Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 4; 2- 2; 3- 1; 4- 3; 5- 5; 6- 3Сторінка13/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 4; 2- 2; 3- 1; 4- 3; 5- 5; 6- 3Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хворий звернувся до дільничого лікаря на 3-й день хвороби. Захворів гостро. Хвороба розпочалась з підвищення температури тіла до 39 С, ознобу, сильного головного болю з локалізацією в ділянці лоба, надбрівних дуг, ломоти в тілі. На 2-гу добу зявився сухий кашель із садінням за грудиною, сухість та дертя в горлі, закладеність носа. Під час огляду: температура 38,5, на запитання відповідає мляво, гіперемія шкіри обличчя та верхньої половини тулуба, ін’єкція судин склер, гіперемія зернистість та сухість слизової облонки зіву, АТ 100/60, пульс 90/хв., ЧД 20 за 1 хв.

1.Сформулюйте попередній діагноз. 2.План обстеження 3.Лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 • Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

 • Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

 • Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

 • Маджидов В.М. Брюшной тиф и паратифы А и В. – Ташкент: Изд. Ибн Сины, 1991.–176 с.

 • Постовит В.А. Брюшной тиф и паратифы А и В. – Л.: Медицина, 1988. – 240 с.

Тема: ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО ПЕРЕБІГАЮТЬ ІЗ КЛІНІКОЮ АТИПОВОЇ ПНЕВМОНІЇ.
Актуальність теми:

Респіраторний мікоплазмоз, пневмонія, що викликається Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, орнітоз (збудник Chlamydia psittaci), легіонельоз, ТГРС(SARS) – суто інфекційні хвороби, клінічний перебіг яких характеризується розвитком атипової пневмонії. Основні дані стосовно визначення та класифікації пневмонії приведені у “Протоколі надання медичної допомоги хворим на негоспітальну та нозокоміальну (госпітальну) пневмонію у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія”. У наказі №128 від 19.02.2007 р. МОЗ України приведено визначення та класифікація пневмонії.. Пневмонія (Код МКХ 10: J 12 - J 18) - гостре інфекційне захворювання, переважно бактеріальної етіології, яке характеризується вогнищевим ураженням респіраторних відділів легень та наявністю внутрішньоальвеолярної ексудації. Виділяють такі види пневмонії: - негоспітальна (позалікарняна, розповсюджена, амбулаторна); - нозокоміальна (госпітальна); - аспіраційна; - пневмонія в осіб з тяжкими порушеннями імунітету (вроджений імунодефіцит, ВІЛ-інфекція, ятрогенна імуносупресія). Найбільше практичне значення має поділ пневмонії на негоспітальну (набуту поза лікувальним закладом) та нозокоміальну (набуту у лікувальному закладі).

Разом з тим, значна частина пневмоній має атиповій перебіг. Відрізняються атипові пневмонії від пневмоній, що викликаються типовими збудниками, домінуванням запалення переважно у інтерстиції, що супроводжується біллю за грудиною часто центральної локалізації, відсутністю або незначним проявом змін у легенях, які можна виявити фізікально (невідповідність даним рентгенологічного обстеження), та виділенням незначної кількості негнійного харкотиння. До атипових пневмоній відносять пневмонії, що визиваються легіонелами, мікоплазмами, хламідіями. Легіонели, мікоплазми, хламідії являються внутрішньоклітинними патогенами. Атиповий перебіг пневмонії характерний також для тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТОРС), що ускладнює перебіг коронавірусної інфекції, яка викликається новим штамом коронавірусу. Геном цього збудника був секвенований у 2003 році, вірус відноситься до родини Coronaviridae. Вірус належить до II групи патогенності за ступенем небезпеки для людини. ТГРС, або атипова пневмонія – нова висококонтагіозна вірусна хвороба з переважно повітряно – краплинним механізмом інфікування, яка характеризується тяжкими перебігом та ураженням нижніх відділів органів дихання. По данным ВООЗ хворі на атипову пневмонію були зареєстровані у 28 країнах світу. При цьому загальна кількість хворих на 17 травня 2003 года складала 7761, у тому числі померло 623. «Глобальна тревога» у зв’язку з розповсюдженням атипової пневмонії була об’явлена ВОЗ 17 травня 2003 року.

Окрім того, останнім часом в Україні збільшилась захворюваність на респіраторний мікоплазмоз. Сьогодні також активно вивчається роль метапневмовірусу у механізмах ураження респіраторної системи. Наразі існує перспектива збільшення і випадків легіонельозної інфекції. Незважаючи на невисокий рівень розповсюдженості, це захворювання відносять до однієї із самих трагічних патологій, що характеризується тяжким перебігом та високою смертністю.Такими чином, ураховуючи складність клінічної діагностики, можливість розповсюдження збудників атипових пневмоній повітряно - краплинним шляхом, високу летальність при деяких із них, реальну загрозу виникнення епідемічної ситуації – вивчення інфекційних хвороби, що перебігають із клінікою атипової пневмонії є актуальним.
Студент повинен знати:

 • етіологію атипових пневмоній, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію атипових пневмоній;

 • патогенез атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophyllia;

 • клінічні прояви атипових пневмоній; клінічну класифікацію;

 • клініко-епідеміологічні особливості атипових пневмоній, що викликаються різними збудниками;

 • термін виникнення і клінічні прояви ускладнень атипових пневмоній, що викликаються Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophyllia;

 • лабораторну діагностику атипових пневмоній;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики;

 • тактику ведення хворих у разі виникнення невідкладних станів;

 • прогноз атипових пневмоній;

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару;


Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого на атипові пневмонії (зокрема для хворих на ТГРС);

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми атипових пневмоній, обгрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

 • оцінити тяжкість перебігу атипової пневмонії, провести диференціальну діагностику інфекційних хвороби, що перебігають з клінікою атипової пневмонії;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae, орнітозу, легіонельозу, ТГРС, невідкладні стани;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу “ інфекційної хвороби, що перебігає з клінікою атипової пневмонії” (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • аналізувати результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну хвороби;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надати невідкладну допомогу на до госпітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • знати порядок виявлення і надання медичної допомоги хворим на тяжкий гострий респіраторний синдром(ТГРС)

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості Legionella pneumophillia, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, методи специфічної діагностики інфекційних хвороб, що перебігають із клінікою атипової пневмонії.

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики інфекційних хвороб, що перебігають із клінікою атипової пневмонії.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів, SaO2, тощо,).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функції органів і систем різного генезу.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти хронічного вірусного ,бактерійного носійства, та носійства атипових збудників.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) при інфекційних хворобах, що перебігають із клінікою атипової пневмонії. поширеність патології в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції.

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки токсичної енцефалопатії, менінгоенцефаліту, черепно-мозкових та периферичних невритів.

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.

Дерматологія

Патогенез, клінічну характеристику екзантем.

Розпізнати висип у хворого на інфекційну хворобу, що перебігає із клінікою атипової пневмонії.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки кишкової кровотечі, тактику невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку, побічні ефекти захищених пеніцілінів, макролідів, рибавіріну, озетальмівіру, ронколейкину, респіраторних фторхінолонів, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія


Невідкладні стани:

 • НЛ

 • РДСД

 • ІТШ

 • Кишкова кровотеча

 • Інфекційно-токсична енцефалопатія

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • НЛ

 • РДСД

 • ІТШ

 • Кишкова кровотеча

 • Інфекційно-токсична енцефалопатія

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, можливі ускладнення інфекційних хвороб, що перебігають із клінікою атипової пневмонії .

Принципи профілактики і лікування.Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу з інфекційними хворобами, що перебігають із клінікою атипової пневмонії. Розпізнати атипову пневмонію, встановити ступінь тяжкості, її ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу у разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення інфекційних хвороб, що перебігають із клінікою атипової пневмонії. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу з інфекційними хворобами, що перебігають із клінікою атипової пневмонії. Розпізнати атипову пневмонію, встановити ступінь тяжкості, її ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу у разі необхідності.. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на до госпітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контролю, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”

II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.


Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”

Питання для індивідуального опитування.

Тести 2-го рівня.15 хв.

2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завдань .Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Ситуаційні задачі 2,3-го рівня.60 хв.

3.Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)


III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.15хв


Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать легіонельоз, респіраторний мікоплазмоз, орнітоз і чому?

 • Які шляхи передачі легіонельозу, респіраторного мікоплазмозу, та атипової пневмонії, що викликається Chlamydia pneumoniae?.

 • Які можливі шляхи передачі етіологічного фактору при ТГРС?

 • . Особливості середовища мешкання Legionella pneumophyllia?

 • Які групи осіб є найбільш уразливими для Legionella pneumophyllia?

 • Як інфікується людина при орнітозі?

 • Назвіть фактори патогенності Legionella pneumophyllia та стадії патогенезу легіонельозу у разі його перебігу з ураженням легень? .

 • Які особливості патогенезу атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia?

 • Які особливості патогенезу атипової пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci?.

 • Які є клінічні форми орнітозу?

 • Які особливості патогенезу атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae?

 • Морфологічні зміни у респіраторній системі при легіонельозі.

 • .Основні симптоми атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia

 • у початковий період хвороби?

 • Основні симптоми атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia

 • Основні симптоми атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae

 • у початковий період хвороби?

 • Основні симптоми орнітозу у розпалі хвороби.

 • Особливості клінічного перебігу ТГРС.

 • Охарактеризуйте дані рентгенограми при атиповій пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia.

 • Охарактеризуйте дані рентгенограми при атиповій пневмонії, що викликається Chlamydia pneumoniae.

 • Особливості змін на рентгенограмі легень при атипові пневмонії, що виникає при коронавірусній інфекції, яка ускладнена ТГРС.

 • Охарактеризуйте дані рентгенограми при атиповій пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia?

 • Які зміни у клінічному аналізі крові спостерігаються при атипові пневмонії, що викликається Chlamydia pneumoniae?.

 • Які зміни у клінічному аналізі крові спостерігаються при атипові пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae?.

 • Які зміни у клінічному аналізі крові спостерігаються при атипові пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci?.

 • Опишіть зміни у клінічному аналізі крові які виникають у разі розвитку ТГРС при коронавірусні інфекції.

 • Назвіть позалегеневі і системні прояви атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia?

 • Гемограма хворого на орнітоз у розпалі хвороби.

 • Наслідки атипової пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia ?

 • Наслідки атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae.

 • Наслідки атипової пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci?

 • Основні причини летальності при атипові пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia.

 • Основні причини летальності при атипові пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci.

 • Ускладнення атипової пневмонії, що викликається Chlamydia psittaci

 • Ускладнення атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae

 • План обстеження хворого на атипову пневмонію, за винятком ТГРС.

 • План обстеження хворого на атипову пневмонію , включаючи підозру на ТГРС.

 • Методи специфічної діагностики зазначених атипових пневмоній.

 • . Методи специфічної діагностики атипової пневмонії, при підозрі ТГРС?

 • Інтерпретація результатів в залежності від терміну хвороби і матеріалу для дослідження.

 • Етіотропна терапія при атиповій пневмонії, що викликається Legionella pneumophyllia, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia pneumoniae, дози, шляхи введення препаратів, способи їх застосування (сходинкова терапія), тривалість лікування.

 • Принципи патогенетичної терапії атипових пневмоній.

 • Показання до госпіталізації при атипових пневмоніях.

 • Медична допомога хворим на атипову пневмонію на до госпітальному етапі

 • Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 • Невідкладна допомога у разі розвитку невідкладних станів, що супроводжують тяжкий перебіг атипових пневмоній.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Що є не характерним для мікроорганізмів, що викликають атипові пневмонії?

 1. Продукування екзотоксину

 2. Здатність безперешкодно проникати через неушкоджені бар”єри організму при інфікуванні слизових оболонок

 3. Спроможність викликати патологічні зміни переважно у інтерстиціальній тканині легенів

 4. Здатність до реплікації у клітинах макроорганізму

 5. Блокування природних механізмів протиінфекційного імунітету

2. Діагностичними критеріями атипової пневмонії, що викликається Mycoplasma pneumoniae є слідуючі:

 1. Поступовий початок хвороби, зазвичай неяскраві прояви симптомів інтоксикації

 2. Наявність нереспіраторних проявів

 3. Інтенсивний кашель з виділенням невеликої кількості слизистого харкотиння, який довго спостерігається

 4. Мала інтенсивність фізікальних проявів

 5. Все перелічене

3. До якої групи у відповідності зі стандартом (протокол №128, затверджений МОЗ) відносяться хворі пневмонією, у тому числі атиповою, які потребують госпіталізації у стаціонар за медичними показаннями, але не у палату інтенсивної терапії?

 1. І

 2. ІІІ

 3. І та ІІ

 4. ІІ

 5. ІV

4.Який матеріал використовують для бактеріологічного обстеження хворих на атипову пневмонію, що викликається Legionella pneumophyllia?

 1. Плевральний випіт

 2. Кров

 3. Матеріал транстрахеальних аспіратів

 4. Харкотиння

 5. Всі відповіді вірні

5. Що не відноситься до факторів передачі легіонельозу:

 1. Пил, що виникає при обмолоті зерна

 2. Аерозолі, що містять збудник в ванних, душових

 3. Питна вода, що протікає через заражені крани

 4. Вода штучних термальних водоймищ

 5. Аерозолі, що містять збудник із систем кондиціювання повітря

6.Характерні зміни при орнітозі:

 1. тахікардія

 2. підвищення АТ

 3. приглушення тонів серця

 4. діастолічний шум на верхівці

 5. брадіпноє

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка