Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка10/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35

Тема: Ботулізм.Актуальність теми:

Незважаючи на те, що ботулізм реєструється не так часто, ніж інші кишкові інфекції, він постійно привертає до себе увагу дослідників і клініцистів. Це пов’язано з тяжким перебігом захворювання, недостатнім знанням багатьох сторін його патогенезу, високою летальністю.У нашій країні, де традиційно широко використовують консервовані продукти домашнього виготовлення (в тому числі м’ясні), без дотримання відповідної технології виробляють солену рибу, ботулізм набуває особливого значення. В останні роки з’являються відомості про спалахи захворювань, які виникають внаслідок використання в їжу соленої і копченої риби фабричного виготовлення.
Студент повинен знати:

 • етіологію ботулізму, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію ботулізму;

 • патогенез;

 • клінічні прояви ботулізму за типового перебігу;

 • клініко-епідеміологічні особливості ботулізму;

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень ботулізму;

 • лабораторну діагностику ботулізму;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики;

 • тактику в разі виникнення невідкладних станів;

 • прогноз ботулізму;

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.


Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми ботулізму, обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

 • провести диференціальну діагностику ботулізму;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення ботулізму, невідкладні стани;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу "ботулізм" (екстрене повідомлення в СЕС);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, тяжкості стану, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології; надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценцїї.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості Cl. botulinum, методи специфічної діагностики ботулізму

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики ботулізму

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного ґенезу

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами клінічного та лабораторного обстеження

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини

Оцінити дані імунологічних досліджень

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) при ботулізмі; поширеність патології в Україні і в світі

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції

Неврологія

Патогенез, клінічні синдроми захворювання

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику та фармакодинаміку, побічні ефекти засобів специфічної та патогенетичної терапії

Призначити лікування в залежності від ступеня тяжкості, індивідуальних особливостей хворого.

Виписати рецепти
План та організація структури заняття

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

1. Організація заняття.

2. Постановка навчальних цілей.

3. Контроль вихідного рівня знаньII

Співбесіда.

Індивідуальне опитування.

Тестовий контроль


Питання для індивідуального опитування.

Тести 2-го рівня15

2.Основний етап:

Формування системи професійних вмінь та навичокIII

Практичний професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завдань

Курація тематичних хворих.

Історії хвороби.

Виписки з історії хвороби.

Архівні історії хвороби.

Ситуаційні задачі 2, 3 рівня

60


3.Заключний етап:

1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь.

2. Підведення підсумків заняття

3. Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літературиIII

Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок. Тестовий контроль

Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня15


Матеріали методичного забезпечення заняття

Контрольні питання для підготовчого етапу заняття

 • Особливості збудника ботулізму.

 • Характеристика ботулотоксину.

 • Джерело інфекції та фактори передачі.

 • Патогенез ботулізму.

 • Класифікація ботулізму.

 • Основні клінічні синдроми ботулізму.

 • Клінічні прояви в залежності від тяжкості перебігу.

 • Специфічні ускладнення ботулізму.

 • Диференціальний діагноз ботулізму.

 • План обстеження хворого на ботулізм.

 • Методи специфічної діагностики ботулізму. Інтерпретація результатів лабораторного дослідження.

 • Специфічна терапія ботулізму : дози, шлях введення, тривалість лікування.

 • Невідкладна допомога хворому на ботулізм.

 • Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 • Профілактика та заходи в осередку.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Ботулізм відноситься до:

а - харчових токсикоінфекцій

б - кров’яних інфекцій

в - кишкових інфекцій

г - вірусних діарей

д - харчових інтоксикацій2. Збудник ботулізму:

а - бліда трепонема

б - веретеноподібна паличка

в - Vibrio comma

г - Clostridium perfringens

д - Clostridium botulinum3. Які токсини виділяє збудник ботулізму:

а - ендотоксин

б - нейротропний екзотоксин

в - анатоксин

г - не виділяє

д - екзотоксин+ендотоксин4. Джерело інфекції при ботулізмі:

а - харчові продукти

б - людина

в - вода


г - травоїдні тварини

д - консервовані продукти5. Фактори передачі при ботулізмі:

а - продукти, що інфіковані спорами збудника ботулізму і мають анаеробні умови

б - недоброякісні овочі

в - немиті фрукти

г - все перелічене

д - молочні продукти6. Що є пусковим механізмом у патогенезі ботулізму:

а – токсин, здатний пригнічувати тканинне дихання

б - ураження токсином холінергічних відділів нервової системи

в - ураження токсином травної системи

г - проникнення вегетативних форм збудника з кишок в органи і тканини

д - ураження токсином адренергічних відділів нервової системи


Еталони правильних відповідей: 1. в; 2. д; 3. б; 4. г; 5. а; 6. б.
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

В інфекційну лікарню доставили хворого в тяжкому стані. Захворів раптово: з`явився біль в епігастральній ділянці, тяжкість у шлунку, м’язова слабість. Температура тіла нормальна. Через 5-6 годин у хворого з`явився помірний птоз, ністагм, мідріаз, стробізм, осиплість голосу. З боку внутрішніх органів: розширення меж серця, глухість серцевих тонів, брадикардія. З епіданамнезу встановлено, що 18 годин тому вживав копчену ковбасу, ікру, мариновані гриби. Ще дві людини, які їли ці ж продукти, перебувають у цій же лікарні в тяжкому стані з подібною симптоматикою.

1. Сформулюйте попередній діагноз.

2. Складіть план обстеження.3. Складіть план лікування.
Рекомендована література

Основна

 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – К.: Здоров’я, 2001. - С. 433 – 457

 • Інфекційні хвороби / За ред. Тітова М.Б. – К.: Вища школа, 1995. – С. 89-97

 • Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Лобзина Ю.В. – СПб.: Фолиант, 2003. – 1040 с.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. - Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959с.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

Допоміжна:

 • Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. - СПб.: Специальная литература, 1999. - 255 с.

 • Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. - СПб.: Фолиант, 2001. - 384 с.

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка