Повідомлення діагнозу та «несприятливих»Скачати 162.56 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації21.07.2022
Розмір162.56 Kb.
#92957
ТипПовідомлення
  1   2   3   4   5
Алгоритм повідомлення (1)
Документ Microsoft Word

Міністерство охорони здоров'я України
Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

АЛГОРИТМ ПОВІДОМЛЕННЯ ДІАГНОЗУ ТА «НЕСПРИЯТЛИВИХ» НОВИН У КЛІНІЦІ ДИТЯЧОЇ ОНКОЛОГІЇ


(методичні рекомендації)

Харків — 2013
Установа-розробник:
Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України


Укладачі:
д. мед. н., професор Маркова М. В., (057) 711 79 75
к. мед. н., доцент Піонтковська О. В., (057) 337 22 03
к. мед. н. Мухаровська І. Р. (044) 422 60 32
Рецензент:
д. мед. н., професор Михайлов Б. В., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Медична психологія»

© Маркова М. В., 2013


© Піонтковська О. В.,2013
© Мухаровська І. P., 2013

ЗМІСТЗМІСТ 3
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
Отже, впровадження у клінічну практику дитячої онкології заходів, спря­мованих на підвищення рівня знань стосовно психології хворого та його рід­них, орієнтованих на покращення комунікативної компетентності, покращує якість допомоги та сприяє психосоціальній адаптації пацієнта і його близького оточення. 22
ВИСНОВКИ 23

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


ЗН — злоякісні новоутворення МОЗ — Міністерство охорони здоров’я

ВСТУП


На сьогодні злоякісні новоутворення (ЗН) є однією з найважливіших ме- дико-біологічних, соціально-економічних та медико-психологічних проблем у світі та Україні, зокрема. В нашій державі кожного року виявляється більше 150 тисяч нових випадків ЗН, відмічається стійке зростання онкологічної за­хворюваності у середньому на 0,6% щорічно. Захворюваність на 2010 рік серед чоловіків складає 376,2 на 100 тис. населення, серед жінок — 351,6 на 100 тис. населення. За розрахунками спеціалістів, до 2020 року кількість тих, хто вперше захворів на рак, може досягти 200 тисяч. Сьогодні в Україні про­живає майже 800 тис. осіб, уражених онкологічними хворобами.
Враховуючи високу суспільну значущість проблеми, у 2002 році Кабінет Міністрів України Постановою від 29.03.2002 р. № 392 затвердив Державну програму «Онкологія» на 2002 — 2006 роки, виконання якої дало змогу по­кращити стан онкологічної допомоги хворим. Однак було зазначено, що зали­шаються невирішеними ряд питань, серед яких: недосконалість системи пси­хологічної, соціальної і правової підтримки онкологічних хворих та їх сімей; проблема реінтеграції у суспільство хворих, що завершили лікування внаслі­док перенесених ними фізичної та психологічної травми, побічними ефектами лікування, тривалим відстороненням від суспільного життя; незадовільне за­безпечення психологами відділень, у яких лікуються онкологічні хворі.
У наступний проект загальнодержавної цільової програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями на 2007—2016 роки» до необхідних заходів були включені пункти стосовно розроблення програми фахової підготовки спеціалістів та волонтерів з надання психосоціальної допомоги онкологічним хворим та членам їх родин, а також підготовки психологів, психотерапевтів і соціальних працівників для роботи з онкологічними хворими та членами їх сім’ї. Вищевказане свідчить про актуальність та важливість проблеми меди- ко-психологічної допомоги в онкології на державному рівні.
У численних наукових публікаціях зазначається, що встановлення онколо­гічного діагнозу для людини стає складним випробуванням та спричиняє різ­номанітні патологічні психологічні реакції і приводить до розвитку психічних розладів, поширеність яких серед онкологічних хворих, за дослідженнями різ­них авторів, складає від 44 до 62%. Однак найбільшого різноманіття у он­кологічних пацієнтів досягає широкий спектр психологічних реакцій та станів, асоційованих з онкологічним захворюванням. Порушення клініко-психологічної адаптації у онкологічних хворих проявляються через збільшення тривалості пе­ребування в лікарні; дезадаптивну поведінку, пов’язану з хворобою; знижен­ня комплаєнсу; підвищений ризик суїциду; погіршення якості життя; знижен­ня ефективності хіміотерапії внаслідок передчасного закінчення та відмов від повторних курсів; підвищення ризику рецидиву та смерті внаслідок погіршення турботи про себе; підвищення психосоціальної захворюваності в родині хворого та «ускладнене горе» серед членів родини онкологічного хворого.
Психологічному травмуванню підпадає не лише пацієнт і його близьке оточення, але і медичний персонал, який надає медичну допомогу онкологіч­ним хворим, що відзначається як зарубіжними, так і вітчизняними авторами.
Власне особливості професійної діяльності медичних працівників, які нада­ють допомогу хворим з онкологічною патологією, а саме, потреба у тісній вза­ємодії з пацієнтами, які перебувають у стані психологічної кризи, необхідність повідомляти «несприятливі новини» та вести діалог на напружені теми (реалії ситуації, можливості лікування, прогноз життя) формують потужний пласт ме- дико-психологічних проблем у онкології.
З урахуванням вищевикладеного, проведена робота щодо розробки та впровадження в клінічну практику комплексної багаторівневої системи ме- дико-психологічної допомоги у дитячій онкології, спрямованої на психоло­гічну допомогу онкохворим дітям, їх сім’ям та особам, залученим до догляду і допомоги, яка була здійснена згідно з планом науково-дослідницької роботи Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за темами: «Здоров’я сім’ї. Причини, механізми розвитку, клінічні прояви і систе­ма психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики його порушень» (№ державної реєстрації 0107U002615) та «Порушення здоров’я сім’ї у кри­зових станах різного ґенезу. Причини, механізми розвитку, клінічні прояви і система психодіагностики, психокорекції, психопрофілактики» (но­мер державної реєстрації 0112U000972), а також відповідно до загальнодер­жавної цільової програми «Боротьба з онкологічними захворюваннями

Скачати 162.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка