Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- А; 2- Б; 3- Г; 4- Г; 5- Г; 6- БСторінка19/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35

ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- А; 2- Б; 3- Г; 4- Г; 5- Г; 6- БСитуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хворий, 18 років, доставлений у лікарню з скаргами на приступи ядухи, неспокій, біль у горлі. Об-но: Пульс – 140 уд/хв. Обличчя бліде. Відмічається виражений ціаноз губ, носогубного трикутника. Дихання затруднено. Вдих супроводжується свистячим шумом. В диханні приймає участь допоміжна мускулатура. В ротоглотці – слизова гіперемійована з ціанотичним відтінком. Мигдалики збільшені, поширені білувато-сірі плівчасті нашарування, які важко знімаються, оголюючи кровоточиву слизову, погано розтираються шпателем.

1.Попередній діагноз. 2.План обстеження. 3.Лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

 • Борискин В.И. Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней ,Гомель,2000г.

Допоміжна:

 • Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

 • Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

 • Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

ТЕМА: ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАВАННЯ. ГОСТРІ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ З ПАРЕНТЕРАЛЬНИМ МЕХАНІЗМОМ ПЕРЕДАЧІ.Актуальність.

Серед інфекційної патології людини особливе місце займають вірусні гепатити. Основні причини цього наступні: широке поширення вірусних гепатитів (ВГ) в світі. Більш як 2 млрд. осіб із 6 млрд., які проживають на Землі, протягом життя перенесли в тій чи іншій формі вірусний гепатит В (ВГВ), а біля 400 млн. лишилися носіями НВsАg на все життя. Кожного року у світі від гострого ВГВ та його наслідків помирає від 1,5 до 2 млн. осіб, з них: біля 100 тис. від блискавичного гепатиту, 500 тис. - від гострого гепатиту, біля 700 тис. – від цирозу печінки та 300 тис. – від первинної гепатокарциноми. За останні 15-20 років від ВГВ померло більше людей, ніж від бойових дій за час другої світової війни. Вірусний гепатит С (ВГС) є найбільш розповсюдженою у світі хворобою печінки. На сьогодні в світі кількість хронічних носіїв ВГС знаходиться в межах від 150 до 500 млн. В індустріальних країнах Європи ВГС є причиною 20% гострого гепатиту, 70% - хронічного гепатиту, 40% - термінальних стадій цирозу, 60% - гепатоцелюлярної карциноми і 30% - трансплантації печінки. В 1973 році ВООЗ прийняла рішення про необхідність роздільної реєстрації сироваткового гепатиту та фекально-орального, а захворювання, що вони зумовлюють, називати вірусним гепатитом В та вірусним гепатитом А (ВГА). Раніше ВГА спостерігався переважно у дітей, тому входило в групу так званих «дитячих» захворювань. У дітей спостерігаються переважно легкі форми захворювання, без симптому жовтяниці у 75-80% всіх випадків хвороби. Але в останній час спостерігається значне зростання захворюваності на ВГА серед дорослого населення із домінуванням більш тяжких форм, що супроводжуються жовтяницею, значною тривалістю захворювання та взагалі більш тяжким перебігом. Захворюваність на ВГЕ реєструється переважно в регіонах, що мають жаркий клімат та низький рівень санітарної культури – це, перш за все, країни Азії, Африки, Південної Америки, де ВГЕ є причиною 50% всіх випадків гострого вірусного гепатиту. Хворіють переважно люди від 15 до 40 років. У випадку захворювання на вірусний гепатит Е (ВГЕ) вагітних летальність досягає 20-40%.


Відсутність перехресного імунітету дозволяє людині неодноразово протягом життя хворіти ВГ різної етіології.

Все це обумовлює необхідність кожному лікарю знати клінічну картину цих інфекцій залежно від етіологічного чинника, своєчасно вміти встановити діагноз, надати допомогу при виникненні невідкладних станів і призначити адекватну терапію.Студент повинен знати:

 • поняття про маніфестні та латентні форми, носійство, персистенцію, рецидив та загострення

 • клінічні класифікації вірусних гепатитів

 • визначення понять „вірусний гепатит ”, „фульмінантна форма ВГ”, „конфекція при ВГ”, „суперінфекція при ВГ, „гострий ВГ”, „затяжний ВГ”, „хронічний ВГ”

 • сучасні погляди на етіологію, патогенез найважливіших вірусних гепатитів

 • особливості клінічних симптомів та варіанти перебігу гострих вірусних гепатитів

 • частоту і характер ускладнень, прогноз при різних вірусних гепатитах

 • принципи клінічної діагностики найважливіших вірусних гепатитів.

 • основні критерії тяжкості вірусних гепатитів

 • особливості клінічного перебігу вірусних гепатитів у разі ко- та суперінфекції

 • характер біохімічних змін крові при гострих вірусних гепатитах

 • сучасну специфічну діагностику гострих вірусних гепатитів

 • діагностичну цінність ультразвукового дослідження при гострих вірусних гепатитах

 • принципи лікування гострих вірусних гепатитів

 • клінічні та лабораторні прояви гострої печінкової енцефалопатії

 • показання для глюкокортикостероїдної терапії при гострих вірусних гепатитах

 • правила виписки зі стаціонару хворих на гострий вірусний гепатит


Студент повинен вміти:

 • Дотримуватися основних правил особистої профілактики найважливіших вірусних гепатитів при роботі біля ліжка хворого, на амбулаторному прийомі;

 • Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних.

 • Обстежити хворого і виявити основні симптоми, особливості патологічних проявів і терміни їх зникнення.

 • Сформулювати попередній діагноз відповідно до існуючих класифікацій, обґрунтувати його відповідно до даних епіданамнезу, анамнезу захворювання, об’єктивного огляду;

 • Скласти план обстеження та лікування залежно від виду патології та клінічної форми, особливостей перебігу та ускладнень, що виникли, преморбідного фону

 • Призначити необхідне лабораторне та інструментальне обстеження, дати інтерпретацію отриманих результатів для обґрунтування заключного клінічного діагнозу згідно клінічної класифікації;

 • Провести диференціальну діагностику з іншими подібними інфекційними хворобами;

 • Скласти індивідуальну терапію з урахуванням етіології, патогенезу, віку хворого, тяжкості, періоду хвороби, наявності невідкладних станів.

 • Дати рекомендації по нагляду, режимі та дієті харчування в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Етіологію гострих вірусних гепатитів

Проводити вірусологічні дослідження, вміти оцінити дані досліджень ПЛР

Анатомія, патанатомія, гістологія

Будову печінки, гістологічні зміни при її ураженні вірусами гепатитів А, Е, В, С, Д.

Визначити гістологічні зміни печінки (мікроскопічне дослідження)

Епідеміологія

Шляхи передавання, механізм зараження при гострих вірусних гепатитах

Проведення протиепідемічних та профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Механізм ураження печінки при інфекційно-алергічному та цитопатогенному механізмах. Методику проведення серологічних досліджень.

Вміти оцінити дані імунологічних досліджень.

Нервові хвороби

Семіотику враження нервової системи при гострій печінковій енцефалопатії:

 • загальномозковий с-м

 • вогнищевий с-м

 • гіпертензійний с-м

 • менінгіальний с-м

Визначити клінічні симптоми:

 • загальномозковий

 • вогнищевий

 • гіпертензійний

 • менінгіальний
Пропедевтика дитячих хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого

Проаналізувати дані клінічного обстеження хворого в тому числі лабораторні.

Фармакологія

Основні лікарські засоби фармакологічних груп:

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Знати вікові дози препаратів.

Вміти виписати рецепти на основні препарати таких фармакологічних груп:

 • противірусні

 • кортикостероїдні

 • антигістамінні

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

- гостра печінкова енцефалопатіяНадавати невідкладну допомогу при ГПЕ

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення ВГ. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із ВГ. Розпізнати ВГ, можливі ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення, особливості клінічного перебігу ВГ. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику ВГ з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати ВГ, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування.


План та організаційна структура заняття:п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю

Методи навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв)

1

23

Підготовчий етап:

Організаційні заході

Постановка учбових цілей та мотивація
Контроль вихідного рівня знань

А. етіологія

Б. патогенез

В. клініка

Г. діагностика

Д. лікування

Е. профілактика

ІІ

ІІІІ

ІІІ


ІІІ

ІІ

Індивідуальне

опитування

Рішення типових задач

Письмові теоретичні завдання


Дивись п. «Актуальність теми»

Дивись п.

«Учбові цілі»

Питання для індивідуального опитування.

. Тести 2-го рівня

Типові ситуаційні задачі

20 хв.


20 хв.

4


Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п. ”Учбові цілі”

III


Практичний

професійний тренінг

у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних ситуацій .


Професійний алгоритм обстеження

Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Ситуаційні задачі

3-го рівня.

110 хв.

5

6

7Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь


Підведення підсумків заняття:

теоретичний

практичний

організаційний

Домашнє завдання:

Учбова література (основна, допоміжна)


III
Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів.

Аналіз типових помилок.

Програмований контроль.

Тести 3-го рівня


Орієнтовна карта для роботи з літературою


30 хв.Питання для фронтального опитування:

 • Джерело інфекції та шляхи зараження при гострих ВГ.

 • Класифікація вірусних гепатитів.

 • Групи ризику при гострих ВГ.

 • Основні клінічні форми гострих вірусних гепатитів.

 • Варіанти перебігу переджовтяничного періоду гострих ВГ.

 • Основні клінічні прояви жовтяничного періоду гострих ВГ.

 • Варіанти перебігу гострого вірусного гепатиту Д. Клінічні прояви.

 • Ускладнення та наслідки гострих ВГ.

 • Критерії тяжкості гострих вірусних гепатитів.

 • Ультразвукова діагностика при гострих ВГ.

 • Характер лабораторних змін при гострих ВГ.

 • Специфічна діагностика гострих ВГ.

 • Основні етапи патогенезу гострої печінкової енцефалопатії.

 • Основні клінічні прояви гострої печінкової енцефалопатії.

 • Характер лабораторних змін при гострій печінковій енцефалопатії.

 • Принципи лікування гострих ВГ.

 • Принципи дієтичного харчування при гострих ВГ.

 • Принципи лікування гострої печінкової енцефалопатії.

 • Неспецифічна та специфічна профілактика гострих ВГ.

 • Правила виписки зі стаціонару хворих на ВГ.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Найбільшу епідеміологічну небезпеку при ВГА створюють :

 1. хворі з безжовтяничними і субклінічними формами захворювання;

 2. контактні з перехворілими вірусним гепатитом;

 3. хворі ВГА в періоді реконвалесценції;

 4. хворі з 3-4 дня від початку захворювань ;

 5. хворі хронічними формами захворюваннями.

2. Переджовтяничний період вірусного гепатиту А частіше триває:

 1. не більше 2-3 днів;

 2. до 1-ого тижня;

 3. від 1 до 2 тижнів;

 4. тільки 2 тижні;

 5. протягом 3-4 тижнів.

3. Для жовтяничного періоду вірусного гепатиту А найбільш характерні:

 1. тільки помірна жовтяниця;

 2. тільки інтенсивна жовтяниця;

 3. тільки гепатомегалія;

 4. тільки спленомегалія;

 5. жовтяниця із збільшенням печінки.

4. У хворих вірусним гепатитом уробілінурія появляється частіше:

 1. за 1 день до жовтяниці;

 2. за 2-3 днів до жовтяниці;

 3. за 2-3 тижні до жовтяниці;

 4. одночасно із жовтяницею;

 5. після появи жовтяниці.

5.При вірусному гепатиті А в більшості випадків морфологічне відновлення печінки закінчується:

 1. через 1 місяць після виписки із стаціонару;

 2. через 3 місяці після виписки із стаціонару;

 3. через 3-6 місяців після виписки із стаціонару;

 4. тільки через 6 місяців після виписки із стаціонару;

 5. через 1 рік.

6. Тривалість інкубаційного періоду конфекції при ВГD:

 1. 1-2 міс

 2. 14-50 днів

 3. 7-40 днів

 4. 1,5-6 міс

 5. До 14 тижнів

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка