Поняття файла. Ім'я та розширення імені файлаСкачати 102.5 Kb.
Дата конвертації22.11.2018
Розмір102.5 Kb.
#65976
ТипУрок
Урок 3.1 Поняття файла. Ім'я та розширення імені файла.

Каталоги й підкаталоги файлів. Шлях до фай­ла. Специфікація файлів.
Мета: - познайомити учнів з поняттями “файл", “директорія";

- сформувати в учня правильне уявлення про розташування і зберігання інформації в

комп'ютері;


 • сприяти розвитку умінь і навичок роботи на комп'ютері.


Обладнання: ПК, навчальна програма «Професор».
ХІД УРОКУ.


 1. Організаційний момент.
 1. Актуалізація базових знань в формі бесіди по вивченому матеріалу.


Диск, ім'я диска.

Дисковод потрібен для прочитання інформації з дискети і запису на неї. Дані на дискеті зберігаються при вимкненні комп'ютера, тому важливу інформацію треба зберігати на дискеті.

Є два основних типи дисків: гнучкі (дискети) і жорсткі. Гнучкі диски дозволяють перенести документи і програми з одного комп'ютера на інший, зберігати інформацію, що не використовується постійно на комп'ютері, робити архівні копії, інформації, що міститься на жорсткому диску.

Дисководи іменуються латинськими буквами з двокрапкою. Наприклад: А: У: Найбільш поширені дискети розміром 3,5 дюйма в діаметрі і місткістю 0,7 і 1,4 Мбайта. (Ці дискети взяті в жорсткий пластмасовий корпус, що значно підвищує їх надійність і довговічність). Дисковод для їх прочитання означається - А:.

У комп'ютерах серії PS/2 використовуються також дискети розміром 5,25 дюйма в діаметрі і місткістю 360 Кбайт і 1,2 Мбайта. (На цих дискетах є проріз для захисту від запису, якщо цей проріз заклеїти, то на дискету не можна буде зробити запис). Дисковод для їх прочитання означається - В:.

Жорсткі диски (вінчестери) призначені для постійного зберігання інформації, що використовується при роботі з комп'ютером: програм операційної системи, що часто використовуються пакетів програм, редакторів документів, трансляторів з мов програмування і т.д. (Наявність жорсткого диска значно підвищує зручність роботи з комп'ютером). Дисковод для їх прочитання означається - С:.
Питання для контролю:

1. Для чого комп 'ютеру магнітна пам'ять?

2. Назвіть основні характеристики магнітної пам 'яті.

3. Назвіть пристрої магнітної пам'яті.

4. Для чого нагромаджувач на жорстких магнітних дисках?

5. Як одним словом можна назвати гнучкий магнітний диск?


 1. Вивчення нового матеріалу. (з використанням навчальної програми «Професор» ч.3).

План урока (на дошці).

1) що таке файл;

2) імена файлів;

3) типи файлів;

4) директорії (каталоги);

5) специфікація файла;

Сьогодні на уроку ми з вами познайомимося з поняттями “файл", “директорія", які є складовими одиницями операційної системи MS-DOS.


Файл, ім'я файла.

Файлом називається послідовність записів на дискеті або на жорсткому диску, об'єднаних в групу.

Файл - набір якої-небудь інформації в комп'ютері що має ім'я.

Файл - іменована область пам'яті на диску: початковий текст програми, програма в машинному коді або дані для її роботи.

Дискета або диск можуть містити декілька файлів, причому записи, розташовані в різних файлах, не можуть змішуватися. Диск можна порівняти з книжковою полицею, а файли - з книгами, що стоять на ній. З файлами, записаними на диску, можна робити наступні операції: копіювати, змінювати, доповнювати, знищувати, змінювати їх імена. З командами, що дозволяють робити ці операції, Ви ознайомитеся на одному з наступних уроків.

Всі файли на диску повинні мати унікальні імена, по яких Ви будете їх розпізнавати. Ім'я файла складається з двох частин: змістовного імені і розширення (типу), які розділяються точкою. Наприклад, AUTOEXEC.BAT, PROG1.FOR, PROG2.PAS або ZAJAVA.TXT. Перша частина імені може бути довжиною від 1 до 8 символів, а розширення - від 1 до 3 символів. Розширення (тип) допоможе Вам створити групи схожих файлів (наприклад, RT.TXT і OST.TXT - текстові файли) або розрізнити файли з однаковим ім'ям (наприклад, файли LETTER.OLD і LETTER.NEW містять старий і новий листи). Розширення (тип) відповідає характеру інформації файла.
При розпечатуванні директорії за допомогою команди DIR, виводиться на екран наступна інформація про файли:

1- я колонка ім'я;

2- я колонка тип;

3- я колонка розмір в байтах;

4- я колонка дата створення;

5- я колонка час створення.


Ці дані називаються атрибути файла.

DIR


Volume in drive А is WORK

Directory of А:\


. 12/04/89 10:30а

..

12/04/89 10:30а

MAIN PAS 1498 12/04/89 15:55р

RED TPU 3024 12/04/89 15:54р

IN_FILE PAS 166 12/04/89 15:24р

MUSIC EXE 5612 12/04/89 15:55р

RRR 0 12/04/89 16:09а

11 File(s) 672768 bytes free


У цьому випадку ім'я файла і розширення розділені пропусками, але для того, щоб повідомити DOS про файл MUSIC EXE, Ви повинні надрукувати MUSIC.EXE. Пропусків в цьому імені бути не повинне. Отже, імена файлів починаються з букви і складаються з букв і цифр від 0 до 9. В імені файла заборонено використати наступні символи:

. " \ / [ ]: ¦ < > + =:,

Також забороняється використати керуючі символи (тобто символи, отримані за допомогою натиснення клавіші Ctrl і якого-небудь іншого ключа).

Всі файли повинні мати унікальні імена. Файли з однаковими іменами і розширеннями не розрізнюються.Типи файлів.
На диску можуть бути записані файли трьох типів:

1. текстові (розширення TXT, DOC);

2. файли з даними (розширення довільне);

3. програмні (розширення BAT, EXE, COM).


Текстові файли містять інформацію, яку Ви можете прочитати. Ці файли містять тільки ті символи, які можуть бути зображені на екрані. Звичайно текстові файли створюються користувачами. Вони можуть мати будь-яке розширення, але частіше за все (TXT, DOC).

Файли з даними створюються і використовуються програмами. Багато які такі файли містять символи, які не можуть бути зображені на екрані. Файли з даними мають довільне розширення, наприклад (DAT).

Програмні файли містять програми, які виконує комп'ютер. Звичайно вони мають розширення BAT, EXE або COM.

Імена і розширення файлів, які створює користувач, можна обирати довільно. Однак доцільно дотримуватися деяких загальноприйнятих позначень.

.EXE - виконуваний файл

.COM - директиви або програми, які застосовуються для безпосереднього виконання

під управлінням операційної системи;

.BAS - програма мовою програмування BASIC;

.BAD - файл з дефектними блоками;

.BAK - cтара версія текстового файла;

.DAT - файл даних;

.DOC - файл документації;

.HLP - файл довідкової інформації;

.SYS - файл операційної системи;

.BAT - командний файл;

.PAS - програма мовою Pascal;

.TXT - текстовий файл;

.DBF - база даних;

та ін.

Для операційної системи MS-DOS байдуже, якими літерами, великими чи малими, записуються команди та імена файлів.В деяких випадках при заданні імен файлів, можна використовувати шаблони (маски) із застосуванням метасимволів “ * ” та “?”. Застосування зірочки “*” вказує на можливість існування довільної кількості довільних символів. Знак запитання “?” в імені файла означає, що на його місці може стояти один довільний символ.

Наприклад:

*.* - файли з довільними іменами і довільними розширеннями;

*.TXT - файли з розширенням .TXT та довільними іменами;

CO*.??М - файли, що мають в імені дві перші літери СО та останню літеру М в розширенні.

???.СОМ - файли з довільними іменами, що складаються з трьох символів

та з розширенням СОМ.
Директорія.
Директорія (каталог) це група логічно взаємопов'язаних файлів. Директорія диска нагадує зміст книги. Директорія (каталог) має ім'я і може бути зареєстрований в іншому каталозі. Тоді він є підлеглим каталогом (підкаталогом). На кожному дисковому накопичувачі є кореневий (старший) каталог. Однойменні, але різні за змістом файли можуть знаходитися в різних каталогах.

В MS-DOS і в багатьох інших операційних системах підтримується спеціальна файлова структура каталогів, яка носить назву ієрархічноЇ або деревоподібноЇ.Каталог- це список, який містить інформацію про файли (імена, розширення, розміри в байтах, дата створення і деякі інші дані) і інші каталоги, що називаються підкаталогами.

На кожному диску є один кореневий (головний, батьківський каталог). Підкаталоги кореневого каталога 1-го рівня є каталогами 2-го рівня. кожен підкаталог містить перелік імен файлів і підкаталогів. Можливі варіанти, коли до підкаталога входять тільки імена файлів.

Імена підкаталогів записуються за тими ж правилами, що й імена файлів, але їм не прийнято призначати тип (розширення). Організація файлової системи у вигляді каталогів зручна для впорядкування інформації за різними темами: наприклад в одному підкаталозі містяться програми, записані мовою програмування Бейсік, в іншому - фали, які відносяться до баз даних, в третьому - ігри, в четвертому- тексти. Поділ на підкаталоги може бути довільним, це залежить від користувача.

Специфікація файла.


При використанні імен файлів як параметрів вказівок операційної системи MS-DOS необхідно вказувати шлях до файла.

Шляхом до файла, або маршрутом, називається ланцюжок імен підкаталогів, починаючи з імені дисководу, кореневого каталогі і наступних підкаталогів, включаючи каталог, який містить необхідний файл. Всі імена підкаталогів відокремлюються один від одного символом “ \”.

У загальному вигляді шлях можна записувати таким чином:[:] [\<кат1>] [\<кат2>]...[\<кат N>]

де


: - ім’я диска;

<кат N> - ім’я N-го каталога.

Всі параметри, які входять до визначення шляху файла є необов’язковити параметрами ( у загальному вигляді записуються у квадратних дужках), тому шлях може записуватися у вигляді різних комбінацій вказаних параметрів.

Поняття маршруту розповсюджується як на файл, так і на підкаталог. Якщо ланцюг перелічувань підкаталогів закінчується ім’ям файлу, то це - шлях до файлу, якщо ім’ям підкаталогу, то це є шлях до підкаталогу.
Шлях і ім’я файла завжди розділяються символом “ \ “.
Наприклад: З:\WINDOWS\SYSTEM\FORMAT.COM
Повна інформація про місцезнаходження файла, що включає маршрут, ім’я та його росширення називається специфікація.
Питання для контролю:

1) З якими поняттями ми сьогодні познайомилися?


 1. Яку роль грає дисковод?

 2. Що таке файл?

 3. Яка інформація міститься в розширенні файла?

 4. Які типи файлів ви знаєте і яке у них розширення?

 5. Що таке каталог?

 6. Які каталоги бувають?

 7. Що таке специфікація файла?
 1. Домашне завдання

Вивчити матеріал уроку, скласти шлях для файла: SPRAVKA.TXT який знаходиться на диску D в каталогах: PROGRAM, TEACH, TXT, SPRAVKI.

Підготуватись до тестових завдань з теми «Файли».

Скачати 102.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка