Порівняльний аналіз правових системСкачати 193.4 Kb.
Дата конвертації04.03.2017
Розмір193.4 Kb.
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни:

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
14 год лек. / 16 год. сем. / 60 год. сам.р.

3 кредита

КРЕДИТ 1


Тема №1. Порівняльний аналіз правових систем: загальна характеристика та класифікація основних правових систем

(2 год)
1. Порівняльний аналіз правових систем як метод, наука та навчальна дисципліна

2. Виникнення порівняльного аналізу правових систем

3. Предмет і метод порівняльного аналізу правових систем

4. Об'єкти порівняльного аналізу правових систем

5.Функції порівняльного аналізу правових систем

6. Місце порівняльного аналізу правових систем в системі юридичних наук

7. Значення порівняльного аналізу правових систем

8. Види досліджень у порівняльному аналізі правових систем

9. Поняття і структура правової системи

10. Поняття «правова сім'я»

11. Критерії класифікації правових систем

12. Місце правової системи України серед правових систем світу
Практичні завдання

1. Підготуватись до колоквіуму на тему “Роль Міжнародної асоціації порівняльного правознавства, створеної в 1899 р. у Німеччині, у становленні сучасної науки порівняльного правознавства”.

2. Підготувати реферат на тему “Античне порівняльне право та значення його методології для сучасного порівняльного правознавства”.

3. Підготувати доповідь на тему “Роль порівняльного аналізу у вченнях Джона Локка, Шарля Луї Монтеск’є, Жан-Жака Руссо”.

Література:

 1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

 3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

Тема №2. Загальна характеристика романо-германськоі правової сім'ї та джерела права романо-германської правової сім'ї

(4 год)
Заняття 1
1. Особливості романо-германськоі правової сім'ї

2. Основні етапи розвитку романо-германської правової сім'ї

3. Роль науки (університетів) у розвитку романо-германського права

4. Зв'язок романо-германськоі правової сім'ї з римським правом

5. Вплив канонічного права на формування романо-германського права

6. Поділ романо-германського права на публічне і приватне право

 7. Норми права в романо-германській сім'ї
Практичні завдання

1. Проаналізувати концепції порівняльного правознавства.

2. Підготуватись до колоквіуму за темою “Різноманіття розумінь порівняльного правознавства”.

3. Підготуватися до колоквіуму за темою “Загальна організація порівняльно-правових досліджень”.

4. Підготувати реферат на тему “Правила застосування порівняльного методу”.

5. Підготувати доповідь на тему “Аналіз і синтез як елементи порівняльного методу”.
Заняття 2
8. Джерела права в романо-германській сім'ї, їх види

9. Нормативно-правові акти в романо-германській сім'ї

10. Закон як джерело права в романо-германській сім'ї

11. Загальні принципи в романо-германській правовій сім'ї

12. Доктрина в романо-германській правовій сім'ї

13. Звичай у системі джерел романо-германського права

14. Судова практика в романо-германській правовій сім'ї

Практичні завдання

1. Підготуватися до колоквіуму за темою “Необхідність і значення компаративістських досліджень національних правових систем”.

2. Підготувати доповідь на тему “Основні принципи системності”.

Література:


 1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

 3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. —

656 с.

! Самостійна робота №1:

Дати розгорнутий аналіз питань за обраною темою:

 1. Поняття та предмет порівняльного аналізу правових систем, його співвідношення з іншими науками.

 2. Основні принципи порівняльного аналізу правових систем .

 3. Основні цілі, завдання і функції порівняльного аналізу правових систем.

 4. Джерела порівняльного аналізу правових систем.

 5. Застосування загальних і спеціальних методів дослідження в порівняльного аналізу правових систем.

 6. Розвиток порівняльного аналізу правових систем в античну епоху.

 7. Перші спроби порівняльного аналізу правових систем у Стародавній Греції та Римі.

 8. Формування та розвиток ідей порівняльного аналізу правових систем в період Відродження.

 9. Розвиток порівняльного аналізу правових систем в 19-20 столітті.

 10. Сучасний етап розвитку порівняльного аналізу правових систем.

 11. Правова система Федеративної республіки Німеччина.

 12. Правова система система Франції.

 13. Правова система система Італії.

 14. Правова система система Королівства Іспанія.

 15. Правова система Греції.

 16. Правова система Голландії.

 17. Правова система Євросоюзу.

 18. Еволюція правової системи України

 19. Правова система України порівнянні з іншими країнами романо-германської правової системи.

 20. Історія становлення романо-германської системи права.

КРЕДИТ 2


Тема №3. Загальна характеристика англо-американської правової сім'ї та джерела права англо-американської правової сім'ї та правова система США

(2 год)
1. Особливості англо-американської правової сім'ї

2. Основні етапи розвитку англійської правової системи

3. Виникнення та реформування загального права

4. Загальне право: поняття та особливості

5. Право справедливості і його співвідношення з загальним правом

 6. Поняття та види джерел права в англо-американській сім'ї

7. Прецедент як джерело права в англо-американській сім'ї

8. Закон як джерело права в англо-американській сім'ї

9. Делеговане законодавство в англо-американській правовій сім'ї

10. Звичай в англо-американській правовій сім'ї

11. Інші джерела англо-американського права

11. Формування правової системи США

12. Сучасна правова система США
Практичні завдання

Підготувати доповіді на теми:

1.Критерії об’єднання правових систем у правові сім’ї.

2. Джерела (форми) права як юридична категорія і критерій формування правових сімей. 3. Ієрархія джерел права в різних правових сім’ях.

4. Співвідношення звичаю і права в різних правових сім’ях.

5. Роль законодавства як джерела права правових сімей.
Література:


 1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

 3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. —

656 с.

Тема №4. Традиційні правові системи (2 год)

1. Загальна характеристика правових систем традиційного типу

2. Правові системи країн Далекого Сходу

 2.1.      Правова система Китаю

2.2.      Правова система Японії

  3. Правові системи держав Африки
Практичні завдання

1. Підготувати реферат на тему «Формування китайського права і вплив на нього релігійно-моральних норм конфуціанства та даосизму».

2. Підготувати доповідь на тему «Особливості правової системи Таїланду».

Література:


 1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

 3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001-656 с.

Тема 5. Змішаний (конвергентний) тип правових систем (2 год)

1. Поняття змішаних правових систем

2. Правові системи канадській провінції Квебек і американського штату Луїзіана

3. Інші змішані правові системи (скандинавська правова сім’я та латиноамериканська правова сім’я)


Практичні завдання

1. Здійснити порівняльний аналіз різноманітних класифікацій правових систем.

2. Підготувати доповідь на тему «Скандинавська правова система. Загальні і особливі риси»
Література:

1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.
! Самостійна робота №2:

Дати розгорнутий аналіз питань за обраною темою:

 1. Прецедентне право та загальна правова спадщина країн Британської Співдружності.

 2. Особливості правової системи США. Федеральне право і право штатів США.

 3. Особливості правової системи Канади: співвідношення англійського права та місцевого звичайного права.

 4. Особливості правових систем Австралії та Новій Зеландії: співвідношення

англійського права та місцевого звичайного права.

 1. Особливості правових систем Скандинавських країн: співвідношення

континентального права та місцевого звичайного права

 1. Особливості правових систем країн Латинської Америки: сполучення рецепції і модернізації права.

 2. Правова система Південно-Африканської республіки.

 3. Правова система Арабської республіки Єгипет.

 4. Правова система Туреччини.

 5. Правова система Королівства Таїланд.

 6. Правова система Бразилії.

 7. Правова система Мексики.

 8. Правова система канадської провінції Квебек.

 9. Правова система американського штату Луїзіани.

 10. Історія та особливості правового становлення традиційних систем права.

 11. Історія та особливості правового становлення англо-американської системи права.

 12. Відмінності між традиційною англосаксонською системою права та американською системою права.

 13. Особливості становлення змішаних систем права.

 14. Нетрадиційні системи права (комуністичний, соціалістичний тип)

 15. Правові можливості поєднання традиціоналізму та комуністичних ідей у правовій системі Китаю.

КРЕДИТ 3
Тема 6-7. Релігійні правові системи (4 год)


Заняття 1.
Загальна характеристика правових систем релігійного типу

2. Канонічне право

 2.1.      Загальна характеристика канонічного права

2.2    Характерні особливості канонічного права

2.3.      Джерела канонічного права

2.4.      Застосування канонічного права в сучасному світі

  3. Мусульманське (ісламське) право

 3.1.      Загальна характеристика мусульманського права

3.2.      Джерела мусульманського права

3.3.      Право сучасних мусульманських держав


Література:

 1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

 3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. —

656 с.

 1. Цыпин В. Каноническое право - М. – Сретенский монастырь – 864 с.


Практичні завдання 1. Підготуватись до колоквіуму за темою «Еволюція мусульманського права, його пристосування до сучасного світу».
Заняття 2.
1. Індуське право

 1.1.      Загальна характеристика індуського права

1.2.      Джерела індуського права

1.3.      Сучасне право Індії

 2. Іудейське (єврейське) право

 2.1.      Загальна характеристика іудейського права

2.2.      Джерела іудейського права

2.3.      Сучасне право Ізраїлю


Практичні завдання

 1. Підготувати реферат на тему «Формування іудейського права і вплив на нього релігійно-моральних норм».

2. Підготувати доповідь на тему «Особливості індійського права. Дхарма, артха і кама — джерела індійського права».
Література:

 1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

 3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная

части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. —

656 с.

Тема 8. Сучасні процеси взаємовпливу національних правових систем.

Порівняльно-правові дослідження міжнародного права і внутрішнього права країн світу.

(рекомендована для самостійного опрацювання та обговорення в рамках роботи науково-практичного гуртка)
1. Подолання юридичних колізій у праві різних країн.

2. Зміст основних напрямів погодженого правового розвитку, їх співвідношення.

3. Державна політика щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

4. Етапи, механізм і форми забезпечення процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

5. Загальна характеристика проблем співвідношення міжнародного і національного права.

6. Форми та проблеми процесу узгодження міжнародного права і національних правових систем.

7. Методичні рекомендації щодо здійснення порівняльно-правових досліджень проблем співвідношення міжнародного та національного права.

8. Мета, об’єкти, критерії порівняльно-правових досліджень проблем співвідношення міжнародного та національного права.Практичні завдання

1. Підготуватись до колоквіуму за темою «Загальносвітові тенденції правового розвитку та їх відображення у сучасній правовій системі України».

2. Підготувати реферат на тему «Загальна характеристика права ЄС».

3. Підготувати доповідь на тему «Характеристика інтеграційних процесів України до Європейського Союзу».


Література:

 1. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 2. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л.В.Голяк, А.С.Мацко, О.В.Тюріна. - К.: МАУП, 2004. - 200 с.

 3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 4. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная

части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. —

656 с.

! Самостійна робота 3:

Дати розгорнутий аналіз питань за обраною темою:

1.Загальна характеристика канонічного права.

2. Особливості становлення канонічного права як нормативної системи.

3. Джерела канонічного права

4. Застосування канонічного права в сучасному світі.

5. Порівняльний аналіз застосування канонічного права у середні віки та у сучасному світі.

6. Особливості мусульманської правової системи: співвідношення

мусульманського релігійного права та сучасного світського законодавства. 1. Правові системи, які широко застосовують мусульманське право (Королівство Саудівська Аравія, Ісламська Республіка Іран, Пакистан).

 2. Правові системи, які звузили сферу дії мусульманського пра¬ва, але залишилися вірними його основним канонам (Йєменська Арабська Республіка, Лівія, Пакистан, Судан).

 3. Правові системи, які зазнають помірного впливу мусульманського права (Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт — країни Перської затоки).

 4. Правові системи, які зберегли мусульманське право лише для регулювання окремих сторін суспільного життя (Єгипет, Сирія, Ірак, Ліван, Марок­ко, Йорданія, Алжир та ін.)

 5. Правові системи, які майже цілком відмовилися від засадних інститутів мусульманського права, але ще зазнають його загально­го впливу, головним чином, у галузі шлюбно-сімейних відносин (Туніс, Йемен).

 6. Правові системи, які майже не зберегли впливу мусульман­ського права (Туреччина)

 7. Особливості шлюбно-сімейних правових відносин в мусульманській правовій системі

 8. Особливості індуської правової системи: поєднання релігійних, традиційних та інших начал.

 9. Особливості шлюбно-сімейних правових відносин в індуській правовій системі.

16.Особливості іудейської правової системи: поєднання релігійних та національних начал.

17. Особливості шлюбно-сімейних відносин у іудейській правовій системі.

18. Законодавча влада у релігійних системах світу.

19. Виконавча влада у релігійних системах світу.20. Система судів у релігійних системах світу.

Додаткові питання за курсом:

 1. Дайте характеристику розвитку сучасного суспільства і його вплив на еволюцію права.

 2. Проаналізуйте прояви трансформації права в сучасний період.

 3. Що означає теорія «хвороби права», висунута окремими вченими.

 4. Охарактеризуйте поняття системи права в різних країнах.

 5. Якою є структура системи права на думку юристів різних країн.

 6. Які тенденції в еволюції правової системи просліджуються в сучасний період.

 7. Що означає процес «де юридизації», який відбувається в різних країнах .

 8. В чому проявляється еволюція форми права.

 9. Що означає «делеговане законодавство»

 10. Який вплив на розвиток права відіграють акти громадських організацій та міжнародних установ.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Голяк Л. В.. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. — К.: МАУП,2004. — 200 с.

 2. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение: Общая часть. — М.: Зерцало, 2001. - 560 с.

 3. Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах и определениях: Общая и Особенная части. - М.: Дело, 2000. — 256 с.

 4. Порівняльне правознавство: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Д. Ткаченко, С. П. Погребняк, Д. В. Лук’янов; За ред. В. Д. Ткаченка. - X.: Право, 2003. - 274 с.

 5. Порівняльне правознавство:Навч. посібник/ А.І. Дмитрієв, А.О. Шепель; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К.: Юстініан, 2003. - 184 с.

 6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 7. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. - М.: Юристъ, 2003. - 448 с.

 8. Тихомиров Ю.А. Курс сравнительного правоведения. —М.: Издательство НОРМА, 1996. — 432 с.

 9. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи: Основи порівнялього правознавства. Європейські традиції: Навчальний посібник. — X.: «Одіссей». — 2006 — 592 с.

 10. Цыпин В. Каноническое право - М. – Сретенский монастырь – 864 с.

Каталог: 2016
2016 -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Програма курсу Інформатика 5 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
2016 -> А. С. Макаренко: аксіологічний, етичний та психологічний контексти професійного самоусвідомлення педагогічної особистості
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення

Скачати 193.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка