Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №309


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИСторінка6/12
Дата конвертації09.11.2017
Розмір3.94 Mb.
#31494
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

21.03.2013 № 365


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22 березня 2013 р. за № 463/22995


Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 17 жовтня 2012 року № 1112


Відповідно до підпункту 27 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423, та з метою удосконалення вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня,
НАКАЗУЮ:

1. Унести зміну до абзацу третього пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1851/22163 (із змінами), доповнивши після слова «доктора» словами «і кандидата».

2. Затвердити Зміни до Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1852/22164, що додаються.

3. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) в установленому порядку зробити відмутку у справах архіву.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є.М. Суліму.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

21 березня 2013 року № 365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

22 березня 2013 р. за № 463/22995


Зміни

до Вимог до опублікованої монографії,

що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук
1. У заголовку цих Вимог після слова «доктора» доповнити словами «і кандидата».

2. Доповнити ці Вимоги абзацами такого змісту:

«Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук, повинна:

бути надрукованою без співавторів;

містити узагальнені результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України та інших держав, у кількості 12 публікацій;

мати обсяг основного тексту для здобуття наукового ступеня кандидата наук у галузі гуманітарних та суспільних наук не менше 8 авторських аркушів, а в галузі природничих та технічних наук – не менше 6 авторських аркушів;

містити відомості про рецензентів - фахівців за спеціальністю дисертації, один з яких повинен бути доктором наук;

відповідати положенням, передбаченим абзацами шостим – двадцять другим цих Вимог.».

Директор

Департаменту атестації кадрів В. БондаренкоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.09.2011 № 1057

м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві ютиції України

30.09.2011 за № 1133/19871
Про затвердження Переліку

наукових спеціальностей


На виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309, та Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423,

НАКАЗУЮ:


  1. Затвердити Перелік наукових спеціальностей, що додається.

2. Установити, що за науковими спеціальностями здійснюється підготовка наукових кадрів, проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присуджуються наукові ступені і присвоюються вчені звання.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Вищої атестаційної комісії України від 23.06.2005 № 377 «Про затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводяться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.07.2005 за № 713/10993 (зі змінами).

4. Директору департаменту атестації кадрів (В. Д. Бондаренко) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Д. В. ТабачникЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


14.09.2011 № 1057

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України30.09.2011 за № 1133/19871
Перелік

наукових спеціальностей
Шифр


Галузь науки, група спеціальностей, спеціальність

Галузь науки, за якою присуджується науковий ступінь
1

2

3
01

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ01.01.00

Математика01.01.01

Математичний аналіз

фізико-математичні
01.01.02

Диференціальні рівняння

фізико-математичні
01.01.03

Математична фізика

фізико-математичні
01.01.04

Геометрія та топологія

фізико-математичні
01.01.05

Теорія ймовірностей і математична статистика

фізико-математичні
01.01.06

Алгебра та теорія чисел

фізико-математичні
01.01.07

Обчислювальна математика

фізико-математичні
01.01.08

Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика

фізико-математичні
01.01.09

Варіаційне числення та теорія оптимального керування

фізико-математичні
01.01.10

Дослідження операцій та теорія ігор

фізико-математичні
01.02.00

Механіка01.02.01

Теоретична механіка

фізико-математичні
01.02.04

Механіка деформівного твердого тіла

фізико-математичні, технічні
01.02.05

Механіка рідини, газу та плазми

фізико-математичні, технічні
01.03.00

Астрономія01.03.01

Астрометрія і небесна механіка

фізико-математичні
01.03.02

Астрофізика, радіоастрономія

фізико-математичні
1

2

3
01.03.03

Геліофізика і фізика Сонячної системи

фізико-математичні
01.04.00

Фізика01.04.01

Фізика приладів, елементів і систем

фізико-математичні
01.04.02

Теоретична фізика

фізико-математичні
01.04.03

Радіофізика

фізико-математичні
01.04.04

Фізична електроніка

фізико-математичні
01.04.05

Оптика, лазерна фізика

фізико-математичні
01.04.06

Акустика

фізико-математичні
01.04.07

Фізика твердого тіла

фізико-математичні, технічні
01.04.08

Фізика плазми

фізико-математичні, технічні
01.04.09

Фізика низьких температур

фізико-математичні
01.04.10

Фізика напівпровідників і діелектриків

фізико-математичні
01.04.11

Магнетизм

фізико-математичні
01.04.13

Фізика металів

фізико-математичні
01.04.14

Теплофізика та молекулярна фізика

фізико-математичні
01.04.15

Фізика молекулярних та рідких кристалів

фізико-математичні
01.04.16

Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

фізико-математичні, технічні
01.04.17

Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

фізико-математичні, хімічні
01.04.18

Фізика і хімія поверхні

фізико-математичні, хімічні
01.04.19

Фізика полімерів

фізико-математичні
01.04.20

Фізика пучків заряджених частинок

фізико-математичні, технічні
01.04.21

Радіаційна фізика та ядерна безпека

фізико-математичні
01.04.22

Надпровідність

фізико-математичні
01.04.24

Фізика колоїдних систем

фізико-математичні
01.05.00

Інформатика і кібернетика01.05.01

Теоретичні основи інформатики та кібернетики

фізико-математичні
01.05.02

Математичне моделювання та обчислювальні методи

фізико-математичні, технічні
01.05.03

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

фізико-математичні, технічні
1

2

3
01.05.04

Системний аналіз і теорія оптимальних рішень

фізико-математичні, технічні
01.06.00

Історія фізико-математичних наук01.06.01

Історія фізико-математичних наук

фізико-математичні
02

ХІМІЧНІ НАУКИ02.00.01

Неорганічна хімія

хімічні
02.00.02

Аналітична хімія

хімічні
02.00.03

Органічна хімія

хімічні
02.00.04

Фізична хімія

хімічні
02.00.05

Електрохімія

хімічні
02.00.06

Хімія високомолекулярних сполук

хімічні
02.00.08

Хімія елементоорганічних сполук

хімічні
02.00.09

Хімія високих енергій

хімічні
02.00.10

Біоорганічна хімія

хімічні, біологічні
02.00.11

Колоїдна хімія

хімічні
02.00.13

Нафтохімія і вуглехімія

хімічні
02.00.15

Хімічна кінетика і каталіз

хімічні
02.00.19

Хімія високочистих речовин

хімічні
02.00.21

Хімія твердого тіла

хімічні
02.00.22

Історія хімії

хімічні
03

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ03.00.01

Радіобіологія

біологічні, медичні
03.00.02

Біофізика

біологічні, фізико-математичні, медичні
03.00.03

Молекулярна біологія

біологічні
03.00.04

Біохімія

біологічні,

сільськогосподарські, медичні, ветеринарні


03.00.05

Ботаніка

біологічні
03.00.06

Вірусологія

біологічні, медичні
03.00.07

Мікробіологія

біологічні, сільськогосподарські, медичні
03.00.08

Зоологія

біологічні
03.00.09

Імунологія

біологічні
03.00.10

Іхтіологія

біологічні
1

2

3
03.00.11

Цитологія, клітинна біологія, гістологія

біологічні
03.00.12

Фізіологія рослин

біологічні, сільськогосподарські
03.00.13

Фізіологія людини і тварин

біологічні, сільськогосподарські, ветеринарні
03.00.14

Біологія розвитку

біологічні, медичні
03.00.15

Генетика

біологічні, сільськогосподарські, медичні
03.00.16

Екологія

біологічні, сільськогосподарські, медичні
03.00.17

Гідробіологія

біологічні
03.00.18

Ґрунтознавство

біологічні
03.00.19

Кріобіологія

біологічні
03.00.20

Біотехнологія

біологічні, технічні, сільськогосподарські
03.00.21

Мікологія

біологічні, медичні
03.00.22

Молекулярна генетика

біологічні
03.00.23

Історія біології

біологічні
03.00.24

Ентомологія

біологічні
03.00.25

Паразитологія, гельмінтологія

біологічні
04

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ04.00.01

Загальна та регіональна геологія

геологічні
04.00.02

Геохімія

геологічні, хімічні
04.00.04

Геотектоніка

геологічні
04.00.05

Геологічна інформатика

геологічні, фізико-математичні
04.00.06

Гідрогеологія

геологічні
04.00.07

Інженерна геологія

геологічні
04.00.08

Петрологія

геологічні
04.00.09

Палеонтологія і стратиграфія

геологічні
04.00.10

Геологія океанів і морів

геологічні
04.00.11

Геологія металевих і неметалевих корисних копалин

геологічні, технічні
04.00.16

Геологія твердих горючих копалин

геологічні
04.00.17

Геологія нафти і газу

геологічні
04.00.19

Економічна геологія

геологічні, економічні
04.00.20

Мінералогія, кристалографія

геологічні
04.00.21

Літологія

геологічні
04.00.22

Геофізика

геологічні, фізико-математичні
1

2

3
04.00.23

Історія геології

геологічні
05

ТЕХНІЧНІ НАУКИ05.01.00

Прикладна геометрія,

інженерна графіка та ергономіка

05.01.01

Прикладна геометрія, інженерна графіка

технічні
05.01.02

Каталог: wp-content -> uploads -> files -> Structure
Structure -> Методичні рекомендації до складання кандидатського іспиту з філософії Дніпропетровськ ддувс 2014
Structure -> Анотація до навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності»
Structure -> Анотація навчальної дисципліни за вибором «Правова статистика» для студентів факультету №4 ддувс
files -> Уроків 5 клас 2009 р. Рецензент и: Журавська Н.І
files -> Міністерство освіти І науки україни основи християнської етики
files -> Основи християнської етики посібник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Основи християнської етики посібник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка