Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка22/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

Тема: ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ.Актуальність теми:

ВІЛ-інфекція - недавно відкрита вірусна хвороба людини, що передається переважно статевим і парентеральним шляхами й характеризується багаторічною персистенцією збудника. Уражаючи тимусзалежну систему імунітету, викликає клінічно виражену форму - синдром набутого імунодефіциту (СНІД, АІDS), який проявляється лімфаденопатією, вираженою інтоксикацією організму, нашаруванням інфекційних і онкологічних захворювань та закінчується смертю.

Навряд чи в світі знайдеться тепер патологія, що привертала б до себе стільки уваги, як ВІЛ-інфекція та СНІД. Особ­ливої гостроти проблемі надає не лише те, що хворіють переваж­но молоді люди, які ведуть найактивніше життя — трудове, гро­мадське, сексуальне, але й те, що поки кожний, хто заразився на ВІЛ-інфекцію, приречений: він загине не пізніше ніж через 10—12 років після зараження, а значна частина інфікованих — і раніше.

Дані, що періодично наводяться в офіційній статистиці про кіль­кість виявлених інфікованих та хворих на СНІД, являють собою лише верхівку айсберга. Зараз можна говорити про пандемію СНІДу на земній кулі.

В деяких країнах Африки склалась катастрофічна ситуація: щороку вірус уражує майже 2 % населення. Відносно частіше, ніж в інших регіонах, інфікуються діти. У ряді районів Кенії та Уганди частіше ВІЛ-інфікованих досягає 70 %. Вже трапляються невеликі села, жителі яких майже вимерли від СНІДу. Весь світ облетів знімок, на якому фотоапарат зафіксував траурну процесію з декількох родичів, які приїхали в село, щоб провести на цвинтар останнього жителя - жертву СНІДу. За тієї ж причини різко скоротилось виробництво на деяких підприємствах. У розповсюдженні ВІЛ-інфекції в Африці безперечно велику роль зіграли урбанізація і проституція. В деяких країнах інфікованими виявилось до 80 % повій.

За орієнтовними оцінками ВООЗ 50 мільйонів людей у світі живуть з ВІЛ/СНІДом, 25 млн. уже померли.

Незважаючи на активну працю вчених усіх країн, поки вдалося домогтися лише того, що застосування противірусних препаратів подовжує життя хворому на 1—2 роки, але смерть усе ж неминуча. Марні поки й спроби створити вакцину проти ВІЛ, що пов’язано зі швидкою мінливістю вірусу.

Лікування хворих на ВІЛ/СНІД потребує великих матеріальних витрат (лікування одного хворого коштує державі від 5 до 20 тис. доларів США на рік), що важким тягарем лягає на бюджет будь-якої країни.Особливу проблему СНІД становить у наш час ще й тому, що різ­ко збільшується чисельність ін'єкційних наркоманів у всьому світі (йдеться навіть про епідемію наркоманії), а наркомани — нині більш значуща, ніж гомосексуалісти, група ризику зараження ВІЛ.

Навчальні цілі заняття:

Студент повинен мати уявлення(ознайомитись)(а -1)

 • мати уявлення: про місце ВІЛ – інфекції в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення, науковий внесок вітчизняних вчених, в тому числі працівників кафедри інфекційних хвороб ІФДМУ, історію наукових досліджень у цій галузі.

 • ознайомитись: із статистичними даними щодо поширеності ВІЛ – інфекції, летальності, частоти ускладнень в Україні та світі на сьогодні.
  Студент повинен знати (α-2):

 • етіологію ВІЛ-інфекції;

 • епідеміологію ВІЛ-інфекції;

 • патогенез ВІЛ-інфекції;

 • сучасну класифікацію ВІЛ/СНІДу;

 • клінічні особливості кожної стадії ВІЛ-інфекції;

 • алгоритм обстеження при підозрі на ВІЛ-інфекцію;

 • методи специфічної діагностики, скринінгову специфічну діагностику ВІЛ-інфекції;

 • основні напрями лікування ВІЛ–інфекції (антиретровірусна терапія, лікування вторинних захворювань);

 • критерії ефективності терапії за даними полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР);

 • проведення диференційного діагнозу;

 • складання плану лікування хворого;

 • епідемічний нагляд за вогнищем ВІЛ-інфекції;

 • протиепідемічні заходи при ВІЛ-інфекції;

 • основні положення щодо консультування, діагностики і лікування ВІЛ-інфекції згідно із нормативними документами МОЗ України: протоколом МОЗ від 2006 р. “Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію”, наказом МОЗ №658 від 04.10.2006 р.;

 • принципи профілактики ВІЛ-інфекції;

 • оформлення медичної документації.


Студент повинен вміти:

 • зібрати анамнез захворювання та епідеміологічний анамнез у хворого;

 • поставити попередній діагноз “ВІЛ-інфекція”;

 • провести передтестове консультування хворого;

 • згідно із діючими правовими положеннями, регламентованими МОЗ (обов’язкова згода хворого, право пацієнта відмовитись від обстеження та ін.) призначити специфічне обстеження на ВІЛ-інфекцію за клінічними і/або епідеміологічними показаннями;

 • провести післятестове консультування незалежно від результату специфічного обстеження на ВІЛ-інфекцію;

 • визначити стадію ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • провести клініко-лабораторну діагностику ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • обґрунтувати і оформити розгорнутий клінічний діагноз згідно з сучасною класифікацією;

 • скласти схему диференційного діагнозу на стадії первинних клінічних проявів (гострого ретровірусного синдрому) з інфекційним мононуклеозом, кором, краснухою грипом;

 • при лабораторному підтвердженні діагнозу направити хворого у територіальний спеціалізований центр для подальшого обстеження, нагляду і лікування;

 • призначити диференційоване лікування залежно від стадії перебігу ВІЛ-інфекції, виписати рецепти основних препаратів;

 • призначити патогенетичне лікування супровідних захворювань;

 • визначити правила виписки реконвалесцентів;

 • провести екстрену профілактику інфікування вірусом імунодефіциту при виникненні професійної аварії;

 • визначити тактику інфекціоніста КІЗу на різних етапах спостереження.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Будову і властивості ретровірусів. Методики молекулярно-біологічної, серологічного, вірусологічного методів дослідження

Застосувати та інтерпретувати дані специфічних методів дослідження

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (загальний аналіз крові, сечі тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення функції органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушенні функції органів і систем різного генезу.

Імунологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі. Особливості функціонування лімфоцитів у нормі та патології

Аналізувати нормальні та патологічні імунограми.

Оцінити показники Т-клітинного імунодефіцитного стануПропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Збирати скарги, анамнез, володіти методами об'єктивного обстеження хворого та додатковими методами дослідження. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні дії противірусних, протибактерійних, протигрибкових, протипаразитарних препаратів.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, стадії хвороби, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти необхідних препаратів.

Дерматологія

Первинні та вторинні висипні елементи

Проводити диференційний діагноз між екзантемами при ВІЛ-інфекції та іншими дерматозами

Соціальна гігієна та ООЗ

Методики підвищення санітарної культури населення

Здійснювати санітарно-освітню роботу

Онкологія

Клінічну картину онкологічної патологію у хворих на ВІЛ-інфекцію. Обстеження хворих з онкологічною патологією.


Проводити диференційний діагноз між персистуючою лімфаденопатією та лейкозами. Виявляти онкологічну патологію у хворих на СНІД.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 2. Постановка учбових цілей та мотивація

 3. Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”


Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завданьКурація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


60 хв.


3.Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

 2. Підведення підсумків заняття

 3. Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15 хв.Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належить ВІЛ - інфекція?

 • Шляхи передачі ВІЛ – інфекції.

 • Етіологія ВІЛ – інфекції.

 • Епідеміологія ВІЛ – інфекції.

 • Патогенез ВІЛ – інфекції.

 • Клінічні прояви ВІЛ – інфекції.

 • Стадія гострого захворювання.

 • Стадія безсимптомного носійства.

 • Персистивна генералізована лімфаденопатія.

 • СНІД – асоційований комплекс.

 • Стадія СНІД.

 • Діагностика. ВІЛ – інфекції.

 • Основні напрямки лікування ВІЛ – інфекції (антиретровірусна терапія) .

 • Критерії ефективності лікування за даними ПЛР.

 • Проведення диференціального діагнозу.

 • Основні причини летальності при ВІЛ – інфекції.

 • План обстеження хворого на ВІЛ – інфекцію.

 • План лікування хворого на ВІЛ - інфекцію .

 • Принципи профілактики ВІЛ – інфекції

 • Постконтактна профілактика ВІЛ – інфікування.

 • Диспансерний нагляд за ВІЛ – інфікованими


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Вірус імунодефіциту людини належить до:

 1. Пікорнавірусів;

 2. Ретровірусів;

 3. Ортоміксовірусів;

 4. Арбовірусів;

 5. Аренавірусів.

2. Вірус імунодефіциту в організмі знаходиться:

 1. У сечі;

 2. У слині;

 3. В органах і тканинах;

 4. У крові;

 5. У всіх біологічних середовищах.

3. Джерелом інфекції СНІДу є:

 1. ВІЛ-інфікований на стадії безсимптомного носійства

 2. Хворий в стадії пре-СНІД

 3. ВІЛ-інфікований на стадії генералізованої лімфаденопатії

 4. Хворий на СНІД в термінальній стадії

 5. Всі відповіді вірні

4. Найефективніша профілактика статевого шляху зараження:

 1. Уникнення випадкових статевих стосунків;

 2. Уникнення гомосексуальних стосунків;

 3. Статеве життя в моногамній сім'ї;

 4. Уникнення статевих стосунків до повноліття;

 5. Все перераховане.

5. Прогресуючий імунодефіцит в основному зумовлений:

 1. ураженням CD4+ лімфоцитів;

 2. ураженням CD8+ лімфоцитів;

 3. ураженням В- лімфоцитів;

 4. Т- кілерів;

 5. ураженням макрофагів.

6. Антитіла до ВІЛ можна виявити:

 1. через 1 -5 днів після інфікування;

 2. через 2-3 тижні після інфікування;

 3. через 6-8 місяців після інфікування;

 4. через 1 місяць після інфікування;

 5. через 8-10 років після інфікування.
Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка