Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановля єСкачати 224.83 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір224.83 Kb.
ТипПоложення
Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2014 р. №


Київ

Про затвердження Положення про спеціалізовані служби

цивільного захисту

Відповідно до частини п’ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям забезпечити реалізацію цього Положення.Прем'єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2014 р. №ПОЛОЖЕННЯ

про спеціалізовані служби цивільного захисту
Загальні положення

1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад спеціалізованих служб цивільного захисту, організацію управління ними та їх функціонування.

2. Спеціалізовані служби цивільного захисту у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, Кодексом цивільного захисту України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами відповідних центральних органів виконавчої влади, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженнями голів місцевих державних адміністрацій, актами органів місцевого самоврядування, наказами підприємств, установ і організацій та цим Положенням.

3. Спеціалізовані служби цивільного захисту входять до складу сил цивільного захисту та складаються із галузевих, територіальних та об’єктових спеціалізованих служб цивільного захисту.

4. Галузеві спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт у визначених сферах компетенції відповідного центрального органу виконавчої влади.

Перелік та найменування галузевих спеціалізованих служб визначається Положенням про єдину державну систему цивільного захисту.

Територіальні спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів за видами забезпечення цивільного захисту відповідно в територіальних підсистемах єдиної державної системи цивільного захисту, їх ланках.

Об’єктові спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів за видами забезпечення цивільного захисту відповідно в територіальних підсистемах єдиної державної системи цивільного захисту, їх ланках та на суб’єктах господарювання.

За видами забезпечення цивільного захисту територіальні та об’єктові спеціалізовані служби мають наступні спеціалізації: енергетики, захисту сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, торгівлі і харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони громадського порядку.

5. Спеціалізовані служби цивільного захисту мають право залучати до виконання покладених на них завдань на підставі рішень штабу з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації сили і засоби суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб незалежно від форм власності та підпорядкування для реагування на надзвичайні ситуації державного, регіонального та місцевого рівнів.

Основні завдання спеціалізованих служб цивільного захисту

6. Загальними завданнями спеціалізованих служб цивільного захисту є:

участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

виконання заходів з переведення служб до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

підготовка та контроль готовності своїх органів управління, ланок, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх всебічне забезпечення;

організація та здійснення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення до вирішення завдань цивільного захисту у мирний час та в особливий період;

підготовка пропозицій для прийняття рішення на проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління підрозділами спеціалізованої служби, що залучаються до таких робіт;

організація та підтримання взаємодії з відповідними органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій;

створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованої служби цивільного захисту.

7. Основні завдання галузевих спеціалізованих служб цивільного захисту:

1) розвідка районів, зон, ділянок, об'єктів проведення спеціальних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації;

2) організація та проведення на суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який утворив таку службу:

спеціальних робіт, спрямованих на забезпечення сталого функціонування в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації та мінімізації їх наслідків;

аварійних, відновлювальних та інших спеціальних робіт на уражених об'єктах і територіях з використанням спеціальних технічних засобів, обладнання, спорядження та матеріалів.

3) участь відповідно до спеціалізації служби:

у здійсненні спеціальних робіт за видами забезпечення цивільного захисту, зокрема заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

у проведенні розрахунку потреб у матеріальних, технічних та фінансових ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів і територій;

у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій та встановлення збитків.
4) надання в межах компетенції методичної допомоги службам відповідної спеціалізації нижчого рівня щодо проведення спеціальних робіт, забезпечення їх необхідними матеріально-технічними засобами, технікою та оснащенням;

5) виконання інших заходів залежно від призначення.

8. Основні завдання територіальних та об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту відповідно до напрямку їх діяльності:

1) служб енергетики:

організація та проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах електропостачання;

забезпечення енергопостачання для сил цивільного захисту під час виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі автономними джерелами енергопостачання (у разі їх наявності);

забезпечення енергопостачання суб'єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення відповідно до категорії надійності енергопостачання суб’єкта господарювання;

проведення розрахунку шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу внаслідок надзвичайних ситуацій, потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення їх функціонування;

координація заходів, які виконуються суб'єктами господарювання незалежно від форми власності щодо дотримання встановлених режимів світломаскування в особливий період;

2) служб із захисту сільськогосподарських тварин і рослин:

здійснення моніторингу забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь, продукції рослинництва, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб;

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, на шляхах евакуації та маршрутах введення сил цивільного захисту;

проведення робіт із ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснення епізоотичного, фітологічного і токсилогічного контролю під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснення в межах компетенції контролю за безпечністю харчових продуктів і кормів під час надзвичайних ситуацій, участь у проведенні заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх виготовлення рослинного та тваринного походження згідно з компетенцією;

участь у проведенні заходів спеціальної обробки територій, приміщень, сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва і рослинництва;

участь у підготовці сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на зараженій місцевості, оброблення заражених тварин і рослин, знезараження території, приміщень, де зберігається продукція тваринництва та рослинництва;

здійснення агрохімічного обстеження, ветеринарної діагностики, лікування уражених тварин, обеззаражування посівів, пасовищ та продукції тваринництва та рослинництва;

проведення ветеринарно-санітарних та фітосанітарних заходів;

участь у здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для тварин від впливу небезпечних факторів ураження;

організація знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу та інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню;

забезпечення створення резерву спеціального майна і засобів для захисту свійських тварин та сільськогосподарських рослин у надзвичайних ситуаціях;

участь у сільськогосподарському виробництві на забруднених територіях, здійснення контролю за безпечністю такого виробництва;

участь у зборі, утилізації або знищенні загиблих тварин і відходів тваринного походження;

3) інженерних служб:

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, на шляхах евакуації та маршрутах введення сил цивільного захисту;

організація будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

організація обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, розроблення і здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації;

інженерне забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх розташування при висуванні до зон надзвичайних ситуацій, зони можливого ураження та на об'єкти робіт;

методичне забезпечення робіт і заходів, що здійснюються у процесі будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій;

проведення розрахунку шкоди, заподіяної суб'єктам господарювання внаслідок надзвичайних ситуацій, потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення постраждалих об'єктів;

здійснення обліку інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, залучення її до виконання цих робіт;

планування будівництва засобів колективного захисту населення в умовах особливого періоду;

здійснення розчистки шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

підтримання в належному стані маршрутів евакуації та висування сил цивільного захисту;

ремонт і відновлення інженерних споруд на автошляхах, маршрутах евакуації і висування сил цивільного захисту;
4) комунально-технічних служб:

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, на шляхах евакуації та маршрутах введення сил цивільного захисту;

проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і нерухомому майну громадян унаслідок надзвичайних ситуацій, потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення пошкоджених або зруйнованих об’єктів;

організація та виконання організаційно-технічних заходів щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на них та їх спорудах;

посипання матеріалом вулиць і доріг населених пунктів, прибирання наслідків розливу нафтопродуктів та інших речовин внаслідок різного роду надзвичайних ситуацій (подій), а також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, решіток систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;

організація підвезення (подачі) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації;

здійснення обліку спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах комунальної сфери, залучення її до виконання цих робіт;

організація та проведення аварійно-відновлювальних робіт на зруйнованих (пошкоджених) об'єктах і мережах комунального господарства;

організація життєзабезпечення органів управління і сил, які беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації (її наслідків) та постраждалого населення;

організація збору та доставки тіл загиблих людей під час загрози або виникнення надзвичайної ситуації до спеціалізованих медичних закладів;

5) служб матеріального забезпечення:

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, на шляхах евакуації та маршрутах введення сил цивільного захисту;

проведення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та в особливий період на базі підприємств, установ і організацій, на яких створюються такі служби;

організація забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами сировинних, матеріально – технічних і продовольчих ресурсів для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та для виконання інших заходів, передбачених законодавством;

проведення розрахунку потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для життєзабезпечення постраждалих;

6) медичних служб:

планування та організація медичного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання медичної допомоги постраждалому населенню та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

організація взаємодії сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

надання екстреної медичної допомоги пораненим та постраждалим у наслідок надзвичайної ситуації, проведення медичного сортування поранених на відповідні сортувальні групи;

організація евакуації постраждалих до закладів охорони здоров’я відповідно до медичних показань;

організація роботи закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості поранених та постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації;

здійснення забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

ізоляція інфекційних хворих і контамінованих осіб, проведення їм санітарної обробки і деконтамінації та надання екстреної медичної допомоги;

організація та проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю і здійснення протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організація та проведення медичних профілактичних заходів серед населення та особового складу підрозділів цивільного захисту;

створення аварійного резерву лікарських засобів та виробів медичного призначення для медичного забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

збір та аналіз статистичних даних щодо медичного забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

проведення постійної роботи з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, організація навчань та тренувань підрозділів системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

навчання немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації;

збір, аналіз, узагальнення даних про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозування її розвитку в районі надзвичайної ситуації, в осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також в місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення;

7) служба зв’язку і оповіщення:

організація взаємодії із центрами оперативно-технічного управління операторів телекомунікацій;

організація і здійснення заходів щодо забезпечення стійкого функціонування технічних засобів автоматизованих систем централізованого оповіщення відповідного рівня

оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, підприємств, установ та організацій


(що потрапляють в прогнозовану зону ураження надзвичайної ситуації або беруть участь у її ліквідації), населення, яке потрапляє в прогнозовану зону враження надзвичайної ситуації, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечення функціонування у населених пунктах, а також у місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для передання інформації з питань цивільного захисту;

проведення розрахунку шкоди, заподіяної на технічних засобах оповіщення внаслідок надзвичайних ситуацій, потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення пошкоджених технічних засобах оповіщення;

організація та проведення аварійно-відновлювальних робіт на технічних засобах оповіщення;

забезпечення зв'язком сил цивільного захисту під час виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

8) протипожежних служб:

проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, на шляхах евакуації та маршрутах введення сил цивільного захисту;

проведення першочергових (невідкладних) робіт в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення інших аварій, катастроф, стихійного лиха;

забезпечення органів управління і сил протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації;

проведення розрахунку потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

координація планування та реалізації організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об'єктів і територій;

9) служб торгівлі і харчування:

розроблення та здійснення заходів щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час надзвичайних ситуацій;

організація закладання продовольства до захисних споруд цивільного захисту та на пункти управління;

забезпечення харчуванням та промисловими товарами першої необхідності особового складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалого населення;

забезпечення білизною, одягом та взуттям пунктів санітарної обробки людей;

забезпечення створення незнижуваних запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та в особливий період;

проведення розрахунку потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих;

10) технічних служб:

організація ремонту техніки, механізмів, приладів та інших технічних засобів, що вийшли з ладу під час здійснення заходів цивільного захисту;

евакуація пошкодженої та несправної техніки з маршрутів і ділянок робіт до збірних пунктів пошкоджених машин та ремонтних підприємств;

постачання запасних частин і ремонтних матеріалів до ремонтних підприємств;

проведення розрахунку потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

11) служб транспортного забезпечення:

забезпечення виконання заходів у разі загрози та виникненні надзвичайних ситуацій на транспорті;

здійснення обліку техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямками діяльності служби та подання відомостей про це керівництву галузевої спеціалізованої служби цивільного захисту;

здійснення перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом в зоні (із зони) надзвичайної ситуації;

забезпечення транспортом перевезень, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту у мирний час та особливий період, відповідно до рішень штабу з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації;

участь у здійсненні розрахунків шкоди, заподіяної на транспортних засобах і комунікаціях внаслідок надзвичайних ситуацій, потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на них, а також для повного відновлення їх функціонування

організація забезпечення автомобільного транспорту, що залучається до виконання завдань цивільного захисту, паливно-мастильними матеріалами;

забезпечення відповідно до компетенції проведення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

розробка і здійснення заходів щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

12) служб охорони громадського порядку:

участь у межах компетенції у забезпеченні громадського порядку в зонах надзвичайних ситуацій;

забезпечення безпеки дорожнього руху в зонах надзвичайних ситуацій;

охорона майна, що залишилося без нагляду в зонах надзвичайних ситуацій;

повідомлення відповідних державних органів і громадських об'єднань про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у проведенні відселення людей з місць, небезпечних для проживання, та під час проведення евакуації населення;

участь у проведенні карантинних заходів під час епідемії та епізоотій;

проведення розрахунку потреб у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення заходів із охорони громадського порядку;

надання допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування в оповіщенні населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;

планування, організація та забезпечення виконання заходів щодо підтримання громадського порядку в осередках надзвичайних ситуацій та на прилеглих територіях, на пунктах і маршрутах евакуації, в місцях розміщення евакуйованого населення.

Порядок утворення та склад спеціалізованих служб цивільного захисту

9. Утворюються такі спеціалізовані служби цивільного захисту:

об'єктові – на суб'єкті господарювання з чисельністю працюючого персоналу більше 50 осіб шляхом формування з працівників суб'єкта господарювання ланок, команд, груп, що складають об'єктову службу цивільного захисту – керівником суб'єкта господарювання.

Кількість таких служб та їх спеціалізація визначається керівником суб'єкта господарювання, з урахуванням функціонального призначення цього суб'єкта;

галузеві – шляхом зведення об’єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу цивільного захисту – центральним органам виконавчої влади;

Об'єктовий підрозділ галузевої спеціалізованої служби цивільного захисту – підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який утворив таку службу, або його визначений структурний підрозділ;

територіальні, до яких входять:

місцеві – в районі, місті шляхом зведення органів управління та визначених сил центральних органів виконавчої влади, об'єктових служб цивільного захисту відповідного функціонального призначення, у місцеву спеціалізовану службу цивільного захисту – органом, визначеним згідно з нормативно-правовими актами місцевої державної адміністрації, а в містах обласного значення - органом місцевого самоврядування;

регіональні – в Автономній Республіці Крим, області, містах Київ та Севастополь шляхом об'єднання спеціалізованих служб цивільного захисту місцевого рівня, органів управління та визначених сил центральних органів виконавчої влади, у регіональну спеціалізовану службу цивільного захисту – органом, визначеним згідно з нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації.

10. Перелік територіальних органів центральних органів виконавчої влади, суб'єктів господарювання, пожежно-рятувальних підрозділів відомчої пожежної охорони, об'єктових підрозділів, з яких утворюються спеціалізовані служби цивільного захисту, визначається відповідним положенням про функціональну, територіальну підсистеми, ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

11. Спеціалізована служба цивільного захисту створюється на постійній основі та здійснює свою діяльність відповідно до положення про таку службу, що затверджується керівником органу, підприємства, установи та організації, який її створив.

Положення про галузеву спеціалізовану службу цивільного захисту погоджується із ДСНС України, а положення про територіальні та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту – з відповідним територіальним органом ДСНС України.

12. Спеціалізована служба складається з керівництва, органів управління, підрозділів і засобів.

13. Організаційну структуру спеціалізованої служби цивільного захисту, кількість їх підрозділів визначає керівник органу, підприємства, установи та організації, який створив таку службу, залежно від конкретної техногенно-екологічної та природної обстановки, виробничих умов, функціонального призначення, необхідних обсягів виконання завдань із запобігання надзвичайних ситуацій, захисту населення і території від них та ліквідації їх наслідків у мирний час та в особливий період, наявності та стану необхідної бази.

Управління спеціалізованими службами цивільного захисту та їх функціонування

14. Органом управління спеціалізованою службою цивільного захисту є: відповідний орган, визначений Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, органом місцевого самоврядування; відповідний структурний підрозділ визначений центральним органом виконавчої влади, підприємством, установою, організацією.

15. Спеціалізовану службу очолює керівник відповідного органу, структурного підрозділу, який визначений органом управління спеціалізованою службою цивільного захисту.

16. Призначення працівників до спеціалізованої служби цивільного захисту та керівників цих служб здійснюється відповідно до укладеного трудового договору суб’єктами господарювання згідно з рішенням про утворення таких служб.

Працівники, які включені до складу спеціалізованої служби цивільного захисту, на час залучення такої служби до проведення спеціальних робіт і заходів у разі загрози виникнення або виникненні надзвичайної ситуації звільняються від виконання обов’язків за займаною посадою, із обов’язковим збереженням цієї посади за таким працівником.

17. Функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту та їх залучення для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту, їх забезпечення здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів, що виконуються єдиною державною системою цивільного захисту у таких режимах функціонування. В особливий період спеціалізовані служби цивільного захисту функціонують відповідно до Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

18. Для організації функціонування спеціалізованих служб цивільного захисту відповідним центральним та місцевим органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією, що створює відповідну спеціалізовану службу цивільного захисту, видається наказ (рішення, розпорядження) про створення спеціалізованої служби цивільного захисту, затверджується в установленому порядку положення про відповідну спеціалізовану службу цивільного захисту, що розробляється на підставі цього Положення.

19. Галузевим спеціалізованим службам цивільного захисту у випадку їх залучення на період виконання заходів, передбачених пунктом 7 цього положення, оперативно підпорядковуються територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту певної спеціалізації.

20. Облік укомплектованості спеціалізованої служби цивільного захисту працівниками, забезпеченості технікою та майном здійснюється завчасно відповідним органом (структурним підрозділом), на базі якого створюється спеціалізована служба цивільного захисту.

21. Розпорядження (наказ) керівника спеціалізованої служби цивільного захисту з питань виконання завдань і функціонування такої служби обов’язкові для виконання всіма органами управління, підрозділами та працівниками, які входять до складу служби.22. Галузевим спеціалізованим службам цивільного захисту у випадку їх залучення на період виконання заходів, передбачених пунктом 6 цього Положення, оперативно підпорядковуються територіальні спеціалізовані служби певного функціонального (галузевого) призначення.

23. Підготовка спеціалізованих служб цивільного захисту організовується і здійснюється згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1787), Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1788), Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819.
Каталог: files -> 2014
2014 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2014 -> Підготовка та навчання населення до дій у надзвичайних ситуаціях
2014 -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
2014 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2014 -> Програма для вищих медичних навчальних закладів І ііі рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 «Акушерська справа»
2014 -> Перелік потенційно-небезпечних об’єктів Житомирської області
2014 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2014 -> Методичні рекомендації суб'єктам господарювання з питань нормативно-правового забезпечення навчання працюючого населення до дій
2014 -> Це була трагедія української нації
2014 -> Положення про єдину державну систему цивільного захисту Відповідно до частини другої статті 8 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє

Скачати 224.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка