Положення видатного українського психолога Г. С. Костюка про те, що виховувати означає проектувати поступове становлення якостей особистості і керувати здійсненням накреслених проектів



Сторінка4/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.74 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5   6

Основна школа


Вікові особливості учнів

Підлітковий вік – складний відповідальний період становлення особистості (за Л. І. Божович, це період другого народження особистості) в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки. Уявлення про норми поведінки запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінки їх діяльності дорослими. Але підліітки прагнуть до вийняткових умов, щоб виявити себе, тому вони важко сприймають буденні справи, наприклад, що волю загартовує і навчання, що відкрите визнгання своїх помилок свідчить про сміливість, що усвідомлення своєї провини – крок до відповідальності. Знання моральних норм та еталонів взаємин розуміють не завжди глибоко, важко сприймається моральний релятивізм, тому оцінки вчинків інших категоричні, безкомпромісні. Моральні переконання ще нестійкі, але вони стають специфічними мотивами поведінки. З’являються власні погляди, оцінки, які ще можутиь швидко змінитись, але й протилежну точку зору підліток буде захищати так самопристрасно, як і минулу.

Важливі зміни відбуваються в мотиваційній сфері: потреба в самоповазі, в самоствердженні, у визнанні товаришів, у позитивному ставлеенні з боку значущих товаришів. З’являється орієнтація на майбутнє: мрія, ідеали, перспективні плани, віддалена мета. Проте для підлітка характерна й відмова від поставленої мети всупереч її об’єктивній значущості, бо воля ще слабка. Підлітки частіше діють за найбільш сильним мотивом, власною ж поведлінкою вони ще не володіють і самі визнають відсутність у себе вольових якостей.

Педагогічне завдання – розвивати у підлітків вольову поведінку, використовуючи для цього емоційно привабливі цілі, підтримувати їх наміри й уявлення про можливість досягти власного рівня домагань. За Л. І. Божович, у підлітків у вольовому акті слабо ще представлена виконавська частина. Очима підлітків основною причиною їх неуспішності в школі є лінощі. Практика свідчить, що не менше значення має забезпечення пізнавальної мотивації, розвиток інтересів. Підлітків характеризує легкість виникнення переживань, емоційної напруги. Їм важко стримувати свої й радість, й горе,йобразу, й гнів. Їх емоції відрізняються ригідністю – інертністю, негнучкістю, навіть тенденцією до самопідтримування. Підлітки “купаються ” у власному горі, або в почутті провини. Вони вічувають задоволення від будь – яких переживань, відчувають потребу в сильних емоційних насиченнях. Супуречливі прагнення, які виникають досить часто, ще більше підсилюють загальний емоційний фон, і це веде до виникнення стану афекту. Афективний стан може бути досить тривалим і виникати з незначного приводу. Треба вчити підлітків володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх, говорити про них, виявляти в культурних формах.

Відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості: виникає інтерес до свого внутрішнього світу, що веде до поглиблення та ускладнення процесу самопіднання. Підліткова рефлексія спрямована на розуміння самого себе% особлива увага приділяється власним якостям особистості, тому підвищується чутливість до оцінок з боку оточуючих, виникає орієнтація на реальні досягнення. Рефлексія відкриває недосконалість “Я”, що глибоко та гостро переживається. Найбільший сплеск рефлексивності в 7-8 кл. Зростає критичність з приводу власних недоліків, наприклад, вже в 6 класі з’являються діти, які не вважають себе здібними до жодного з предметів.

Моральна мотивація ще не стійка, тому підліток легко піддається навіюванню таким формам соціальної поведінки, які роблять його дорослим у власних очах.

Образи “Я”, що створює в своїй свідомості підліток, дуже різноманітні: це фізичне “Я” (уявлення про свою зовнішність), про писхічне “Я” (про риси характеру, про свої здібності тощо). Але ставлення до всіх цих рис свого “Я” залежить від системи цінностей, яка формується завдяки впливу членів своєї сім’ї та ровесників. Саме тому одні гостро переживають відсутність зовнішньої краси, а інші – фізичної сили, дехто всю увагу спрямовує на підвищення результатів у спрті. Образ “Я” ще не стабільний, уявлення про себе рухливе. Іноді випадкова фраза, комплімент або посмішка надовго порушують спокій душевного життя підлітка.

З образом “Я” пов’язана самооцінка . Для підлітка важливо знати не тільки, який він є , але й на скільки значущі його індивідуальні особливості для оточуючих, а тому й для самого себе. Постійнго відбувається порівняня: “Я такий ,як усі ” або “Я не такий, як усі”. Але в ідеалі самооцінка повинна складатися із порівняння самого себе сьогодні із самим же собою, але вчора: “Я вчора і я сьогодні, а яким я стану ( повинен стати) завтра?”. Це складно, але ефективно. Самооцінка має загальний характер та ще й занижена: підлітки перебільшують свої недоліки, успіхи дещо занижують. Але за заниженою самооцінкою може ховатись високий рівень домагань, на основі цього розвивається феномен "дискомфорт успіху“. Підліток, маючи таку самооцінку, знецінює досягнення своїх ровесників, радіє їх невдачам. Така конфліктна самооцінка виникає при завищенних вимогах з боку батьків, або песимістичних уявленнях про можливості свого сина або доньки. У підлітка тоді виникає сильна реакція навіть на справедливі зауваження. Він шукає зовнішніт причини для виправдовування своїх реальних невдач або тих, що прогнозуються. Такий “афект неадекватності” вимагає пошуку психологічного захисту у вигляді знецінення успіхів інших. Висока самооцінка повинна поєднуватись зі здатністю диференційовано оцінювати свої досягнення і в той же час бачити недоліки, й перспективи покращення результатів за рахунок усунення недоліків.

Старші адекватно оцінюють товаришів, але перебільшують оцінку себе. М.І.Лісіна висловила гіпотезу про продуктивність дещо завищеної самооцінки у порівнянні з заниженою. Загальне позитивне ставлення до себе, до своїх можливостей повинно залишатися незмінним, а недоліки сприйматись як тимчасові, які можна усунути, якщо постаратись надалі.

Самооцінка поступово емансипується від оцінок оточуючих і набуває все більшого значення як регулярно власної поведінки.

Крім раельного “Я” виникає й “Я – ідеальне”. Якщо рівень домагань високий, а свої можливості усвідомлюються недостатньо, тоді “Я – реальне” буде дуже відрізнятися від “Я – ідеального”. Такий стан веде до невпевненості в собі, а в поведінці це виявиться в образливості, впертості, навіть в агресивності. Якщо “Я – ідеальне” сприймається досяжним, воно спонукає до самовиховання, здійснення якого сприяє розвитку саморегулювання. Саморегулювання вміщує в собі вільну постановку мети та вибір засобів її досягнення. Деякі старші підлітким (3%) розробляютть навіть програму самовдосконалення, але не всі мають силу волі та наполегливість, щоб здійснити її. Здатність ставити мету, усвідомлювати засоби її досягнення, використовувати свої можливості, передбачати результати є показником високої зрілості особистості, що з’явиться пізніше. Проте наприкінці підлітковогго віку виникає потреба в життєвому самовизначенні (закінчується 9 клас), спрямованість на майбутнє, визначення свого життєвого шляху, майбутньої професії. Ця потреба конкретизується в новій соціальній позиції, яка розгортається на наступному віковому етапі.
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави


Критерії:

Виховні досягнення

1

2

Сформованість: патріотичних почуттів, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури, культури міжетнічних відносин.


Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу.

Повага до українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій.

Відчуття своєї приналежності до України.

Усвідомлення спільної власної долі з долею Батьківщини.

Знання та володіння українською мовою.

Прагнення до збереження та примноження духовного та матеріального багатства українського народу.

Особисте усвідомлення себе українцем.

Віра в духовні сили та майбутнє.

Усвідомлення праці як життєвої потреби.

Усвідомлення моральних та культурно-національних цінностей.

Шанобливе ставлення до державної символіки.

Осмислення відповідальності як важливої риси особистості..

Усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов’язків.

Свідоме ставлення до законів своєї держави.

Дотримання правил та норм поведінки, соціально значимих для суспільства.

Розуміння особистої відповідальності за свої вчинки.

Активна життєва позиція щодо негативних проявів у соціумі.

Знання про типи держав, політичні організації, виборчу систему.

Активна громадянська життєва позиція.

Знання історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

Повага до представників інших етносів, їх прав та культурно-національних цінностей.



Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності

5 клас


 1. Збір: „Закони нашого життя (розробка законів життя класу)”.

 2. „Хто я є?” (діагностика рівнів соціального, духовного розвитку особистості).

 3. Години спілкування: “Немає прав без обов’язків”

 4. Екскурсії: “Сторінками історії”; “В ім’я твого і мого життя”.

 5. Зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та воїнами УПА “Ніхто не забутий, ніщо не забуте”.

 6. Гра-експрес “Котилася торба”.

 7. Спартакіада народних ігор “Ігри народів світу”.

 8. Родинне свято “Традиції моєї родини”.

 9. Родинна вітальня “Бабусина скриня”.

 10. Ігрова програма “Скриня народної мудрості”.

 11. Вікторина “Наші обереги”.

 12. “Головна пісня Батьківщини”.

 13. Жива газета „Калейдоскоп нашого життя”.

 14. Народний календар “Духовність народу”;

 15. Конкурс малюнків “Люби і знай свій рідний край”.

 16. Конкурс ерудитів “Що я знаю про Україну”.

 17. Акція “Школа – наш дім, ми господарі в нім”.

 18. Екологічний десант “Чиста школа, чисте подвір’я, чисте селище”.

 19. Благодійна акція “Згадаймо всіх поіменно”.

 20. Фестиваль фотознімків “Моя країна моїми очима”.


6 клас

 1. Бесіди: “Моя земля – земля моїх предків”, “Україно, матінко моя”.

 2. “Традиції мого народу” – ярмарки, фестивалі народної творчості, презентація національних блюд, театральне дійство, зустрічі з народними майстрами.

 3. Конкурс юних декламаторів “Мова рідна – слово рідне!”.

 4. Інтелектуальна гра “Чи знаю я рідну мову”.

 5. Акція “Хто живе поруч зі мною”.

 6. Фестиваль “Веселка”.

 7. Бесіди: „Символи України”, “І синє небо, і жовте колосся”, „Народні символи”, „Мої права та обов’язки”.

 8. Веселі старти „Козацькі розваги”.

 9. Конкурс „Де найкращая земля?”.


7 клас

 1. Усні журнали: „Державна символіка України”, „Мій рідний край – моя земля” (регіональний аспект), „Моя земля – земля моїх батьків”, „Сторінками рідного краю”.

 2. Конкурс „Сто чудес України”, „Чудеса рідного краю”. (вивчення архітектурних пам’яток України, заповідників, визначних історичних місць).

 3. Етнографічна вітальня „Люблю я свій народ, ціную його звичаї”.

 4. „Мова рідна, слово рідне

Хто їх забуває,

Той у грудях не серденько

Тільки камінь має”.


 1. Конкурс юних декламаторів „Любове моя – Вкраїно!”.

 2. Театралізоване дійство „Україна від козацьких часів до сьогодення”.


8 клас

 1. Заочна відео мандрівка “Країна, в якій я живу”

 2. Години спілкування: “Істина, свобода та відповідальність”.

 3. Джерела духовності мого краю (вечори, екскурсії, зустрічі з видатними земляками).

 4. Родинні зустрічі „Історія моєї родини – в історії мого краю”.

 5. Зустрічі: „Митці мого краю”, „Поети мого краю”, „Видатні люди мого краю”.

 6. “Козацькі сурми”.

 7. Свято „Моя найкраща в світі сторона – чарівна, неповторна Україна”.

 8. Години спілкування:„Я – громадянин і патріот держави”, „Я – учень своєї школи”, „Українці за кордоном . Що таке діаспора?”

 9. Вікторина „Що ти знаєш про Україну?”.


9 клас

 1. Години спілкування: “Видатні вчені України”, “Для себе жити – тліти, для сім’ї жити – горіти, для народу жити – світити”, “Чорнобиль – горе і біль”, “Біль і крик душі під знаком Чорнобиля”.

 2. Колективні творчі справи: усний журнал “Державні та народні символи моєї держави”, прес-конференція “Мої права, мої обов’язки”, прес-шоу “Права дітей на особливу турботу”.

 3. Диспут “Чи захищені права дитини у нашій державі?”.

 4. Вечори: вечір української патріотичної пісні “А найбільш я люблю Україну”, вечір-реквієм “Ваш світлий подвиг незабутній”.

 5. Колективне ігрове спілкування “Турнір ораторів”, “Якби я був президентом...”.


2. Ціннісне ставлення до людей

Критерії:

Виховні досягнення

1

2

Сформованість:

духовно-моральної культури особистості (чуйність, чесність, правдивість,

справедливість, гідність, милосердя, толерантність, совість, терпимість, миролюбність, ввічливість, делікатність, тактовність тощо),


Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей.

Вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі.

Вміння прощати і просити пробачення.

Єдність моральної свідомості та поведінки.

Єдність слова і діла.

Активна моральна життєва позиція.



Усвідомлення ідеалів сімї, родини.


Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності

5 клас

 1. Морально-етичні бесіди: „Дякуй старшим за те, що вони повчають тебе”, „Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей”.

 1. Колективне ігрове спілкування “Дружба, це - ......”.

 2. Міні-твір “Я і мій ідеал”.

 3. Години спілкування: „Десять заповідей людяності”, „Золоте правило людяності”, “Як сподобатися людям”

 4. Тренінги “Спілкуємося та діємо”; “Вчимося правильно спілкуватися”.

 5. Ігрова програма “Скарбничка мудрості”.

 6. “У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі”.

 7. Гра “Асоціація на ярлики”.

 8. Рольова гра “Не робіть моїх помилок”

 9. Години спілкування: “Маленька людина та великий світ”; “Як сподобатися людям?”; “Різні люди – різні погляди”; “Тлумачний словник ввічливих слів”; “Добро – це коло, всередині якого є краса”, “Для мами завжди ласкаві слова”, “Слово не горобець, вилетить – не впіймаєш”, “Хочеш мати друга – навчись другом бути”.

 10. Ігрові тренінги: “Знову познайомимося”, “Мистецтво дарувати”

 11. Колективне ігрове спілкування “Чарівний стілець”.

 12. КТС “Складання еталону поведінки мого однолітка”.

 13. КТС “Чи поможуть вітаміни всім нам вчитися відмінно”.

 14. Родинне свято “Берегиня нашого дому”.

 15. Концертна програма „Мамам любим, мамам милим”.


6 клас

 1. Години спілкування: „Людей я буду любити, добро й милосердя чинити”, „Я зичу Вам доброго дня!”, „Людина починається з добра”.

 2. Акція “Милосердя” (допомога одиноким людям, інвалідам; концерт для учнів шкіл – інтернатів, дитячих будинків).

 3. Тренінг “Ні – шкідливим звичкам!”.

 4. Випуск стінгазети “Я та моє здоров’я”.

 5. “Час спілкування з цікавими та шанованими людьми” - бесіда, пошукова робота,

 6. КТС „Моє генеалогічного дерево”.

 7. Зустрічі: “Моє рідне село”, “Мої земляки”, “Дідусеві нагороди”.

 8. Свята: „Цілую бабусині втомлені руки”, „Найкращі дні для наших матерів – це ті, коли щасливі їхні діти”, „Дідусю, дідусю, тобою горджуся...”, „Благословіть, батько й мати, косу заплітати”.

 9. Агітбригада: „Хай вогонь в серцях палає, а пожежі не буває”.


7 клас

 1. Екскурсії: “Їх подвиги в пам’яті вічні”, “Будь гідним пам`яті батьків”, “Безсмертним подвигом своїм вони прославили Вітчизну”, “Як ми дійшли до перемоги”, “Доля однієї людини”, “Знати, щоб пам`ятати” (про долю остарбайтерів та в`язнів концтаборів).

 2. Години спілкування: „Дівчина з косою, як трава з росою”.

 3. Бібліографічні тематичні огляди: “Героїчне минуле народу”, “Це – пам`ять серця”, „Через віки пам’ять проростає”.

 4. Історико-літературні експедиції: “Минуть роки, минуть віки, а подвиг житиме завжди”, “Цього ніколи не забути”.

 5. Трудові сюрпризи: “Поспішаймо до оселі ветерана”, „Даруймо радість людям”, „Ветеранам праці – наша допомога”.

 6. Години спілкування: “Права дитини на папері та в житті”, „Дружба віддана не зламається”, „Закон і ми”, „Вбережи себе”, „Родина – від батька до сина”.

 7. Родинні свята: “Все починається з родини”, “Захоплення моїх батьків”, “Бабусині рушники”.

 8. Спортивні родинні змагання: “Тато, мама, я – спортивна сім`я”.

 9. Акції: “Даруймо книгу”, “Моя іграшка – тобі” (допомога дітям з багатодітних та малозабезпечених родин, дітям у дитячі садочки, інтернати).

 10. Виставка творчих робіт: “Мій справжній друг”, “Краще добрим бути”.

 11. Школа лідерів.

 12. Тренінги: “Як стати лідером”, “Допоможи невпевненому в собі”.

 13. Творчі зустрічі із представниками влади: “Від учня до керівника”, “Я був колись дитиною”.

 14. Зустрічі з цікавими людьми: “В дитинство своє повернусь”, “Захоплення мого дитинства”, “Все починалося з мрії”

8 клас

 1. Години спілкування: „Що означає бути Людиною?”, „Собори наших душ”, „Що таке людське серце?”, „Твій справжній друг – хто він?”, „Чи вміємо ми бути вдячними?”, „Ти живеш серед людей”, „Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин?”

 2. Колективне ігрове спілкування: „Чарівний стілець”, „Чому людині буває самотньо?” „Уроки добрих справ”, „Розкажи мені про мене”, „Дисципліна – свобода, чи необхідність?”

 3. Свята: „Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!”, „Батько і мати – два серця гарячих, що нам дають надію й тепло”, „Зачарувала ти мене, заворожила...”.

 4. Тренінги: „Народження істини, а не загострення стосунків”, „Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?”.

 5. Вікторини: „Сторінками книги рекордів Гіннеса”, „Вони були першими”, „Вони – відкривачі”.

 6. Ігрові програми: „Ви вам вклоняємось, жінки”, „Творимо разом, діємо разом!”.


9 клас

 1. Години спілкування: “Любов до ближнього – джерело величі людини”, „Діалоги з Д.Карнегі”, “Відкрийте чарівні двері добра і довіри”, “Дружно люди візьмуться – гори здадуться”, “Насолода спілкування – основна ознака дружби”, “Любов’ю дорожити вмійте”, “Дитинство людського кохання – де воно?”.

 2. Колективне ігрове спілкування: “Конверт дружніх запитань”, “Конверт життєвих ситуацій”, “Людина скрізь”, “Чарівний стілець”, “Проблема на долоні”, “Колектив починається з мене”, “Цінності моєї родини”.

 3. Колажі: “Портрет мого колективу”, “Я і ми”, “Мої вчителі, старші друзі та наставники”, “Жити та спілкуватися з ними – одне задоволення”.

 4. Ігрові програми: “Ми – різні, ми – рівні”, “Жінки в міфах, легендах, переказах”, “Він і вона”, “Гумор-шоу”, “Симпатія з 1001 погляду”,

 5. Диспути: “Чи кожна людина гідна поваги”, “Ким бути чи яким бути”, “Особистість та колектив: чия думка вагоміша?” .

 6. Вечір “Батько і мати – два сонця гарячих”.

 7. Колективні творчі справи (КТС): “Жива газета”, Прес-конференція.

 8. Вікторини: “Марафон ерудитів”, ”Ерудит-лото”, “Три мудреці”, “Ерудит-тир”.

 9. Інтелектуальні ігри: “Таємниці та пригоди слова”, “Кулінарний калейдоскоп”, “Збережи себе”, “Наші обереги”.




  1. Ціннісне ставлення до себе




Критерії:

Виховні досягнення

1

2

Сформованість основних засад “Я-концепції” особистості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самореалізація, самовдосконалення, самоствердження, самооцінка тощо)

Вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість.

Знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоровя людини.

Прагнення бути фізично здоровою людиною.

Знання та вміння оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоровя.

Вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі.

Вміння уникати конфліктних ситуацій.

Вміння адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них.

Вміння коректувати та регулювати власну поведінку.




Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас

1. Морально-етичні бесіди: „Кому людина зобов’язана тим, що вона живе, радіє, користується благами?”, „Умій брати від дідуся й бабусі мудрість життя”, „Співчувай не лише словом, а й ділом”, „Умій мислити, умій думати...”, „Будь благородним у дружбі, у товаришуванні.



 1. Свята: “Що Наум нам приніс на ум”, „День народження – один раз на рік!”, “Тато, мама і я – спортивна сім’я”,

 2. Вікторина “Марафон юних ерудитів”; “Кмітливі, вперед!”,

 3. Години спілкування “Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”, “Пізнай себе”, “Пташка красна своїм пір’ям, а людина – своїм знанням”, “Твій режим дня”, “Бережи свій час”, “Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя”, “Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я”.

 4. Агітбригада “Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди”.

 5. “Школа ввічливих наук” (за окремим планом).

 6. Гра-експрес “У здоровому тілі – здоровий дух”.

 7. Веселі естафети.

 8. Веселі старти.

6 клас

 1. Морально-етичні бесіди: „Що таке щастя буття?”, „Що було б, якби людина робила все, що їй заманеться?”, „Роби добро не лише тоді, коли тебе бачать люди, але й коли тебе ніхто не бачить”, ”Духовне невігластво людини”, „Пам’ятай, що батько й матір живуть для твого щастя”, „Твої успіхи – найбільше щастя для батьків”, „У людини – свято, умій правильно привітати”, „Не кидай слова на вітер, не давай легковажних обіцянок. Будь господарем свого слова”, „ .

 2. Години спілкування: “Пізнай себе”, “Шкідливі звички”, “Моє духовне та фізичне „Я”, “Я – за здоровий спосіб життя?”.

 3. Бесіди з лікарями: „Особиста гігієна хлопчика”, “Особиста гігієна дівчинки”, “Алкоголь та його наслідки”, “Про шкідливість куріння”, “Моє здоров’я”, “Режим”, “Фізичне загартування школярів”. “Моя поведінка в класі”, „В імені – сила і віра, і щастя, і врода, хоробрість і мужність, життя нагорода...”, „Даруймо ж радість нашим матерям”.

 4. Тренінги: “Вміння знаходити себе в суспільстві”, “Як уникнути конфліктної ситуації в класі”, “Характер людини – яким він буває?”, “Дотримання шкільної етики”.

 5. Колективне ігрове спілкування „Чарівний стілець”, „Кошик”, „Театр-експромт”, „Конкурс ораторів”.

 6. Вікторини: „На казковому полі”, „Ерудит-лото”, „Три мудреці”, „Склади слово”.

 7. Ігрові програми: „Джентльмени, вперед!”, „Зачаруй нас, королево!”, „Нумо, дівчата”, „Леді та джентльмени”.

 8. Лицарський турнір.

 9. Гра-експрес „Веселі перегони”.


7 клас

 1. Морально-етичні бесіди: „Будь великодушним і добрим. У великодушності – справжня краса людини.”, „Дружба й товаришування – вершина людського щастя”, „Правда життя в тому, щоб над усе ставити чесну працю для людей, добре ім’я та гідність людини”, „Будь наполегливим, допитливим, невтомним розвідником на шляху знань”, „Немає правди без боротьби”, „Почуття провини – благородне почуття вихованої людини”.

 2. Колаж „Права дитини”, “Індустрія дозвілля”.

 3. Години спілкування: “Чи має дитина право...”, “Права на папері та в житті”, „Чому культура – рушій прогресу?”.

 4. Телефон “Довіра” (анонімне спілкування із шкільним психологом, лікарем, класним керівником)

 5. Усні журнали: „Здоров`я – головне багатство”, „Таємниці людського життя”, „Про мовний етикет”.

 6. Прес-шоу „Сходинки до успіху”.

 7. Робота клубів: “Господарочка”, “Добродії”, “Берегиня”.

 8. Родинні свята: “В колі сім`ї”, “Рушник моєї бабусі”, “Захоплення моєї мами”

 9. Конкурсна програма “Зірки, на сцену”.

 10. Міні-твори: “Коли я буду...”, “Я люблю...”, “Моє покликання”.

 11. Ігрові родинні програми: “Чи знаю я свою дитину?”, “Захоплення моїх батьків”, “Єдина родина”, “Тато, мама, я – дружна сім`я”.
 12. Диспути: “Портрет сучасної культурної людини”, “Чи модно бути вихованим”

 13. Школа лідерів (за окремим планом).


8 клас

 1. Морально-етичні бесіди: „У дитинстві, отроцтві, юності ти все береш у борг. Пам’ятай про це!”, „Уся суть нашого життя полягає в тому, що ми зобов’язані. Чи може бути інакше?”,

 2. „Умій відчувати поруч із собою людину”, „Як ви ставитесь до ваших батьків, так і ваші діти ставитимуться до вас”, „Не забувай свій рід. Бережи честь роду!”, „Подарунок – символ. подарунок – пам’ять серця”, „Читання – це праця, творчість, напруження духовних сил”, „Моральна краса твого друга – дзеркало твоєї власної душі”.

 3. Години спілкування: „Заговори, щоб я тебе пізнав”, “Чи любиш ти себе?, “Як полюбити себе?”, “Фізична краса не постійна, моральна – відносна, а духовна краса – вічна”,

 4. Колективне ігрове спілкування: „Чарівний стілець”, „Проблема на долоні”, „Конверт дружніх запитань”, „Конверт життєвих ситуацій”.

 5. Створення життєвого проекту саморозвитку “Чого я хочу досягти в житті?”, „Кроки до успіху”.

 6. КТС “Світ моїх захоплень”.

 7. Тренінги “Кроки до успіху”, “Як подолати невдачу?”.

 8. Турнір ораторів “Промова на захист добра, милосердя, честі, любові”.

 9. Рольова гра “Сам собі вихователь”. “Розробка кодексу чесної особистості” – КТС.

 10. Складання індивідуальних програм саморозвитку “Шлях до себе”.

 11. Школа етикету (за окремим планом: „Культура одягу”, „Як бути привабливим?”, „Слово – не горобець, вилетить – не впіймаєш”, „Її величність – виделка”, „Про правила розмови...”, „Ми – в громадському місці...”, „Ти говориш і слухаєш...”, „Як правильно привітати...” тощо).


9 клас

  1. Морально-етичні бесіди: „Умій контролювати свої бажання”, „”Умій жити для людей”, „Постав над собою 100 вчителів – вони будуть безсилі, якщо ти не можеш сам примушувати себе і вимагати від себе”, „”Бережи честь змолоду”, „Не марнуй сили своєї душі”, „Закоханий у себе не може бути здатний на справжню любов”, „Умій дякувати і віддячувати”, „Як розвивати в собі емоційну чутливість та емоційну пам’ять?”, „Якщо я не за себе, то хто ж за мене? Але якщо я тільки за себе, то для чого ж я?”.

  2. Колективне ігрове спілкування: “У колі симпатій”, “Чарівний стілець”, “Театр-експромт”, “Кошик”, “У чому сіль?”.

  3. Колективна гра-анкета “Подивимось у дзеркало”.

  4. Колажі: “”Мої цінності”, “Мій ідеал”, “Моя мрія”, “Країна наших мрій”.

  5. Години спілкування: “Бережи честь змолоду”, “Вміння бути самим собою”, “Найскладніше – не захищати свою думку, а мати її”, “”Життя – це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам’ятались”, “Про п’ять само...”, “Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?”, “Здоров’я – мудрих гонорар”, “Хочеш бути щасливим – будь ним!”, “Умій сказати, умій змовчати”, “Не говори, що знаєш, але знай, що говориш”, “Пізнай себе і ти пізнаєш світ”, “Дозволь собі бути щасливим”, “Без добрих справ немає доброго імені”, “Про культуру почуттів”, “Поради однакові та різні”, “Хочеш бути успішним – будь ним!”.

  6. Презентації: “Карта мого життя”, “Мої мрії”.

  7. Диспут: “Здоров’я – це спадщина чи власне надбання?”.

  8. Гра-експрес “Все знай і вмій”, “Місто веселих майстрів”.

  9. Тренінги: “Як стати лідером?”, Азбука виживання”.

  10. Свято „Щедрість материнських рук ми ще в житті не оцінили”.

  11. Випускний вечір „Дні дитинства, наче плин води...”.



  1. Ціннісне ставлення до природи




Критерії:

Виховні досягнення

1

2

Сформованість екологічної культури.

Усвідомлення себе як невідємної частини природи, взаємозалежності людини та природи.

Усвідомлення ролі природи та її самоцінності у житті людини.

Усвідомлення особистої причетності до збереження природних багатств.

Бережливе ставлення до природи.

Активна життєва позиція щодо збереження природи.

Вміння природокористування.




Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності

5 клас

 1. Години спілкування: “Відверто про необхідне”, “Ви хотіли б знати про це?”, “Старти золотої осені”, “Міфи про виникнення світу”, “Брати наші менші”.

 2. Спортивно-розважальна гра “Поклик джунглів”.

 3. Вікторини: “Флора і фауна нашого краю”, „Хто? Де? Як?”.

 4. Агітбригада “Бережи ліс – легені планети!”.

 5. Гра-експрес „В гості до лісовичка”.

 6. Екскурсії: “Екологічною стежиною нашого краю”, “Вже брами літа замикає осінь”

 7. Природоохоронна акція “Природа – наш дім”.

 8. Ігрова програма “Веселка”.

 9. Свято квітів “Квіти – посмішка природи”

 10. Пошукова гра на місцевості “Знайди скарб”.

 11. Зустріч з медсестрою “Аптека бабусі Медуниці”.

 12. Акції: “Нагодуй птахів”, “Бережи воду, козаче, і вона тобі віддячить”.

 13. Екологічна операція “Встанови годівничку”.


6 клас

  1. Години спілкування: ”Будь багатий, як земля”, „Для кого квітнуть квіти?”, „Краса людської праці на землі”.

  2. Акції: “Бережи ліс” (зустріч зі спеціалістами природоохоронної служби), “Чисте повітря”, “Дзвони Чорнобиля”, “Захистимо наших братів менших”.

  3. Конкурс “Знай і люби свій рідний край”.

  4. Заочна подорож “Озера та ріки мого краю”.

  5. Агітаційні бригади: “Вода – безцінне багатство. Бережіть її!”, „Давайте, друзі, разом природу берегти!”.

  6. Екологічна стежка „Природа – людині, людина – природі”.

  7. Екологічна вікторина „Знай, люби, бережи!”.

  8. Усні журнали: „Виявляється...”, „Рослини – барометри”, „Лелеко, лелеко, прилети здалеку”, „Сторінками Червоної книги”, “Екологічні катастрофи”.

  9. Свято „Птахи прилетіли”, свято весняної води.

  10. Екологічне прес-шоу „Чи знаєте ви що...?”.

  11. Вікторини: „У природі – в ріднім домі”, „Рослини – мандрівники”, „Ліс – не школа, а всіх учить”, „Юні натуралісти, вперед!”.

  12. Ігрова програма „Світ чорно-білий весь розмалюють диваки”.

  13. Теле-ревю „Звідки ти, тюльпан?”, „Планеті Земля – жити!”.

  14. Екологічний аукціон „Хто природу не тривожить, тому вона допоможе”.


7 клас

 1. Години спілкування: “Земля – годувальниця”, “Вода – носій інформації”, “Космос далеко чи поруч?”, “Вода – джерело життя”, “Вітамінна скарбниця”, “Здорова природа – здорова людина”, “Природа не лише годівниця”, “Дари природи не нескінченні”, ”Червона книга для кого?”.

 2. Вікторини: “Я хочу знати”, “Ерудит природи”.

 3. Усні журнали: „Рослини – символи”, „Пам’ятники тваринам”.

 4. Акції: “Засадимо деревами село”, “Врятуємо від зсувів”, “Село моє квітуче”, “Чисте довкілля – здорова нація”, “Прикрасимо свій клас”, “Моя школа – чарівна квітка”.

 5. Дослідницькі роботи: “Краса і біль України”, “Екологічні катастрофи”, “Природні дива”.

 6. Заготівля лікарських трав “Лісова аптека”.

 7. Збори гербаріїв “Рослини мого краю”.

 8. Походи стежками рідного краю “Мій край дивовижний”, “Мальовничі куточки мого краю”.

 9. Агітбригади: „Будь природі другом!”, „Будь до природи небайдужим!”.

 10. Виставка-ярмарок “Квітковий вернісаж”, „Барви рідного краю”.

 11. Виставки-аукціони виробів з природного матеріалу “Овочеві витівки”, “Щедрі дари осені”, “Моя ікебана”.

 12. Художня галерея “Флористика”.

 13. Конкурси: “Жива ялинка хай росте” (виготовлення штучних ялинок, заміна Новорічними ікебанами).

 14. Свята: „Зустрічаймо весну!”, „А вже весна, а вже красна”.

 15. Дитячий проект „Рослини та тварини в дитячих іграх”.


8 клас

 1. Вікторини: „ХІ-БІ-ХО” (хіміко-біологічний хокей), „Екологічний тир”.

 2. Екологічні десанти, фестивалі “Збережемо на Землі зелень і блакить”.

 3. Конкурс-ярмарок „Замість ялинки – зимовий букет”.

 4. Виставки творчих робіт, фотовиставки „Природа і фантазія”.

 5. Усні журнали: „Яке дерево мені ближче за характером. Мова дерев.”, „Зв’язок землі і неба через рослини”, „П’яте царство природи – невидимий світ” (казки та фантазії вчених), „Світ духів природи: гноми, феї, сирени, ельфи, саламандри”.

 6. Вечір-реквієм „Страшне творіння – атомне дитя”.

 7. Колаж „Зелений дивосвіт”.

 8. Ігрові програми „Екологічний бумеранг”, „Новий рік – веселий чарівник”, „Дивні властивості звичного світу”, Ми – в природі, природа – в нас”.

 9. Свята: „Весняночко-паняночко, де ти зимувала?”, „Бабиного літа довгі білі коси...”, „Осінній дивограй”.



9 клас

 1. Екологічні агітбригади: “Збережемо чистоту водних просторів наших!”, „Хай вічно струмує вода!”, „Водяний”, “Рідну природу бережіть!”, “Бережіть ліс – легені планети!”, “Збережемо наше довкілля!”.

 2. Свята: “Свято врожаю”, “Свято квітів”, „Стояла я і слухала весну, вона мені багато говорила...”, „Зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викида...”.

 3. Вікторини: „Квіти – очі Землі”, екологічне лото, екологічний хокей, „Рослини – в творах мистецтва”.

 4. Екологічна стежка.

 5. Трудові десанти в лісових зонах: “Посади дерево”, “Чистий зелений світ навколо тебе”.

 6. Операції: “Мурашник”, “Лісове джерело”, „Вони – з Червоної книги!”.

 7. Колективні творчі справи: “Сюїта туристичних ігор”, „Природа в творах мистецтва”.




  1. Ціннісне ставлення до мистецтва




Критерії:

Виховні досягнення

1

2

Сформованість естетичної культури мислення та культури почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтв.

Знання про види мистецтва та засоби їх виразності.

Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів.

Здатність виражати власне ставлення до мистецтва.

Здатність до творчої діяльності у мистецькій сфері та самореалізації.

Потреба в спілкуванні з мистецтвом.

Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів.



Вміння адекватно сприймати художні твори різних видів мистецтва.


Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас

 1. Години спілкування: „Люби музику, вона облагороджує думки і почуття”, “Намисто унікальності”.

 2. КТС “Світ моїх захоплень”.

 3. Родинне свято “Творчість моєї родини”.

 4. Колективне ігрове спілкування “П’ять хвилин з мистецтвом”.

 5. Ігрові програми: „Десь тут була Подоляночка”, “Господарочка – 2007”.

 6. Гра-експрес “Народ скаже як зав’яже”.

 7. Зустріч з музикантами “Чарівна мелодія скрипки”.

 8. Свята – театральні дійства: “Щедрий вечір, добрий вечір”; “Різдвяний калейдоскоп”, „За тиждень – Великдень”.

 9. Конкурс юних талантів “Українська співаночка”.

 10. Конкурс малюнків “І живе калина на папері”, “Ілюструємо казки”.

 11. Виставка-ярмарок “Рукотворне диво”.

6 клас

 1. Години спілкування: „Духовність особистості і мистецтво”, “Що я знаю про жанри мистецтва?”, “Мистецтво і його вплив на культуру своєї нації”, “Мистецтво та мої емоції”.

 2. Створення шкільного театру, гуртків “Юний актор”, “Народні ремесла”, “Витинанка”.

 3. Бесіди: “Як впливає театральна та кіно-індустрія на психологію дитини”, “Чи потрібно дивитися всі телепередачі?”.

 4. Колективне ігрове спілкування „Театр-експромт”.

 5. КТС „Турнір знавців поезії”.

 6. Свята „Вітаємо іменинників”, „Новорічний калейдоскоп”.

 7. КТС „Ляльковий театр – молодшим школярам!”.

 8. Конкурси: „Алло, ми шукаємо таланти!”, „Акторська майстерність”.


7 клас

 1. Години спілкування: „Я – культурна людина”, „Чи краса здатна врятувати світ?”, „Письменники рідного краю”, „Сьогодення і майбутнє української книги”,

 2. КТС: “Складаємо пісенник свого класу”, “Літопис класу”.

 3. Конкурс-інсценізація „Люблю я пісню українську”.

 4. Екскурсія „Архітектурні пам’ятки мого краю”.

 5. Колективне ігрове спілкування: „Театр-експромт”, „П’ять хвилин з мистецтвом”.

 6. Вікторини: „Одяг? Одяг!”, „У світі мистецтва”.

 7. Літературна вітальня „Лунай, солов’їна пісне, про рідного краю красу”.

 8. Конкурс акторської майстерності.

 9. КТС „Естафета „ромашка”.

 10. Свято „Іменини в нас сьогодні”.


8 клас

 1. Усний журнал „Наш край у творах мистецтва”.

 2. Прес-шоу „Мода в мистецтві”.

 3. Турнір знавців музики „Музика, яку ми слухаємо. Музика, яку ми любимо”.

 4. Конкурс-виставка “І на тім рушничкові”.

 5. Години спілкування: „Чи розуміємо ми оперу?”, „Чи потрібні нам музеї, виставки?”, ”Театр у моєму житті”.

 6. Свята: “За різдвяним столом”, “Добрий вечір, щедрий вечір”, “Сьогодні в мене іменини”, „Новий рік – веселий чарівник”.

 7. Фольклорні експедиції “Кобзарська дума”, “Взяв би я бандуру”.


9 клас

 1. Колективні творчі справи: “Естафета –“ромашка”, “Турнір знавців поезії”, “Концерт-блискавка”, “Ляльковий театр – для молодших школярів”.

 2. Художньо-естетичні конкурси: ”Я малюю світ”, “Мої захоплення”, „Мода, мода, мода...”.

 3. Усний журнал “У світі живопису”.

 4. Дискотека “Музичний калейдоскоп”.

 5. Свята: „Осінній дивограй”, „Музика новорічна”.

 6. Колективне ігрове спілкування: “П’ять хвилин з мистецтвом”, “Музична вітальня”.

 7. Проекти: “Україна моя вишивана”, “Українська народна іграшка”, “Народні ремесла”, “Загадка – до мудрості кладка”, “Твори, юнь молода!”.

 8. Вечори музики: „Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну” (присвячений творчості Назарія Яремчука), „Неопалима купина” (вечір-спогад світлої пам’яті Володимира Івасюка).




  1. Ціннісне ставлення до праці




Критерії:

Виховні досягнення

1

2

Сформованість потреби у праці, потреби в усвідомленому виборі професії, працелюбної особистості


Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини.

Повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності.

Оволодіння основами наукової організації праці.

Навички самообслуговуючої та суспільно корисної праці.

Навички ведення домашнього господарства.

Знання про групи професій (за Климовим).

Вміння професійного самовизначення.

Розуміння економічних законів і проблем суспільства і засобів їх розв’язання.

Цілеспрямованість.

Наполегливість.

Кмітливість.

Працьовитість,

Відповідальність.

Вміння доводити справу до логічного завершення.

Організованість.

Вмотивованість.



Асиртивність


Орієнтовні форми і зміст виховної діяльності
5 клас

 1. Години спілкування: „Як організувати себе?”, „Вчись учитись, щоб уміти трудитись”, „”Ціна твого підручника”, “Слово полова – праця диво”, “У колективі чужої роботи нема”.

 2. Трудовий десант “Даруйте радість людям”.

 3. КТС: “Фабрика Діда Мороза”, “Книга скаржиться! Книга дякує!”, “Операція затишок”, “Трудовий сюрприз”, “Місто веселих майстрів”.

 4. Заочна подорож “Професії від А до Я”.

 5. Свято-презентація „Професія мого роду”.

 6. Екскурсія „Люди, які працюють поруч”.

 7. Колаж „Моя майбутня професія”.

 8. Випуск газети „У світі цікавих професій”.

 9. Ігрова програма „Це потрібно знати, щоб професіоналом стати”.


6 клас

 1. Години спілкування: „Ціна однієї хвилини”, „Що означає культура навчальної праці?”, „У школі життя немає канікул”, „Скільки в світі професій?”.

 2. Усний журнал „Всі професії важливі”.

 3. „Школа „Вмілі господарі”.

 4. „Ігрові програми: „Господарочка”, „Нумо, хлопці!”, „Випробуй себе!”.

 5. Зустрічі „Професії важливі, професії найкращі”.

 6. Екскурсії: „Професії наших батьків”, „Чим захоплюються люди?”.

 7. Колективні творчі справи: „Місто веселих майстрів”, трудовий сюрприз „Допоможемо турботою”.

 8. Гра-експрес „Все знай і вмій!”, „В країну Зробисамію”.

 9. Жива газета „Дружно ми живемо, колектив свій бережемо”.

 10. Школа юних менеджерів (за окремим планом).


7 клас

 1. Години спілкування: „Як навчитись цінувати і розраховувати час?”, „Вміти господарювати, значить вміти рахувати”, „Як вибрати майбутню професію?”, „Школа менеджерів”.

 2. Гра-експрес „Всі професії важливі – вибирай свою”.

 3. Екскурсії на виробництва, у вищі навчальні заклади, ПТУ, технікуми, сільськогосподарські підприємства.

 4. Круглі столи: “Моя майбутня професія”.

 5. Колаж “Професії наших батьків”

 6. Фестиваль ремесел: “Відродимо писанкарство”, “Плетіння з лози”, “Чарівна краса вишиванки”, “З магазину чи власними руками?”.

 7. Презентація: “В моєму домі так”, “Бабусин рушник у сучасній оселі”.

 8. КТС “Я це можу”, “Мої обов`язки в родині”.


8 клас

 1. Години спілкування: „Бережи свій час і час інших”, „Як правильно організувати свою працю?”, „Економіка домашнього господарства”.

 2. Колаж “Трудова біографія моєї родини”.

 3. Години спілкування: “Що я знаю про майбутню професію?”, “Ваш вибір: можу + хочу + треба.”, “Освіта – шлях до майбутньої професії”, “Країна потребує професіоналів. Як ким стати?”, “Виконуй свою справу добре сьогодні і можеш не турбуватись про завтра”.

 4. Свято “Праці ми шану співаємо”.

 5. Прес-конференція з представниками різних професій “Таємниця майстерності”.

 6. Вікторина “У світі професій”.

 7. Створення мобільного куточка презентації професій.

 8. Презентація-захист професій “Сузір’я робітничих професій”.

 9. Тренінг “Здібності людини і професії”.

 10. Конкурс майбутніх підприємців “Мій перший мільйон”.

 11. Фоторепортажі: “Школа – мій дім, я – господар в нім”.


9 клас

 1. Колективні творчі справи: “Естафета улюблених занять”, “Презентація професій”.

 2. Ігрова програма „Ярмарок професій”.

 3. Трудовий сюрприз Ми – ветеранам війни і праці”.

 4. Трудовий десант “Ігровий майданчик – для малят”.

 5. Диспути: “Ким бути чи яким бути?”, “Чи є професії найважливіші?”, “Чи буває професійний вибір неправильним?”, “Чи завжди людина може реалізувати свої потенційні можливості?”.

 6. Колективне ігрове спілкування “Презентація світу”.

 7. Години спілкування: “Професійний вибір: хто його має здійснювати?”, “Світ професій: праця та покликання”, “Освіта і професія”, “Великий світ професій: як почати пошук своєї?”, “Вибір професії – це вибір шляху навчання професії”.

 8. Тренінг “Твій вибір – життєвий успіх”.



Каталог: registration -> content -> ua2694 -> pages
content -> Подорож у минуле
content -> Міністерство апк та продовольства україни житомирський Національний Агроекологічний університет українська інтенсивна технологія вирощування цукрових буряків
content -> Конкурсу "Учитель року 2003"
content -> Тиждень хімії та екології в школі
content -> Методичні рекомендації щодо вивчення предметів художньо-естетичного циклу в 2010/ 2011 навчальному році
content -> Інформація про виконання положень обласної програми виховання учнівської молоді на період до 2012 року
content -> Блок №6 матеріально-технічне забезпечення в 2010 р завершується термін дії районної програми «Переоснащення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на 2004-201 роки»
pages -> Бродівська районна державна адміністрація відділ освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка