Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка17/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

Тема: МЕНІНГОКОКОВА ІНФЕКЦІЯАктуальність теми:

Менінгококова інфекція (МІ) у вигляді спорадичних випадків або невеликих епідемічних спалахів реєструється в усіх країнах світу. Найвищою захворюваність залишається на Африканському континенті, який у довідках ВООЗ у 70-80-ті роки фігурував як “менінгококовий пояс”. У 80% випадків бактеріальний менінгіт має менінгококову етіологію. На МІ хворіють переважно діти і молоді люди. На сьогодні МІ залишається не повністю керованою, оскільки вакцини створені не проти всіх груп менінгококів. Залишаються недостатньо вивченими питання патогенезу, зокрема, причини формування фульмінантних і хронічних форм. Генералізовані форми МІ перебігають важко, з високою летальністю. Серед усіх випадків менінгококцемії 10-20% класифікуються як фульмінанті, що супроводжуються 80-100% летальністю. Отже, актуальність МІ визначається широким розповсюдженням, ураженням усіх вікових груп населення, тяжким перебігом, розвитком невідкладних станів, що ведуть до інвалідності, а в ряді випадків до летальності. Своєчасна рання діагностика та адекватна терапія сприяє повному одужанню та відновленню працездатності. Знання ранньої діагностики і тактики ведення хворого на догоспітальному етапі необхідні лікарю будь-якого фаху.


Студент повинен знати:

 • етіологію МІ, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію МІ, особливості сучасного епідеміологічного процесу;

 • патогенез;

 • класифікацію;

 • основні прояви різних клінічних форм МІ;

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень МІ;

 • лабораторну діагностику МІ;

 • принципи лікування;

 • принципи профілактики;

 • тактику ведення хворих у разі виникнення невідкладних станів (інфекційно-токсичний шок (ІТШ), набряк-набухання головного мозку (ННГМ), гостра надниркова недостатність (ГННН), гостра ниркова недостатність (ГНН), синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром));

 • прогноз МІ;

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.


Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних санітарно-протиепідемічних правил роботи біля ліжка хворого на МІ;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми МІ, обґрунтувати попередній діагноз;

 • провести диференціальну діагностику МІ із захворюваннями, що перебігають зі схожою клінічною картиною;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення МІ, невідкладні стани;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу “Менінгококова інфекція” (екстрене повідомлення у санітарно-епідеміологічну станцію (СЕС);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження, в тому числі і специфічних методів діагностики;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, клінічної форми хвороби, важкості перебігу, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології;

 • надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості Neіsserіa menіngіtіdіs; методи специфічної діагностики менінгококової інфекції.

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики менінгококової інфекції.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі

(заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функцій органів і систем різного генезу.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти носійства менінгококу.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шлях передачі), поширеність менінгококової інфекції в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції.

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки уражень нервової систем при менінгококовій інфекції.

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи (діагностувати наявність загально-мозкового, менінгеального синдромів, осередкової неврологічної симптоматики).

Дерматологія

Патогенез, клінічну характеристику екзантем.

Розпізнати висип у хворого на менінгококцемію.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фамакокінетику та фармакодинаміку, побічні ефекти пеніциліну, ампіциліну, левоміцетину сукцинату, цефотаксиму, цефтриаксону, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування залежно від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дози препаратів, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія


Невідкладні стани:

 • ІТШ

 • ННГМ

 • ГННН

 • ГНН

 • ДВЗ-синдром
Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • ІТШ

 • ННГМ

 • ГННН

 • ГНН

 • ДВЗ-синдром

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, класифікацію, динаміку клінічних проявів, ускладнення, лабораторну діагностику менінгококової інфекції.

Проводити диференціальну діагностику менінгококової інфекції із захворюваннями, що перебігають зі схожою клінічною симптоматикою. Розпізнати менінгококову інфекцію, її ускладнення, інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. В разі виникнення невідкладних станів надати допомогу на догоспітальному етапі.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, ускладнення, лабораторну діагностику, лікування та профілактику менінгококової інфекції.

Проводити диференціальну діагностику менінгококової інфекції з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати менінгококову інфекцію, її ускладнення, інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування в разі виникнення невідкладних станів, надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення (контролю, наочності, інструктивні)

Час

(хв.)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття.

Постановка учбових цілей та мотивація.

Контроль вихідного рівня знань: 1. Історія вивчення МІ, науковий внесок вітчизняних та зарубіжних вчених.

 2. Стан захворюваності на МІ в Україні.

 3. Етіологія.
 1. Епідеміологія.
 1. Патогенез.
 1. Класифікація.
 1. Клінічні прояви різних форм МІ. Ускладнення.

 2. Діагностика.
 1. Лікування.
 1. Профілактика.

І
І
ІІ


ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ
ІІ

Фронтальна теоретична експрес-бесіда.


Фронтальна теоретична експрес-бесіда.

Індив. теор. співбесіда. Тест.контроль ІІ р.

Індив. теор. співбесіда. Тест.контроль ІІ р.

Індив. теор. співбесіда. Тест.контроль ІІ р.

Індив. теор. співбесіда. Тест.контроль ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р. Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р. Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р. Рішення типових задач ІІ р.

Тестовий контроль ІІ р. Рішення типових задач ІІ р.


Див.п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”

Питання І р.

Питання І р.
Питання ІІ р., тести ІІ р.
Питання ІІ р., тести ІІ р.
Питання ІІ ., тести ІІ р.
Питання ІІ р., тести ІІ р.
Тести ІІ р., задачі ІІ р.
Тести ІІ р., задачі ІІ р.
Тести ІІ р., задачі ІІ р.
Тести ІІ р., задачі ІІ р.

15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.
 1. Провести курацію хворого на менінгококову інфекцію.

 2. Скласти план обстеження. 1. Провести диференціальну діагностику із захворюваннями, що перебігають зі схожою симптоматикою.

 2. Скласти план лікування. 1. Оволодіти методикою забору матеріалу із носоглотки для бактеріологічного дослідження.

Ш

ШШ

Ш

ШМетод формування навичок: практичний тренінг.

Метод формування навичок: практичний тренінг.

Професійний тренінг у вирішенні нетипових задач


Метод формування навичок: практичний тренінг.

Метод формування навичок: практичний тренінг.

Тематичні хворі.

Історії хвороби.

Архівні історії хвороб.

Тематичні хворі.

Ситуаційні задачі ІІ, ІІІ-го рівнів.

Ситуаційні задачі ІІ, ІІІ-го рівнів.

Тематичні хворі. Ситуаційні задачі ІІ, ІІІ-го рівнів.


Алгоритм для формування практичних навичок.

60 хв.


3. Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь.

 2. Підведення підсумків заняття.

 3. Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової).

ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Рішення нетипових задач ІІІ-го рівня.


Тести ІІІ-го рівня

Ситуаційні задачі ІІІ-го рівня.

15 хв.Матеріали методичного забезпечення заняття:

Контрольні питання для індивідуального опитування: =2

 • Хто із вчених зробив детальний опис клініки хвороби?

 • Коли і ким був відкритий збудник МІ?

 • Стан захворюваності на менінгококову інфекцію відтепер в Україні, в світі?

 • Назвіть збудника менінгококової інфекції, охарактеризуйте його морфологічні властивості, фактори патогенності.

 • Вкажіть стійкість збудника до дії факторів зовнішнього середовища.

 • Охарактеризуйте джерело інфекції, назвіть механізм інфікування.

 • Патогенез менінгококової інфекції.

 • Класифікація клінічних форм менінгококової інфекції.

 • Основні клінічні прояви менінгококового назофарингіту.

 • Основні прояви та клінічні форми менінгококцемії.

 • Ускладнення менінгококцемії.

 • Основні клінічні прояви менінгококового менінгіту та менінгоенцефаліту.

 • Ускладнення менінгококового менінгіту та менінгоенцефаліту.

 • Основні причини летальності при генералізованих формах менінгококової інфекції.

 • План обстеження хворого на менінгококову інфекцію.

 • Методи специфічної діагностики менінгококової інфекції. Інтерпретація результатів дослідження.

 • Етіотропна терапія різних форм менінгококової інфекції: препарати, дози, шляхи введення, тривалість лікування.

 • Санація бактеріоносіїв менінгококу.

 • Принципи патогенетичної терапії генералізованих форм менінгококової інфекції.

 • Правила виписки реконвалесцентів із стаціонару.

 • Диспансерне спостереження за реконвалесцентами.

 • Заходи в осередку менінгококової інфекції


Тести для визначення початкового рівня знань.

1.Резервуаром і джерелом менінгококової інфекції являється:

 1. люди і тварини;

 2. тільки люди;

 3. синантропні і дикі гризуни;

 4. домашні тварини;

 5. птахи.

2. Збудник менінгококової інфекції:

 1. грампозитивні диплококи;

 2. стрентококи;

 3. пневмококи;

 4. грамнегативні диплококи;

 5. стафілококи.

3. Ворота менінгококової інфекції:

1) слизова оболонка верхніх дихальних шляхів;

2) лімфоїдні утворення ротоглотки ;

3) мигдалики;

4) слизова оболонка трахеї та бронхів;

5) коньюнктиви.4. Для менінгококового назофарингіту характерні:

1) лейкопенія з відносним лімфомоноцитозом;

2) лейкоцитоз з лімфомоноцитозом , помірна ШОЕ;

3) нейтрофільний лейкоцитоз , прискорена ШОЕ;

4) тільки гіперлейкоцитоз з прискореною ШОЕ;

5) різке прискорення ШОЕ.5. Найбільш ефективні засоби етіотропної терапії менінгококової інфекції:

1) нітрофуранові препарати;

2) стрептоміцин;

3) тетрациклінові препарати;

4) антибіотики-макроліди;

5) бензилпеніцилін.6. У хворого на менінгококовий менінгіт показники плеоцитозу в 1 мкл СМР будуть у межах:

1) 2-10 клітин;

2) 50-100 клітин;

3) 300-500 клітин;

4) декілька тисяч;

5) 500-700 клітин;
Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка