Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 1; 2- 5; 3- 2; 4- 5; 5- 1; 6- 3Сторінка14/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 1; 2- 5; 3- 2; 4- 5; 5- 1; 6- 3Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хворий, 42 років, скаржиться на озноб, підвищення температури до 400С, частий кашель зі слизово - гнійним харкотинням, біль у грудній клітці праворуч при кашлі, задишку, загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що захворювання почалось гостро 3 дні тому, 10 серпня, коли виникла різка загальна слабкість, озноб, біль у суглобах. Протягом останніх років хворий страждає на алкоголізм. За 7 днів до початку хвороби купався у водоймищі. Шкіра бліда, акроціаноз. Перкуторно праворуч у нижніх відділах легенів укорочення звуку нижче 7 ребра, дихання не вислуховується. Тони серця приглушені, пульс – 120/хв., АТ- 90/60 мм. рт. ст. При пальпації живота виявлене збільшення печінки. Госпіталізований у стаціонар. Результати лабораторних досліджень – гіпоальбумінемія – 20г/л, гіпербілірубінемія, АлАТ 2,2 ммоль/г.л., гематурія, протеїнурія, Л-15 х 109 /л, п/я зсув, лімфопенія-8%, ШОЭ - 80 мм/год. Рентгенологічно - односторонні негомогенні вогнищеві інфільтрати праворуч у нижній ділянці. Через 3 години після госпіталізації з’явилось блювання, діарея, криваве харкотиння, галюцинації, хворий втратив свідомість. Незважаючи на комплексне лікування з використанням достатніх доз антибіотиків температура не знизилась, стан хворого не покращився.

1.Сформулюйте попередній діагноз.2. План обстеження.3. Лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 • 1.Негоспітальна та нозокоміальна(госпітальна) пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика та антибактеріальна терапія ( методичні рекомендації). Наказ №128 від 19.03.07 МОЗ України “ Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю “Пульмонологія”.

 • 2. Антибактериальная терапия / Под ред. Л. С. Страчунского , Ю. Б. Белоусова, С. Н. Козлова.- М.: Фармединфо,2000.- 190с.

 • 3. Лисин В. В., Короняко И. Е. Респираторный микоплазмоз.- М.,1980- 90с.

 • 7. Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант, 2001. –384 с.Тема: ГЕРПЕСВІРУСНІ ІНФЕКЦІЇ. ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ.Актуальність теми:

Актуальність проблеми, що розглядається, зумовлена високою розповсюдженістю герпесвірусів серед населення, легкістю зараження, часто латентним перебігом та довічною персистенцією. Герпесвірусні інфекції займають за частотою 3-є місце після серцево-судинної та онкологічної патології, характеризуються різною локалізацією процесу і різноманітною клінікою. За даними ВООЗ, захворювання, викликані вірусами простого герпесу 1-го та 2-го типів, посідають 2-е місце (15,8%) після грипу (35,8%) як причини смерті від вірусних інфекцій.

Інфекційний мононуклеоз (ІМ) - захворювання, що супроводжується різноманітними клінічними і лабораторними проявами, найбільш закономірними з яких є реакція лімфатичних вузлів та гематологічні зміни. До останнього часу його розвиток пов’язували виключно з вірусом Епштейна-Барр (EBV). По мірі збільшення можливостей вірусології та імунології, стало зрозумілим, що подібні патологічні зміни, окрім EBV, можуть викликати й деякі інші збудники, переважно представники родини герпесвірусів. І якщо раніше, щоб не путати з EBV-інфекцією, подібну патологію, зумовлену іншими лімфотропними вірусами описували як мононуклеозоподібний чи мононуклеозний синдром, то останнім часом все частіше в літературі зустрічаються рекомендації об’єднати їх під загальною назвою «ІМ», додаючи етіологічну розшифровку. Однак у більшості випадків етіологічна структура хвороби залишається нерозшифрованою, а перебіг, вихід та наслідки значною мірою залежать від етіології збудника.

Найбільшу увагу привертає гостра форма ІМ, що зазвичай перебігає сприятливо, проте не завершується повною елімінацією збудника. Подальший перебіг набуває латентного характеру, який може ніяким чином не проявляти себе майже все життя людини, але за наявності імунодефіциту можлива реактивація інфекції з тяжким ураженням органів та систем, що клінічно проявляється менінгітами, енцефалітами, полірадікулоневритами, гепатитами та ін. Останнім часом все більша увага приділяється герпесвірусам і як представникам групи ТORCH-інфекцій, доведена їх роль у розвитку гематологічних, неврологічних та онкологічних захворювань; певна роль приділяється у виникненні хвороби Альцгеймера, саркоїдозу, синдрому хронічної втоми та іншої патології. Збудники ІМ виступають опортуністичними інфекціями при СНІДі.


Студент повинен знати:

 • - етіологію та епідеміологію герпетичної інфекції, вітряної віспи, оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій, фактори патогенності збудників;

 • - клінічні прояви герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

 • - патогенез, терміни виникнення і клінічні прояви ускладнень герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

 • - лабораторну діагностику герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

 • - принципи лікування герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій

 • - принципи профілактики герпетичної інфекції, вітряної віспи оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

 • - показання до госпіталізації при герпетичній інфекції, вітряній віспі оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

 • - тактику ведення хворих у разі виникнення невідкладних станів;

 • - прогноз захворювання залежно від тяжкості та форми герпетичної інфекції, вітряної віспи, оперізувального герпесу, EBV- та CMV-інфекцій;

 • - правила виписки із стаціонару та правила диспансеризації реконвалесцентів;

 • - поняття про маніфестні та латентні форми, носійство, персистенцію, рецидив та загострення;

 • - класифікацію інфекційних хвороб за тривалістю перебігу;

 • - етіологію та епідеміологію інфекційного мононуклеозу;

 • - клінічні прояви інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

 • - атипові форми перебігу інфекційного мононуклеозу;

 • - синдром інфекційного мононуклеозу при інфекційних хворобах;

 • - основні ланцюги патогенезу інфекційного мононуклеозу;

 • - основні критерії тяжкості інфекційного мононуклеозу;

 • - особливості ураження герпесвірусами центральної нервової системи;

 • - особливості ураження ротоглотки при інфекційному мононуклеозі;

 • - особливості ураження печінки при інфекційному мононуклеозі;

 • - токсико-алергійні прояви при інфекційному мононуклеозі та їх причини;

 • - ускладнення та наслідки інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

 • - особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у разі ко- та суперінфекції;

 • - поняття про синдром хронічної втоми, його клінічні прояви та причини виникнення;

 • - гематологічні зміни при інфекційному мононуклеозі;

 • - клінічні проблеми ранньої діагностики інфекційного мононуклеозу;

 • - діагностичну цінність ультразвукового дослідження при інфекційному мононуклеозі;

 • - роль герпесвірусів в патології вагітних та плоду;

 • - принципи лікування інфекційного мононуклеозу;

 • - противірусну терапію інфекційного мононуклеозу залежно від збудника;

 • - показання для глюкокортикостероїдної терапії при інфекційному мононуклеозі;

 • - особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на СНІД.


Студент повинен вміти:

 • Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 • Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних.

 • Обстежити хворого і виявити основні симптоми, особливості патологічних проявів і терміни їх зникнення.

 • Проаналізувати лабораторні данні.

 • Провести диференційний діагноз.

 • Скласти план лабораторного обстеження хворого.

 • Скласти індивідуальну терапію з урахуванням етіології, патогенезу, віку хворого, тяжкості, періоду хвороби, наявності невідкладних станів.

 • Дати рекомендації по нагляду, режимі та дієті харчування в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Етіологію герпесвірусних інфекцій

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оцінити дані досліджень ПЛР

Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову шкіри, дихальної та центральної нервової систем, гістологічні зміни при їх ураженні герпесвірусами.

Визначити гістологічні зміни слизової оболонки дихальних шляхів, шкіри, слизових,ЦНС, мікроско-пічне дослідження)

Епідеміологія

Шляхи передачі, механізм зараження при герпесвірусних інфекціях

Проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Механізм ураження шкіри, дихальної та центральної нервової систем при герпесвірусних інфекціях.

Методику проведення серологічних досліджень.Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.

Нервові хвороби

Семіотику враження нервової системи:

 • загальномозковий с-м

 • вогнищевий с-м

 • гіпертензійний с-м

 • менінгіальний с-м

 • вегето-судинний с-м

Визначити клінічні симтоми:

 • загальномозковий

 • вогнищевий

 • гіпертензійний

 • менінгіальний

 • вегето-судинний
Пропедевтика дитячих хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного обстеження хворого в тому числі лабораторні.

Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • антибактерійні

 • противірусні

 • кортикостероїдні

антигістамінні

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:


Надавати невідкладну допомогу при невідкладних станах

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення при герпесвірусних інфекціях. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу із герпесвірусними інфекціями. Розпізнати герпесвірусні інфекції, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення у разі вперше встановленого діагнозу. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладненнягерпесвірусних інфекцій. Особливості клінічного перебігу герпесвірусних інфекцій. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику герпесвірусних інфекцій з іншими інфекційними хворобами. Розпізнавати різні клінічні форми герпесвірусних інфекцій, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контроля, інструкції

Час

(хв.)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань


Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Учбові цілі”

Контроль

2-й рівень
Теоретична співбесіда.

Індивідуальне опитування.

Програмова-

ний контроль.

Див.п.1 ”Актуальність теми”;

Див.п.2”Учбові цілі”

Питання для індивідуального опитування.


Тести 2-го рівня.

5 хв.


25 хв


2. Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Учбові цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирі-шенні різнома-нітних (типо-вих і нетипо-вих) клінічних ситуаційКурація тематич-них хворих. Істо-

рії хвороби. Ви- писки з історій хвороби. Архівні

історії хвороби.

Ситуаційні задачі 2,3-го рівня.100 хв

3. Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних знань та навичок

Підведення підсумків заняття

Домашне завдання: • Учбова література

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Програмований контроль.Тести 3-го рівня
50 хвМАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Питання для фронтального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать герпесвірусні інфекції?

 • Шляхи передачі герпесвірусних інфекцій.

 • Стадії патогенезу різних проявів герпесвірусних інфекцій.

 • Клінічна класифікація герпесвірусних інфекцій.

 • Основні симптоми різних нозологічних форм герпесвірусних інфекцій.

 • Особливості перебігу різних проявів герпесвірусних інфекцій у хворих на СНІД.

 • Ускладнення різних проявів герпесвірусних інфекцій.

 • Основні причини смерті різних нозологічних форм герпесвірусних інфекцій..

 • План обстеження хворого з різними формами герпесвірусних інфекцій.

 • Зміни в лікворі при ураженнях нервової системи, спричинених герпесвірусами.

 • Методи специфічної діагностики герпесвірусних інфекцій.

 • Інтерпретація результатів залежно від терміну хвороби і матеріалу дослідження.

 • Етіотропна терапія герпесвірусних інфекцій: дози, шлях введення, тривалість лікування.

 • Принципи патогенетичної терапії герпесвірусних інфекцій

 • Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 • Етіологічна структура інфекційного мононуклеозу.

 • Класифікація інфекційного мононуклеозу.

 • Клінічні варіанти перебігу інфекційного мононуклеозу.

 • Ускладнення та наслідки інфекційного мононуклеозу.

 • Особливості ураження ротоглотки при інфекційному мононуклеозі.

 • Особливості ураження печінки при інфекційному мононуклеозі.

 • Основні клінічні прояви інфекційного мононуклеозу.

 • Характер змін в гемограмі при інфекційному мононуклеозі.

 • Критерії тяжкості інфекційного мононуклеозу.

 • Ультразвукова діагностика при інфекційному мононуклеозі.

 • Основні етапи патогенезу при інфекційному мононуклеозі.

 • Принципи лікування інфекційного мононуклеозу.

 • Правила виписки хворих при інфекційному мононуклеозі.


Тести для визначення початкового рівня знань. «ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ»

1. Джерело герпетичної інфекції:

 1. велика рогата худоба;

 2. гризуни;

 3. кролики;

 1. мавпи;

 2. людина.

2. Найчастіший шлях передачі герпетичної інфекції:

 1. повітряно-крапельний;

 2. харчовий;

 3. водний;

2.4 трансмісивний;

2.5. парентеральний.

3. Збудник герпетичної інфекції:

 1. вірус простого герпеса І-ІІ типу;

 2. вірус герпеса людини III типу;

 3. вірус герпеса людини IV типу;

 1. вірус Епштейна-Барр;

 2. вірус герпеса людини V типу.

4. Герпетична інфекція уражує шкіру у вигляді:

 1. розеольозних висипань;

 2. еритеми;

43. петехіальних висипань;

 1. папул, пустул, виразок;

 2. міхурців, пустул., кірочок.

5. Герпетиформа екзема Капоші розвивається у хворих на:

 1. бешиху;

 2. дерматофітію;

 3. нейродерматит;

 1. саркому Капоші;

 2. псоріаз.

6. Для лікування герпетичної інфекції використовують:

6.1. полівітаміни;

6.2. ганцикловір;

6.3. протигерпетичний імуноглобулін;  1. кортикостероїди;

6.5. цитостатики
Еталони відповідей

Варіант 1. 1.5; 2.1; 3.1; 4.5; 5.3 6.2
Тести для визначення початкового рівня знань. «Інфекційний мононуклеоз»

1. Джерело і резервуар інфекції при інфекційному мононуклеозі:

 1. тільки вірусоносії EBV;

 2. тільки хворі на мононуклеоз;

 3. хворі з гострими формами захворювання та вірусоносії EBV;

 4. хворі на ангіну;

 5. хворі на лімфоаденопатію.

2. Збудник інфекційного мононуклеозу уражує:

 1. шлунково-кишковий тракт;

 2. центральну нервову систему;

 3. периферичну нервову систему;

 4. слизові верхніх дихальних шляхів;

 5. лімфоїдну і ретикулогістіоцитарну тканину.

3. Інфекційний мононуклеоз відноситься до;

 1. кишкових антропонозів;

 2. трансмісивних кров'яних інфекцій;

 3. аерозольних антропонозів;

 4. інфекцій шкірних покривів;

 5. кишкових зоонозів.

4. Інфекційний мононуклеоз проявляється:

 1. ангіною і ураженням суглобів, лихоманкою;

 2. ангіною і лімфоаденопатіоо, лихоманкою, гепатолієнальним синдромом;

 3. жовтяницею і високою гарячкою;

 4. висипкою і міокардитом;

 5. кон'юнктивітом, гарячкою, лімфоаденопатією.

5. Найбільш інформативні лабораторні методи підтвердження
інфекційного мононуклеозу:

 1. виділення вірусу з мигдаликів;

 2. виявлення специфічних антитіл до EBV;

 3. мікроскопія мазків з носоглотки;

 4. реакція пасивної гемаглютинації;

 5. імунофлюоресцентний метод.

6. Вірус Енштейна-Барр уражає:

  1. Т-хелпери;

  2. В-лімфоцити;

  3. клітини нейроглії;

  4. еритроцити;

епітелій верхніх дихальних шляхів
Еталони відровідей на тему: "ІНФЕКЦІЙНИЙ МОНОНУКЛЕОЗ"

Варіант 1. 1.3; 2.5; 3,3; 4.2; 5.2 6.2
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань з теми «Герпетичні інфекції»

Хворий С, 29 років скаржиться на печію та напруження верхньої губи, де протягом кількох годин від перших проявів хвороби з’явилась спочатку папула, а потім болюча везикула. Об’єктивно: температура 37,20С. Шкіра звичайного кольору. На шкірі верхньої губи – везикула, наповнена прозорою рідиною, оточена вінчиком гіперемії. Дещо збільшені в розмірах підщелепні та шийні лімфатичні вузли. З боку внутрішніх органів без патології. 1. Попередній діагноз.

 2. План обстеження.

 3. Лікування.


Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань з теми «Інфекційний мононуклеоз»

Задача 1

Хворий, 24 роки, звернувся до лікаря зі скаргами на гарячку до 39ºС, закладеність носа, болі в горлі, кволість, на 7 день від початку захворювання. Зі слів пацієнта, захворювання розпочалось з гарячки, заложеності носа. Лікувався у ЛОР- лікаря з діагнозом «Тонзиліт» впродовж 5 днів, приймав амоксил по 0,5 тричі на день, однак стан без покращення. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості, кволий. Обличчя пастозне, голос з гугнявим відтінком, виділень з носа немає. Кидаються у вічі великі (діаметром до 2,5-3 см) шийні лімфатичні вузли, еластичні, не болючі. Набряку на шиї немає. В ротоглотці яскрава гіперемія слизової, гіпертрофовані до ІІІ ст. мигдалики вкриті білим нальотом. В легенях везикулярне дихання, Серце тони ритмічні, звучні, пришвидшені. Відмічається збільшення печінки та селезінки. В загальному аналізі крові лейкоцитоз (10,5×109), паличок 9, сегментоядерні нейтрофіли 48, лімфоцити 22, моноцити 11, атипові мононуклеари 10.

1 Поставте попередній діагноз.

2. Визначіть план обстеження хворого.

3. Призначте адекватне лікування.
Література по темі заняття:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров'я, 2001.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред. Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Тітов М.Б. Інфекційні хвороби. – Київ: Вища школа,1995.

 • Лобзин Ю.В. Руководство по инфекционным болезням Санкт-Петербург: Фолиант, 2003.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка