Порівняльна таблиця змін, запропонованих робочою групою по розвантаженню навчальної програми географія 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладівСторінка7/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
8-й клас. ГЕОГРАФІЯ

(70 годин, 2 години на тиждень)


К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

2

ВСТУП (2 год.).
Географія України: об’єкти вивчення і методи досліджень фізичної та суспільної географії. Джерела географічної інформації.

Географічні відомості про територію України в минулому. Дослідження Геродота, Г. Боплана, С. Рудницького. Сучасні географічні дослідження.
Учень

називає об’єкти вивчення курсу,

наводить приклади географічних досліджень території України у минулому і тепер;характеризує методи дослідження фізичної та суспільної географії;

розрізняє істотні ознаки понять «фізична географія» та «суспільна географія»;

вміє користуватися джерелами географічної інформації;

пояснює особливості сучасних географічних досліджень;

оцінює значення знань з фізичної та суспільної географії для себе і суспільства.


6

Розділ І. Географічна карта та робота з нею. (6 год)Тема 1. Картографічні твори Зображення України в картографічних творах. Атлас В. Кубійовича. Національний атлас України, електронні карти. Картографічні інтернет-джерела. Геоінформаційні та сучасні навігаційні системи.

Тема 2. Географічна карта: елементи, картографічні проекції та види спотворень.

Тема 3. Способи зображення географічних об`єктів та явищ на картах. Класифікація карт. Навчальні карти й атласи.

Тема 4. Топографічні карти. Читання та практичне використання топографічних карт. Плани міст, схеми руху транспорту.

Практична робота

1.Визначення напрямків, відстаней, площ, географічних і прямокутних координат, висот точок за топографічною картою.

Дослідження

Прокладання маршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування.
Учень

називає джерела географічної інформації, елементи карти;

розпізнає види карт за просторовим охопленням, масштабом, змістом і призначенням;

характеризує методи і засоби здобування географічної інформації, внесок учених в дослідження території України;

пояснює відмінності між різними видами карт, картографічними проекціями;

визначає об’єкти, напрямки, відстані, географічні, прямокутні координати, висоту точок за топографічною картою;

вміє орієнтуватися на місцевості за допомогою топографічної карти, плану, схеми;

оцінює значення джерел географічної інформації для життєдіяльності людини.


5

Розділ ІІ. Географічний простір України 5 год
Тема 1. Україна на карті Європи і світу.

Географічне положення математико-географічне, фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне. Державна територія України. Державні кордони, розміри території, крайні точки, географічні центри країни та Європи.Тема 2. Формування території України.

Територіальні зміни меж України в ХХ ст. Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою, його проблеми та шляхи вдосконалення на різних територіальних рівнях.Тема 3. Україна на карті годинних поясів.

Міжнародна система відліку часу. Годинні пояси. Місцевий час. Поясний час. Особливості регулювання системи відліку часу в країнах світу. Час в Україні.Практичні роботи

2. Позначення на контурній карті кордонів і назв сусідніх держав, крайніх точок, географічних центрів України та Європи; визначення координат точок, протяжності території країни в градусах і кілометрах.

3. Аналіз карти годинних поясів світу. Розв’язування задач на визначення часу.

Дослідження

Планування маршруту мандрівки країнами світу, з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу (2-3 на вибір).


Учень:

називає складники державної території;

показує на карті суходільні і морські кордони: суходіл і територіальні води, найбільші острови (Зміїний, Джарилгач), півострови (Кримський, Керченський), коси (Арабатська Стрілка), затоки (Каркінітська), протоки (Керченська);

країни-сусіди, крайні точки, одиниці адміністративно-територіального устрою;наводить приклади регулювання часу у країнах світу;

характеризує особливості фізико- та економіко-географічного положення країни; зміни територіальних меж України з ХХ ст.;

визначає за допомогою карти протяжність території України в градусах і кілометрах, місцевий і поясний час; час у країнах світу;

пояснює особливості сучасного адміністративно-територіального устрою;

оцінює географічне положення України, значення знань про систему обчислення часу.

.


38

Розділ ІІІ. Природні умови і ресурси України (38 год)
Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси (6 год) Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин. Карта «Фізична поверхня». Геологічна історія Землі. Геологічне літочислення. Геологічні ери. Карта «Тектонічна будова». Основні тектонічні структури. Взаємозв`язок рельєфу з тектонічними структурами. Геологічна будова. Дослідження П. Тутковського Неотектонічні рухи. Вплив геологічної будови та тектоніки на діяльність людини.

Формування рельєфу. Внутрішні та зовнішні рельєфотвірні чинники і процеси. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.

Корисні копалини України. Класифікація за використанням, географія, закономірності поширення. Паливні корисні копалини. Діючі та перспективні басейни й райони видобутку вугілля, нафти, газу, «сланцевого газу» торфу, горючих сланців. Рудні та нерудні корисні копалини: басейни, райони залягання та видобутку.

Мінеральні води та грязі. Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. Особливості геологічної будови, рельєфу та мінеральних ресурсів своєї місцевості.Практична робота

4. Встановлення за картами (тектонічною, геологічною, фізичною) взаємозв’язків між тектонічними структурами рельєфом, геологічною будовою та корисними копалинами у межах України.

Дослідження

Використання продуктів переробки корисних копалин у побуті.Інформаційний проект

Історія геологічних досліджень території України Г. Капустіним, В. Зуєвим, В.Вернадським, В. Бондарчуком (на вибір).Тема 2. Клімат і кліматичні ресурси (6 год)

Кліматотвірні чинники: (сонячна енергія, циркуляція атмосфери, підстилюча поверхня) та їх взаємодія. Розподіл сонячної енергії в атмосфері і на земній поверхні. Властивості повітряних мас, що впливають на територію України. Атмосферні фронти, циклони та антициклони. Кліматичні показники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження та їх розподіл в Україні. Річний та сезонний хід кліматичних показників. Карта «Клімат». Регіональні відмінності клімату. Кліматичні ресурси.

Сезонні погодні умови і явища. Несприятливі погодно-кліматичні явища. Метеорологічна служба. Б. Срезневський - організатор метеослужби в Україні. Прогноз погоди за даними синоптичної карти, народними прикметами.

Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини. Охорона атмосферного повітря. Кліматичні особливості своєї місцевості.Практична робота

5. Визначення вологості повітря за заданими показниками.

6.Визначення особливостей клімату різних регіонів України за кліматичними діаграмами.

Дослідження

Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в Інтернет-джерелах, ЗМІ.

Ввплив сезонних погодних умов на життя родини.

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси 6 (год)

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри, твердий стік. Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живлення і режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.

Озера, їх типи; особливості водного режиму. Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Водосховища та канали.

Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості.Практична робота

7. Позначення на контурній карті найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, боліт України.

Дослідження

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.Тема 4. Ґрунти та ґрунтові ресурси (3 год)

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Дослідження В. Докучаєва. Карта «Ґрунти». Ґрунтові ресурси України . Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів в результаті господарської діяльності. Заходи з раціонального використання і охорони ґрунтових ресурсів.Практична робота

8. Порівняльний аналіз різних типів грунтів України.

Дослідження

Вплив людини на родючість грунтів.Тема 5. Рослинність. (1 год)

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Дослідження А. Краснова. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості.Тема 6. Тваринний світ України (1 год)

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення і охорони. Тваринний світ своєї місцевості.Дослідження

Рослини і тварини України, які походять з інших материків.Тема 7. Ландшафти України. (10 год)

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних, широколистих лісів, лісостеп, степ. Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою. Українські Карпати і Кримські гори, використання та охорона ландшафтів гірських областей.

Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання.

Практична робота

9. Складання порівняльної характеристики природних зон України (за вибором).

Дослідження.

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання.

Виявити ландшафти у світі, що мають схожість з ландшафтами України.

Тема 8. Природокористування

(5 год)

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення України.

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Моніторинг навколишнього середовища.

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Прирдно-заповідні об’єкти своєї місцевості.

Природокористування в умовах сталого розвитку.

Практична робота

10. Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

Дослідження

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людиниУчень:

називає форми земної поверхні;

показує на карті:

низовини (Придніпровська,Причорноморські, Закарпатська, Поліська);

височини (Придніпровська, Подільська, Донецька, Приазовська, Хотинська);

гори (Українські Карпати, Кримські);

вершини (Говерла, Роман-Кош, Берда);

тектонічні структури (Східноєвропейська платформа, Український щит, Волино-Подільська плита, Дніпровсько-Донецька западина, Причорноморська западина, Скіфська платформа, Донецька складчаста область, Карпатська і Кримська складчасті системи);

басейни і родовища корисних копалин (Донецький та Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, Дніпровський буровугільний басейн, Західний. Східний, Південний нафтогазоносні райони, Криворізький залізорудний басейн, Кременчуцьке родовище залізних руд, Придніпровський марганцеворудний басейн, Іршанське родовище титанових руд, Побузький хромітово-нікелеворудний район, Артемівське, Слов’янське, Солотвинське родовища кам’яної солі, Калуське родовище калійної солі, Яворівське родовище сірки, Заваллівське родовище графіту);

наводить приклади корисних копалин;

формулює визначення понять: «платформа», «щит», «плита» «область складчастості»;

визначає вік гірських порід за геологічною картою;

порівнює особливості природних умов території в різні геологічні ери;

пояснює: вплив дніпровського зледеніння, накопичення лесу, неотектонічних рухів на формування рельєфу;

встановлює взаємозв`язки рельєфу з тектонічними структурами, корисними копалинами, геологічною будовою території;

оцінює вплив людини на рельєф, наслідки видобування корисних копалин та охорону надр.

Учень:

називає основні кліматотвірні чинники; кліматичні показники, типи клімату;

наводить приклади небезпечних погодних явищ та їх наслідків;

формулює поняття «атмосферний фронт», «циклон», «антициклон»;

характеризує особливості розподілу сонячної енергії, напрямки руху атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів, річний розподіл кліматичних показників у межах території України;

визначає за кліматичною картою особливості розподілу температури повітря та опадів;

порівнює особливості зволоження в різних частинах України; кліматичні умови своєї місцевості з іншими регіонами;

пояснює дію кліматотвірних чинників;

складає прогноз погоди за синоптичними картами, народними прикметами;

оцінює кліматичні ресурси та сфери їх використання в Україні.

Учень:

називає складники вод суходолу в межах України,

показує на карті:

річкові системи (Дніпра, Сіверського Донця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю);

озера (Ялпуг, Сасик, Шацькі, Синевир);

лимани (Дніпровсько-Бузький, Молочний, Дністровський);

водосховища (Київське, Канівське, Кременчуцьке, Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське);

канали (Північнокримський, Дніпро – Донбас, Каховський);

артезіанські басейни (Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський);

формулює визначення понять: «меандри», «тераси», «водний режим», «річковий стік», «витрата води», «водні ресурси»;

характеризує водні об’єкти України; шляхи раціонального використання водних ресурсів;

пояснює особливості живлення та водного режиму річок, озер;

порівнює гідрографічні особливості водних об’єктів;

визначає падіння та похил річки;

оцінює наявні водні ресурси своєї місцевості, наслідки їх використання.

Учень:

називає основні чинники ґрунтоутворення;

наводить приклади типів ґрунтів;

характеризує ґрунтові ресурси України;

пояснює умови ґрунтоутворення, особливості поширення ґрунтів;

аналізує карту ґрунтів України;

робить висновки щодо закономірностей поширення ґрунтів на рівнинній частині України і в горах;

оцінює заходи з раціонального використання і охорони ґрунтів.

Учень:

називає видовий склад рослинності і тваринного світу;

характеризує основні типи рослинного покриву України; фауністичний склад лісів, луків, степів, боліт, водойм;

розпізнає види рослин та тварин, що занесені до Червоної книги України;

наводить приклади рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України; ендемічних і зникаючих видів рослин; акліматизації та реакліматизації тварин;

аналізує карту рослинності України; вплив господарської діяльності на рослинний покрив;

робить висновки щодо закономірностей поширення основних типів рослинності та тваринного світу в Україні;

оцінює стан рослинних і тваринних ресурсів, їх роль у господарській діяльності, наслідки використання в різних регіонах України.

Учень

називає: чинники формування природних ландшафтів, природні країни, природні зони;

показує на карті: природні зони, гірські країни;

характеризує: рівнинні лісові, лісостепові, степові та гірські ландшафти, природні комплекси морів;

пояснює: на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у ландшафті;

аналізує: карту ландшафтів, співвідношення природних та антропогенних ландшафтів у своїй місцевості, ландшафтні профілі;

оцінює: природні ресурси зон, гірських областей, морів, наслідки впливу господарської діяльності людини на їх природні особливості ландшафтів

Учень

називає складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля;

наводить приклади і показує на карті: об’єкти природно-заповідного фонду України: біосферні заповідники: Асканія Нова, Карпатський, Дунайський, Чорноморський;

природні заповідники: Карадазький, Український степовий, Медобори, Канівський, Поліський); національні природні парки (Карпатський, Шацький, Синевір, Подільські Товтри); регіональні ландшафтні парки (Меотида);

характеризує: сучасну екологічну ситуацію в Україні;

пояснює: сутність понять «екологічна ситуація», «моніторинг навколишнього середовища»;

аналізує: природно-ресурсний потенціал в різних регіонах України, аспекти раціонального природокористування; вплив екологічної ситуації на здоров’я населення;

визначає: об’єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості;

оцінює переваги створення національної екологічної мережі, наслідки використання і охорони природних умов і природних ресурсів України.


12

Розділ IV. Населення (12 год.)
Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення.

Демографія. Кількість населення в світі та Україні.

Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції.

Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика.

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі таУкраїні. Українська діаспора Міграційна політика.

Практична робота

11.Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

12. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.

Тема 2. Розселення.

Густота населення. Територіальні відмінності у світі й Україні.

Міські і сільські населені пункти, Критерії їх розмежування, їх типи в Україні та країнах світу. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Найбільші міста світу.

Дослідження.

Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення.Тема 3. Етнічний склад населення.

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни. Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони розселення.Тема 4. Релігійний склад населення.

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.Тема 5. Зайнятість населення

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Трудові ресурси в Україні, Економічно активне населення.Зайнятість населення.Проблеми зайнятості населення.
Учень:

називає кількість населення світу, найбільших за кількістю населення країн, України;

розуміє поняття:

«природний рух населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика»,

міграції : «еміграція”, «імміграція»,

«урбанізація», «субурбанізація», «агломерація», «мегалополіс»,

«раса», «нація», «мовна сім’я», «світова релігія»,«трудові ресурси».
визначає показники народжуваності, смертності, природного й механічного руху, частки жінок і чоловіків, окремих вікових груп у структурі населення країни (регіону), урбанізованості території;
показує на карті і називає регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою кількістю населення, природним приростом, густотою, рівнем урбанізації; країни з найбільшою численною українською діаспорою; найбільші агломерації, світові міста, найбільші міста в Україні;

регіони домінування світових релігій;

райони розселення національних меншин в Україні;
знаходить в різних джерелах інформацію, що характеризує населення світу й окремих країн, України та окремих її областей;
розрізняє міські і сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями, місто, агломерацію й мегалополіс, темп і рівень урбанізації;
пояснює вплив природних та демографічних чинників на територіальні відмінності густоти населення;
характеризує населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів;
порівнює населення окремих регіонів світу, України;

оцінює важливість толерантного ставлення до представників інших рас, національностей, релігійних громад тощо.6

Розділ IV. Природа та населення свого адміністративного регіону (6 год)
Тема 1. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.
Тема 2. Природа регіону.

Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.Тема 3. Населення регіону.

Кількість та структура населення. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення.


Дослідження (екскурсія) Ознайомлення з природними і культурними об’єктами своєї місцевості.


Учень:

характеризує рельєф і геологічну будову, клімат, поверхневі й підземні води, ґрунтово-рослинний покрив, тваринний світ, ландшафти, населення адміністративної області та своєї місцевості;

пояснює взаємозв’язки між природними компонентами; вплив природних умов і природних ресурсів на розселення населення в області й своєї місцевості;

аналізує використання природних ресурсів, екологічні наслідки природокористування;

висловлює судження щодо заходів з метою раціонального використання та охорони природних ресурсів та покращення умов життя населення.

6

РЕЗЕРВ ЧАСУ – 6 год

Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка