Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29. 01. 1998 №9 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07. 04. 1998 за №226/2666Дата конвертації23.12.2016
Розмір99.6 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міндоходів

від «03» 10 № 535

Інструкція з охорони праці

при роботі з електронно-обчислювальними машинами

в апараті МіндоходівІ. Загальні положення

1.1. Інструкцію з охорони праці при роботі з електронно-обчислювальними машинами в апараті Міндоходів (далі – Інструкція) розроблено відповідно до Примірної інструкції з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затвердженої наказом Міндоходів від 05.09.2013 № 443 (далі – Інструкція), з урахуванням вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 № 9 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.1998 за № 226/2666.


1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:
відеодисплейний термінал (далі – ВДТ) – частина електронно-обчислювальної машини, що містить пристрій для візуального відображення інформації;
електронно-обчислювальна машина (далі – ЕОМ) – електронно-обчислювальна машина з необов’язковими додатковими пристроями, системними елементами (пристрої для друку, сканери, модеми, блоки безперервного живлення та інші спеціальні периферійні пристрої);
оператор ЕОМ – працівник, який у своїй роботі використовує ВДТ ЕОМ;
периферійні пристрої (далі – ПП) – сукупність необов’язкових додаткових пристроїв, які використовуються в процесі діяльності оператора ЕОМ (клавіатура, маніпулятор «миша», дискова система, звукова система, модем, мікрофон, принтер, сканер тощо);
робоче місце – сукупність устаткування, що включає ВДТ, який може доповнюватися клавіатурою або пристроєм введення та/або програмним забезпеченням, що являє собою інтерфейс «оператор-ЕОМ», іншими приладами, ПП, що включають пристрої для дискет, телефон, модем, друкувальний пристрій, тримач документів, робоче крісло і робочий стіл або робочу поверхню, а також необхідне виробниче середовище.
1.3. Інструкція встановлює вимоги з безпеки при виконанні робіт із застосуванням ВДТ ЕОМ і ПП.
Недотримання вимог Інструкції вважається порушенням трудової дисципліни, у разі вчинення якого застосовується стягнення згідно з чинним законодавством.
1.4. Вимоги Інструкції поширюються на керівників та працівників структурних підрозділів Міндоходів.
1.5. Вимоги інструкції не поширюються на:
навчальні місця у комп’ютерних класах (кабінетах) Міндоходів;
робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням ЕОМ із ВДТ і ПП;
робочі місця водіїв, обладнаних ЕОМ із ВДТ і ПП;
портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
обчислювальні машинки (калькулятори), каси (апарати) та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;
друкарські машинки класичної конструкції, обладнані ВДТ (дисплейні друкарські машинки).
ІІ. Основні вимоги до організації робіт, пов’язаних із використанням

ВДТ ЕОМ і ПП
2.1. Керівники структурних підрозділів зобов’язані враховувати такі основні вимоги до організації робіт, пов’язаних з використанням ВДТ ЕОМ і ПП (відповідно до вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98):
розміщення робочих місць у підвальних приміщеннях і на цокольних поверхах заборонено;
площа приміщення на одне робоче місце має становити не менше ніж 6,0 кв. м, а об’єм – не менше ніж 20,0 кв. м;
приміщення повинні мати природне та штучне освітлення;
приміщення мають бути обладнані системами опалення, кондиціювання повітря або припливно-витяжною вентиляцією, які б забезпечували дотримання в приміщеннях нормованих параметрів мікроклімату (додаток 1);
віконні прорізи приміщень мають бути обладнані регульованими пристроями (жалюзі, завіси тощо);
у приміщеннях повинно щоденно проводитися вологе прибирання;
приміщення мають бути оснащені аптечками першої медичної допомоги, вогнегасниками та системою автоматичної пожежної сигналізації;
при розміщенні робочих столів з ВДТ відстань між бічними поверхнями ВДТ має бути не меншою 1,2 м, а відстань між тильними поверхнями екранів ВДТ – не меншою 2,5 м;
висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ має бути в межах 680-800 мм, а ширина і глибина – забезпечувати можливість виконання операцій у зоні досяжності моторного поля (рекомендовані розміри: 600-1400 мм, глибина – 800-1000 мм);
робоче місце повинно бути забезпечено підйомно-поворотним робочим стільцем з регульованим за висотою і кутом нахилу сидіння і спинки;
висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400-500 мм, а кут нахилу сидіння – до 15° вперед і до 5° назад;
при організації робочих місць у центрі приміщення електромережа живлення ЕОМ повинна бути прокладена у каналах підлоги або під підлогою в металевих трубах або гнучких металевих рукавах;
передбачати для операторів ЕОМ залежно від характеру праці такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку (для розробників програм із застосуванням ЕОМ – регламентовані перериви у роботі тривалістю 15 хв. після кожної години роботи за ВДТ, для операторів комп’ютерного набору – 10 хв. після кожної години роботи за ВДТ, для операторів ЕОМ з іншим характером праці –15 хв. через кожні дві години роботи з використанням ВДТ);
у всіх випадках, коли через виробничі обставини не можливо застосувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 год.;
оператори ЕОМ підлягають обов’язковим медичним оглядам: попереднім – при влаштуванні на роботу і щорічно протягом трудової діяльності;
жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми до виконання всіх робіт, пов’язаних з використанням ВДТ ЕОМ, не допускаються.
2.2. Оператору ЕОМ забороняється:

ремонтувати ЕОМ, ВДТ і ПП;


вносити зміни до конструкції ЕОМ;
торкатися до задньої панелі системного блоку при включеному живленні;
використовувати в роботі ЕОМ, ВДТ і ПП, які мають ознаки несправності;
зберігати біля ЕОМ, ВДТ та ПП папір, дискети, інші носії інформації тощо, якщо вони не використовуються для поточної роботи;
вживати напої та їжу на робочому місці.


ІІІ. Вимоги з безпеки перед початком виконання робіт, пов’язаних з

використанням ВДТ ЕОМ і ПП

3.1. Щодня до початку виконання робіт оператор ЕОМ зобов’язаний:


оглянути своє робоче місце; про виявлення ознак пошкодження обладнання інформувати свого безпосереднього керівника;
відрегулювати освітленість на робочому місці;
перевірити правильність підключення ЕОМ, ВДТ і ПП до електромережі;
очистити екран ВДТ від пилу та інших забруднень;
перевірити правильність організації робочого місця (відповідно до вимог розділу 2 цієї Інструкції) та за необхідності провести відповідні коригування.
3.2. При включенні ЕОМ оператор зобов’язаний дотримуватися такої послідовності дій:
приєднати у разі необхідності до ЕОМ (при вимкненому електричному живленні) певні ПП (принтер, монітор, сканер тощо);

увімкнути блок живлення;


увімкнути ПП;
увімкнути системний блок (процесор);
відрегулювати яскравість екрану ВДТ, фокусування та контрастність зображення.
Обладнання (системний блок ЕОМ, ВДТ і ПП), внесене в холодну пору року в робоче приміщення знадвору, дозволяється підключати до електричної мережі після того, як температура обладнання зрівняється з температурою повітря відповідного робочого приміщення.
3.3. Про виявлення несправності обладнання оператор ЕОМ зобов’язаний інформувати свого безпосереднього керівника.
IV. Вимоги з безпеки під час виконання робіт з ВДТ ЕОМ і ПП
Оператор ЕОМ під час роботи зобов’язаний:
виконувати тільки ту роботу, яку йому було доручено;
витримувати відстань від очей до екрану ВДТ у межах (600 – 700) мм;
дотримуватися залежно від характеру праці певного (відповідно до розділу 2 цієї Інструкції) внутрішньозмінного режиму праці та відпочинку; деякі регламентовані перерви рекомендується використовувати для виконання Комплексу вправ і прийомів, спрямованих на зменшення нервово-емоційного напруження, втомлення зорового аналізатору, поліпшення мозкового кровообігу і працездатності (додаток 2);
підтримувати порядок і чистоту на робочому місці;
тримати відкритими вентиляційні отвори обладнання;
при припиненні роботи з ЕОМ коректно закривати активні завдання;

уникати вимкнення живлення ЕОМ під час виконання активного завдання;


у разі виникнення аварійної ситуації негайно відключити обладнання (системний блок ЕОМ, ВДТ і ПП) від електричної мережі та інформувати свого безпосереднього керівника.
V. Вимоги з безпеки після закінчення роботи з ЕОМ з ВДТ і ПП
Після закінчення роботи з ЕОМ з ВДТ і ПП оператор ЕОМ зобов’язаний:
1) вимкнути ЕОМ, дотримуючись такої послідовності дій:
закрити всі активні завдання й переконатися у відсутності дискет та дисків у дисководах;
використавши опцію «Завершення роботи» у меню «Пуск», вимкнути живлення системного блоку;
вимкнути живлення всіх ПП;
вимкнути блок аварійного живлення (за наявності);
відключити ЕОМ, ВДТ та ПП від електромережі, при цьому забороняється тягнути штепсельну вилку за дріт;
2) оглянути і привести до належного стану робоче місце, вимити з милом руки й обличчя;
3) про всі недоліки, що виявилися в процесі роботи ЕОМ, ВДТ і ПП, повідомити свого безпосереднього керівника.
VІ. Вимоги з безпеки в аварійних ситуаціях
Оператор ЕОМ зобов’язаний:
у разі виявлення пошкодження проводів електричного живлення, несправності заземлення, електрообладнання, виникнення запаху гарі, диму негайно вимкнути електричне живлення ЕОМ і повідомити про аварійну ситуацію свого безпосереднього керівника й чергового електрика;

при попаданні людини під дію електричного струму негайно вимкнути живлення відповідної електричної мережі, до прибуття лікаря надати потерпілому долікарську медичну допомогу відповідно до Рекомендацій щодо надання першої допомоги потерпілому на виробництві (додаток 3);

при будь-яких випадках порушень роботи технічного обладнання або програмного забезпечення негайно викликати представника технічної служби з питань експлуатації обчислювальної техніки;


у разі раптового погіршення зору, виникнення головного болю, больових відчуттів у пальцях та кистях рук, посилення серцебиття негайно припинити роботу з використанням ЕОМ, повідомити про це свого безпосереднього керівника, і звернутися до медичної установи;
при загоранні обладнання негайно відключити його від електромережі; про загорання повідомити свого безпосереднього керівника, чергову частину, державну пожежну службу; ужити належних заходів щодо ліквідації вогню.

Директор Департаменту інфраструктури С.І. Лісняк
Каталог: data -> normativ -> 000 -> 000
000 -> Затверджено наказ дпс україни 06. 07. 2012 №610
000 -> Закон України від 24 травня 2012 №4834 VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм»
000 -> Правила обробки та вiдправляння мiжнародної пошти в мiсцях мiжнародного поштового обмiну україни
000 -> Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України
000 -> Методичні рекомендації щодо класифікації згідно з вимогами уктзед товарів харчового призначення n з/п
000 -> Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків І. Загальні положення
000 -> Наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 2003 р. N 293
000 -> Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка