Повідомлення діагнозу та «несприятливих»Скачати 162.56 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації21.07.2022
Розмір162.56 Kb.
#92957
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5
Алгоритм повідомлення (1)
Документ Microsoft Word
на 2007—2016 роки».
Наукова новизна і реальна значущість проведеної роботи полягає у тому, що авторами вперше в Україні вивчені комунікативні аспекти взаємодії медич­них працівників із батьками дітей, хворих на ЗН, у світлі повідомлення діа­гнозу і спілкування на стаціонарному етапі лікувального процесу, як важливої складової системи медико-психологічної допомоги у сфері дитячої онкології.
Вперше ідентифіковані потенційно «несприятливі» новини для хворого на ЗН і його рідних та сформульовані основні принципи повідомлення «неспри­ятливої» інформації. Встановлено, що ефективна комунікація потребує структурування лікарем бесіди з пацієнтом чи його рідними та застосування певного стилю повідомлення «несприятливих новин».
Вперше визначено структурно-змістовні складові алгоритму повідомлення діагнозу та «несприятливих» новин у системі «медпрацівник — пацієнт — ро­дина хворого»: підготовка до розмови, визначення потреби пацієнта у інфор­мації, оцінка готовності хворого до отримання «несприятливих новин», власне повідомлення інформації, зворотний зв’язок та вибір лікувальної тактики.
Встановлено чинники, які визначають особливості спілкування у сфері ди­тячої онкології, а саме, врахування психологічного стану і особистісного та вікового розвитку дитини, психологічного стану батьків дитини, складної сис­теми сімейних відносин у родині, дитячо-батьківських стосунків.
Для медичних працівників окреслено заходи медико-психологічної допо­моги, що спрямовані на підвищення їх комунікативної компетентності, на­вчання ефективній взаємодії з хворим і його родиною з метою покращення якості допомоги та сприяння психосоціальній адаптації пацієнта і його близь­кого оточення.
Більшість отриманих результатів є пріоритетними. На підставі їх аналізу сформульовані основні положення та висновки, які ретельно обґрунтовані.
Методичні рекомендації призначені для лікарів та лікарів-інтернів психо­логів, психотерапевтів, психіатрів, онкологів.
Методичні рекомендації є інноваційними й розроблені в галузі вперше.
ПСИХООНКОЛОГІЯ: ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ РЕАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Початком інтенсивного розвитку психоонкології вважаються 70-ті роки XX ст. Кардинальні зрушення відбулися після зміни поглядів на пи­тання «Говорити чи ні про діагноз з пацієнтом?». Можливість говорити з хворим про онкологічний діагноз дозволила розкрити той спектр пере­живань, які виникають у відповідь на хворобу, та, відповідно, відкрила можливості вивчення особливостей психологічного реагування пацієнта на діагноз, і головне обговорювати потреби хворого та труднощі у процесі лікування.
В цілому, психоонкологія займається:
- дослідженням поведінки з метою зміни стилю життя та звичок і відпо­відно попередження ризику розвитку онкологічних захворювань;
- вивченням поведінки та установок населення, пов’язаних з виявленням онкологічних хвороб на ранній стадії;
- вивченням психологічних особливостей, пов’язаних з генетичним ри­зиком розвитку онкопатології та їх діагностикою;
- контролем окремих симптомів (тривога, депресія, делірій, біль, асте­нія) протягом лікування;
- психологічними аспектами в онкології в залежності від віку, статі, но­зології, транскультуральними аспектами;
- психологічними наслідками у пацієнтів, що перенесли онкологічне за­хворювання;
- психологічними аспектами паліативної допомоги та допомоги напри­кінці життя («end-of-life care»).
На теперішній час визначено, що психоонкологія вивчає емоційні реак­ції пацієнтів (на всіх стадіях онкологічного захворювання), членів їх сімей та осіб, які здійснюють догляд за хворими (психосоціальний фактор), а також психологічні, поведінкові та соціальні фактори, які можуть впливати на за­хворюваність і смертність внаслідок онкологічних захворювань (психобіоло- гічний фактор). Основними віхами у розвитку психоонкології були наступні події (табл. 1).
Таблиця 1

Скачати 162.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка