«Порівняльна характеристика будови клітин прокаріот та еукаріот»Скачати 108.5 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір108.5 Kb.
#65704
Методична розробка практичного заняття з біології

Тема: «Порівняльна характеристика будови клітин прокаріот та еукаріот».

Мета заняття:

Дидактична: ознайомитись із загальними рисами будови клітин прокаріот та еукаріот за допомогою світлового мікроскопа; вивчити особливості будови клітин бактерій, грибів, рослин та тварин.

Розвиваюча: вдосконалити вміння порівнювати, робити висновки, вирішувати проблемні питання; формувати науковий світогляд.

Виховна: виховувати працелюбність, старанність, спостережливість та бережливе ставлення до природи.

Матеріали та обладнання: таблиця «Будова клітини рослин та тварин», мікроскоп, готові та тимчасові мікропрепарати, презентація, інструкційні картки.

Тип заняття: практичне заняття

Хід уроку

І.Організаційний момент.

Перевірка присутності учнів на занятті. Оголошення теми та мети заняття. (слайд1)ІІ. Актуалізація опорних знань. (слайд 2)

Давайте пригадаємо: • Що є елементарною одиницею всіх живих організмів?

 • Як називається наука яка вивчає будову та функції клітини?

 • Хто вперше запропонував термін клітина?

 • Які бувають за формою та розмірами клітини?

 • Які ступені організації клітин ви знаєте?

 • Які ви знаєте типи клітин?

Перед тим як перейти до виконання практичних завдань згідно інструкційних карток, давайте повернемось в далеке минуле та переглянемо відеоматеріал «З історії наукових досліджень клітини»

Хід виконання роботи

Завдання1. Ознайомитись із загальними рисами та вивчити особливості будови клітин бактерій, грибів, рослин та тварин.

Для виконання цього завдання організуємо свою роботу в таких 4 групах: (слайд 3) 1. Група вивчення будови клітин бактерій.

 2. Група вивчення будови клітин грибів.

 3. Група вивчення будови клітин рослин

 4. Група вивчення будови клітин тварин

Основні завдання кожної групи (слайд 4):

 • розглянути під мікроскопом особливості будови клітини;

 • замалювати в зошит та зробити відповідні позначення;

 • доповісти про особливості будови вивченого типу клітини.

Група вивчення будови бактерій

 • Розгляньте під мікроскопом тимчасовий мікропрепарат виготовлений із зубного нальоту, зверніть увагу на особливості будови клітини бактерії.

 • Замалюйте в зошит та зробіть відповідні позначення

 • Підготувати доповідь на основі вивченого матеріалу про особливості будови клітини бактерій (повинен виступити один із представників групи вивчення будови клітини бактерій).

Група вивчення будови грибів

 • Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат «Пеніцил», зверніть увагу на особливості будови клітини грибів.

 • Замалюйте в зошит та зробіть відповідні позначення

 • Підготувати доповідь на основі вивченого матеріалу про особливості будови клітин грибів (повинен виступити один із представників групи вивчення будови клітин грибів).

Група вивчення будови клітин рослин

 • Розгляньте під мікроскопом постійний мікропрепарат «Епідерміс цибулі», зверніть увагу на особливості будови клітини рослинного організму.

 • Знайдіть на мікропрепараті оболонку, ядро, цитоплазму.

 • Замалюйте в зошит та зробіть відповідні позначення

 • Підготувати доповідь на основі вивченого матеріалу про особливості будови клітин рослинного організму (повинен виступити один із представників групи вивчення будови клітин рослин).

Група вивчення будови клітин тварин

 • Розгляньте під мікроскопом мікропрепарати тваринних клітин «м’язової, епітеліальної, сполучної тканин», зверніть увагу на особливості будови клітини тваринного організму.

 • Замалюйте в зошит та зробіть відповідні позначення

 • Підготувати доповідь на основі вивченого матеріалу про особливості будови клітин тваринного організму (повинен виступити один із представників групи вивчення будови клітин тварин).

Завдання 2. Складіть, порівняльну характеристику будови клітин прокаріот та еукаріоту у вигляді таблиці (слайд 5).

Порівняльна характеристика клітин бактерій, грибів, рослин та тварин

Ознаки для порівняння

Клітини прокаріот

Клітини еукаріот

бактерій

грибів

рослин

тварин

Надмембранний комплекс

Клітинна мембрана

Цитоплазма

Ядро

Ендоплазматична сітка

Комплекс Гольджі

Лізосоми

Мітохондрії

Рибосоми

Пластиди

Органели руху

Завдання 3. Вирішіть такі проблемні питання (слайд 7):

- Чому, гриби займають проміжне положення між рослинами та тваринами?- Чому, функції які виконують рибосоми в клітині є дуже важливими?

Завдання 4. Знайдіть на столі загублені органели та помістіть їх у свою клітину (робота в групах, слайд 8)

Закріплення матеріалу (розгадайте кросворд, слайд 9))Самостійна робота (для перевірки рівня засвоєння матеріалу на занятті)

З наведених тверджень виберіть правильні та позначте їх знаком «+», а не правильні «-».

Кожне твердження оцінюється 1 бал. Після виконання роботи кожен з учнів перевіряє сам свою роботу на основі зображеного ключа відповідей зображеного на слайді та ставить сам собі оцінку.

Варіант 1

1. Уперше термін «клітина» запропонував Роберт Гук.

2. Внутрішнє середовище клітини - це ендоплазматична сітка.

3. Пластиди забарвлені в зелений колір - це лейкопласти.

4. Клітини грибів не мають надмембранних комплексів.

5. Ядро – це одномембранна органела.

6. Комплекс Гольджі - це система порожнин, яка забезпечує формування мембран, утворення лізосом.

7. Метод, який застосовують для вивчення окремих клітинних сруктур називається світловою мікроскопією.

8. Клітини грибів можуть мати тільки одне ядро.

9. Синьо-зелені водорості належать до еукаріотів.

10. Пластиди це - це органели характерні для тваринних клітин.

11. Основною функцією мітохондрій є синтез АТФ.

12. Рибосоми це органели округлої форми, які можуть зустрічатися в будь-якій частині клітини.твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знак "+", "-"

____________________________________________________________________

Оцінка ___________________

Варіант 2

1. Будову і функції клітини вивчає наука гістологія.

2. Рибосоми - це дрібні органели, які розташовуються групами на оболонці ендоплазматичної сітки.

3. Основною структурно-функціональною одиницею всіх живих організмів є ядро.

4. Прокаріоти – це організми клітини яких мають добре сформоване ядро.

5. Основною функцією ендоплазматичної сітки є транспорт речовин.

6. Клітини рослин не мають мітохондрій.

7. Амеба – багатоклітинний організм.

8. Мітохондрії – це енергетичні станції клітини, які забезпечують енергією всі процеси її життєдіяльності.

9. Хромопласти – це пластиди забарвлені в різні кольори.

10. Функцію передачі спадкової інформації в клітинах тварин виконує кільцева молекула ДНК.

11. Кожна нова клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнскої шляхои поділу.

12. Лізосоми – це безмембранні органели.

№ твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знак "+", "-"

____________________________________________________________________

Оцінка ___________________

Варіант 3

1. Колоніальні організми – це організми, що складаються з багатьох клітин одного чи кількох типів (наприклад, вольвокс).

2. Уперше термін «клітина» запропонував Антоніні ван Левенгук.

3. Хлоропласти – це пластиди забарвлені в зелений колір завдяки наявності пігменту хлорофілу.

4. Ядро – це двомембранна органела

5. Основною характерною ознакою для бактеріальної клітини є відсутність ядра.

6. Рибосоми – це система порожнин, яка забезпечує формування мембран та утворення лізосом.

7. Лейкопласти – це безбарвні пластиди.

8. Лізосоми – це енергетичні станції клітини, які забезпечують енергією всі процеси її життєдіяльності.

9. Світлова мікроскопія – це метод дослідження з використанням світлового мікроскапа.

10. Органелами руху бактеріальної клітини є один або декілька джгутиків.

11. Пластиди – це органели характерні для бактеріальної клітини.

12. Тіло грибів називається міцелієм.

№ твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знак "+", "-"

____________________________________________________________________

Оцінка _____________

Варіант 4

1. Ядро – це командний пункт, який керує усіма процесами життєдіяльності клітини.

2. Основна функція рибосом – це синтез білків у клітині.

3. Гриби займають проміжне положення між тваринами та рослинами.

4. В цитоплазмі бактеріальної клітини розташовані такі органели як: мітохондрії, комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка та інш.

5. На оболонці ендоплазматичної сітки розташовані групами дрібні органели, які називаються рибосоми.

6. Лізосоми – це органели округлої форми, які можуть зустрічатися в будь-якій частині клітини. Основна їх функція є внутрішньоклітинне травлення.

7. Порожнини в цитоплазмі оточені мембраною та заповнені рідиною називають лізосомами.

8. Цитоплазма – внутрішнє середовище клітини.

9. Рослинна клітина має один або декілька джгутиків.

10. Наука, яка вивчає будову та функції клітини називається біологія.

11. Уперше термін «клітина» запропонував Роберт Гук.

12. Клітина бактерій має такі надмембранні комплекси як хітин та глікоген.

№ твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знак "+", "-"

____________________________________________________________________

Оцінка ________________

Варіант 5

1. Із тканин складаються органи, які тісно пов язані між собою й підпорядковані нервово-гуморальним та імунним системпм регуляції

2. У багатоклітинних організмах клітини тісно взаємодіютьміж собою, вони відрізняються за будовою та функціями й утворюють тканини, органи та системи органів.

3. Клітина бактерій складається з клітинної оболонки, ядра, цитоплазми та розташованих в ній органел.

4. Основною структурно - функціональною одиницею всіх живих організмів є молекула.

5. Оноклітинний організм складається з багатьох клітин.

6. Метод, який застосовують для вивчення окремих клітинних сруктур називається центрифугуванням.

7. Рибосоми – це одномембранні органели.

8. Гриби належать до прокаріотів.

9. Ендоплазматична сітка – це транспортна система, мережа каналів та порожнин.

10. Лейкопласти – це безбарвні пластиди.

11. До прокаріотів належать організми в яких добре сформоване ядро.

12. Основна функція лізосом є внутрішньклітинне травлення.

№ твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знак "+", "-"

____________________________________________________________________

Оцінка _____________


Варіант 6

1. Будову і функції клітини вивчає наука ботаніка.

2. Еукаріоти – це організми клітини, яких мають добре сформоване ядро.

3. Бактеріальна клітина складається з поверхневого апарту, цитоплазми, в якій розташовані рибосоми та різноманітні включення.

4. Рибосоми розташовані на мембранах ендоплазматичної сітки.

5. Основна функція хромопластів – це надання певного кольору пелюсткам та плодам.

6. Функцію передачі спадкової інформації в клітинах рослин виконує ядро.

7. Мітохондрії – це двомембранні органели.

8. Розміри клітин можуть бути різні.

9. Вакуолі – це двомембранні органели.

10. Цитоплазма являє собою колоїдний розчин органічних та мінеральних речовин.

11. Розрізняють два типи клітин прокаріотичні та еукаріотичні.

12. Крім, джгутиків поверхня рослинної клітини міститить ниткоподібні утвори.

№ твердження

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Знак "+", "-"

Оцінка ____________

Рефлексія. Інтерактивна гра «Продовжити фразу», «Метод мікрофон».

(слайд 11)На сьогоднішньому занятті:

 • Я ознайомився(лась) із........

 • Я вивчив(ла) основні.......

 • Я зрозумів(ла), що клітина – це…..

- Мені найбільше сподобалось на занятті…...

Підведення підсумків заняття.

Повідомлення домашнього завдання. (слайд 12)
Каталог: doc -> files -> news -> 494
news -> Учнівська конференція «Чорнобиль – біль і трагедія України» Мета
news -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
494 -> П. Інтегрований урок: українська та німецька мова,7 клас
494 -> Світовий океан
494 -> Мета заняття
494 -> Оскар Уайльд. Казка "Хлопчик-зірка". Безмежна велич людської краси. Любов до матері одна з визначальних цінностей життя
494 -> Органи чуття. Гігієна органів чуття
494 -> Івахненко Антоніна Серафимівна. Учитель російської мови та зарубіжної літератури. Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №157 Харківської міської ради Харківської області

Скачати 108.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка