Поняття про класифікацію тваринДата конвертації10.06.2018
Розмір112 Kb.
#42571
Розробка уроку біології (7 кл.)

Тема: Поняття про класифікацію тварин

Мета: сформувати в учнів поняття про класифікацію тварин; ознайомити їх з основними систематичними категоріями царства Тварини; розвивати вміння порівнювати та робити узагальнюючі висновки; закріпити індивідуальні вміння складати запитання; виховувати культуру спілкування.

Очікувані результати: учні називають основні систематичні категорії царства Тварини; порівнюють систематичні категорії царства Рослини і царства Тварини.

Обладнання: зошит, підручник, схеми, роздавальний матеріал

Тип уроку: комбінований.
Структура уроку

І. Організаційний етап (1-2 хв.)

ІІ. Перевірка домашнього завдання (1-2 хв.)

ІІІ. Актуалізація опорних знань (4 хв.)

ІV. Мотивація навчальної діяльності (3 хвилини)

V. Вивчення нового матеріалу (25 хв.)

VІ. Узагальнення і закріплення знань (5 хв.)

VІІ. Підбиття підсумків уроку (2-3 хв.)

VІІІ. Домашнє завдання (1-2 хв.)

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.ІІ. Перевірка домашнього завдання

2.1. Індивідуальна робота учнів за картками (роздавальний матеріал).

2.2. Вправа «Розумний куб».

(«Розумний куб» — це метод, для застосування якого виготовляється куб для індивідуального чи фронтального опитування. На кожній із граней написане одне із запитань, за яким можна дати характеристику чого-небудь, провести аналіз тощо. Учень кидає куб і відповідає на запитання, яке йому випало на верхній грані. Така робота дає можливість створювати на уроках ігрові моменти і дуже позитивно сприймається учнями.)Запитання на гранях куба:

1. Що таке орган?

2. У чому полягають принципи побудови органів?

3. Що таке система органів?

4. Які системи органів характерні для тварин?

5. Яка система забезпечує узгоджену діяльність усіх органів?

6. У чому полягає функція травної системи?
2.3. «Тести для друга».

Учні обмінюються тестовими завданнями, які вони склали вдома, і розв’язують їх.2.4. «Хрестики-нулики».

Відшукати пряму лінію по горизонталі, вертикалі чи діагоналі з органів, які належать до однієї системи, та назвати цю систему.
1 трахеї

2 кишечник

3 мозок

4 скелет

5 зябра

6 м’язи

7 глотка

8 нирки

9 легені


Відповідь: 1–5–9; дихальна система.


1 сечовід

2 глотка

3 нирка

4 м’язи

5 кишечник

6 скелет

7 серце

8 шлунок

9 ротовий отвір


Відповідь: 2–5–8; травна система.


1 видільні трубочки

2 легені

3 зябра

4 глотка

5 нирка

6 мозок

7 серце

8 вени

9 артерії

Відповідь: 7–8–9; кровоносна система.

2.5. «Закінчи схему»

(Схема зображена на дошці або спроектована на екран.)Системи органів та їхні функції

2.6. «Коло ідей».

Поясніть, що, куди, звідки і для чого переносить транспортна система в організмі тварин.ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Вправа «Систематики»

На екран проектується зображення тварин, наприклад: сойка, окунь, ропуха, метелик, ведмідь, перепілка, муха, щука, жаба, кінь, дятел, тарган, квакша, акула, їжак тощо.

Учням пропонується поділити всіх тварин на групи.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда

— За якими ознаками ви поділили тварин на групи?Слово вчителя

Спроби класифікувати організми робилися ще в античні часи. Тривалий час у науці існувала система, розроблена Арістотелем (IV ст. до н. е.). Він поділив усі відомі організми на два царства — Рослини і Тварини, використовуючи як відмінні ознаки нерухомість і нечутливість перших порівняно з другими. Крім того, Арістотель поділяв усіх тварин на дві групи: «тварини з кров’ю» і «тварини без крові», що в цілому відповідає сучасному поділу на хребетних і безхребетних. Далі він виділяв ряд дрібніших угруповань, керуючись різними відмінними ознаками.

Звичайно, з позицій сучасної науки система Арістотеля здається недосконалою, але слід ураховувати рівень фактичних знань того часу. У його роботі описується всього лише 454 види тварин, та й можливості методів досліджень були досить обмеженими.

Сучасна класифікація тварин побудована на засадах, запропонованих Карлом Ліннеєм, який першим згрупував види живих істот на основі спільних анатомічних характеристик.Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

V. Вивчення нового матеріалу

Різноманітність тварин та їхня класифікація

Розповідь учителя

Тваринний світ України досить різноманітний. Він налічує до 45 тис. видів, з яких тільки ссавців — 180 видів, птахів — 344, риб — понад 270 видів.Бесіда

1. Яка наука визначає місце різних організмів у системі органічного світу? (Систематика.)

Для цього використовуються систематичні одиниці (категорії). Уперше систематичні категорії (клас — ряд — рід — вид) запровадив у науковий обіг шведський натураліст Карл Лінней.

2. Пригадайте, які систематичні категорії використовуються в систематиці рослин. (Вид, рід, родина, порядок, клас, відділ, царство.)Розповідь учителя

Нині в зоології існують такі основні систематичні категорії:Складання опорної схеми

Царство
Об’єднує споріднені класи
Тип
Об’єднує споріднені ряди тварин
КласОб’єднує найближчі родини тварин
РядОб’єднує споріднені роди тваринРодинаОб’єднує споріднені, пов’язані спільним походженням видиРід
Найменша одиниця класифікації: група організмів, подібних за будовою і процесами життєдіяльності, які можуть схрещуватися між собою і давати подібне до себе потомство


ВидРозповідь учителя

Певний вид тварин у системі органічного світу займає своє положення, що визначається як подібністю будови, так і історичною спорідненістю (тобто походженням, родинними зв’язками). Класифікація тварин, заснована на родинних зв’язках, є природною. Раніше організми об’єднували лише на підставі подібності будови, небагатьох спільних рис (штучна класифікація), що не давало можливості науково систематизувати тварин.

Для прикладу визначимо місце шпака звичайного в системі тваринного світу:

Царство Тварини

Тип Хордові

Клас Птахи

Ряд Горобцеподібні

Родина Шпакові

Рід Шпак

Вид Шпак звичайний

VІ. Узагальнення і закріплення знань

6.1. «Закінчи речення».

1. Наука про різноманітність живих організмів, завданням якої є опис і упорядковування різноманітних видів, їх розподіл на таксони,— це … (систематика).

2. Систематична категорія, що об’єднує споріднені ряди тварин,— це … (клас).

3. Найменша одиниця класифікації — … (вид).

4. Систематична категорія, що об’єднує найближчі родини тварин,— це … (ряд).

5. Систематична категорія, що об’єднує споріднені роди тварин,— це … (родина).

6. Систематична категорія, що об’єднує споріднені класи,— це … (тип).

6.2. «Ти — мені, я — тобі».

Учні складають запитання з вивченої на уроці теми, щоб поставити їх комусь зі своїх однокласників. Учень, який отримав запитання і дав на нього відповідь, має право поставити своє запитання.VІІ. Підбиття підсумків уроку

Учитель разом з учнями підбиває підсумки уроку.«Мікрофон»

— Як би ви оцінили свою роботу на уроці?

Оцінювання учнів.

VІІІ. Домашнє завдання

8.1. Завдання для всього класу.

Опрацювати відповідний параграф підручника8.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Знайти легенди про гідру.Список літературних джерел
1.Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. — К.: А.С.К., 2004.

2. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К.: А.С.К., 2006.

3. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. — Х.: ВГ «Основа», 2003.

4. Сучасні шкільні технології. Ч. І / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. — К.: Ред. загально-пед. газ., 2004.

5. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів. — К., 2006.

6. Тваринний світ у цифрах від 1 до 10 / підгот. К. М. Підгурська // Позакласний час. – 2011. – № 9. – С. 43-45.

7. Грабчак К. В. Працювати разом – це успіх: розроб. уроку з біології :  8 кл. / К. В. Грабчак // Педагогічний вісник. – 2012. – № 2. – С. 46-49.

8. Відкриті та нестандартні уроки з біології у 8 класі: методичний посібник / Упорядник К.М.Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2004. – 144 с.9. Даниленко Л. І. Використання інноваційних технологій навчання у методиці викладання біології / Л. І. Даниленко // Педагогічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 36-39.
Перелік Інтернет джерел
1.Матеріали сайта http://ua.textreferat.com/referat

2.Матеріали сайта http://ua.textreferat.com/cat-3-1.html

3. Матеріали сайта http:// http://edufuture.biz/index.php?title

4. Матеріали сайта  http://dorobok.edu.vn.ua/article/view/1641
Каталог: 2016
2016 -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
2016 -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка