Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми географія 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка3/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Навчальна програма географія 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів

Пропозиції робочої групи по розвантаженню навчальної програми географія 6-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів

7 -й клас. ГЕОГРАФІЯ

(70 годин, 2 години на тиждень)


К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

1

ВСТУП (1 год.).
Материки та океани - як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів. Карти материків та океанів, їх класифікація змістом і призначенням.


Учень

називає: об’єкти вивчення географії материків та океанів, різні види карт;

наводить приклади: різних джерел інформації про материки та океани;

порівнює: карти за охопленням території;

аналізує і групує: карти атласу за різними ознаками;

визначає: карти за охопленням території, змістом і призначенням;

оцінює: значення для людини географічних знань про материки та океани.


2


Розділ 1. Загальні закономірності Земля (2 год.).

1

Тема 1. Форма і рухи Землі.

Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Розміри планети. Рухи Землі, їх наслідки: добова і річна ритміка. в географічній оболонці, час – перенесено у 8-й класТема 2. Материки та океани - великі природні комплекси географічної оболонки.

Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.Дослідження:

Сучасні материки й океани – наслідок росходження літосферних плит.


Учень

називає: форму та площу Землі, материки, частини світу, океани; дні рівнодення та сонцестояння, пояси освітлення;

наводить приклади: добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі;

показує на карті: материки, частини світу і океани;

характеризує: осьове обертання та орбітальний рух Землі;

порівнює: співвідношення суходолу та океану в різних півкулях планети; площі материків та океанів;

пояснює: утворення океанічних западин і материків унаслідок переміщення літосферних плит;

оцінює: значення знань про закономірності Землі для себе.

51

Розділ ІІ. Материки (51год).
Тема 1. Головні особливості природи материків (3 год.).

Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи і пояси складчастості – перенести у 8-й клас.

Перенести з 6-го класу: Теорія літосферних плит. Плити літосфери.

Кліматотвірні чинники. Розподіл сонячної енергії і температура повітря. Повітряні маси. Циркуляція атмосфери. Вплив підстилаючої поверхні і рельєфу на клімат. Кліматичні пояси і типи клімату Землі.(Ландшафти як поняття перенесено у 8-й клас) Природні комплекси материків і океанів (додано), закономірності їх поширення на рівнинах та в горах – вилучити. Широтна зональність і вертикальна поясність на суходолі.

Практична робота:

1.Аналіз тектонічної геологічної (перенесено у 8-й клас) та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між (геологічною будовою – вилучено) тектонічною будовою і формами рельєфу Землі.


Дослідження:

Ландшафти у минулому і тепер. Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки

Тема 2. Африка (10 год.).

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

Особливості ґрунтово-рослинного покриву. Природні зони, закономірності їхнього розміщення.

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО на материку.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами африканського континенту.

Тема 3. Австралія та Океанія (5 год.).

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Клімат. Води суходолу.

Рослинний і тваринний світ. Природні зони. Зміни природи материка людиною. Населення, його склад та розміщення. Австралія – країна-материк. Україна і Австралія. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Природні особливості і заселення – вилучено. Океанії. Нова Зеландія – країна в Океанії.


Практична робота

3.Нанесення об’єктів географічної номенклатури материка на контурну карту.Дослідження

Виявлення причин формування ендемічних та реліктових видів тварин та рослин Австралії. – некоректно, оскільки у програмі відсутні поняття «ендемічні та реліктові рослини та тварини».

Тема 4. Південна Америка (7 год.).

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу.

Природні зони. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти Південної Америки, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами

Південної Америки.Практичні роботи

4.Позначення географічних об`єктів материка на контурній карті.5.Визначення типів клімату за кліматичними діаграмами.

Дослідження.

Природні унікальні об’єкти Південної Америки.
Тема 5: Антарктида (2 год.).

Географічне положення. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка.

Антарктида й Антарктика. Особливості водних мас Південного океану.

Геологічна будова, рельєф, клімат, льодовиковий покрив, рослинний і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.Практична робота

5.Позначення географічних об`єктів материка на контурній карті.Дослідження

Вплив південної полярної області на природні особливості Землі.

Тема 6. Північна Америка (8 год.).

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Геологічна будова, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.

Природні зони. Висотна поясність. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.
Практична робота

6. Позначення об'єктів географічної номенклатури материка на контурній карті.7.Складання порівняльної характеристики висотної поясності у різних частинах Кордильєр .

Дослідження

1.Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО».Тема 7. Євразія (16 год.).

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка.

Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси та типи клімату: континентальні, сезонно-вологі й вологі типи клімату.

Води суходолу.

Природні зони. Висотна поясність. Зміни природи материка людиною. Об’єкти, занесені до Списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО.

Населення. Держави. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.

Практична робота

8.Позначення об`єктів географічних номенклатури материка на контурній карті.

9. Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу за допомогою кліматодіаграм.

10. Порівняльна характеристика ландшафтів у різних секторах однієї природної зони.
Дослідження

Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі. Виявлення природних закономірностей за маршрутом слідування, складання карти маршруту з позначенням країн та унікальних природних об’єктів.
Учень

називає: геологічні ери та епохи складчастості – перенести у 8-й клас; натомість додати – наслідки взаємодії літосферних плит; основні і перехідні кліматичні пояси, природні зони;

наводить приклади: платформ і відповідних рівнин, поясів складчастості і відповідних гір, різних за властивостями повітряних мас і типів клімату;

показує на карті: вилучено - найдавніші платформи, пояси складчастості, додано – найбільші літосферні плити, кліматичні пояси, природні зони;

пояснює закономірності формування – змінено на розміщення рівнин і гір на материках, переміщення повітряних мас на різних широтах, широтну зональність і вертикальну поясність;

порівнює циркуляцію атмосфери в екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широтах;

визначає за тектонічними картами платформи і пояси складчастості, за кліматичними картами - кліматичні пояси; за картами географічних поясів і природних зон – переважаючи типи ландшафтів замінено на особливості розташування природних зон на різних материках;

оцінює значення знань про формування природи материків.

Учень

називає: Д. Лівінгстона, Г. Стенлі - дослідників материка; характерні риси географічного положення Африки, форми рельєфу; кліматичні пояси; води суходолу; типові природні ландшафти материка - вилучено; переважаючі типи ґрунтів; найвідоміші національні парки Африки: Серенгеті, Нгоронгоро, Кіліманджаро

позначає і показує на карті:

миси: Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун;

моря: Середземне, Червоне;

затоки: Гвінейська, Аденська;

протоки: Мозамбікську, Гібралтарську та Баб-ель-Мандебську; острів Мадагаскар; півострів Сомалі;

гори: Атлас, Драконові, Капські;

вулкан: Кіліманджаро;

нагір’я: Ефіопське;

плоскогір’я: Східноафриканське;

річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;

озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;

водоспад: Вікторія;

пустелі: Сахара, Наміб; Калахарі.

напівпустеля:

держави та їх столиці: Єгипет, Ефіопія, Нігерія, Південна Африка. Алжир, Демократична Республіка Конго, Лівія, Судан – вилучити.

пояснює: зв’язки між геологічною будовою, рельєфом і корисними копалинами материка, клімату і розміщення кліматичних поясів на материку;

порівнює: клімат різних кліматичних поясів; природні зони – вологих екваторіальних лісів, саван та рідколісся та пустель і напівпустель;

характеризує: розміщення корисних копалин, річок та озер на материку, основні екологічні проблеми материка: ерозія і засолення ґрунтів, вирубка лісів;

визначає: географічні координати; тип клімату за кліматичною картою та кліматодіаграмою;

виявляє: за допомогою членів родини основні сфери зв’язків країн Африки з Україною;

оцінює: наслідки екологічних соціальних та економічних (вилучено) проблем в державах континенту.

Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; В. Янсзона - вилучено, А.Тасмана, та Дж. Кука, М.Фліндерса – дослідників материка; острови Океанії;

наводить приклади:

форм рельєфу, типів клімату, внутрішніх вод, представників рослинності і тваринного світу Австралії та Океанії, видів господарської діяльності в Австралії та на островах Океанії;позначає і показує на карті:

миси: Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове;

затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;

острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф, Нова Зеландія, Нова Гвінея;

півострів: Кейп-Йорк;

плоскогір’я: Західно-Австралійське;

низовина: Центральна низовина;

гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); річки: Муррей, Дарлінг;

озеро: Ейр;

пустелі: Велика Піщана пустеля, Велика пустеля Вікторія;

держави та їх столиці: Австралія та Нова Зеландія;

характеризує: особливості географічного положення материка та островів Океанії; головні риси населення та його господарської діяльності;

порівнює: географічне положення Австралії і Африки; островів Океанії - вилучити;

пояснює: вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу; особливості заселення Австралії та островів Океанії;

визначає: географічні координати і протяжність материка; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами, тип клімату за кліматодіаграмами;

виявляє: з допомогою членів родини райони проживання українців в Австралії, господарські зв’язки України з державою;

оцінює: наслідки впливу людини на унікальну природу материка та островів Океанії.

Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; А. Веспуччі, А.Гумбольта, М.Вавилова- дослідників материка; найголовніші риси природи материка;

наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності та тваринного світу Південної Америки та країни континенту;

позначає і показує на карті:

миси: Галлінас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн;

море: Карибське;

затока: Ла-Плата;

протоки: Магелланова, Дрейка;

острови: Вогняна Земля, Фолклендські;

низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоскогір’я: Бразильське, Гвіанське;

гори: Анди (г.Аконкагуа);

вулкани: Сан-Педро, Котопахі, Льюльяйльяко;

річки: Амазонка, Парана, Оріноко;

водоспади: Анхель, Ігуасу;

озера: Маракайбо, Тітікака;

пустеля: Атакама;

держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

характеризує:особливості географічного положення, типи клімату, найбільші річкові системи, природні зони Південної Америки; риси населення та його господарської діяльності в різних країнах;

порівнює: особливості природних умов Південної Америки та Африки;

пояснює: закономірності поширення основних форм рельєфу, взаємозв’язки між геологічною будовою території і корисними копалинами, особливості розподілу температури та опадів на материку, прояв широтної зональності та висотної поясності в Андах;

визначає географічні координати; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами, тип клімату за кліматодіаграмою; висотні пояси Анд за схемою, географічне положення країн за політичною картою;

виявляє: з допомогою членів родини взаємозв`язків країн Південної Америки з Україною, райони найбільших поселень українців в Аргентині та Бразилії;

оцінює: наслідки втручання людини в природні комплекси материка.

Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; Ф. Беллінсгаузена, М. Лазарєва, Р. Амундсена, Р. Скотта – першовідкривачів материка; країни, які беруть участь у сучасних дослідженнях материка; характерні риси природи Антарктиди, Антарктики;

наводить приклади: міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

позначає і показує на карті:

моря: Уеддела, Росса;

півострів: Антарктичний;

гори: Трансантарктичні;

вулкан: Еребус;

характеризує: особливості клімату, органічного світу Антарктиди та південного океану;

пояснює: причини утворення суцільного покривного зледеніння; вплив льодовикового покриву на природу материка;

оцінює: сучасний стан природи та природних багатств материка, роль географії в дослідженні Антарктики;

висловлює судження: про вплив Антарктиди на природні особливості планети;

підбирає: разом з членами родини інформацію про сучасні дослідження українців в Антарктиді.

Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; норманів, Г.Гудзона, Д. Кабота, В.Беринга, О. Чирикова - дослідників материка; характерні риси природи Північної Америки;

наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу Північної Америки; впливу господарської діяльності людей на природу;

позначає і показує на карті:

миси: Мерчісон, Мар’ято, Принца Уельського, Сент-Чарльз;

затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска;

острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські ( Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний Архіпелаг;

півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;

рівнини: Примексиканська низовина, Центральні і Великі рівнини;

гори: Кордильєри (г.Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі; річки: Міссісіпі, Міссурі, Колумбія, Маккензі, Юкон, Колорадо;

водоспад: Ніагарський;

озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;

держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

характеризує: особливості географічного положення;

основні риси рельєфу материка, типи клімату Північної Америки; води суходолу, найбільші річкові системи та озера, природні зони, населення країн материка та його господарську діяльність;порівнює: рельєф і клімат Північної і Південної Америки;

пояснює: залежність природи материка від особливостей його географічного положення та рельєфу (рельєф – це частина природи материка), особливості освоєння материка людиною;

виявляє: сфери зв`язків країн Північної Америки з Україною;

розробляє разом з членами родини маршрут подорожі найцікавішими природними об’єктами Північної Америки;

оцінює: вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка.

Учень

називає: особливості географічного положення материка; дослідження і подорож, землепрохідців, П. Тянь-Шанського, М. Прежевальського, О. Шмідта; характерні риси природи і населення Євразії;

наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, річок та озер, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу, країн;

позначає і показує на карті:

миси: Рока, Дежньова, Челюскін, Піай;

моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Берингове, Охотське, Японське, Жовте, Східнокитайське, Південно-Китайське, Аравійське;

затоки: Біскайська, Перська, Бенгальська, Аденська, Сіамська, Ботнічна;

протоки: Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Малаккська, Берінгова;

острови: Велика Британія, Ірландія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські;

півострови: Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Кримський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський;

гори: Скандинавські, Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г.Джомолунгма);

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська - низовина, Велика Китайська; низовини – Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; - низовини, височини і плоскогір’я є різновидами рівнин!!!!

плоскогір’я: Середньосибірське, Декан;

нагір’я: Тібет, Іранське;

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;

річки: Рейн, Ельба, Дунай, Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;

озера: Каспійське – потрібно включити як найбільше у світі, Женевське, Ладозьке, Байкал, Балхаш, Мертве море;

держави та їх столиці: Україна, Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Китай, Індія, Японія,

характеризує: особливості географічного положення Євразії; основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин; чинники формування клімату, кліматичні пояси і типи клімату: континентальні, сезонно-вологі та вологі; типи річок за їх живленням і режимом – найбільші річкові системи та озера; закономірності розміщення природних зон Євразії; населення материка;

порівнює: відмінності клімату кліматичні області і природних комплексів у межах помірного поясу Євразії;

пояснює: причини різноманітності природи Євразії, особливості освоєння материка людиною;

визначає: протяжність материка з півночі на південь та з заходу на схід; розміри материка, за тематичними картами, риси клімату, рослинності і тваринного світу, напрямки господарської діяльності в країнах Європи та Азії;

виявляє: з допомогою членів родини сфери співпраці України з державами Європи та Азії;

і оцінює: наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка.

6

Розділ ІІІ. Океани (6 год.).

12

Тема 1. Головні особливості природи Світового океану (2 год.).

Історія дослідження та освоєння Світового океану. Рельєф дна Світового океану – результат переміщення літосферних плит. Водні маси (поверхневі і підводні - !!!!), їх властивості, географічне поширення. Течії у Світовому океані.

Закономірності поширення життя у Світовому океані. Океан і людина. Роль Світового океану у життєдіяльності людини.


Дослідження.

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.


Тема 2. Тихий океан (1 год.).

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси.

Вплив Тихого океану на природу сусідніх материків і життєдіяльність людей.

Практична робота.

11.Позначення географічних об’єктів та течій Тихого океану на контурній карті.
Тема 3. Атлантичний океан (1 год.).

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив Атлантичного океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення.Практична робота

12.Позначення географічних об’єктів та течій Атлантичного океану на контурній карті.Тема 4. Індійський океан (1 год.).

Географічне положення океану. Історія відкриття та освоєння, Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив Індійського океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення.Практична робота:

13.Складання лоції Індійського океану.Тема 5. Північний Льодовитий океан (1 год.).

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодові умови океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив Північного Льодовитого океану на природні особливості сусідніх материків і життєдіяльність населення.Практична робота

14. Позначення географічних об’єктів Північного Льодовитого океан на контурній карті.

Учень

називає: характерні риси рельєфу Світового океану, властивості водних мас, особливості переміщення океанічних течій, закономірності поширення живих організмів;

наводить приклади: серединно-океанічних хребтів, глибоководних жолобів та улоговин, підводних ??? рівнин, течій, видів рослин і тварин, видів людської діяльності в океані;

показує на карті: п’ять основних замкнутих кілець поверхневих течій; найбільші теплі та холодні поверхневі течії

пояснює: утворення серединно-океанічних хребтів та глибоководних жолобів, властивості водних мас, причини виникнення і закономірності переміщення поверхневих течій;

визначає: основні джерела й шляхи забруднення океанічних вод;

порівнює: властивості водних мас різних частин Світового океану;

оцінює: роль Світового океану в житті людини, наслідки впливу діяльності людей на екологічний стан Світового океану.

Учень

називає: характерні риси географічного положення і природи Тихого океану, природні багатства, відомі географічні об’єкти – моря, затоки, протоки, острови, форми рельєфу;

наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, видів рослин і тварин;

позначає і показує на карті течії - Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська;

характеризує: властивості водних мас; особливості рельєфу дна, характерні риси клімату та природні ресурси Тихого океану;

пояснює: закономірності переміщень морських течій; своєрідність органічного світу;

визначає: основні джерела й шляхи забруднення океанічних вод;

порівнює: властивості водних мас різних частин Тихого океану;

оцінює: вплив Тихого океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях.

Учень

називає: характерні риси географічного положення і природи Атлантичного океану, відомі географічні обєкти;

наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, представників органічного світу;

позначає і показує на карті:

підводні хребти: Північноатлантичний, Південноатлантичний;

течії – Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська;

характеризує: типи клімату, різноманітність органічного світу; природні багатства ресурси та проблеми забруднення океану;

порівнює: переміщення океанічних течій в північних і південних частинах океану;

пояснює: особливості формування серединно-океанічних хребтів; властивості водних мас;

оцінює: вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей;

визначає з родиною види господарської діяльності в морях Атлантичного океану, що омивають територію України.

Учень

називає: характерні риси природи географічного положення океану;

наводить приклади: форм рельєфу дна океану, течій, представників органічного світу;

показує на карті відомі географічні об’єкти, а також Зондський глибоководний жолоб; підводні хребти – Західноіндійський, Аравійсько-Індійський, Центрально-Індійський; течії – Мусонна, Мадагаскарська – чому Мусонна, а не Сомалійська? Обидві змінюють напрям двічі на рік, але причини цих змін простіше пояснити на прикладі Сомалійської???;

характеризує: особливості формування рельєфу дна та клімату Індійського океану, властивості водних мас, руху океанічних течій;

порівнює: особливості географічного положення, природи Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює: відмінності в циркуляції водних мас в північній та південній частинах океану; своєрідність органічного світу;

оцінює: вплив океану на сусідні материки і людської діяльності на природу океану.Учень

називає: природні

наводить приклади: форм рельєфу дна, представників органічного світу;

показує на карті: вже відомі географічні об`єкти, а також підводні хребти – Ломоносова, Менделєєва і Трансарктичну течію;

характеризує: своєрідність, особливості природи та освоєння та льодового режиму океану;

порівнює: природні умови в західних і східних частинах океану;

пояснює: вплив географічного положення океану на клімат, властивості водних мас та їх переміщення; поширення органічного світу;

оцінює: природні ресурси океану, можливості їх використання та наявні екологічні проблеми.

3

Розділ ІУ. Природа материків та океанів і людина (3 год.).
Тема 1. Природні ресурси материків та океанів (2 год.).

Класифікація природних ресурсів. Сфери використання природних ресурсів на материках і в океанах.

Наслідки природокористування: порушення природної рівноваги, створення антропогенних ландшафтів.

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (1 год.).

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництва у вирішенні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.


Дослідження.

Причини і наслідки забруднення Землі.

Учень

називає: види природних ресурсів; основні типи природоохоронних територій, міжнародні організації з охорони природи;

наводить приклади: раціонального і нераціонального природокористування; змін природних комплексів під впливом людини; типів антропогенних ландшафтів, основних видів забруднення довкілля; міжнародних організацій з охорони природи;

показує на карті: відомі з розділу «Материки» природоохоронні території, райони екологічного лиха;

характеризує: різні види забруднення природи; екологічні проблеми материків і океанів та можливі шляхи їх вирішення;

порівнює: рівень забруднення навколишнього середовища в різних регіонах Землі;

пояснює: причини порушення природної рівноваги,

оцінює: роль міжнародного співробітництва у вирішенні проблем взаємодії природи і суспільства.

6

РЕЗЕРВ ЧАСУ 6 годин

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка