Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка29/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35

Лептоспіроз належить до найбільш розповсюджених зоонозних інфекцій. Він зустрічається на всіх континентах, а в Україні спостерігається тенденція до зростання захворюваності на цю недугу. Саме з-за того, що основним джерелом інфекції є гризуни (рідко – домашні тварини), формуються стійкі природні та міські вогнища, які важко контролювати з-за тривалого виділення лептоспір зовні здоровими тваринами. Висока сприйнятливість людини та легкість інфікування обумовлюють можливість зараження під час перебування в природних вогнищах лептоспірозу. Така можливість не виключається також за наявності інфікованих гризунів в жилих приміщеннях, складах, фермах, під час догляду за хворими домашніми тваринами. Боротьба з лептоспірозом складна з-за поліорганності уражень, що проявляються поліморфізмом клінічних ознак.Студент повинен знати:

 • правила госпіталізації хворих на лептоспіроз;

 • етіологію лептоспірозу та ГГНС, фактори патогенності збудників;

 • епідеміологію лептоспірозу та ГГНС;

 • основні ланцюги патогенезу;

 • роль алергічного та аутоімунного процесів при лептоспірозі;

 • клінічні симптоми лептоспірозу та ГГНС за умови типового перебігу;

 • клініко-епідеміологічні особливості перебігу захворювань;

 • патогенез, термін виникнення та клінічні ознаки ускладнень лептоспірозу, ГГНС;

 • специфічну та неспецифічну лабораторну діагностику лептоспірозу, ГГНС;

 • принципи лікування лептоспірозу, ГГНС;

 • принципи профілактики;

 • тактику ведення хворих в разі виникнення невідкладних станів при лептоспірозі, ГГНС;

 • прогноз хвороби;

 • правила виписки реконвалесцентів лептоспірозу та ГГНС зі стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів.


Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого на лептоспіроз та ГГНС;

 • зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми лептоспірозу, ГГНС, обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

 • провести диференційну діагностику лептоспірозу та ГГНС;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення лептоспірозу, ГГНС, невідкладні стани;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу «лептоспіроз», «ГГНС» (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення);

 • скласти план лабораторного та інструментального обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження;

 • аналізувати результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну хвороби;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, тяжкості стану, наявності ускладнень, алергологічного анамнезу, супутньої патології, надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку лептоспірозу, ГГНС;

 • дати рекомендації щодо режиму, дієти, обстеження, диспансерного спостереження в періоді реконвалесценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Властивості лептоспір, вірусів роду Hantavirus (4 віріанти збудників ГГНС); методи специфічної діагностики лептоспірозу та ГГНС

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики лептоспірозу та ГГНС

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини, показники лабораторного обстеження в нормі (заг.ан.крові, сечі,біохімія крові тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів та систем при патологічних станах різного ґенезу

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функцій органів та систем різного ґенезу

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) при лептоспірозі ГГНС, поширеність патології в Україні і в світі

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти хронічного бактеріального носійства

Оцінити дані імунологічних досліджень

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки токсичної енцефалопатії, менінгізму, менінгіту, ННГМ, еклампсії

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи

Дерматологія

Патогенез, клінічну характеристику екзантем

Розпізнати висип у хворого на лептоспіроз, ГГНС

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки шлунково-кишкових кровотеч, тактику невідкладної допомоги

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу

Нефрологія, урологія

Клініко-лабораторні ознаки ГНН з уремічною комою, розриву нирки, надриву капсули нирки

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи і методи клінічного обстеження хворого

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми та синдроми, проаналізувати отримані дані

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні ефекти пеніциліну, тетрациклінів, цефалоспорінів ІІІ покоління, засобів патогенетичної терапії

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препаратів, виписати рецепти

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

- ІТШ, ДВЗ-синдром; • ГНН;

 • Інфекційний психоз

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при загрозливих життю станах

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення лептоспірозу, ГГНС.Особливості клінічного перебігу цих хвороб. Принципи лікування та профілактики.

Проводити диференційну діагностику хвороб різного ґенезу з лептоспірозом, ГГНС. Розпізнати лептоспіроз, ГГНС, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних ознак та особливості перебігу, лабораторну діагностику, можливі ускладнення лептоспірозу, ГГНС. Принципи профілактики та лікування.

Проводити диференціальну діагностику лептоспірозу, ГГНС з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати лептоспіроз, ГГНС, їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на до госпітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх

функції та змістУчбові цілі

в рівнях засвоєнняМетоди контролю і навчання

Матеріали

методичного

Забезпечення

(контролю, інструкції)


Час (хв)


I. Підготовчий етап :

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань

Зміст- див.п.2.1; п.2.2

“Навчальні цілі”


ІІ

Співбесіда.

Індивідуальне опитування.

Тестовий контроль.


Див. п.1 “Актуальність теми”

Див. п.2 “Навчальні цілі”

Питання для індивідуального опитування
Тести 2-го рівня

15хв.


II . Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок

Зміст – див.п.2.2; п.2.3

“Навчальні цілі”III


Практичний професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клініч-них завдань.


Курація тематичних хворих. Історії хвороби. Виписки з історій хвороби. Архівні історії хвороби. Ситуаційні задачі ІІ-ІІІ рівні.


60 хв.III. Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

 2. Підведення підсумків заняття

 3. Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної та допоміжної)

III

Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок. Тестовий контроль.

Тести та ситуаційні задачі ІІІ рівня


15хв.
Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • Назвати патогенні для людини лептоспіри.

 • Основні фактории патогенності лептоспір.

 • Хто хворіє на лептоспіроз?

 • Джерело інфекції при лептоспірозі.

 • Де в організмі людини розмножуються і накопичуються лептоспіри?

 • Інкубаційний період при лептоспірозі складає ... днів.

 • Охарактеризувати симптом «капюшона» при лептоспірозі.

 • Характеристика змін кон`юнктиви при лептоспірозі.

 • Який синдром розвивається при крововиливах у наднирники при лептоспірозі?

 • Клінічні симптоми уремії при лептоспірозі.

 • Охарактеризувати рабдоміалізис при лептоспірозі.

 • Охарактеризувати симптом лихоманки при лептоспірозі.

 • Коли і чому при лептоспірозі з`являється жовтяниця?

 • Які клінічні синдроми розвиваються при тяжкому лептоспірозі?

 • Охарактеризувати гепатолієнальний синдром при лептоспірозі.

 • Вказати причину виникнення болю у м`язах при лептоспірозі.

 • Охарактеризувати симптоми ураження нирок при лептоспірозі.

 • Охарактеризувати екзантему при лептоспірозі.

 • Охарактеризувати зміни пульсу і АТ при лептоспірозі.

 • У які строки може спостерігатись рецидив хвороби при лептоспірозі?

 • Охарактеризувати ураження нервової системи при лептоспірозі.

 • Охарактеризувати тромбогеморагічний синдром при лептоспірозі.

 • Характеристика змін в біохімії крові при лептоспірозі.

 • Охарактеризувати зміни в урограмі при лептоспірозі.

 • Назвати специфічні методи діагностики лептоспірозу.

 • Коли доцільно проводити мікроскопію крові та сечі на лептоспіри?

 • Які антибактеріальні препарати застосовують для лікування лептоспірозу?

 • За яких умов при лептоспірозі призначають гормони?

 • Назвати ускладнення лептоспірозу.

 • Правила виписки зі стаціонару реконвалесцента лептоспірозу.


Тести для визначення початкового рівня знань.

Варіант 1

1 Збудник лептоспірозу належить до:

а – спірохет;

б – бактерій;

в – рикетсій;

г – найпростіших;

д – вірусів.2 Тривалість інкубаційного періоду при лептоспірозі:

а - 7-14 днів;

б - 1-3 дні;

в - декілька годин;

г - до 1 місяця;

д - 2-3 тижні.3 Які збудники лептоспірозу зустрічаються найчастіше?

а - L.icterohaemorragicа, L.grippothyphosa;

б - L.canicоla, L.icterohaemorragicа;

в - L.pomona, L.grippothyphosa;

г - L.tarasovi, L.icterohaemorragicа;

д - L.pomona, L.tarassoni.4 Для початкового періоду лептоспірозу характерно:

а - підвищення температури до 39-400 С, головний біль, міалгії, гіперемія і одутлість обличчя, склерит;

б - поступове підвищення температури, головний біль, погляд тьмяний;

в - гострий початок, блювання, біль у животі, пронос;

г - поступове підвищення температури, тяжкість у верхній ділянці живота, зниження апетиту;

д - різке підвищення температури до 39-400 С, через декілька годин температура знижується до норми.5 Джерелом інфекції при лептоспірозі можуть бути всі, крім:

а – людини;

б – гризунів;

в - великої рогатої худоби;

г – свиней;

д – собак.6 Механізм зараження лептоспірозом:

а - аліментарний, рановий;

б - аліментарний, трансмісивний;

в - контактний, аерогенний;

г - трансмісивний, аерогенний;

д - рановий, трансмісивний.7 Методи лабораторної діагностики лептоспірозу:

а - реакція мікроаглютинації-лізису;

б - реакція Райта;

в - реакція Відаля;

г - алергічна проба;

д - опсоно-фагоцитарний індекс.8 Лептоспіри містять:

а - всі ці фактори;

б – екзотоксин;

в – ендотоксин;

г - фібринолізин, гемолізин;

д - лецитіназу, плазмокоагулазу, гіалуронідазу.9 Імунітет при лептоспірозі:

а - довготривалий типоспецифічний;

б – короткочасний;

в – немає;

г - триває 2-3 роки;

д - довготривалий видовий.10 Першими й найтяжче при лептоспірозі уражаються:

а – нирки;

б – легені;

в – шлунок;

г – печінка;

д - головний мозок.


Еталони правильних відповідей: 1 а, 2 а, 3 а, 4 а, 5 а, 6 а, 7 а, 8 а, 9 а, 10 а.
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка