Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми географія 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка4/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
7-й клас. ГЕОГРАФІЯ

(70 годин, 2 години на тиждень)


К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

2

ВСТУП (2 год.).
Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії.

Співвідношення на Землі материків та океанів. Материки і частини світу.

Джерела географічної інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням.Учень

називає: материки і океани як об’єкти вивчення регіональної географії, материки, частини світу; різні види карт, площу Землі;

наводить приклади: різних джерел інформації про материки та океани;

порівнює: площі материків та океанів; карти за просторовим охопленням;

розрізняє в атласах: карти за масштабом і змістом;

показує на карті: материки, частини світу, океани;

оцінює: значення для людини географічних знань про материки та океани.

5

Розділ І. Загальні географічні закономірності (9 год)Тема 1. Форма і рухи Землі (2 год).

Куляста форма Землі та її географічні наслідки.

Рухи Землі, їх наслідки.

Тема 2. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі.

Подорожі вікінгів. Подорожі Марко Поло. Пошуки морського шляху в Індію. Відкриття Америки Х. Колумбом. Перша навколосвітня подорож під керівництвом Ф. Магеллана.

Навколосвітні експедиції, їх географічне значення (Дж.Кук, І.Крузенштерн і Ю.Лисянський). Відкриття Австралії і Антарктиди.

Тема 2. Материки та океани - великі природні комплекси географічної оболонки (7 год).

Походження материків та океанічних западин.

Головні особливості природи океанів: рельєф дна, водні маси та їх властивості, течії та особливості їх переміщення, закономірності поширення життя.

Вплив океанів на природу материків. Океан і людина.

Головні особливості природи материків: гори і рівнини – основні форми рельєфу, закономірності їх поширення; платформи і області складчастості, їх зв'язок з рельєфом; розподіл сонячної енергії і температури повітря, повітряні маси та їх циркуляція, вплив підстилаючої поверхні і рельєфу на клімат, кліматичні пояси і типи клімату; природні комплекси, широтна зональність і вертикальна поясність.

Практична робота

1. Аналіз тектонічної та фізичної карт світу: виявлення зв’язків між тектонічною будовою і формами рельєфу.Дослідження

Взаємодія Світового океану, атмосфери та суходолу, її наслідки.Учень

називає: форму Землі - геоїд, дні рівнодення та сонцестояння;

наводить приклади: добових і річних ритмів як наслідків осьового обертання та орбітального руху Землі;

показує на карті: екватор, тропіки і полярні кола;

характеризує: осьове обертання та орбітальний рух Землі;

порівнює: наслідки добового і річного рухів Землі;

пояснює: вплив форми Землі та її рухів на природу материків й океанів;

оцінює: значення для людини знань про форму і рухи Землі.


Учень

називає: гіпотези про походження материків і океанів; наслідки переміщення літосферних плит; основні і перехідні кліматичні пояси, природні зони;

наводить приклади: глибоководних жолобів, платформ і відповідних рівнин, областей складчастості і відповідних гір, різних за властивостями повітряних і водних мас типів клімату, теплих і холодних течій, видів людської діяльності в океані;

показує на карті: найбільші літосферні плити, найбільші теплі та холодні поверхневі течії, райони поширення пасатів, мусонів, західних вітрів помірних широт і східних полярних вітрів, кліматичні пояси, природні зони;

характеризує: гіпотезу дрейфу материків; поширення живих організмів в океанах; циркуляцію атмосфери в екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широтах;

порівнює: властивості водних і повітряних мас;

пояснює: переміщення літосферних плит та його наслідки; закономірності розміщення рівнин і гір на материках, переміщення поверхневих течій і повітряних мас на різних широтах; широтну зональність і вертикальну поясність; взаємодію і взаємовплив океанів і материків;

визначає: за тектонічними картами платформи та області складчастості, за кліматичними картами ­- кліматичні пояси; за картами географічних поясів і природних зон - особливості розташування природних зон на різних материках; основні джерела й шляхи забруднення океанічних вод;

оцінює: значення для людини знань про географічні закономірності природи материків і океанів.

44

Розділ ІІ. Материки (44 год)
Тема 1. Африка (9 год).

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу. Використання водних ресурсів.

Природні зони, закономірності їх розміщення.

Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами Африканського континенту.Практичні роботи

2. Визначення географічних координат крайніх точок та протяжності материка з півночі на південь та із заходу на схід.


3. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Африки.
Дослідження

Наслідки зміни природи Африки.Тема 2. Австралія ( 3 год).

Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Клімат. Води суходолу.

Природні зони. Зміни природи материка людиною.

Австралія – країна-материк. Населення, його склад та розміщення. Україна і Австралійський Союз. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.
Практична робота

4. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії.Тема 3. Південна Америка (7 год).

Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу.

Природні зони. Висотна поясність Анд. Зміни природи материка людиною.

Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти Південної Америки, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

Населення. Держави. Зв’язки України з державами

Південної Америки.Практична робота

5. Позначення на контурній карті географічних об`єктів Південної Америки.Дослідження Інформаційний проект

Природні унікуми Південної Америки.Тема 4. Антарктида (2 год).

Географічне положення. Дослідження материка. Українська дослідна станція «Академік Вернадський». Міжнародний статус материка. Антарктида й Антарктика. Тектонічні структури, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка.Практична робота

6. Позначення на контурній карті географічних об`єктів АнтарктидиТема 6. Північна Америка (8 год).

Географічне положення. Історія відкриття та освоєння. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату. Води суходолу.

Природні зони. Висотна поясність в горах материка. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.
Практична робота

7. Позначення на контурній карті географічних об'єктів Північної Америки.Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об'єкти Північної Америки, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.
Тема 7. Євразія (15 год).

Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка.

Тектонічна будова. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини.

Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.

Води суходолу.

Природні зони. Висотна поясність. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО.

Населення. Держави. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії.
Практична робота

8. Позначення на контурній карті географічних об’єктів Євразії.

9. Визначення типів клімату у межах помірного кліматичного поясу за допомогою кліматодіаграм.

10. Складання порівняльної характеристики висотної поясності у різних частинах Гімалаїв.


Дослідження

  1. Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів.
Учень

називає: характерні риси географічного положення, Д. Лівінгстона, Г. Стенлі – дослідників материка; форми рельєфу; кліматичні пояси; води суходолу; природні зони материка; зональні типи ґрунтів; найвідоміші національні парки Африки: Серенгеті, Нгоронгоро, Кіліманджаро;

позначає і показує на карті:

миси: Рас-Енгела, Агульяс, Альмаді, Рас-Гафун;

моря: Середземне, Червоне;

затоки: Гвінейська, Аденська;

протоки: Мозамбіцька, Гібралтарська та Баб-ель-Мандебська; острів Мадагаскар; півострів Сомалі;

гори: Атлас, Драконові, Капські;

вулкан: Кіліманджаро;

нагір’я: Ефіопське;

плоскогір’я: Східноафриканське;

річки: Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева;

озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса, Чад;

водоспад: Вікторія;

пустелі: Сахара, Наміб;

держави та їх столиці: Єгипет, Ефіопія, Нігерія, Південна Африка;

пояснює: зв’язки між тектонічними структурами, рельєфом і корисними копалинами, розміщення кліматичних поясів, наслідки зміни природи материка;

порівнює: клімат різних кліматичних поясів; природні зони – вологих екваторіальних лісів, саван та рідколісь, пустель і напівпустель, вічнозелених твердолистяних лісів і чагарників;

характеризує: розміщення корисних копалин, річок та озер на материку, основні екологічні проблеми материка;

визначає: географічні координати; типи клімату за кліматичною картою та кліматодіаграмами;

оцінює: наслідки екологічних проблем.
Учень

називає: характерні риси географічного положення; А.Тасмана, Дж. Кука, М.Фліндерса – дослідників материка;

наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, внутрішніх вод, представників рослинності і тваринного світу Австралії;

позначає і показує на карті:

миси: Йорк, Південно-Східний, Стіп-Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове;

затоки: Карпентарія, Велика Австралійська;

протоки: Бассова, Торресова;

острови: Тасманія, Великий Бар’єрний риф,

півострів: Кейп-Йорк;

плоскогір’я: Західно-Австралійське;

низовина: Центральна низовина;

гори: Великий Вододільний хребет (г. Косцюшко); річки: Муррей, Дарлінг;

озеро: Ейр;

пустелі: Велика Піщана, Велика пустеля Вікторія;

державу: Австралійський Союз та його столицю;

характеризує: особливості географічного положення; головні риси населення та його господарської діяльності;

порівнює: географічне положення Австралії і Африки;

пояснює: вплив рельєфу і клімату на формування вод суходолу, унікальність органічного світу; особливості заселення Австралії;

визначає: географічні координати і протяжність материка; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами;

оцінює: наслідки впливу людини на унікальну природу материка

Учень

називає: характерні риси географічного положення материка; А. Веспуччі, А.Гумбольта – дослідників материка; найголовніші риси природи материка;

наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, ґрунтів, рослинності та тваринного світу Південної Америки та країни континенту;

позначає і показує на карті:

миси: Галлінас, Фроуерд, Кабу-Бранку, Паріньяс, Горн;

море: Карибське;

затока: Ла-Плата;

протоки: Магелланова, Дрейка;

острови: Вогняна Земля, Фолклендські;

низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоскогір’я: Бразильське, Гвіанське;

гори: Анди (г.Аконкагуа);

вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі;

річки: Амазонка, Парана, Оріноко;

водоспади: Анхель, Ігуасу;

озера: Маракайбо, Тітікака;

пустеля: Атакама;

держави та їх столиці: Бразилія, Аргентина, Чилі;

характеризує: особливості географічного положення, типи клімату, найбільші річкові системи, природні зони Південної Америки; риси населення та його господарської діяльності в різних країнах;

порівнює: особливості природних умов Південної Америки та Африки;

пояснює: закономірності поширення основних форм рельєфу, особливості розподілу температури та опадів на материку, прояв широтної зональності;

визначає географічні координати крайніх точок материка; форми рельєфу за фізичною картою, кліматичні показники за тематичними картами;

оцінює: наслідки втручання людини в природні комплекси материка.
Учень

називає: характерні риси географічного положення; Ф. Беллінсгаузена, М. Лазарєва, Р. Амундсена, Р. Скотта – першовідкривачів материка; країни, які беруть участь у сучасних дослідженнях; характерні риси природи Антарктиди, Антарктики;

наводить приклади: міжнародного співробітництва у вивченні Антарктиди;

позначає і показує на карті:

моря: Уеддела, Росса;

півострів: Антарктичний;

гори: Трансантарктичні;

вулкан: Еребус;

характеризує: особливості клімату, органічного світу;

пояснює: причини утворення суцільного покривного зледеніння; вплив льодовикового покриву на природу материка;

оцінює: сучасний стан природи та природних багатств;

висловлює судження: про вплив Антарктиди на природні особливості планети.

Учень

називає: характерні риси географічного положення дослідників, характерні риси природи;

наводить приклади: форм рельєфу, кліматичних поясів, внутрішніх вод, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу; впливу господарської діяльності людей на природу;

позначає і показує на карті:

миси: Мерчісон, Мар’ято, Принца Уельського, Сент-Чарльз;

затоки: Гудзонова, Мексиканська, Каліфорнійська, Аляска;

острови: Гренландія, Ньюфаундленд, Великі Антильські (Куба, Гаїті, Ямайка), Малі Антильські, Канадський Арктичний Архіпелаг;

півострови: Лабрадор, Флорида, Каліфорнія, Аляска, Юкатан;

рівнини: Лаврентійська височина, Примексиканська низовина, Центральні і Великі рівнини;

гори: Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі;

річки: Міссісіпі, Маккензі, Юкон, Колорадо;

водоспад: Ніагарський;

озера: Великі (Верхнє, Мічиган, Гурон, Ері, Онтаріо), Велике Солоне;

держави та їх столиці: США, Канада, Мексика;

характеризує: особливості географічного положення,

основні риси рельєфу, типи клімату, найбільші річкові системи та озера, природні зони, населення країн материка та його господарську діяльність;порівнює: рельєф і клімат Північної і Південної Америки;

пояснює: вплив географічного положення материка на його природу, особливості освоєння материка людиною;

оцінює: вплив господарської діяльності людини на природні комплекси материка.

Учень

називає: особливості географічного положення, дослідження і подорож, землепрохідців, П. Тянь-Шанського, М. Пржевальського, характерні риси природи і населення Євразії;

наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, річок та озер, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу, країн;

позначає і показує на карті:

миси: Рока, Дежньова, Челюскін, Піай;

моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове, Південнокитайське, Аравійське;

затоки: Біскайська, Бенгальська, Перська;

протоки: Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Берингова;

острови: Велика Британія, Ірландія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські;

півострови: Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський;

гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма);

рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Велика Китайська;

низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; плоскогір’я: Декан Середньосибірське;

нагір’я: Тибет, Іранське;

вулкани: Гекла, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма;

пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі;

річки: Рейн, Дунай, Дніпро, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр;

озера: Каспійське, Женевське, Ладозьке, Байкал, Мертве море;

держави та їх столиці: Україна, Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Китай, Індія, Японія;

характеризує: особливості географічного положення, основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин, кліматичні пояси і типи клімату, найбільші річкові системи та озера, закономірності розміщення природних зон, населення;

порівнює: типи клімату у межах помірного поясу Євразії, висотні пояси в різних частинах Гімалаїв;

пояснює: причини різноманітності природи Євразії;

визначає: протяжність материка з півночі на південь та з заходу на схід, за тематичними картами - риси клімату, рослинності і тваринного світу;

оцінює: наслідки сучасного впливу господарської діяльності людини на природу материка.

41

Розділ ІІІ. Океани (5 год)

12

Тема 1. Тихий океан. Океанія (2 год).

Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану.

Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Природні особливості Океанії. Нова Зеландія – країна в ОкеаніїТема 2. Атлантичний океан (1 год).

Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, їх використання. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материківТема 3. Індійський океан (1 год.).

Географічне положення океану. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.Тема 4. Північний Льодовитий океан (1 год).

Географічне положення Північного Льодовитого океану у високих широтах. Історія географічних досліджень океану. Рельєф дна. Клімат і води. Льодовий режим океану. Органічний світ і природні ресурси. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.Практична робота

11. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану).
Учень

називає: характерні риси географічного положення Тихого океану та Океанії, природні багатства,

відомі географічні об’єкти – моря, затоки, протоки, форми рельєфу;частини Океанії;

наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, видів рослин і тварин;

позначає і показує на карті:

рельєф: Східнотихоокеанське підняття, Північно-Західна, Північно-Східна улоговини;

течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська;

острови: Нова Зеландія, Нова Гвінея;

держава: Нова Зеландія та її столицю;

пояснює: зв'язок клімату океану з атмосферною циркуляцією та переміщенням течій; своєрідність органічного світу Тихого океану та Океанії;

порівнює: властивості водних мас різних частин Тихого океану;

оцінює: вплив океану на життя і діяльність людей на прибережних територіях.

Учень

називає: характерні риси географічного положення Атлантичного океану, відомі географічні об’єкти;

наводить приклади: форм рельєфу дна, течій, представників органічного світу;

позначає і показує на карті: рельєф: Північноатлантичний і Південноатлантичний хребти;

течії: Гольфстрім, Північноатлантична, Канарська, Лабрадорська;

характеризує: особливості клімату і поширення органічного світу; проблеми забруднення океану;

порівнює: переміщення океанічних течій у північній і південній частинах океану;

пояснює: особливості формування серединно-океанічних хребтів; властивості водних мас, вплив океану на сусідні материки;

оцінює: вплив Атлантичного океану на природу материків і життєдіяльність людей.
Учень

називає: характерні риси географічного положення океану, природні ресурси;

наводить приклади: форм рельєфу дна океану, течій, представників органічного світу;

позначає і показує на карті відомі географічні об’єкти, а також Зондський глибоководний жолоб; підводні хребти: Західноіндійський, Аравійсько-Індійський;

течії: Сомалійська, Мадагаскарська;

характеризує: особливості рельєфу дна та клімату океану, властивості водних мас, руху океанічних течій;

порівнює: особливості географічного положення Індійського океану з Тихим та Атлантичним океанами;

пояснює: вплив океану на сусідні материки; своєрідність органічного світу;

оцінює: вплив людської діяльності на природу океану.

Учень

називає: особливості географічного положення океану, природні ресурси;

наводить приклади: форм рельєфу дна, представників органічного світу;

позначає і показує на карті: вже відомі географічні об`єкти, а також підводні хребти Ломоносова, Менделєєва, Трансарктичну течію;

характеризує: своєрідність географічного положення, особливості природи та освоєння океану;

порівнює: природні умови в центральній, євразійській та північноамериканській частинах океану;

пояснює: вплив географічного положення океану на клімат, властивості водних мас та їх переміщення; поширення органічного світу;

оцінює: можливості використання природних ресурсів океану та наявні екологічні проблеми.

4

Розділ ІV. Природа материків та океанів і людина (4 год)
Тема 1. Природні ресурси материків та океанів (2 год.).

Класифікація природних ресурсів.

Наслідки природокористування: порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти. Проблеми сталого (збалансованого) розвитку природного середовища.


Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів (2 год.).

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.Дослідження

Екологічні проблеми всоєї місцевості та шляхи їх розвязання.Учень

називає: види природних ресурсів;

наводить приклади: раціонального і нераціонального природокористування; змін природних комплексів під впливом людини; антропогенних ландшафтів;

показує на карті: найбільш багаті мінеральними ресурсами частини материків та океанів;

характеризує: зміни природи унаслідок інтенсивного природокористування, проблеми сталого розвитку природи;

пояснює: причини порушення природної рівноваги,

оцінює: наслідки природокористування.
Учень

називає: джерела забруднення навколишнього середовища, міжнародні організації з охорони природи;

наводить приклади: основних видів забруднення довкілля: (хімічне, радіаційне, біологічне, теплове, звукове);

показує на карті: відомі з розділу «Материки» природоохоронні території, райони екологічного лиха;

характеризує: різні види забруднення природи; екологічні проблеми материків й океанів та можливі шляхи їх розв’язування;

порівнює: рівень забруднення навколишнього середовища на материках та океанах;

оцінює: роль міжнародного співробітництва у розв’язуванні проблем взаємодії природи і суспільства.

6

РЕЗЕРВ ЧАСУ – 6 год

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка