Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми географія 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка6/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 4. Машинобудування (2 год.).

Значення машинобудування для розвитку господарства країни.

Особливості розміщення підприємств машинобудування. Географія найважливіших галузей.

Проблеми і перспективи розвитку машинобудування. Місце України у світі з виробництва продукції машинобудуванняДослідження

Провести моніторинг енергоекономної побутової техніки.


Тема 5. Хімічна промисловість (2 год.).

Значення хімічної промисловості для розвитку господарства країни. Структура та особливості виробництва хімічної промисловості, чинники розміщення підприємств. Географія хімічної промисловості. Місце України у світі з виробництва продукції хімічної промисловості. Вплив хімічного виробництва на довкілля, його проблеми і перспективи розвитку.Тема 6.Лісозаготівля і деревообробна промисловість (1 год.).

Значення лісозаготівлі та деревообробної промисловості у господарстві країни. Структура галузі. Особливості виробництва, чинники розміщення підприємств. Географія лісозаготівлі, деревообробної, целюлозно-паперової та лісохімічної промисловості. Вплив лісової промисловості на довкілля, її проблеми і перспективи розвитку.Тема 7. Промисловість будівельних матеріалів (1 год.).

Особливості виробництва будівельних матеріалів, чинники розміщення підприємств.

Географія промисловості будівельних матеріалів. Вплив виробництва будівельних матеріалів на довкілля. Проблеми і перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів.

Тема 8. Легка і харчова промисловість (2год.).

Значення легкої промисловості у господарстві країни. Продукція легкої промисловості, географія її виробництва в Україні. Художні промисли. Проблеми і перспективи розвитку легкої промисловості.

Значення харчової промисловості у господарстві країни. Продукція харчової промисловості, географія її виробництва в Україні. Місце України у світі з виробництва продовольства.

Дослідження

1.Реліквії виробів українського образотворчого мистецтва у моїй родині.

2.Харчова промисловість – кроки прогресу.

Тема 9. Сільське господарство (3 год.).

Відмінності сільського господарства від інших видів матеріального виробництва. Аграрні реформи в Україні, їх значення. Сільськогосподарські угіддя, їх структура.

Географія рослинництва.

Географія тваринництва.

Проблеми і перспективи розвитку сільського господарства. Місце України у світі з виробництва продукції сільського господарства. Вплив сільського господарства на довкілля.

Практична робота

12.Нанесення на контурну карту меж сільськогосподарських зон та районів України. Позначення меж поширення найважливіших сільськогосподарських культур.Дослідження

Місце України на світовому ринку сільськогосподарської продукції.Тема 10.Транспорт і зв’язок ( 3 год.).

Роль транспорту та зв’язку в розвитку господарства країни та у міжнародних перевезеннях.

Види транспорту. Вантажо- та пасажироперевезення. Географія різних видів транспорту.

Транспортні вузли. Газотранспортна система України, її господарське та міжнародне значення.

Міжнародні транспортні коридори. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.

Види зв’язку. Географія галузей зв’язку. Проблеми і перспективи розвитку галузі.Дослідження

Роль транспортного комплексу України у міжнародних перевезеннях.Тема 11.Соціальна сфера (3 год.).

Значення сфери послуг у господарстві країни. Структура сфери послуг. Географія освітніх, медичних та культурних послуг.

Географія внутрішньої торгівлі. Географія фінансово-кредитних послуг.

Географія туризму та рекреації. Туристичні центри і райони. Курорти України.
  1. Дослідження

  2. Провести соціологічне опитування про якість освітніх, медичних, побутових і комунальних послуг у своєму населеному пункті чи мікрорайоні.


Тема 12. Територіальна структура господарства України (3 год.).

Територіальне розмаїття природи, населення, господарства - передумова територіального поділу України. Поняття про соціально-економічний район, його основні ознаки, спеціалізація. Аналіз схеми соціально-економічних макрорайонів України.

АРК та області України як соціально-економічні регіонуи. Особливості природи, населення, господарства свого регіону. Економічні, соціальні, екологічні проблеми і перспективи розвитку свого регіону.

Практична робота

13.Позначення на контурній карті свого регіону найважливіших центрів розвитку галузей господарства, культурних та природоохоронних об’єктів,транспортних вузлів.Дослідження

Розробка проекту розвитку свого регіону у найближчій перспективі.Учень

називає: суттєві ознаки понять “господарство”,“національна економіка”, “сфера господарства”,

“вид економічної діяльності”; “економічний потенціал”,наводить приклади: видів економічної діяльності, підприємства і території з різною спеціалізацією;

характеризує: особливості галузевої і територіальної структури господарства, чинники розміщення виробництва;

порівнює: форми організації виробництва:

пояснює: зміни у господарському комплексі України на сучасному етапі;

аналізує: схему структури господарства України, динаміку співвідношень між секторами господарства;

визначає: з родиною типи підприємств, які функціонують у своєму регіоні та місце роботи членів родини;

оцінює: соціально-економічні наслідки трансформації господарства України.
Учень

називає: склад ПЕК, типи електростанцій, структурні, технічні, економічні проблеми функціонування енергетичної галузі, шляхи енергозбереження;

наводить приклади і показує на карті електростанції

( Запорізька, Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька АЕС, Вуглегірська, Луганська, Слов’янська, Запорізька, Криворізька, Придніспровська, Трипільська, Ладижинська ТЕС, Бурштинська і Добротвірська ТЕС; каскад ГЕС/ГАЕС на Дніпрі, Дністровська ГЕС, Новоазовська ВЕС);

характеризує: особливості розвитку і розміщення галузей паливної промисловості;

порівнює: особливості виробництва електроенергії та чинники розміщення ТЕС, ГЕС, АЕС;

аналізує: статистичні дані розвитку паливної промисловості та електроенергетики;

оцінює: значення виробництва палива та електроенергетики в господарстві України.

Учень

називає: основні виробництва чорної і кольорової металургії, найбільші металургійні підприємства країни, проблеми і перспективи їхнього розвитку;

наводить приклади і показує на карті: основні райони та найбільші центри металургії: Придніпровський металургійний район (центри: Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Новомосковськ), Донецький металургійний район (Донецьк, Макіївка, Єнакієве, Алчевськ, Краматорськ), Приазовський металургійний район (Маріуполь); центри виплавки кольорових металів: Запоріжжя, Микитівка, Побузьке, Артемівськ, Миколаїв.

характеризує: наслідки впливу металургійного виробництва на довкілля;

пояснює: особливості розміщення підприємств чорної і кольорової металургії;

аналізує: статистичні дані щодо обсягів виробництва металургійної продукції;

оцінює: значення металургії для розвитку господарства країни та зовнішньоекономічних зв’язків.

Учень

називає: види виробництва продукції машинобудування, найбільші підприємства, їхні проблеми і перспективи розвитку;

наводить приклади і показує на карті: великі центри машинобудування (Київ, Харків, Дніпропетровськ Донецьк, Запоріжжя. Львів, Одеса, Миколаїв, Херсон);

характеризує: особливості розвитку і розміщення машинобудування на сучасному етапі;

пояснює: чинники і розміщення машинобудування;

аналізує: схему зв’язків у машинобудуванні;

виявляє: з родиною сфери використання продукції машинобудування, енергоекономні побутові прилади;

оцінює: роль машинобудування у розвитку господарства України та зовнішньоекономічних зв’язках.

Учень

називає: види хімічного виробництва;

наводить приклади і показує на карті:

основні райони та найбільші центри хімічної промисловості України: Лисичанськ, Рівне, Черкаси, Калуш, Артемівськ, Слов’янськ, Горлівкахарактеризує: сировинну базу хімічної промисловості

пояснює: чинники розміщення підприємств хімічної промисловості;

аналізує зв’язки хімічної промисловості з іншими видами виробництва;

визначає: з родиною сфери використання продукції хімічної промисловості у побуті;

оцінює: вплив хімічної промисловості на довкілля.

Учень

називає: види виробництва продукції лісової промисловості;

наводить приклади і показує на карті: основні райони лісозаготівлі, центи деревообробної та деревопереробної промисловості;

характеризує: чинники розміщення підприємств лісової промисловості;

пояснює: зв’язки між лісовою промисловістю та хімічною промисловістю;

аналізує: показники розвитку продукції лісової промисловості;

оцінює: наслідки використання лісових ресурсів у промисловості.

Учень

називає: галузі, що входять до промисловості будівельних матеріалів;

наводить приклади і показує на карті:найбільші центи галузі;

характеризує: сировинну базу для виробництва будівельних матеріалів; особливості розвитку і чинники розміщення підприємств галузі,

аналізує: сучасні тенденції розвитку, технологічні та економічні перспективи галузі;

виявляє разом з родиною підприємства у своїй місцевості, що виробляють будівельні матеріали;

оцінює значення галузі для задоволення життєвих потреб людей.

Учень

називає: склад харчової і легкої промисловості;

наводить приклади і показує на карті: найбільші центи харчової і легкої промисловості, осередки художніх промислів;

характеризує: особливості виробництва продукції харчової і легкої промисловості;

пояснює: чинники розміщення підприємств легкої і харчової промисловості, художніх промислів;

порівнює: показники обсягу виробництва харчової і легкої промисловості;

виявляє з родиною перелік товарів харчової і легкої промисловості вітчизняного виробництва, що споживають і використовують в сім’ї;

оцінює: роль легкої і харчової промисловості у задоволенні життєвих потреб населення країни


Учень

називає: склад сільського господарства, види сільськогосподарських угідь;

наводить приклади і показує на карті: райони вирощування сільськогосподарських культур, розвитку тваринництва;

характеризує: особливості розвитку та розміщення рослинництва і тваринництва на сучасному етапі;

визначає: сільськогосподарську спеціалізацію свого регіону;

аналізує: тенденції розвитку сільського господарства; статистичні дані щодо сільськогосподарського виробництва;

виявляє: з родиною значення продукції сільського господарства в раціоні їхнього харчування;

оцінює: місце України у світі з виробництва сільськогосподарської продукції.


Учень

називає: види транспорту і зв’язку, суттєві ознаки понять “транспортний вузол”, “вантажообіг”, “пасажирообіг”, “транспортна магістраль”;

наводить приклади і показує на карті: найбільші транспортні вузли, магістралі;

характеризує: особливості залізничного, автомобільного, трубопровідного, повітряного, морського і внутрішнього водного видів транспорту і зв’язку;

порівнює: види транспорту за вантажо- і пасажирообігом;

визначає з членами родини види транспорту у своєму регіоні, види зв’язку, якими користується родина;

оцінює: роль української транспортної системи у здійсненні міжнародних перевезень.
Учень

називає: складові сфери послуг;

наводить приклади і показує на карті: центри розміщення найбільших національних університетів, об’єктів культури, історико-культурних заповідників, рекреаційно-туристичних центрів;

характеризує: тенденції розвитку соціально-культурного і матеріально-побутового обслуговування населення, рекреації і туризму в Україні;

порівнює: рівень розвитку сфери послуг в Україні та в інших країнах;

виявляє заклади в яких навчалися члени родини, найулюбленіші для сім’ї заклади культури та місця відпочинку;

оцінює: вплив сфери послуг на задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб населення.

Учень

називає: суттєві ознаки поняття “соціально-економічний район ”;

наводить приклади і показує на карті соціально-економічні райони, свій регіон та сусідні з ним регіони;

характеризує: природні умови, ресурси, населення і господарство свого регіону за типовим планом;

позначає: на карті основні центри розвитку промисловості та сільського господарства, культурні та природоохоронні об’єкти свого регіону;

порівнює: географічне положення, розміри, кількість населення, показники соціально-економічного розвитку свого регіону з сусідніми;

аналізує: проблеми і перспективи розвитку свого регіону;

виявляє з родиною внесок регіону у розвиток України;

оцінює: значення економічного районування території України, перспективи розвитку свого регіону.


6

РЕЗЕРВ ЧАСУ 6 годин

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка