЗШ №130 постійно діючий виставки методичної літератури

Постійно

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д,,

вчитель основ здоров’я Латиш А.А.4.

Підготовка виставки наукових робіт дітей стосовно здорового способу життя.

До 15.10

вчитель основ здоров’я Латиш А.А.

5

Розробити питання з основ здоров’я для проведення вікторин під час проведення Дня здоров’я для 2-4, 5-8 класів

До 01.11

вчитель предмету «Захист вітчизни» Пащенко О.М., вчитель основ здоров’я Латиш А.А.

6

Розробити питання ситуаційних завдань з профілактики паління та алкоголізму для проведення занять в 10 кл.

До 01.12

Вчитель біології Короткова Л.А.,

вчитель основ здоров’я Латиш А.А.7

Підготувати та скласти електронну базу з питань навчання здоровому способу життя та формування поведінкового імунітету.

До 01.01

Заступник директора з НВР Ісаченко Н.Д,,

вчитель предмету «Захист вітчизни» Пащенко О.М.
Зміст заняття 1:

Дата прове-дення

Форма прове-дення

Тема

Хід роботи

Семінарське заняття

Шляхи підготовки дитини до

свідомого осмислення власної поведінки та

активної участі в забезпеченні повноцінного

життя в системі «Людина - життєве

середовище»


1.Доповідь на тему:

«Шляхи підготовки дитини до

свідомого осмислення власної поведінки та

активної участі в забезпеченні повноцінного

життя в системі «Людина - життєве

середовище»

2.Перегляд презентації власного досвіду вчителя основ здоров’я Латиш А.А. щодо використання інтерактивних технологій в роботі КЗШ №130.
3. Тренінг для вчителів «Як подолати емоційне вигорання педагогів»

4. Відкритий урок з основ здоров’я у 9 класі на тему «Сучасний комплекс проблем безпеки»

4. Складання та обговорення пам’ятки «Слухача опорної школи».
5. Рекомендації для слухачів семінару.
Мета відвідування:
Поєднання програмового навчального матеріалу на сучасному уроці із знаннями та навичками із збереження життя та здоров’я, використання інтерактивних технологій під час опрацювання темі уроку і закріплення отриманих знань. Підготовка рекомендацій.

З
ЛУЦЬКА СЗОШ№ 5

 

ОПОРНА ШКОЛА

З ВПРОВАДЖЕННЯ

ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДОЗНАВСТВА

У НАВЧАЛЬНО—ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

«ХТО НЕ ЗНАЄ МИНУЛОГО, ТОЙ НЕ ВАРТИЙ МАЙБУТНЬОГО»


ЛУЦЬКА СЗОШ№ 5

 

ОПОРНА ШКОЛА

З ВПРОВАДЖЕННЯ

ЕЛЕМЕНТІВ НАРОДОЗНАВСТВА

У НАВЧАЛЬНО—ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

 

«ХТО НЕ ЗНАЄ МИНУЛОГО, ТОЙ НЕ ВАРТИЙ МАЙБУТНЬОГО»

міст заняття 2Дата прове-дення

Форма прове-дення

Тема

Хід роботи

Консультування

Головні навчально-виховні завдання для учнів в у контексті вивчення основ здоров’я.

1.   Забезпечення мінімально необхідного, але достатнього рівня знань і умінь дітей з питань особистої безпеки;


2.   Створення конструктивної атмосфери та позитивного емоційного фону при проведенні заходів тижня з метою запобігання залякуванню та емоційному пригніченню дітей;
3.  Суворе дотримання вимог техніки безпеки при проведенні заходів.

4. Створення та ефективне використання тренінгового кабінету.
1. Підвищення якості навчально-виховної роботи з дітьми у навчальних закладах з питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях.
2.Удосконалення теоретичних і практичних навичок педагогічних працівників навчальних закладів з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;
особливостях планування заходів для дітей.
3.Перегляд презентації власного досвіду керівника агітбригади пожежників (учнів 8-х класів) школи. Театралізоване дійство у виконанні шкільної агітбригади пожежників (учнів 8-х класів)
4. Матеріали з досвіду роботи практичного психолога щодо створення конструктивної атмосфери та позитивного емоційного фону при проведенні заходів «Тижня знань з безпеки життєдіяльності» з метою запобігання залякуванню та емоційному пригніченню дітей.

4. Складання та обговорення пам’ятки «Слухача опорної школи».


Мета відвідування:
Поєднання програмового навчального матеріалу на сучасному уроці із знаннями та навичками із збереження життя та здоров’я, вироблення стійких навичок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Підготовка рекомендацій.

Зміст заняття 3

Дата прове-дення

Форма прове-дення

Тема

Хід роботи

Практичне заняття

Організація взаємодії вчителя з батьками щодо впровадження навчання на основі розвитку життєвих навичок(ООЖН) у викладанні основ здоров’я.1. Інформаційне повідомлення «Методика ООЖН – метод зосереджений на учнях.»
2.Теоретичний фундамент для визначення змісту, методів навчання:

 • Холі стична модель здоров’я;

 • Екологічна модель безпеки;

 • Теорія потреб Абрахама Маслоу;

 • Теорія розвитку особистості;

 • Теорія самооцінки Карла Роджера;

 • Теорія соціального впливу.

3.Робота в групах «Життєві навички – шлях до здорового способу життя і елемент високоякісної освіти»


4. Презентація груп та обговорення.
5. Рольова гра «Угадай навичку»
6. Зворотній зв'язок та підсумки практичного заняття.
7. Загальні рекомендації батькам з організації навчання та виховання дітей в домашніх умовах

Мета відвідування:
Усвідомлення ролі методики ООЖН у формуванні здорового способу життя та поведінкового імунітету учнів щодо шкідливих звичок та протиправної соціальної поведінки.
Зміст заняття 4


Дата прове-дення

Форма прове-дення

Тема

Хід роботи

Практичне заняття

Продуктивне викладання основ здоров’я в сучасній школі – цікавий і швидкий метод справжнього навчання1. Інтерактивна презентація «Продуктивне викладання основ здоров’я в сучасній школі – цікавий і швидкий метод справжнього навчання»
2. Робота в групах

Створення концептуальної карти на тему «Шість кроків до продуктивного викладання»
 • Оптимальні умови;

 • Правильне подання;

 • Зважене обмірковування;

 • Активізація збереженої інформації;

 • Застосування;

 • Повторення, оцінювання, святкування.

3.Корисні поради тренеру


4. Скринька тренінгових вправ.
5. Зворотній зв'язок та підсумки практичного заняття.
Мета відвідування:

Познайомитись з тренінговими формами роботи в навчальній та позаурочній діяльності, усвідомити важливість використання цих методів у розвитку креативного та творчого мислення дітей.Практичні заняття

 1. Планування, проведення та підсумки Дня здоров’я в загальноосвітній школі;

 2. Планування та проведення практичних семінарів-тренінгів щодо виховання в учнів здорового способу життя

 3. Проведення щорічного квілт-параду до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

 4. Конкурс на кращу творчу роботу на тему «Зупинимо СНІД поки СНІД не зупинив нас!»

 5. Цикл інтегрованих уроків з біології, хімії, основ здоров’я для учнів 8 класів на тему: «Твоє майбутнє - в твоїх руках»

 6. Тренінг для учнів 11 класів «Протидія торгівлі людьми»

 7. Тренінг для вчителів «Урок основ здоров’я – основна форма організації навчання пильності щодо запобігання актів тероризму».


Каталог: doc -> files -> news -> 437
437 -> Урок №1 Мета і завдання курсу. Виникнення музейної справи в Україні
437 -> Убережи себе від віл
437 -> Відділ освіти Сарненської рда
437 -> Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу
437 -> Експериментально-дослідницька робота на уроках біології. Розмноження рослин різними способами
437 -> Урок №8 клас Тема. «Слово про похід Ігорів»
437 -> Мороз О. К., Формування комунікативної особистості в умовах акмеологічного простору уроку. Науково-методичний посібник. – Рівне, 2014. 98 с. Рецензенти
437 -> З чого починається дружба. Кого ми називаємо другом. За що ми цінуємо своїх друзів
437 -> Урок з навчання грамоти (читання), проведений у 1- б класі. Тема: Закріплення вміння промовляти звуки [ т ], [ т ], вивчення букви Т, т. ( те). Підготувала: Кікоть Оксана Іванівна

Скачати 273.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка