Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі ms access. Створення формДата конвертації20.11.2018
Розмір2.26 Mb.
#65809

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі MS Access. Створення форм


ТЕМА УРОКУ

План уроку
 • Перевірка вивчення й виконання домашнього завдання. Тестова перевірка – ТЕМИ 3_1-3_2.
 • Етапи створення БД. Загальні поняття про СУБД.
 • Виконання вправ стор. 147 №1(а), 2
 • Загальна характеристика СУБД ACCESS. Основні об’єкти ACCESS.
 • Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних.
 • Практична робота №7 - оцінювання.
 • Підсумки уроку та домашнє завдання.

ПРИГАДАЙ, ТИ ЦЕ ЗНАЄШ!
 • Що таке база даних? Де використовуються бази даних?
 • Поясніть, що таке сутність.
 • Що таке екземпляр сутності? Наведіть приклади.
 • Назвіть типи зв’язків між сутностями предметної області.
 • Опишіть особливості зв’язку «один до одного» між сутностями предметної області.
 • Опишіть особливості зв’язку «один до багатьох» між сутностями предметної області, наведіть приклади таких зв’язків.
 • Опишіть особливості зв’язку «багато до багатьох» між сутностями предметної області.
 • На що вказує тип зв’язку при їх класифікації за повнотою?

ПРИГАДАЙ, ТИ ЦЕ ЗНАЄШ!
 • Що таке модель «сутність–зв’язок»? Що вона описує?
 • Як називається набір умовних позначень під час графічного подання моделі «сутність–зв’язок»?
 • Опишіть позначення, що використовуються під час графічного подання моделі «сутність–зв’язок».
 • Яка роль В.М. Глушкова у розвитку напрямків інформатики, пов’язаних з використанням баз даних?

 • 5. Що таке реляційна модель даних?

  6. Яка основна властивість реляційної таблиці (відношення)?

  7. Назвіть основні елементи реляційної таблиці.

  8. Що таке ключ?Етапи створення бази даних

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Постановка завдання

1.

визначається мета створеннябази даних, окреслюється

предметна область,

визначаються потенційні

користувачі базою даних.Створення описової

інформаційної моделі

2.

виділяються сутності майбутньоїбази даних, описуються

зв’язки між ними.

Створення моделі

“сутність-зв’язок”

3.

Графічне представлення

4.

Визначення моделіданих

Ієрархічна, мережева, реляційна

Етапи створення бази даних

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Створення структури

бази даних із використанням СУБД

5.

СУБД “ACCESS”Введення даних

6.

Заповнення БД записами (кортежами)Тестування БД, корекція

7.

Бази даних-розміщення


ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

ПОНЯТТЯ ПРО СУБД.

Системи управління базами даних – це прикладні комп’ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних.

локальні

розподілені

Бази даних-спосіб доступу

Файл-серверні

Клієнт-серверні

Інтегровані

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Загальна класифікація СУБД

ВИКОНУЙМО РАЗОМ, ЦЕ ПРОСТО!

№ 1(а) Розробіть перші чотири етапи створення:

а) бази даних учнів випускних класів школи для зберігання даних про

їхні підсумкові оцінки з предметів і подальшого друку додатків до

атестатів;

УЧЕНЬ

ОЦІНКА


інформатика

математика

Прізвище

Ім’я


Клас

ОТРИМУЄ

СУБД Microsoft Access


Access входить у склад пакету прикладних програм Microsoft Office.

Це повноцінна реляційна база даних, у якій може працювати як звичайних користувач ПК, що не володіє основами програмування, так і інженер-програміст. Популярність Access пояснюється тим, що ця система найбільш проста для засвоєння починаючим користувачам.


Запуск Access


1.Пуск/Все Программы/Microsoft Office/ Microsoft Access.

2. Клацнути подвійно по ярлику Access на робочому столі.

3. Клацнути подвійно по значку вже існуючого документу Access.

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Існує два варіанти створення БД:
 • Створення порожньої БД, а потім додавання до неї об'єктів (Новая база данных).
 • Створення БД за допомогою шаблону, що містить у собі макет об'єктів на різну тематику (Создание с помощью шаблона)

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Стрічка – це основний інтерфейс для команд у програмі Access 2010; вона заміняє меню та панелі інструментів.

Одна з основних переваг стрічки полягає в тому, що на ній в одному місці зібрано ті завдання або вхідні точки, які зазвичай потребують відображення меню, панелей інструментів, областей завдань та інших компонентів інтерфейсу користувача. Завдяки цьому, не потрібно шукати команди в кількох розташуваннях, усі ці команди тепер можна знайти в одному місці.Додавання таблиці

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Щоб додати нову таблицю до наявної бази даних, скористайтеся знаряддями на вкладці Створити у групі Таблиці.


Об'єкти бази даних


Кожному об'єкту у вікні БД відповідає своя вкладка.

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Містять дані у вигляді двомірної таблиці. Таблиці – основа БД, від них залежать всі інші об'єкти БД. Кожна таблиця складається із записів (рядків) та полів (стовпців). Робота з таблицями виконується у двох основних режимах: у режимі конструктора та режимі таблиці.


Таблиці

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Режим конструктора

Режим таблиці

Використовуються для отримання даних з однієї чи декількох таблиць. Відбір потрібних відомостей відбувається на основі критеріїв, які формулює користувач.


Запити

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Використовують для зручного введення і редагування даних. Форма являє собою діалогове вікно, яке дозволяє вводити, переглядати та друкувати дані. У формі можна відобразити дані, взяті з декількох таблиць або запитів.


Форми

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Призначені для відображення даних зручному для користувача вигляді. На основі звіту може бути створений документ, який можна роздрукувати на принтері чи додати до іншої програми.


Звіти

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Кількість таблиць бази даних.

1.

Перелік полів для кожної таблиці,які з цих полів будуть ключовими

2.

Типи даних для кожного поля кожної з таблицьз урахуванням можливостей конкретної СУБД

3.

4.Типи зв’язків між об’єктами таблиць,

якщо використовується кілька таблиць

5.

Види і кількість інших об’єктів бази даних:форм, запитів, звітів

СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ БАЗИ ДАНИХ

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

СТВОРЕННЯ ФОРМ

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Форма забезпечує зручний для користувача інтерфейс під час уведення, перегляду чи редагування даних у базі даних. Форма створюється на основі однієї або кількох таблиць (запитів) і містить вибрані користувачем поля з цих таблиць (запитів).

СТВОРЕННЯ ФОРМ

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Форма може бути створена користувачем у режимі Конструктора форм або за допомогою Майстра.СТВОРЕННЯ ФОРМ

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Принципи використання форм
     • Форми можуть відображати тільки один запис за один раз, зазвичай у простому форматі.
     • Форми можуть відображати як поля, що можна редагувати, так і незмінні поля.
     • Форми можна розробити схожими на звичайні паперові бланки.
     • Форми дозволяють змінити порядок дотримання полів, щоб полегшити введення даних і зробити його більш акуратним.
     • Форми можуть містити дані з декількох таблиць.
     • Форми можуть містити графіки й діаграми.
     • Форми дозволяють автоматизувати задачі введення і створювати меню користувача.

Сортування даних


Якщо записів в базі даних багато, то для відшукання конкретних їх спочатку впорядковують, вибираючи за основу впорядкування потрібне поле. Наприклад, можна впорядкувати базу даних за полем Прізвище, щоб отримати список за алфавітом, чи за полем Дата, щоб отримати список друзів за старшинством

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Алгоритм сортування даних


1. Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати.

2. Установити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано

сортування записів.

3. Виконати Записи - Сортування - За зростанням (За спаданням).ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Алгоритм пошуку даних


1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук.

2. Відкрити таблицю або форму, у яких здійснюватиметься пошук.

3. Виконати Правка Пошук, Правка - Замінити.

4. У вікні Пошук і заміна на вкладці Знайти у полі Знайти

ввести зразок даних, за яким здійснюватиметься пошук.

5. Вибрати у списку Пошук у ім’я поля таблиці або форми, у якому

буде здійснено пошук.

6. Установити у списку Зіставити одне із значень: Усе поле, Будь-якачастина поля, Початок поля.

7. Установити у списку Пошук один з напрямів пошуку: Усі, Угору, Вниз.

8. Установити за потреби відповідні позначки прапорців для пошуку

з урахуванням регістру та пошуку з використанням шаблонів уведення (Шукати поля як форматовані).

9. Вибрати кнопку Знайти далі.

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Використання символів узагальнення для пошуку даних


ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Фільтрація даних.

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

Фільтрація – це відбір записів, що задовільняють деяку умову (фільтр). Решта записів тимчасово приховують, поки фільтр не буде знято.

1. Фільтр по виділеному
  • Клацнути в потрібній комірці або виділити частину текста.
  • Клацнути по кнопці .
  • Зняття фільтра .

ЗРОЗУМІЙ, ЦЕ ПРОСТО!

2. Складні умови

Одночасно

(операція І)

Розпочинається з ‘С’

нова умова, зв’язана через АБО

Записи – Фільтр – Змінити фільтр

3. Повний варіант:

Записи – Фільтр – Розширенний фільтр
  • можна переставляти стовпці
  • можна виводити не всі стовпці
  • можна встановлювати порядок сортування

Точне співпадіння

Фільтрація даних.

ВИКОНУЙМО РАЗОМ, ЦЕ ПРОСТО!

Практична робота: Створення таблиць в СУБД ACCESS


Домашнє завдання

 • Опрацювати сторінки 131-160
 • Виконати стор.151 Практична робота №12

 • стор. 161 №2Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка