Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за №953/21265 зСкачати 144.08 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір144.08 Kb.
ТипПоложення
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор КПНЗ «ДОЦНТТ та ІТУМ»

_______________ Волкова Л.В.
Інформаційно - методичні матеріали

щодо організації та проведення обласного конкурсу „Мирний космос”
І. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс „Мирний космос” (далі − Конкурс) проводиться відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства освіти, молоді та спорту від 28.05.2012 року за № 635 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно- технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за953/21265 з метою пробудити в учнів інтерес до поглибленого вивчення фізики, астрономії, історії космонавтики на основі розвитку творчого мислення та дослідницьких здібностей.

1.2. Основними завданнями обласного конкурсу «Мирний космос» є:- залучення школярів і молоді до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки, популяризації в Україні наукових і технічних досягнень в освоєнні Космосу;

- виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку у юнаків і дівчат творчих здібностей, інтересу до авіації та космонавтики, науки і техніки, екології, дослідницької діяльності.

1.3. Інформація про проведення обласного конкурсу «Мирний космос» розміщується Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді на своєму сайті.
ІІ. Умови проведення конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у лютому-березні місяці кожного року.

2.2. Для участі у конкурсі до 25 лютого кожного року необхідно надати заявку(зразок додається) та тези роботи в електронному та друкованому вигляді в оргкомітет конкурсу за адресою:

м. Дніпропетровськ, вул. Ульянова, 4, кімн. 303, тел. 056) 372-36-81.

2.3. Колективні роботи до захисту не допускаються.

2.4.Склад журі:  • Склад журі формується і затверджується обласним центром науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді.

  • До складу журі входять: голова журі, заступник, головний секретар, члени журі.

ІІІ. Учасники конкурсу

3.1. Учасниками конкурсу можуть бути учні загальноосвітніх шкіл ліцеїв, гімназій та позашкільних навчальних закладів освіти, яких цікавлять різноманітні аспекти у вивченні Космосу, які виявляють схильність до науково-дослідницької роботи, прагнуть розкрити свої творчі здібності;

3.2. Всі учасники конкурсу поділяються на 2 категорії за віком:

1. від 10 до 14 років.

2. від 15 до 17 років.

3.3.Очолює команду і несе відповідальність за життя та здоров’я її членів керівник делегації;

3.4. Склад делегації: керівник команди, учасники конкурсу (відповідно розділам конкурсу);

3.5. Керівник делегації повинен мати при собі такі документи:

– офіційний виклик Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді;

– заявку на участь в обласному конкурсі «Космос» (зразок додається);

3.6. Оргкомітети обласного конкурсу забезпечує: матеріально-технічну базу, документацію, створює безпечні умови для проведення конкурсу.

ІV. Програма та строки проведення конкурсу

Конкурс проводиться з дев’яти напрямків, в кожному з яких декiлька секцiй. 1. РАКЕТНО-КОСМIЧНА ТЕХНIКА

Розглядаються моделi, макети, теоретичнi проекти ракетної та космiчної технiки.

Секцiї:

1.1. Космодроми та полігони: стартові полігони; стартові позиції, установки та пристрої; технічні позиції; транспортні установчі пристрої; заправники; контрольно-виправні засоби; комплекси для посадки;

1.2. Ракетна техніка׃ реактивні снаряди та малі керовані ракети; балістичні ракети зенітні керовані ракети; ракетоносії; прискорювальні блоки; міжорбітальні буксири; бортові системи, агрегати та інші елементи ракетної техніки;

1.3. Космічні апарати: супутники; орбітальні станції тривалої роботи; міжпланетні апарати; планетоходи та інші транспортні системи; планетні бази – станції; засоби пересування космонавтів; роботи маніпулятори; засоби рятування апаратів та космонавтів; бортові системи, агрегати, двигуни, прилади, конструкції вузли та інші елементи космічних апаратів;

1.4. Наземні та бортові засоби керування׃ командно – вимірювальні комплекси; вимірювальні пункти (сухопутні та корабельні); приймально-передавальні антени; бортові системи зв’язку; бортові системи орієнтації та стабілізації; бортові системи керування рухом;

1.5. Пошуково-рятувальні комплекси׃ авіаційні засоби; морські засоби; сухопутні засоби;

1.6. Нетрадиційні засоби, що використовуються для запуску та посадки космічних апаратів, дослідження планет: аеродинамічні апарати (крилаті, роторні); аеростатичні літальні апарати; перспективні способи та засоби (антигравітаційний літак та інше);

1.7. Експериментальний ракетомоделізм: оригінальні моделі ракет; допоміжні засоби і пристрої для запуску, стабілізації польоту і посадки ракет; прилади, стенди і обладнання для знімання статичних, динамічних і аеродинамічних характеристик моделей як при наземних випробуваннях, так і в польоті;

1.8. Космiчна технiка майбутнього (моделі-фантазії).

Моделi та макети космiчних кораблiв, орбiтальних та мiжпланетних станцiй, рiзних машин та апаратiв, якi призначенi для космiчних дослiджень в майбутньому;

1.9. Планетоходи:

а) моделi iснуючих планетоходiв, а також проекти моделей, якi розробляються в даний час для проведення дослiджень Мiсяця та планет Сонячної системи.

б) моделi планетоходiв, якi створенi на пiдставi самостiйно розроблених проектiв.

2.КОСМIЧНА БIОЛОГIЯ ТА МЕДИЦИНА

Розглядаються теоретичнi проекти, прилади, тренажери, макети та дiючi установки.Секцiї:

2.1. Біологічні та медичні дослідження у космосі; система життєзабезпечення екіпажів космічних кораблів у польоті та під час висадки експедиції на інші планети.

2.2. Адаптацiя людини до умов космiчного польоту, дослiдження проблеми стосункiв мiж членами екiпажу;

2.3. Адаптацiя космонавтiв до земних умов пiсля повернення з космосу.

2.4. Медичний вiдбiр, фiзична та психологiчна пiдготовка космонавтiв до польоту;

2.5. Методи медичного контролю за станом здоров`я космонавтiв та засоби забезпечення їх працездатностi в польотi (тренажери та iнше);

2.6. Надання медичної допомоги космонавтам в польотi;

2.7. Засоби i методи профiлактики несприятливого впливу на органiзм людини деяких факторiв космiчного польоту (радiацiя, невагомiсть та iнше);

2.8. Забезпечення космонавтiв на борту корабля повiтрям, питною водою, теплом та пристроями для сну i вiдпочинку;

2.9. Санiтарно-гiгiєнiчнi засоби забезпечення космiчного польоту;

2.10. Їжа космонавтiв та проблеми їх рацiонального харчування;

2.11. Космiчнi оранжереї, плантацiї, зоокуточки.

2.12. Пристрої та спецзасобї для виживання екiпажiв космiчних кораблiв пiсля їх приземлення (приводнення) в екстремальних умовах;

2.13. Використання досягнень космiчної бiологiї та медицини на Землi;

2.14. Проблема iснування життя за межами Землi;

2.15. Форми життя і біологічні цивілізації;

2.16. Вивчення впливу космічних явищ та об’єктів на життя людини.
3.КОСМІЧНА ФІЗИКА ТА АСТРОНОМIЯ

Розглядаються теоретичнi розробки та результати практичних спостережень, макети, моделi, астрономiчнi прилади, наочнi прилади, фотографiї, вiдео- та кiнозйомка.Можливi напрямки роботи:

Сонце, планети, супутники планет, Мiсяць, комети, астероїди, метеори, метеорити, срiблястi хмари, зодiакальне свiтло, астроклiмат, зоряна астрономiя, спостереження туманностей, Галактики, астрофотографiя, астроприладобудування, астрономiчнi радiоспостереження, астрономiчнi прилади для спостереження з космосу, астрономічні комп’ютерні програми.Секцiї:

  1. Астрономiя та астрофiзика;

  2. Аматорська астрономiя.

  3. Всесвiт очима науки:

  • авторськi розробки моделi Всесвiту;

  • дослiдження та моделювання цiкавих об`єктiв та процесiв у Всесвiтi;

  • час i простiр, пошук методiв перемiщення у Всесвiтi.


4.ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Розглядаються теоретичнi проекти, макети та дiючi прилади.Секцiї:

  1. Майбутнє людства.

  2. Проблема тероризму.

  3. Проблеми екологічного розвитку людства.

4.4 Проблеми вичерпання ресурсів життєдіяльності: енергії, корисних копалень, води, повітря і т.д.
5. ЕКОЛОГІЯ ТА КОСМОНАВТИКА

Розглядаються теоретичні проекти, макети та діючі прилади.

Секції:

5.1. Засоби виявлення, реєстрацiї та лiквiдацiї "космiчного смiття".

5.2. Космiчнi засоби виявлення, реєстрацiї, лiквiдацiй наслiдкiв екологiчних катастроф на Землi.

5.3. Космiчнi засоби утилiзацiй наземних промислових вiдходiв та зброї масового знищення.

5.4. Прогнозування та запобiгання екологiчним катастрофам з використанням космiчної iнформацiї.

5.5. Винесення шкiдливих виробництв за межi Землi.

5.6.Екологiя ракетно-космiчної технiки (виробництво, випробування та експлуатацiя).


 1. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА.

Розглядаються програми, що представленні на дисках для комп’ютерів ІВМ з додатком опису програми, де вказані׃

 • тип програми (контролюючi та обчислювальнi, навчальнi, демонстрацiйнi та iгровi);

 • час дiї, мова програми;

 • необхiднi ресурси ПЕОМ;

 • тема, мета (для кого призначена програма);

 • з яких частин складається (меню);

 • iнструкцiя користувачевi;

 • технiчнi засоби, якi автор використовує для досягнення мети;

 • список першоджерел.

Секції:

6.1.Програми по астрономії, космічній механіці, біології і медицині, проектуванню ракетно-космічної техніки у вигляді астрономічних довідників, космічних календарів, проекти космічних кораблів, досліджень у космосі, подорожей по зірках та сузір’ях планетах Сонячної системи і т. ін.

6.2. Бази даних.

6.3. Пропозиції по вдосконаленню наземної та бортової обчислювальної техніки.7. ЛЮДИНА. ДУХОВНІСТЬ. ВСЕСВIТ.

Розглядаються доповiдi, фотоматерiали, слайди, плакати.Секцiї:

  1. Палеокосмонавтика та космiчна археологiя:

-давнi обсерваторiї, мегалiтичнi споруди та пошук слiдiв палеоконтактiв;

-загадковi об`єкти та явища на Землi, виникнення чи iснування яких пов`язане з космосом;

-космiчнi катастрофи та їх вплив на Землю;

космiчнi легенди та мiфи рiзних народiв свiту;

-гiпотези про виникнення та будову Землi, планет Сонячної системи.


  1. Цивiлiзацiї за межами Землi:

-"за" i "проти" "лiтаючих тарiлок" та їх мешканцiв;

-схеми поведiнки людини при зустрiчi з розумними iстотами з iнших планет;

-способи, методи та засоби пошуку сигналiв iнших цивiлiзацiй;

-можливi форми Розуму.  1. Космiчна фiлософiя:

-український космiзм;

-вивчення фiлософських уявлень людства про виникнення та еволюцiю Всесвiту;

-гармонія земної та космічної природи;

-дослiдження проблем єдностi Всесвiту та людини як його складової частини;

-краса врятує світ.


  1. Лицар духу:

-авторськi розробки моделi Всесвiту;

-дослiдження та моделювання цiкавих об`єктiв та процесiв у Всесвiтi;

-вивчення впливу космiчних явищ та об`єктiв на життя людини;

-час i простiр, пошук методiв перемiщення у Всесвiтi.
 1. ІСТОРIЯ РОЗВИТКУ АВIАЦIЇ I КОСМОНАВТИКИ.

Розглядаються доповiдi, кiно-, фотоматерiали, макети, слайди.

Секцiї:

  1. Дослiдження iсторiї розвитку вiтчизняної та закордонної авiацiї i космонавтики.

  2. Наукова робота учнів, присвячена знаменитим датам космонавтики.

  3. Дослiдженя бiографiй вчених, конструкторiв, льотчикiв та космонавтiв, якi внесли значний вклад у вивчення та освоєння космосу, розвиток авiацiї i космонавтики.

  4. Шкiльна музейна практика, тематичнi роздiли музейної експозицiї, унiкальнi експонати, представлені у музеї, тощо.

  5. Історія великих досягнень українців в Космосі, науці, філософії, мистецтві. Суперкнига.

  6. Стенди, навчальні посібники, ігри, комп’ютерні презентації, які популяризують досягнення вітчизняної та зарубіжної космонавтики та авіації.

9. КОСМІЧНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаються доповiдi, кiно-, фотоматерiали, макети, слайди.Секцiї:

9.1 Проблеми виходу людства в космос (пошук нових можливостей, шляхів, конструкцій).

9.2 Проблеми забезпечення життєдіяльності людства в космосі.

9.3 Наукові дослідження, що пов’язані з виходом і діяльністю людства в космосі.V. Документація конурсу

Вимоги до робіт:

На конкурс приймаються iндивiдуальнi роботи у формi реферату, проекту, макету, в яких вiдображаються результати дослiджень чи мiркувань автора з обраної теми.

Роботи оформляються у виглядi реферату (обсягом не бiльше 20 друкованих сторiнок) з фотографiями, малюнками, описом тренажерів, в якому слід розкрити призначення, будову, принцип дiї моделi чи апарату, що проектується, обгрунтувати цiннiсть та доцiльнiсть запропонованого експерименту чи гiпотези. При необхiдностi прикласти ескiзний проект з масштабними кресленнями, розрахунками i показчиками, як додатки.

Обов’язково вказати книги, журнали, газети або прикласти статтi, фотокартки, креслення та iншi джерела iнформацiї, якi використовувались учасником конкурсу.

Додати 2 - 3 фотокартки моделей в рiзних ракурсах розмiром 9х12 чи

13 х 18 см.

Роботи, надiсланi на конкурс, повиннi вiдповiдати його тематицi та бути наслiдком самостiйної працi чи наукового дослiдження.


VІ. Оцінювання конкурсу

Кожен учасник конкурсу повинен відповісти на п’ять теоретичних запитань зі своєї роботи, представленої на конкурс. Оцінки за відповіді будуть враховуватись при визначенні місць.

Роботи на конкурс представляються один раз. Роботи, що представлялись раніше, журі оцінювати не буде. Кращі роботи відбираються для участі в інших Всеукраїнських конкурсах та виставках.

Роботи, що приймали участь у конкурсі, авторам не повертаються.

Місце учасника визначається по кількості набраних балів.
VІІ. Визначення та нагородження переможців конкурсу
Учасники, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами комунального позашкільного навчального закладу „Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді”.

Керівники, які підготували призерів конкурсу, нагороджуються грамотами департаменту науки і освіти облдержадміністрації.

Оргкомітет конкурсу може передбачити окремі відзнаки іншим учасникам (самому юному, за оригінальність моделі тощо).
VІІІ. Матеріально-технічне забезпечення та фінанасування конкурсу

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням конкурсу, несе Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді;

Витрати на проїзд, житло та харчування покладаються на відряджуючі заклади

Додаток


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

2016

Заявка

на участь в обласному конкурсі «Мирний космос»

від
з/п

ПІБ учасника

(повністю)Дата народження

Дом. адреса


Навчальний заклад,

клас

(повністю)

Позашкільний навчальний заклад (повністю)

Назва гуртка

Номер розділу

Тема роботи

ПІБ керівника (повністю), посада


*Примітка підпис учасника


Керівник навчального закладу

М.П.

*Примітка:

Я підтверджую, що заповненням даної заявки погоджуюся з використанням та обробкою власних персональних даних (включаючи збирання та зберігання) відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних”

Додаток


ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ
Назва експонату________________________________________________

Прізвище, ім’я автора___________________________________________

Назва навчального закладу_______________________________________

Домашня адреса

Керівник навчального закладу

М. П.
ДодатокЗразок оформлення титульного аркуша
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Комунальний позашкільний навчальний заклад

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді


Розділ:

Секція:

ТЕМА РОБОТИ:


Роботу виконав:

ПІБ автора (повністю)

Навчальний заклад

клас


Науковий керівник:

ПІБ (повністю)посада


Дніпропетровськ – 2016
Каталог: uploads -> editor
editor -> Особливості культур заходу і сходу Презентація до уроку (9 клас)
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації

Скачати 144.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка