Портфоліо вчителя світової літератури Гребіневич Ніни АдамівниДата конвертації19.11.2018
Розмір5.04 Mb.
#65036

Портфоліо вчителя

світової літератури

Гребіневич Ніни Адамівни

Перебродівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»

Учитель – це той же вчений, але у своїй особливій лабораторії, де він, усебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і людських душ

Учитель – це той же вчений, але у своїй особливій лабораторії, де він, усебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і людських душ

Б. Патон

Ваш список

 • Пункт 1
 • Пункт 2
 • Пункт 3
 • Пункт 4
 • Пункт 5

Візитна

картка

Дата народження: 03.01.1954 р.

 • Дата народження: 03.01.1954 р.
 • Освіта: вища
 • ВНЗ: Рівненський педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського
 • Дата закінчення: 1977 рік
 • Спеціальність: філолог. Вчитель російської мови і літератури
 • Посада: вчитель світової літератури
 • Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії
 • Загальний педстаж: 41 рік
 • Підвищення кваліфікації: 2012 рік
 • Атестація: 2009 рік, підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»
 • Керівник шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітаного циклу

Освіта

Життєве кредо


Той, хто прагне, зробить більше за того, хто може.

Педагогічне кредо

Кожна справа з користю.

Інакше навіщо?

Кожна справа дітям.

Інакше навіщо?

Кожна справа творчо.

Інакше навіщо?

Кредо навчання учня:


Скажи мені – і я забуду,

Покажи мені і я запам’ятаю

Зацікав мене і я навчуся.

Те,що я чую,я забуваю

Те,що я чую й бачу,я трохи пам’ятаю.

Те,що чую,бачу й обговорюю,

я починаю розуміти.

Коли я чую,бачу,обговорюю й роблю

Я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим,

Я стаю майстром .

Науково-методична проблемна тема:

Формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення світової літератури

Актуальність теми

Соціальне замовлення

Серед пріоритетів Концепції розвитку 11-річної школи – “забезпечення життєвої, соціальної, комунікативної та інформаційної компетентностей учнів”

Вимога часу

Набуття життєво важливих компетентностей може дати можливості дитині орієнтуватись в сучасному суспільстві, інформаційному просторі, подальшому здобутті освіти

Особиста потреба вчителя

Щоб уроки літератури стали уроками творчості, уроками життя

Ідея теми:

Забезпечення компетентнісного підходу у вивченні світової літератури активізує пізнавальну діяльність школярів, формує внутрішню мотивацію, сприяє формуванню в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях.

Сутність теми:

- Створення умов для розвитку і самореалізації учнів

 • Розвиток креативних здібностей школярів
 • Формування практичних умінь і навичок
 • Розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя
 • Виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві

Соціальні:

вміння повноцінно жити

в суспільстві,

приймати рішення,

робити вибір

Ключові

компетентності

(З Критеріїв оцінювання

навчальних досягнень учнів)

Комунікативні:

вміння спілкуватися

усно та письмово рідною

та іноземною мовами

Полікультурні:

оволодіння досягненнями

культури,

повага до людей інших

культур, мов, рас

Інформаційні:

вміння добувати,

осмислювати,

опрацьовувати

інформацію

з різних джерел

Продуктивної

творчої діяльності:

вміння генерувати ідеї,

планувати,

організовувати діяльність

Саморозвитку

і самоосвіти:

потреба і готовність

постійно

навчатися протягом

усього життя

Основні напрямки роботи

Напрямки роботи


Впровадження

нових форм

і методів роботи

Створення умов

для всебічного

розвитку учня

Розвиток індивідуальних

особливостей учнів


Основні принципи роботи

НАВЧАННЯ


Доступність

Наочність

Наступність

Індивідуальний

підхід

Науковість

Основні правила роботи

Ніколи не зупиняйся на досягнутому.


Пам'ятай: "Навчити неможливо, навчитися - можна".

Поганий учитель надає істину,

хороший вчить, як її знайти.

Не шкодь душевному та фізичному здоров'ю дитини!

Пов'язуй знання

з умінням та особистим досвідом.

Навчальна

Виховна

Творча

Методична

Навчальна діяльність

Неможливо уявити собі сучасну успішну людину, яка б не володіла комп’ютером. Школа має готувати майбутнє покоління відповідно до вимог часу. Застосування комп’ютерних технологій не лише допомагає уникнути в процесі навчання буденності, допомагає унаочнити нові поняття, підтримує інтерес до навчання, але й завжди носить творчий характер як для вчителя, так і для учнів.

Неможливо уявити собі сучасну успішну людину, яка б не володіла комп’ютером. Школа має готувати майбутнє покоління відповідно до вимог часу. Застосування комп’ютерних технологій не лише допомагає уникнути в процесі навчання буденності, допомагає унаочнити нові поняття, підтримує інтерес до навчання, але й завжди носить творчий характер як для вчителя, так і для учнів.


Електронні посібники

Розробки уроків з використанням комп'ютерних технологій

Електронні посібники


Мультимедійні презентації

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ

На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів.

На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів.


Розробки уроків із застосуванням інноваційних підходів

Розробки уроків з використанням творчих вправ та завдань

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Але всім виступам передує велика підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на уроках, під час виховних заходів. Учням класу дуже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь, весь час дуже активні.

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Але всім виступам передує велика підготовча робота, розвиток творчих здібностей учнів на уроках, під час виховних заходів. Учням класу дуже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини. Вони завжди із задоволенням беруть у них участь, весь час дуже активні.


Плани роботи

Виховні заходи

Робота з батьками

Позакласна робота

Дослідницько -

пошукові

проекти

Літературні вечориПредметні

тижні


Робота з обдарованими

дітьми


Поетична

Студія


“Дивослово”

Відкриті уроки

  • “А щастя бачилось безмежне так близько…” Духовні пошуки героїв роману О.С.Пушкіна “Євгеній Онєгін”.
 • “Середновічний героїчний епос: “Пісня про Роланда” (Урок-бесіда за текстом з використанням “літературної вікторини”, “літературного двобою”, “рицарських турнірів” та інших засобів).
 • Що таке військове козацьке товариство? (за повістю М.Гоголя “Тарас Бульба”).
 • “Як безсмертя зветься? Трава?” (урок-роздум за творчістю Волта Вітмена)”.


Навчаючись - учуся

Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття –

око, вухо, голос, чуття мускульних рухів… взяли участь в акті запам’ятовування.

За такого дружного сприяння всіх органів в акті  засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять.

К.Ушинський

Рівень знань учнів з світової літератури 2013-2014 н.р.


Клас

Початковий

Середній

Достатній

Високий

8 -А

0 %

52%

32%

16%

8 -Б

0 %

57%

36%

7 %

9-А

0 %

61%

39%

0 %

10

0 %

30%

35%

35 %

11

0 %

61 %

29 %

10 %

Завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці, є постійний творчий пошук, системна робота, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і, водночас, вдосконалення та відшліфування давно відомих, традиційних.

Завданням учителя, зацікавленого в результатах своєї праці, є постійний творчий пошук, системна робота, апробація нових, нетрадиційних форм і прийомів навчання і, водночас, вдосконалення та відшліфування давно відомих, традиційних.

Результати такої роботи відображені у колективній творчій справі “Видатні люди нашого села”.

Участь у семінарах, методичних об'єднаннях дає можливість не лише познайомитися з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися власними доробками з іншими.

Участь у семінарах, методичних об'єднаннях дає можливість не лише познайомитися з роботою своїх колег, підвищити свій досвід, а й поділитися власними доробками з іншими.

З 2014 року я є керівником шкільного методичного об’єднання суспільно-гуманітарного циклу. Мої матеріали зібрані в папки для використання іншими вчителями.


Методична робота

Доповіді

Семінари

Класний керівник

Як класний керівник

приділяю багато уваги

формуванню та розвитку

колективу. Учні класу

активні в суспільному житті

класу та школи.

Дуже полюбляють учні

екскурсії та поїздки на відпочинок,

після яких залишаються

незабутні враження.

Модель сучасного учня, випускника


Володіє комунікативною культурою

Використовує здобуті знання у житті

Висловлює власну думку

Вміє проаналізувати прочитане

Критично мислить

Сучасний


учень

Приймає нестандартні рішення


Мої правила як вчителя світової літератури

 • На виховання активності не шкодую ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній активний учень – завтрашній активний член суспільства
 • Частіше показую учням перспективи їх навчання
 • Навчаю так, щоб учень розумів, що навчання є для нього життєвою необхідністю
 • Пояснюю школярам, що кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її життєвих планів

х

х


Мені хочеться вам

Тепла і сонечка побажати

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу дарують,

Злагода й мир у житті хай панують!

Дякую за увагу!
Каталог: documents -> rajon -> dubrovica.php -> Портфоліо -> Атестовані%209%20квітня%202014%20року
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> З досвіду роботи вчителя фізичного виховання Якубовича Миколи
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Портфоліо вчителя початкових класів
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Управління освіти, молоді та спорту Дубровицької рда селецький нвк “зош І- ііі ст. – Днз”
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Портфоліо охмака Володимира Олексійовича вчителя фізичної культури
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Стаж роботи- 31 рік Спеціаліст вищої категорії "Вчитель -методист" портфоліо вчителя географії
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Моє педагогічне кредо: Королькова Валентина Євтухівна вчитель музичного мистецтва
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Програма для створення презентацій PowerPoint для уроків
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Дубровицький навчально – виховний комплекс “ Ліцей – школа” Професійне портфоліо
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Управління освіти, молоді та спорту Дубровицької райдержадміністрації Селецький нвк “зош I –iii ст днз”
Атестовані%209%20квітня%202014%20року -> Освіта – вища, Рівненський педагогічний інститут


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка