Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 2; 2- 5; 3- 5; 4- 3; 5- 3; 6- 1Сторінка24/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- 2; 2- 5; 3- 5; 4- 3; 5- 3; 6- 1Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

В інфекційне відділення доставили хворого М. у тяжкому стані зі скаргами на тривалу гарячку, нічну пітливість, періодичний пронос, значне схуднення. З анамнезу відомо, що він ін’єкційний наркоман. Яке захворювання можна запідозрити?

1.Сформулюйте попередній діагноз. 2.План обстеження. 3.Лікування.
Література по темі заняття:

Основна


 • 1. Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (лекції). – Тернопіль, 1998. – 38 с.

 • 2. Бунин К.В., Соринсон С.Н. Неотложная терапия при инфекционных болезнях. – Л.: Медицина, 1983. – 224 с.

 • 3. Васильев В.С. и др. Практика инфекциониста. Минск: Выш. шк., 1994. – 495 с.

 • 4. Зубик Т.М. и др. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. Л.: Медицина 1991. – 336 с.

 • 5. Возианова Ж.И. Инфекционные и паразитарные болезни. В 3х томах. К.: Здоров’я. – Т. 2, 2001. – С. 504-556.

 • 6. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – С. 189-197.

 • 7. Інфекційні хвороби: Підручник. /За ред. М.Б.Тітова. – К.: Вища шк., 1995. – 567 с.

 • 8. Посібник з діагностики, терапії та профілактики інфекційних хвороб в умовах поліклініки /За ред. М.А.Андрейчина. – К.: Здоров’я, 1992. – 256 с.

 • 9. Руководство по инфекционным болезням /Под. ред. Покровского, К.М.Лобана М.: Медицина, 1986.- 464 с.

 • 10. Соринсон С.Н. Инфекционные болезни в поликлинической практике. – Спб: Гиппократ, 1993. – 320с.

 • 11. Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней. /Под. ред. А.Ф. Фролова, Б.Л. Угрюмова, Е.К. Тринус. – К.: Здоровья, 1983. – 216 с.

 • 12. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни: Учебник. – 4-е изд. – М.: Медицина, 1995.– 656 с.

 • 13. Шувалова Е.П. Ошибки в диагностике инфекционных болезней. – М.: Медицина, 1988. – 261 с
Додаткова

 • ВИЧ-инфекция. Актуальные вопросы клиники, диагностики, лечения эпидемиологии и профилактики: Руководство для врачей / Под ред. Т.В. Проценко, А.Д. Усенко, Н.П.

 • Запорожан В.М., Аряєв М.Л. ВІЛ-інфекція і СНІД.-2-ге вид., 3-55 перерб. і доп.-К.: Здоров’я, 2004.-636 с.

 • Клінічний протокол антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом МОЗ України від 04.10.2006 № 658

 • Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол) МОЗ України 2006 р.

Тема: МАЛЯРІЯАктуальність.

Малярія — гостра трансмісивна інфекційна хвороба, якій властиві періодичні приступи гарячки, збільшення печінки та селезінки, анемія. Її спричиняють чотири види плазмодіїв: триденну малярію — Р. vivax, чотириденну — Р. malariae , особливий вид триденної — Р. ovale, тропічну — Р.falciparum. Збудник проходить складний життєвий цикл із зміною двох хазяїв: безстатевий (шизогонія) — в організмі людини чи хребетних тварин та статевий (спорогонія) — у комарів роду Anopheles. Зараз малярія реєструється у понад 100 країнах. Найбільш поширена триденна малярія, однак 98 % усіх летальних наслідків зумовлено тропічною малярією. Ареал овале-малярії невеликий, він займає частину Західної і Центральної Африки, зустрічається спорадично в країнах західної частини Тихого океану. Активні осередки малярії є в Узбекистані, Таджикистані, Азербайджані. Завдяки проведенню широкого комплексу протиепідемічних заходів на території України після 1951 року малярія практично не виявлялась. Однак ситуація з цією інфекцією у світі залишається напруженою і в останні роки погіршується. Частішають випадки завозу малярії в нашу країну. Введення поливного рільництва створює умови для збільшення чисельності комарів, у тому числі малярійних, а це сприяє виникненню місцевих випадків хвороби.


Студент повинен знати:

 • етіологічні чинники, які викликають малярію, розповсюдженість малярійних плазмодіїв в різних регіонах світу

 • епідеміологію малярії

 • патогенез малярії

 • клінічні прояви малярії за типового перебігу з урахуванням збудника, який викликав захворювання

 • особливості клінічного перебігу в залежності від збудника, який викликав захворювання

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень малярії

 • лабораторну діагностику малярії

 • принципи лікування малярії

 • правила виписки хворих на малярію

 • принципи особистої профілактики малярії

 • прогноз малярії в залежності від збудника, який викликав захворювання


Студент повинен вміти:

 • Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 • Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних

 • Обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми малярії, обґрунтувати клінічний діагноз.

 • На основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення малярії, невідкладні стани.

 • Оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу малярія (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення).

 • Скласти план лабораторного та інструментального обстеження хворого.

 • Інтерпретувати результати лабораторного обстеження

 • Правильно оцінити результати специфічних методів діагностики.

 • Скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надати невідкладну допомогу

 • Дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Властивості різних збудників малярії, особливості серологічної відповіді в залежності від термінів хвороби, правила і термін забору матеріалу для специфічної діагностики.

Проводити забір матеріалу для паразитологічного (мазок та товста крапля крові), інтерпретувати результати отриманих даних

Біологія

Структуру та цикл розвитку комарів роду Anopheles
Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) малярії, поширеність патології в Україні і в світі. Стратегію ВООЗ стосовно ліквідації цієї інфекції.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести аналіз відповідності епідеміологічних та клінічних даних

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти ускладнень.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( загальні аналізи крові, сечі, спино-мозкової рідини, біохімічне дослідження крові, параметри КОС, електролітів, тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Неврологія

Клінічні та лабораторно-інструментальні ознаки менінгіту, енцефаліту, токсичної енцефалопатії.

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням ЦНС. Здійснювати люмбальну пункцію.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти протипаразитарних препаратів, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарату, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • Набряк мозку (малярійна кома)

 • Гостра дихальна недостатність

 • Гостра ниркова недостатність

 • Гемоглобінурійна гарячка

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • Набряк мозку (малярійна кома)

 • Гостра дихальна недостатність

 • Гостра ниркова недостатність

 • Гемоглобінурійна гарячка

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення малярії. Особливості клінічного перебігу малярії в залежності від збудника. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику малярії з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати малярію, її ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 2. Постановка учбових цілей та мотивація

 3. Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”II


Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”


Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

15

2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завданьКурація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Ситуаційні задачі 2,3-го рівня.


60


3.Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

 2. Підведення підсумків заняття

 3. Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • Джерело інфекції при малярії та шляхи передачі малярії.

 • Фактори патогенності малярійних плазмодіїв.

 • Патогенез малярії.

 • Стадії розвитку малярійного плазмодію у тканинній фазі та еритроцитарній фазі.

 • Стадії циклічного клінічного перебігу малярії.

 • Опорні симптоми малярії у розпалі хвороби.

 • Клінічні прояви порушень з боку нервової системи при малярії.

 • Вид температурної кривої при малярії.

 • Наслідки малярії.

 • Основні причини летальності при малярії

 • Специфічні ускладнення малярії.

 • Поняття про ранні та пізні рецидиви при малярії.

 • Гемограма хворого на малярію у розпалі хвороби.

 • План обстеження хворого при підозрі на малярію.

 • Методи специфічної діагностики малярії.

 • Етіотропна терапія малярії. Дози, шлях введення, тривалість призначення..

 • Правила виписки із стаціонару хворого на малярію.

 • Препарати для лікування малярії.

 • Невідкладна допомога при малярійній комі.

 • Клініка гемоглобінурійної лихоманки, можливі причини її виникнення.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1.Збудник триденної малярії:

 1. P.malariae

 2. P. vivax

 3. P. falciparum

 4. P. ovale

 5. P. terсiana

2. Тривалість тканинної шизогонії в P. falciparum становить:

 1. 15-20 днів

 2. 6-8 днів

 3. 8-10 днів

 4. 9-10 днів

 5. 3-6 дні

3. Який період хвороби відсутній при тропічній малярії

 1. інкубаційний

 2. первинної атаки

 3. латентний

 4. ранніх рецидивів

 5. пізніх рецидивів

4. Клініка малярійного приступу:

 1. ціаноз, тонічні судоми, ознаки зневоднення

 2. сильний біль у верхніх відділах живота, іррадіюючий в ліве плече, напруження м’язів черевної стінки

 3. складається з періоду ознобу, жару, потовиділення

 4. складається із фази збудження та пригнічення хворого, сильного головного болю, головокружіння, багаторазової блювоти, сопору, арефлексія

 5. висока гарячка, сильні болі в печінці, поясниці, сеча темно-коричневого кольору

5. Для своєчасного виявлення хворих малярією кров на малярію досліджують /при наявності лихоманки/:

 1. у громадян, які приїхали з ендемічних регіонів протягом останніх 2 років

 2. у осіб контактних з хворими малярією

 3. у виїзджаючих в тропіки

 4. тільки у хворих з неясними гарячковими захворюваннями

 5. всім мешканцям ендемічних регіонів

6. При лікуванні злоякісних форм тропічної малярії використовують:

 1. солянокислий хінін 0,65 х 3р.

 2. примахін 30мг/добу

 3. хіноцил 30мг/добу

 4. 5,4 хініну гідрохлорид в/в краплинно 20 мл/кг на добу в три прийоми

 5. хлорохін 1,0 г через 6-8 год повторно 0,5 г

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка