Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 2; 2- 5; 3- 5; 4- 5; 5- 1; 6- 2Сторінка23/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 2; 2- 5; 3- 5; 4- 5; 5- 1; 6- 2Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Чоловік, 23 роки, звернувся за медичною допомогою із причини болю і висипку за ходом міжреберних проміжків справа. Діагностовано оперізувальний герпес. При огляді виявлено схуднення, кашель, сухі й вологі хрипи в легенях, збільшення шийних і підпахвинних лімфатичних вузлів, везикульозний висип за ходом міжреберних нервів справа, температура тіла - 38° С.

1.Сформулюйте попередній діагноз. 2.План обстеження. 3.Лікування.
Література по темі заняття:

Основна


 • 1. Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (лекції). – Тернопіль, 1998. – 38 с.

 • 2. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни. В 3х томах. К.: Здоров’я. – Т. 2, 2001. – С. 504-530.

 • 3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – С. 189-197.

 • 4. Інфекційні хвороби: Підручник. /За ред. М.Б.Тітова. – К.: Вища шк., 1995. – 567 с.

 • 5. Руководство по инфекционным болезням /Под. ред. Лобзина Ю.В.-Санкт-Петербург: Фолиант, 2003.- С. 362-377.

 • 6. Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней. /Под. ред. А.Ф. Фролова, Б.Л. Угрюмова, Е.К. Тринус. – К.: Здоровья, 1983. – 216 с.

 • 7. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни.– Ростов н/Д.: Феникс, 2001.-959 с.Додаткова

 • ВИЧ-инфекция. Актуальные вопросы клиники, диагностики, лечения эпидемиологии и профилактики: Руководство для врачей / Под ред. Т.В. Проценко, А.Д. Усенко, Н.П.

 • Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД.-2-ге вид., 3-55 перерб. і доп.-К.: Здоров’я, 2004.-636 с.

 • Покровский В.И. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД. – М.: Медицина, 1996. – 246 с.

 • Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом МОЗ України від 04.10.2006 № 658

 • Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол) МОЗ України 2006 р.Тема: Основні СНІД-асоційовані інфекції та інвазії.Актуальність теми:

СНІД- термінальна маніфесстна стадія ВІЛ-інфекції, за якої організм, позбавлений імунного захисту набуває високої чутливості до будь-якої агресії (віруси, бактерії, гриби тощо), на цій стадії неминуче настає смерть на тлі опортуністичних інфекцій. Щороку значними темпами зростає кiлькiсть хворих на СНIД та ВIЛ-iнфiкованих в Українi. Особливої гостроти проблемі СНІДу надає те, що хворіють переважно молоді працездатні люди, різко збільшується у всьому світі чисельність ін’єкційних наркоманів, які є знащущою групою ризику зараження ВІЛ. Незважаючи на активний пошук ефективних засобів лікування, смерть від даної інфекції є неминучою за відсутності антиретровірусної терапії. Впровадження антиретровірусної терапії і лікування опртуністичних інфекцій та інвазій покращує якість життя і продовжує його.


Студент повинен знати:

 • етіологію ВІЛ-інфекції;

 • епідеміологію ВІЛ-інфекції;

 • патогенез ВІЛ-інфекції;

 • сучасну класифікацію ВІЛ/СНІДу;

 • клінічні особливості кожної стадії ВІЛ-інфекції;

 • категорії СНІД-індикаторних захворювань;

 • клінічні прояви основних СНІД-індикаторних захворювань(кандидоз, кокцидіомікоз,криптоспоридіоз, цитомегаловірусна інфекція, саркома Капоші, пневмоцистоз, токсоплазмоз та ін);

 • діагностичні можливості додаткових методів досліджень (вірусологічне, серологічне);

 • основні напрями лікування СНІДу та СНІД-асоційованих захворювань;

 • критерії ефективності терапії за даними полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР);

 • проведення диференційного діагнозу;

 • складання плану лікування хворого;

 • епідемічний нагляд за вогнищем СНІДу

 • протиепідемічні заходи при ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • оформлення медичної документації;

 • профілактика опортуністичних інфекцій та інвазій.


Студент повинен вміти:

 • зібрати анамнез захворювання та епідеміологічний анамнез ухворого;

 • визначити стадію ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • провести клініко-лабораторну діагностику СНІДу;

 • обгрунтувати і оформити розгорнутий клінічний діагноз згідно з сучасною класифікацією;

 • скласти схему диференційного діагнозу ;

 • призначити диференційоване лікування залежно від виду опортуністичної інфекції, виписати рецепти основних препаратів;

 • визначити правила виписки пацієнтів;

 • визначити тактику інфекціоніста КІЗу на різних етапах спостереження.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Будову і властивості ретровірусів. Методики молекулярно-біологічного, серологічного, вірусологічного методів дослідження

Застосувати та інтерпретувати дані специфічних методів дослідження

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. ан. крові, сечі, біохімія крові тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушенні функції органів і систем різного генезу.

Імунологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі. Особливості функціонування лімфоцитів в нормі та патології

Аналізувати нормальні та патологічні імунограми.

Оцінити показники Т-клітинного імунодефіцитного стануПропедевтика внутрішніх

хвороб


Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Збирати скарги, анамнез, володіти методами об'єктивного обстеження хворого та додатковими методами дослідження. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні дії противірусних , антибактерійних, протипаразитарних та протигрибкових препаратів

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, стадії хвороби, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти необхідних препаратів.

Дерматологія

Первинні та вторинні висипні елементи

Проводити диф діагноз між екзантемами при СНІДі та іншими дерматозами

Соціальна гігієна та ООЗ

Методики підвищення санітарної культури населення

Здійснювати санітарно-освітню роботу

Онкологія

Онкологічну патологію у хворих на СНІД. Клінічну картину та об’єктивні дані СНІД-асоційованих захворюваннях (саркома Капоші, лімфома)

Обстежити хворих з онкологічною патологією. Виявити онкологічну патологію у хворих на СНІД.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань


Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”

II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”

Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завдань .Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


60 хв.


3.Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)


III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15 хв.Контрольні питання для індивідуального опитування(а=2):

 • Дати визначення СНІД -асоційованих інфекцій та інвазій.

 • Шляхи передачі СНІД -асоційованих інфекцій та інвазій

 • Перечислити, які СНІД -асоційованих інфекцій належать до 1-ї категорії

 • Перечислити, які СНІД -асоційованих інфекцій належать до 2-ї категорії

 • Етіологія, клініка та принципи лікування кандидозу.

 • Етіологія, клініка та принципи лікування криптоспоридіозу

 • Етіологія, клініка та принципи лікування цитомегаловірусної інфекції

 • Етіологія, клініка та принципи лікування герметичної інфекції .

 • Етіологія, клініка та принципи лікування ізоспорозу.

 • Етіологія, клініка та принципи лікування лістеріозу.

 • Етіологія, клініка та принципи лікування мікоплазмозу.

 • Етіологія, клініка та принципи лікування бактеріальної рецидивуючої пневмонії.

 • Етіологія, клініка та принципи лікування сальмонельозної рецидивуючої септицемії.

 • Онкологічна патологія хворих на СНІД ( Саркома Капоші, злоякісні лімфоми, лімфома Беркіта, коліректальний рак).

 • Епідеміологія ВІЛ – інфекції та СНІД –асоційованих захворювань та інвазій.

 • Патогенез ВІЛ – інфекції та СНІД –асоційованих захворювань та інвазій.

 • Особливості перебігу, лікування та профілактики опортуністичних інфекцій у дітей.

 • Клінічна та лабораторна діагностика ВІЛ – інфекції та СНІД –асоційованих захворювань та інвазій.

 • Основні напрямки лікування ВІЛ – інфекції та СНІД –асоційованих захворювань та інвазій.

 • Критерії ефективності лікування за даними ПЛР.

 • Проведення диференціального діагнозу.

 • Основні причини летальності при ВІЛ – інфекції та СНІД –асоційованих захворювань та інвазій.

 • Принципи профілактики ВІЛ – інфекції та СНІД –асоційованих захворювань та інвазій.

 • Постконтактна профілактика ВІЛ – інфікування.

 • Диспансерний нагляд за ВІЛ – інфікованими.

 • Принципи епідеміологічного нагляду за вогнищем СНІДу


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Туберкульоз, як СНІД-індикаторне захворювання переважно проявляється:

 1. Легеневим вогнищевим туберкульозом;

 2. Позалегеневим туберкульозом;

 3. Дисемінованим туберкульозом;

 4. Туберкульозним менінгітом;

 5. Туберкульозом лімфатичних вузлів.

2. Клінічні особливості саркоми Капоші у хворих на СНІД

 1. З’являється в осіб старше 60 років

 2. Розвивається з епітеліальних клітин

 3. Має форму «цвітної капусти», малих розмірів

 4. Має поліцентричну форму

 5. Колір пухлини- від темно-червоного до темно-фіолетового

3.Який метод достовірно підтверджує активну ЦМВ-інфекцію у хво­
рих на СНІД:

 1. ІФА для виявлення антитіл;

 2. РНГА для виявлення антигену;

 3. Вірусологічні дослідження;

 4. Імунний блот для виявлення антитіл до структурних білків віруса;

 5. ПЛР для виявлення геному віруса.

4. Характерний рентгенологічний симптом пневмоцистної пневмонії

 1. снігової хурделиці;

 2. порожнини з рівнем рідини;

 3. інтерстиціальна інфільтрація;

 4. дрібні вогнища затемнення;

 5. часткові затемнення.

5. Криптококоз у хворих на СНІД:

 1. легеневий криптококоз;

 2. кишковий криптококоз;

 3. криптококовий менінгіт;

 4. нирковий криптококоз;

 5. криптококовий гепатит.

6. Прояви СНІД-АК у ВІЛ-інфікованих:

 1. схуднення більше 10%;

 2. схуднення менше 15%;

 3. мікобактеріози;

 4. туберкульоз легеневий;

 5. криптоспоридіоз.

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка