Порівняльна характеристика героїв п’єси І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»Скачати 34.59 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір34.59 Kb.
#85218
Тема: Порівняльна характеристика героїв п’єси І.П. Котляревського «Наталка Полтавка»

Мета:

Поглибити знання учнів про творчість І.П. Котляревського.

Розвивати навички пошуково-дослідницької роботи (планування пошуку інформації, обробка даних, підсумкова відповідь),творчу уяву, пізнавальний інтерес та філософське мислення.

Удосконалювати навички виразно читати художній твір, висловлювати й обгрунтовувати ставлення до прочитаного в усній та письмовій формі, застосовувати набуті знання і навички у житті.

Формувати ціннісне ставлення до творів І.П. Котляревського як духовного надбання українського народу.

Виховувати ставлення до творів мистецтва як джерела особистісного розвиткуЗавдання уроку

Знати пєсу І.П. Котляревського «Наталка Полтавка»,

Розповідати про зміст пєси; формулювати власне бачення проблеми, порушеної автором у творі; висловлювати й обгрунтовувати ставлення до вивченого; порівнювати вивчений твір з іншими творами мистецтва; формулювати визначення ролі вивченого для особистісного розвитку

Тип уроку комбінований урок

Обладнання тестові завдання, словники, ілюстрації, довідники

Методи, прийоми, форми роботи: словесний настрій, асоціювання, бесіда, робота у групах

Девіз уроку: Знайди дорогу до щастя або проклади її сам

Хід уроку

І. Початок уроку:

1.Організація робочого місця, створення ділової обстановки.

2. Слово вчителя

Притча про щастя

Йшло Щастя лісом та потрапило до ями. Сидить, плаче, аж раптом чує – чоловік йде.

- Чоловіче добрий, врятуй мене. Я віддячу тобі, чим хочеш.

- Зроби мене найбагатшим у світі, - сказав чоловік.

- Добре.

Зрадів багач, побіг додому з гарною новиною. А Щастя залишилося в ямі.

Аж раптом підійшов ще один чоловічок.

- Чоловіче добрий, хоч ти врятуй мене. Я віддячу тобі, чим хочеш.

- Зроби мене найсильнішим у світі, - сказав чоловік.

- Добре.

Зрадів силач , побіг за славою. А Щастя знову залишилося в ямі.

Сидить, журиться, вже ні на що не сподівається. Коли чує, хтось озивається до нього:

- Тримайся міцніше за руку та вилазь потихеньку.

Щастя зраділо, визволилося з ями, озирнулося довкола, а рятівник пішов собі геть. Побігло Щастя, догоняє чоловіка й каже:

- Чоловіче, зачекай. Я віддячу тобі, чим хочеш.

- Нічого мені не треба. Бувай здорове,, - відповів чоловік.

- Чоловіче, зачекай.

Нічого не сказав чоловік і пішов далі, а Щастя пішло а ним.

Кожен з нас може бути щасливим, знаючи в чому справжнє щастя людини. Давайте поміркуємо, яким бачили своє щасливе життя українці на початку ХІХ століття, звернувшись до вивченої пєси І.П. Котляревського «Наталка Полтавка»ІІ. Оголошення теми та завдань уроку:

Оголошення теми і завдань, які повинні будуть розв’язати учні на уроці: • розповідати про героїв твору, опираючись на зміст пєси;

 • формулювати власне бачення проблеми пошуку та боротьби за щастя, порушеної автором у творі;

 • висловлювати й обгрунтовувати власне розуміння та особисте ставлення до порушеної Котляревським проблеми: «Чи так важко бути щасливим? Як герої п’єси «Наталка Полтавка» боролися за своє щастя?»

ІІІ. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань:

Поділивши клас на творчі групи, перевірити, як учні розуміють поставлені завдання, вміння слухати відповідаю чого, глибину і правильність учнівських відповідей.

Робота вчителя: підтримування інтересу; мотивація оцінювання роботи; підсумок перевірки.

І група

Доповни та поясни пропущене

Епос – лірика - …..Дати коротку відповідь (особливості драматичного твору або становлення нової української драматургії)

ІІ група

Доповни та поясни пропущене

Зав’язка – … – кульмінація – розв’язкаДати коротку відповідь (елементи сюжету п’єси «Наталка Полтавка»)

ІІІ група

Доповни та поясни пропущене

«Віють вітри», ….Дати коротку відповідь (роль пісень у п’єсі )

ІV група

Доповни та поясни пропущене

У п’єсі «Наталка Полтавка» шість …Дати коротку відповідь (дійових осіб, перелічити їх)

V група

Доповни та поясни пропущене

Комедія – трагедія - ….Дати коротку відповідь (жанри драматичних творів, жанр твору)

Завдання для всіх з підведенням підсумку в кінці уроку

Доповни та поясни пропущене

Формула щ а с т я = задоволення …. + вдоволення …. + безмежна …

Шлях до щастя = …..

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Виконати завдання, розподіливши обов’язки членів групи: • добір фактів та цитат;

 • відбір точних формулювань;

 • короткі записи в таблицю.

1-ша група – «біографи»: повідомити факти з життя героїв, пояснити, чи мали вони можливість бути щасливими

2-го група – «художники»: створити словесний портрет героїв, пояснити, як автор натякає на джерело пошуків щасті у народній моралі

2-га група – «психологи»: на основі вчинків героїв визначити їхнє розуміння щастя.

Узагальнююча таблицяНаталка

Щасливе подружнє життя з коханим чоловіком

Спільне для всіх героїв

Щасливе подружнє життя з багатим чоловіком

Терпилиха


Щастя -

це сім’яПетро

Щасливе подружнє життя у злагоді з оточуючими

Щасливе подружнє життя з ідеальною жінкою

Тетерваковський

V. Закріплення матеріалу:

 1. Створення «формул» щастя відповідно до почутого на уроці:

Ща с т я = задоволення життям + вдоволення собою + безмежна радість

Шлях до щастя = любов

VI. Рефлексія

 1. Що можна знайти у творах мистецтва для себе?

 2. Чи можу я зробити себе щасливим?

Критерії

Самооцінка

Оцінка учасниками групи

Оцінка вчителем

Я даю правильну відповідь з теорії літератури
Я знаю зміст твору і можу дібрати приклади
Я виділяю головне

Я вдало узагальнюю думки
Я висуваю нові ідеї

Я формулював питання плану


VІІ. Домашнє завдання:

Написати чорновий варіант твору «Боротьба героїв п’єси І.П. Котляревського «Наталка Полтавка» за своє щастя»Контрольна робота № 7

«Творчість Г.Тютюнника, О.Гончара, В.Шевчука»

В а р і а н т 1

І рівень

 1. Езотеричні сили відіграють вирішальну роль у долях героїв роману

А «Вир» Г. Тютюнника Б «Собор» О.Гончара

В «Дім на горі» В. Шевчука

 1. Ім'я Олесь Гончареві дав

А батько

Б старий вчитель

В дідусь

 1. Роман «Собор» О.Гончара за жанром є

А проблемно-філософським

Б умовно-асоціативним

В історичним

 1. Григір Тютюнник народився

А 20 серпня 1939 р.

Б 6 січня 1938 р.

В 5 грудня 1931 р.

 1. У 1966 р. з’явилася перша збірка оповідань Гр. Тютюнника

А «Деревій»

Б «Зав’язь»

В «Крайнебо»

 1. До історичних творів В.Шевчука належить

А повість «Мор»

Б роман «На полі смиренному»

В повість «Стежка в траві»

ІІ рівень

 1. У новелі Гр. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» наявні такі образи-символи: ….

 2. Головна ідея роману-балади «Дім на горі» - …

 3. Григір Тютюнник врешті почав писати українською мовою, тому що …

ІІІ рівень

 1. Які проблеми порушено в романі О.Гончара «Тронка»?

 2. Як через образ Галі розкрито тему оновлення та зцілення українського народу в романі «Дім на горі» В.Шевчука

ІІІІ рівень

Напишіть невеликий твір на одну з тем

Вплив на творчість Валерія Шевчука літератури епохи бароко.

«Доброта – це те, що може побачити сліпий і почути глухий» (Марк Твен) (За творами Григора Тютюнника)

Олесь Гончар – останній романтик в українській літературі.Контрольна робота № 7

«Творчість Г.Тютюнника, О.Гончара, В.Шевчука»

В а р і а н т 1

І рівень

 1. До проблеми виховання важких підлітків О.Гончар звертається у романі

А «Тронка» Б «Собор» В «Бригантина»

 1. За роман «Вир» Г.Тютюннику було присуджено державну премію УРСР імені Т.Г.Шевченка(посмертно) у

А 1962 р. Б 1966 р. В 1967 р.

 1. Планетарністю мислення дослідники називають рису творчого почерку

А Григора Тютюнника Б Олеся Гончара В Валерія Шевчука

 1. Благородні людські почуття, чесність і порядність у життя звеличено Гр. Тютюнником у новелі

А «Три зозулі з поклоном»

Б «Деревій»

В «Зав’язь»

 1. В оповіданні Гр. Тютюнника «Зав’язь» прикметною художньою деталлю є

А приморозок у садку Б зав’язь на деревах В сніг на дні провалля

 1. В індивідуальному стилі В.Шевчука переважають риси

А необароко

Б неоромантизму

В неокласицизму

ІІ рівень

 1. У новелі «За мить щастя» О.Гончар спромігся показати …

 2. Роман-балада - …

 3. Епіграф до новели «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнник вибрав не випадково …

ІІІ рівень

 1. У чому полягає своєрідність композиції романі В.Шевчука «Дім на горі»?

 2. Яку роль у романі «Тронка» О.Гончара виконують образи вітру і степу?


ІІІІ рівень

Напишіть невеликий твір на одну з тем

Образ дому на горі у романі Валерія Шевчука «Дім на горі» символізує духовність України

Духовний світ простої людини в новелі Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»

Собор як реальність і художній вимисел (за романом Олеся Гончара «Собор»)Комбінований урок

Організація початку уроку

1

Привітання

Перевірка виконання домашнього завдання практичного характеру

3-5

Так чи ні; збережи останнє слово за мною; пінг-понг

Актуалізація та корекція опорних знань, умінь та навичок

3-5

Фронтальне опитування; повідомлення учнів; літературний диктант; асоціації; гронування;запитання до автора; ланцюжок; методика взаємних запитань, мозковий штурм;тихе опитування

Перевірка раніше засвоєних знань

5

Вірю – не вірю; сенкан

Мотивація навчальної діяльності

1-2

Здивування, опорне слово, незавершена розповідь

Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

20

Дерево рішень; запитання до автора; картинна галерея; карусель; кросворди; написання етюдів; плюс-мінус-цікаво; 5*5; поміч; сітка Елвермана

Осмислення, узагальнення і систематизація знань

5

Анкета, вільне письмо; згоден/не згоден;кошик; кубування;

Підбиття підсумків уроку

2-5

Слово вчителя; методика одного речення; мікрофон; одне слово

Повідомлення домашнього завдання


1-2


Організація групової навчальної діяльності

Перевірка виконання домашнього завдання

Парна форма діяльності; ланкова

Вивчення нового матеріалу

Диференційовано-групова

Закріплення і удосконалення

Ланкова: парна; диференційовано-групова; індивідуально-групова

Повторення і застосування знань

Парна; ланкова; кооперативно-групова
Технологія розвивального навчання

Вийти за межі встановленої навчальної програми

Щоуроку продумувати і організовувати діяльність учнів так, щоб

 • відбувався процес розвитку мислення

 • учні оволоділи всім

 • в учнів поступово накопичувався досвід індивідуальної пошукової діяльності

 • розвивалася увага

 • формувалися навички комбінування, конструювання, перебудови

Дати можливість учню займатися тим видом діяльності, який найбільш цікавий для нього

Лише допомагати учню ставити перед собою завдання, опанувати необхідними методами та навичками роботи

Роботу з класом починати із стартової діагностики

Визначити типи завдань для шести групТехнологія формування творчої особистості

Стартовий рейтинг

5

На підготовчому етапі вчитель розбиває матеріал на блоки, до кожного готує 4-5 проблемних запитань. Відповіддю на ці питання є опорні конспекти, які містять 4-5 ключових слів. На основі яких проводиться опитування.

Оголошення теми, мети, плануРобота учнів у групах над конспектом опорою

10
Дискусія за змістом вивченого матеріалу за допомогою опор, головних понять

20
Підсумкова самостійна робота з теми

Технологія розвитку критичного мислення

Розминка

Створення сприятливого психологічного клімату на уроці

Теплий психологічний клімат сприяє:

 • опануванню навчального матеріалу

 • підвищенню авторитету вчителя

 • психологічному розвантаженню учнів

Обґрунтування навчання

 • визначення мети уроку

 • розвиток внутрішньої мотивації до вивчення теми

Навчальний матеріал опановується краще, якщо:

 • учні розуміють конкретну практичну значимість для кожного із них

 • чітко знають, що вимагатиметься від них на уроці

Актуалізація

 • пробудити, викликати зацікавленість, спровокувати пригадати те, що вони знають

 • відтворити знання, уміння, які потрібні для подальшої роботи на уроці

Створюються умови для:

 • визначення того, що вже відомо, та того, що може ще дізнатися

 • повязання знання з досвідом учня

 • самостійного здобування знань

 • підвищення ролі учнів на уроці

Усвідомлення змісту

Формуються компетентності

 • працювати з інформацією

 • працювати самостійно

 • виділяти головне, суттєве

Рефлексія

 • прояснення змісту опрацьованого; порівняння реальних результатів з очікуваними

 • аналіз причин, з яких на уроці щось відбулося так чи інакше

 • закріплення та корекція опанованого

 • установлення зв’язків між тим, що потрібно опанувати, навчаючись у майбутньому

Визначаються:

 • ступінь опанування ідеї, інформації, знань

 • можливість використання здобутих знань

 • можливість обміну знаннями з іншими учнями

 • оцінювання та само оцінювання діяльності

 • необхідність корекції

 • ступінь диференціації домашнього завдання

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель

Скачати 34.59 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка