Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №309


Технологія харчової та легкої промисловостіСторінка8/12
Дата конвертації09.11.2017
Розмір3.94 Mb.
ТипПоложення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Технологія харчової та легкої промисловості
05.18.01

Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів


технічні
05.18.02

Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур


технічні
05.18.04

Технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів


технічні
1

2

3
05.18.05

Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння


технічні
05.18.06

Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів

технічні
05.18.08

Товарознавство непродовольчих товарів


технічні
05.18.12

Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв

технічні
05.18.13

Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів


технічні
05.18.15

Товарознавство харчових продуктів

технічні
05.18.16

Технологія харчової продукції

технічні
05.18.18

Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра


технічні
05.18.19

Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів


технічні
05.22.00

Транспорт05.22.01

Транспортні системи

технічні
05.22.02

Автомобілі та трактори

технічні
05.22.06

Залізнична колія

технічні
05.22.07

Рухомий склад залізниць та тяга поїздів

технічні
05.22.09

Електротранспорт

технічні
05.22.11

Автомобільні шляхи та аеродроми

технічні
05.22.12

Промисловий транспорт

технічні
05.22.13

Навігація та управління рухом

технічні
05.22.20

Експлуатація та ремонт засобів транспорту

технічні
05.23.00

Будівництво05.23.01

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

технічні
05.23.02

Основи і фундаменти

технічні
05.23.03

Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

технічні
05.23.04

Водопостачання, каналізація

технічні
1

2

3
05.23.05

Будівельні матеріали та вироби

технічні
05.23.06

Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

технічні
05.23.08

Технологія та організація промислового та цивільного будівництва

технічні
05.23.16

Гідравліка та інженерна гідрологія

технічні
05.23.17

Будівельна механіка

технічні
05.23.20

Містобудування та територіальне планування

технічні
05.24.00

Геодезія05.24.01

Геодезія, фотограмметрія та картографія

технічні
05.24.04

Кадастр та моніторинг земель

технічні, біологічні
05.26.00

Безпека життєдіяльності05.26.01

Охорона праці

технічні
05.27.00

Електроніка05.27.01

Твердотільна електроніка

технічні
05.27.02

Вакуумна, плазмова та квантова електроніка

технічні
05.27.06

Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

технічні
05.28.00

Історія техніки05.28.01

Історія техніки

технічні
06

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ06.01.00

Агрономія06.01.01

Загальне землеробство

сільськогосподарські
06.01.02

Сільськогосподарські меліорації

сільськогосподарські, технічні
06.01.03

Агроґрунтознавство і агрофізика

сільськогосподарські
06.01.04

Агрохімія

сільськогосподарські
06.01.05

Селекція і насінництво

сільськогосподарські
06.01.06

Овочівництво

сільськогосподарські
06.01.07

Плодівництво

сільськогосподарські
06.01.08

Виноградарство

сільськогосподарські
1

2

3
06.01.09

Рослинництво

сільськогосподарські
06.01.10

Субтропічні культури

сільськогосподарські
06.01.11

Фітопатологія

сільськогосподарські, біологічні
06.01.12

Кормовиробництво і луківництво

сільськогосподарські
06.01.13

Гербологія

сільськогосподарські
06.01.15

Первинна обробка продуктів рослинництва

сільськогосподарські
06.02.00

Зоотехнія06.02.01

Розведення та селекція тварин

сільськогосподарські, ветеринарні
06.02.02

Годівля тварин і технологія кормів

сільськогосподарські
06.02.03

Рибництво

сільськогосподарські
06.02.04

Технологія виробництва продуктів тваринництва

сільськогосподарські
06.03.00

Лісове господарство06.03.01

Лісові культури та фітомеліорація

сільськогосподарські, біологічні
06.03.02

Лісовпорядкування і лісова таксація

сільськогосподарські
06.03.03

Лісознавство і лісівництво

сільськогосподарські, біологічні
06.04.00

Історія сільськогосподарських наук06.04.01

Історія сільськогосподарських наук

сільськогосподарські
07

ІСТОРИЧНІ НАУКИ07.00.01

Історія України

історичні
07.00.02

Всесвітня історія

історичні
07.00.04

Археологія

історичні
07.00.05

Етнологія

історичні
07.00.06

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

історичні
07.00.07

Історія науки й техніки

історичні
07.00.09

Антропологія


історичні
08

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ1

2

3

08.00.01

Економічна теорія та історія економічної думки


економічні

08.00.02

Світове господарство і міжнародні економічні відносини


економічні

08.00.03

Економіка та управління національним господарством


економічні

08.00.04

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)


економічні

08.00.05

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка


економічні

08.00.06

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища


економічні

08.00.07

Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика


економічні

08.00.08

Гроші, фінанси і кредит


економічні

08.00.09

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)


економічні

08.00.10

Статистика


економічні

08.00.11

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці


економічні
09

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ09.00.01

Онтологія, гносеологія, феноменологія

філософські
09.00.02

Діалектика і методологія пізнання

філософські
09.00.03

Соціальна філософія та філософія історії

філософські, історичні
09.00.04

Філософська антропологія, філософія культури

філософські
09.00.05

Історія філософії

філософські, історичні
09.00.06

Логіка

філософські
09.00.07

Етика

філософські, історичні, соціологічні
1

2

3
09.00.08

Естетика

філософські, історичні, соціологічні
09.00.09

Філософія науки

філософські
09.00.10

Філософія освіти

філософські
09.00.11

Релігієзнавство

філософські, історичні, соціологічні
09.00.12

Українознавство

філософські, історичні
09.00.14

Богослов’я

філософські
10

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ10.01.00

Літературознавство10.01.01

Українська література

філологічні
10.01.02

Російська література

філологічні
10.01.03

Література слов’янських народів

філологічні
10.01.04

Література зарубіжних країн

філологічні
10.01.05

Порівняльне літературознавство

філологічні
10.01.06

Теорія літератури

філологічні
10.01.07

Фольклористика

філологічні, мистецтвознавство
10.01.09

Літературне джерелознавство і текстологія

філологічні
10.01.10

Кримськотатарська література

філологічні
10.02.00

Мовознавство10.02.01

Українська мова

філологічні
10.02.02

Російська мова

філологічні
10.02.03

Слов’янські мови

філологічні
10.02.04

Германські мови

філологічні
10.02.05

Романські мови

філологічні
10.02.06

Балтійські мови

філологічні
10.02.07

Індоіранські мови

філологічні
10.02.08

Тюркські мови

філологічні
10.02.09

Фінно-угорські та самодійські мови

філологічні
10.02.10

Іберійсько-кавказькі мови

філологічні
10.02.11

Монгольські мови

філологічні
10.02.12

Семітські мови

філологічні
10.02.13

Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії

філологічні
10.02.14

Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

філологічні
1

2

3
10.02.15

Загальне мовознавство

філологічні
10.02.16

Перекладознавство

філологічні
10.02.17

Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

філологічні
10.02.21

Структурна, прикладна та математична лінгвістика

філологічні, фізико-математичні, технічні
11

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ11.00.01

Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

географічні
11.00.02

Економічна та соціальна географія

географічні
11.00.04

Геоморфологія та палеогеографія

географічні
11.00.05

Біогеографія та географія ґрунтів

географічні
11.00.07

Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

географічні
11.00.08

Океанологія

географічні
11.00.09

Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

географічні
11.00.11

Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

географічні
11.00.12

Географічна картографія

географічні
11.00.13

Історія географії

географічні
12

ЮРИДИЧНІ НАУКИ12.00.01

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

юридичні
12.00.02

Конституційне право; муніципальне право

юридичні
12.00.03

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

юридичні
12.00.04

Господарське право, господарсько-процесуальне право

юридичні
12.00.05

Трудове право; право соціального забезпечення

юридичні
1

2

3
12.00.06

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

юридичні
12.00.07

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

юридичні
12.00.08

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

юридичні
12.00.09

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

юридичні
12.00.10

Судоустрій; прокуратура та адвокатура

юридичні
12.00.11

Міжнародне право

юридичні
12.00.12

Філософія права

юридичні, філософські
13

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ13.00.01

Загальна педагогіка та історія педагогіки

педагогічні
13.00.02

Теорія та методика навчання (з галузей знань)

педагогічні
13.00.03

Корекційна педагогіка

педагогічні
13.00.04

Теорія і методика професійної освіти

педагогічні
13.00.05

Соціальна педагогіка

педагогічні
13.00.06

Теорія і методика управління освітою

педагогічні
13.00.07

Теорія і методика виховання

педагогічні
13.00.08

Дошкільна педагогіка

педагогічні
13.00.09

Теорія навчання

педагогічні
13.00.10

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

педагогічні
14

МЕДИЧНІ НАУКИ14.01.00

Клінічна медицина14.01.01

Акушерство та гінекологія

медичні
14.01.02

Внутрішні хвороби

медичні
14.01.03

Хірургія

медичні
14.01.04

Серцево-судинна хірургія

медичні
1

2

3
14.01.05

Нейрохірургія

медичні
14.01.06

Урологія

медичні
14.01.07

Онкологія

медичні, біологічні
14.01.08

Трасплантологія та штучні органи

медичні, технічні
14.01.09

Дитяча хірургія

медичні
14.01.10

Педіатрія

медичні
14.01.11

Кардіологія

медичні
14.01.12

Ревматологія

медичні
14.01.13

Інфекційні хвороби

медичні
14.01.14

Ендокринологія

медичні, біологічні
14.01.15

Нервові хвороби

медичні
14.01.16

Психіатрія

медичні
14.01.17

Наркологія

медичні
14.01.18

Офтальмологія

медичні
14.01.19

Оториноларингологія

медичні
14.01.20

Шкірні та венеричні хвороби

медичні
14.01.21

Травматологія та ортопедія

медичні
14.01.22

Стоматологія

медичні
14.01.23

Променева діагностика та променева терапія

медичні
14.01.24

Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

медичні
14.01.25

Судова медицина

медичні
14.01.26

Фтизіатрія

медичні
14.01.27

Пульмонологія

медичні
14.01.28

Клінічна фармакологія

медичні
14.01.29

Клінічна алергологія

медичні
14.01.30

Анестезіологія та інтенсивна терапія

медичні
14.01.31

Гематологія та трансфузіологія

медичні, біологічні
14.01.32

Медична біохімія

медичні, біологічні
14.01.33

Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія

медичні
14.01.34

Космічна медицина

медичні
14.01.35

Каталог: wp-content -> uploads -> files -> Structure
Structure -> Методичні рекомендації до складання кандидатського іспиту з філософії Дніпропетровськ ддувс 2014
Structure -> Анотація до навчальної дисципліни «Правове регулювання відносин власності»
Structure -> Анотація навчальної дисципліни за вибором «Правова статистика» для студентів факультету №4 ддувс
files -> Уроків 5 клас 2009 р. Рецензент и: Журавська Н.І
files -> Міністерство освіти І науки україни основи християнської етики
files -> Основи християнської етики посібник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Основи християнської етики посібник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка