Поняття цивільно-правової відповідальностіДата конвертації02.06.2017
Розмір19.6 Kb.
Поняття цивільно-правової відповідальності

Цивільно-правова відповідальність є од­ним із видів юридичної відповідальності. На неї поширюються загальні положення про юридичну відповідальність, але вона має й такі особливості, що змушують розглядати її як самостійну правову ка­тегорію, яка здебільшого служить забез­печенню виконання зобов'язань. Саме до цивільно-правового інституту "зобов'я­зальне право", що регулюється ЦК Ук­раїни, вписана глава під назвою "Відпо­відальність за порушення зобов'язань". Цим акцентується увага на тому, що зо­бов'язання повинні належним чином ви­конуватись. Законодавець попереджає, що у разі невиконання або неналежного ви­конання зобов'язання порушник пови­нен бути притягнутим до відповідальнос­ті, тобто на нього буде накладена певна санкція.

Необхідно мати на увазі й те, що ци­вільно-правова санкція може застосову­ватись не тільки до порушників зобо­в'язань, а й до порушників інших прав. Наприклад, у разі виконання сторонами угоди, укладеної в результаті насильства, сторона, що вдалася до насильства, по­збавляється права на передане за угодою майно, яке звертається в доход держави. Ці негативно наслідки не наступили б, якби не було правових пору­шень при укладанні угоди.

Проте не кожна санкція, передбачена цивільним за­конодавством на випадок порушення прав, має характер відповідальності. Відповідальність передбачають лише ті санкції, в яких визначаються додаткові обтяження для правопорушника. Такі обтяження можуть проявлятись у вигляді покладання на нього додаткових цивільно-пра­вових обов'язків або позбавлення належного йому су­б'єктивного цивільного права. Варто тут застерегти, що витребування майна з чужого незаконного володіння не є цивільно-правовою відповідальністю. Адже незаконний володілець не має права на це майно, а чого в особи не­має, того її не можна й позбавити. На неї не накладаю­ться і додаткові цивільно-правові обов'язки. На ній як лежав обов'язок повернути чуже майно, так і залишився, Якщо ж за невчасну передачу речі на незаконного воло­дільця буде покладений обов'язок відшкодувати креди­торові шкоду, заподіяну такою непередачею, то тоді мо­жна говорити про цивільно-правову відповідальність.Додаткові цивільно-правові обов'язки можуть мати різний характер: а) порушник чужого права повинен ком­пенсувати заподіяну потерпілому шкоду і таким чином поновити порушене право; б) незалежно від відшкоду­вання шкоди порушник може бути притягнутий до ци­вільно-правового покарання у вигляді неустойки (штра­фу або пені).

Отже, цивільно-правова відповідальність — це санкції, що застосовуються до правопорушника у вигляді покла­дання на нього додаткових цивільно-правових обов'язків або позбавлення належного йому цивільного права.
Каталог: data -> ukr -> Pravoznavstvo -> Rozdil 6
Rozdil 6 -> Претензійні, присікальні, гарантійні та інші строки
Rozdil 6 -> Порядок укладання договору про матеріальну відповідальність
Pravoznavstvo -> Значення пізнавальних
Pravoznavstvo -> Статус засобів масової інформації в україні. Конституційні правовідносини
Rozdil 6 -> Право власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні” Основні права власності
Rozdil 6 -> Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав
Rozdil 6 -> Прийняття спадщини. Відмова від спадщини
Rozdil 6 -> Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка