Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


Тема: Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передаванняСторінка11/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35

Тема: Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.Актуальність Теми

Невідкладні стани в інфекційних хворих розвиваються часто, особливо при тяжкому перебігу хвороби. Неправильні діагностичні рішення призводять не тільки до малоефективних та неефективних лікувальних заходів, але становлять загрозу для життя хворого. Чим раніше діагностована наявність чи загроза розвитку у хворого критичного стану й раніше почато проведення реанімаційних заходів, тим більша ймовірність успіху в лікуванні.Студент повинен знати:

 • дегідратаційний шок: визначення, етіологію;

 • патогенез дегідратаційного шоку;

 • клінічну й лабораторну діагностику водно-електролітних порушень при різних ступенях зневоднення;

 • диференціальну діагностику дегідратаційного шоку з шоковими станами іншого ґенезу;

 • принципи лікування, невідкладну допомогу хворим на догоспітальному етапі;

 • патогенез кишкових кровотеч;

 • клініку й лабораторну діагностику кишкових кровотеч;

 • диференціальний діагноз кишкових кровотеч;

 • принципи лікування, невідкладну допомогу хворим на догоспітальному етапі.

Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого з невідкладними станами;

 • зібрати анамнез хвороби;

 • обстежити хворого, обґрунтувати діагноз;

 • провести диференціальну діагностику невідкладних станів;

 • скласти план лабораторного та додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості S. typhimurium, S. typhy, Vibrio cholerae

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики холери, сальмонельозу, черевного тифу

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів и систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів і т.п.)

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів и систем при патологічних станах різного ґенезу

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушенні функції органів і систем різного ґенезу

Імунологія і алергологія

Основні поняття предмета, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на строк елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти хронічного бактеріоносійства

Оцінити дані імунологічних досліджень

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передавання) при холері, сальмонельозі, черевному тифі; розповсюдженість патології в Украині і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні і профілактичні заходи в осередку інфекції

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи і методи клінічного обстеження хворого

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, проявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні ефекти засобів патогенетичної терапії

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, обрати оптимальний режим прийому і дозу препарату, виписати рецепти

Реанімація і інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

- кишкові кровотечі;

- перфорацію кишківника з розвитком перитоніту


Своєчасно діагностувати і надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

- кишкові кровотечі;

- перфорація кишківника з розвитком перитонітуПлан та організаційна структура заняття

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контроль, інструкції)

Час

(хв.)

1. Підготовчий етап:

1. Організація заняття.

2. Постановка навчальних цілей та мотивація.

3. Контроль вихідного рівня знань.

Зміст – див. п. 2.1, п.2.2 .


II

Співбесіда. Індивідуальне опитування.

Тестовий контроль.


Див. п. 1 «Актуальність теми»;

див. п. 2 «Навчальні цілі».

Питання для індивідуального опитування.

Тести 2-го рівня.15

2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст – див. п. 2.2, п. 2.3 «Навчальні цілі»

III


Практичний професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завдань.

Курація тематичних хворих. Історії хвороб. Виписки з історій хвороб. Архівні історії хвороб.

Ситуаційні задачі 2-3-го рівня


60


3. Заключний етап

1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь.

2. Підведення підсумків заняття.

3. Домашнє завдання з переліком тематичної навчальної літератури (основної, додаткової)


III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок. Тестовий контроль

Тести 3-го рівня. Ситуаційні задачі 3-го рівня

15МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • Які захворювання супроводжуються синдромом дегідратації?

 • Стадії патогенезу синдрому дегідратації.

 • Основна клінічна симптоматика при синдромі дегідратації.

 • Назвіть ступені дегідратації залежно від втрати рідини.

 • Основні причини летальності при синдромі дегідратації.

 • План обстеження хворого з синдромом дегідратації.

 • Гемограма хворого з синдромом дегідратації.

 • Диференціальний діагноз дегідратаційного шоку.

 • Визначення дегідратаційного шоку.

 • Клініка дегідратаційного шоку.

 • Оцінка ступеня дегідратації на догоспітальному етапі у хворого на діарею.

 • Етапи ведення хворого з дегідратацією.

 • Комплекс лікувальних заходів при синдромі дегідратації.

 • Які розчини потрібно використати для регідратації.

 • Перфорація кишки й кишкова кровотеча. Визначення, етіологія.

 • Патогенез, клінічні прояви перфорації тонкої кишки, строк виникнення.

 • Патогенез, клінічні прояви кишкової кровотечі, строк виникнення.

 • Невідкладна допомога у випадку перфорації тонкої кишки.

 • Невідкладна допомога у випадку кишкової кровотечі.

 • План ведення хворого з кишковою кровотечею й перфорацією тонкої кишки.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Патологічний стан, який розвивається внаслідок катастрофічного зменшення об'єму циркулюючої рідини та втрати електролітів, це:

 1. анафілактичний шок

 2. інфекційно-токсичний шок

 3. дегідратаційний шок

 4. геморагічний шок

2. Гіповолемічний шок, це:

 1. зневоднення IV ст.

 2. зневоднення I ст.

 3. зневоднення II ст.

 4. зневоднення III ст.

3. Гіповолемічний шок розвивається внаслідок втрати рідини при:

 1. кровотечі (геморагічний шок)

 2. блюванні та діареї

 3. тривалій лихоманці

 4. всі відповіді вірні

4. Найчастіше дегідратаційний шок розвивається при:

 1. гострих кишкових захворюваннях

 2. респіраторних захворюваннях

 3. кров'яних інфекціях

 4. захворюваннях зовнішніх покривів

5. Діарейний синдром і блювання є причиною:

 1. анафілактичного шоку

 2. дегідратаційного шоку

 3. інфекційно-токсичного шоку

6. Компенсований дегідратаційний шок розвивається :

 1. при зниженні систолічного АТ

 2. при гіпертермії

 3. за відсутністю змін гемодинаміки в спокої

 4. при гіпогемоглобінемії


Еталони правильних відповідей: 1. в; 2. а; 3. г; 4. а; 5. б; 6. в.
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

До інфекційної лікарні звернулися дві дівчини зі скаргами на підвищення температури тіла до 38 0С, головний біль, слабкість, запаморочення, біль у надчеревній ділянці і біля пупка, нудоту, блювання 3 рази, випорожнення 4 рази за ніч, кал водянистий, пінистий, смердючий, з домішками слизу. З анамнезу хвороби з'ясовано, що напередодні дівчата вживали тістечка з кремом, які не зберігались у холодильнику. Об'єктивно: язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт помірно здутий, бурчить при пальпації, болючий у надчеревній ділянці, пульс 80 за хв., АТ 110/70 мм. рт.ст.

1. Сформулювати діагноз.

2. Скласти план обстеження хворого.

3. Скласти план лікування.
Література з теми заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – К.: Здоров`я, 2002. - Т. З. - С.354-389.

 • Руководство по инфекционным болезням / Под редакцией Лобзина Ю.В. – СПб.: Фолиант. 2003. - 1040 с.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 953 с.

Додаткова:

 • 1. Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. - СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

 • 2. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. - СПб.: Фолиант, 2001. – 384 с.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка