Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка30/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Задача 1


Хворий К., 20 років, робітник м'ясокомбінату, госпіталізований на 2-й день захворювання зі скаргами на раптове підвищення температури до 39,20 С, слабість, головний біль, біль у литкових м'язах. При огляді: гіперемія обличчя і шиї, ін'єкція судин склер. Язик сухий, із бурим нальотом. Печінка при пальпації збільшена, щільна. Симптом Пастернацького позитивний з обох боків.

1 Сформулювати діагноз. 2 Скласти план обстеження хворого. 3 Скласти план лікування.Еталони відповідей на задачі

Задача 1


1 Лептоспіроз, безжовтянична форма, гепаторенальний синдром, середньотяжкий перебіг.

2 Бактеріологічне дослідження крові, сечі. Мікроскопія сечі, крові в темному полі зору. Серологічні дослідження – РАЛ лептоспір, РНГА, ІФА.

3 Протилептоспірозний імуноглобулін по 10 мл протягом 3 днів, бензилпеніцилін 6 – 8 мл ОД на добу, патогенетична терапія.
Рекомендована література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ, «Здоров‘я». - 2001. – Т.2. – С.656-690.

 • Інфекційні хвороби. \ За ред. Титова М.Б. – Київ, «Вища школа». -1995. – С.

 • Руководство по инфекционным болезням \ Под ред. Лобзина Ю.В. – Санкт-Петербург, «Фолиант». – 2003. – С.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов-на-Дону, «Феникс». – 2001. – С.


Допоміжна:

 • Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999.- 255 С.

 • Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей. \ Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 С.

 • Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. - Санкт-Петербург, «Фолиант». – 2001. – 384 С.

Тема: Геморагічна гарячка Конго-Крим, Геморагічна гарячка з нирковим синдромом


Актуальність теми:

Геморагійні гарячки (ГГ) за останні роки набули значної ролі в інфекційній патології людини завдяки поширенню, високій контагіозності та великому відсотку летальності. Міграція населення, пов`язана з трудовою діяльністю, освоєння нових територій змушує людину мимоволі втручатися в екосистеми, що складалися тисячоліттями і, як наслідок, - контактувати з носіями інфекції, що є небезпечним, зважаючи на легкість проникнення збудників в організм. Існуючий сьогодні ендемічний характер захворюваності може приймати вигляд епідемії. Варто пам`ятати і про терористичну небезпеку – можливість застосування збудника як біологічної зброї. ГГ реєструються на всіх континентах, деякі з них (геморагічна гарячка з нирковим синдромом, Конго-Крим тощо) поширенні і в Україні. Контролювати вогнища інфекції надзвичайно важко, бо резервуаром останньої є гризуни, що розповсюджені скрізь. Тяжкість перебігу захворювання вимагає від лікаря не тільки чіткої діагностики, але й знання алгоритму лікувальних заходів. Актуальність проблеми зумовлена широким розповсюдженним КГЛ в тіх регіонах де розповсюджені іксодові кліщі.Випадки КГЛ регіструються в Середньо-азіатських державах СНГ, Південо-східній та Центрадьної Европі, Африци.Випадки захворювання на КГЛ регіструютсья в Криму (Україна), в Росії - Ростовська, Астраханьська, Волгоградська области та в Краснодарському и Ставропильському краях. Увага до КГЛ,зумовлена тяжким перебігом хвороби, раннім розвитком ДВЗ синдрому, поліорганністью уражень, високою летальністью та складистью розпізнавання на ранніх стадіях захворювання , можливистью завозу інфекції в різні региони, при міграції населення,і як наслідком цьго є нізка оспіталізація хворих в інфекційні відділення, так як ці хворіможуть заражати здорових людей і медичний персонал.


Студент повинен знати:

 • етіологию КГЛ та ГГНС, вірусологічні та антигенні властивості, патогенність і т.п.

 • епідеміологию КГЛ та ГГНС

 • патогенез

 • клінічні прояви КГЛ та ГГНС на різних стадіях його розвитку

 • лабораторну діагностіку КГЛ та ГГНС

 • принципи госпитализації та лікування хворих на КГЛ та ГГНС

 • невідкладні стани при тяжкому перебіг КГЛ та ГГНС; принципи та тактику лікування;

 • принципи профілактики;

 • прогнози КГЛ та ГГНС

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару


Студент повинен вміти:

 • дотримуватися основних правил роботи в боксі де знаходится хворий на КГЛ та ГГНС

 • правила противоєпідеміческої безпеки

 • зібрати анамнез хвороби и виявити основні симптоми,синдроми, а можливо і симптомокомплекси КГЛ та ГГНС, зібрати єпідеміологичний анамнез.

 • Провести диференціальну діагностику КГЛ та ГГНС

 • Оцінити стан важкого хворого, та вміння розпізнати можливи ускладненняя КГЛ та ГГНС

 • Оформити медичну документацію за фактом вставлення поререднього діагнозу КГЛ та ГГНС

 • Скласти планилабораторного і додаткового обстеження хворого

 • Інтерпритувати результати лабораторного обстеження

 • Аналізувати результати спеціфічних методов діагностики

 • Скласти індивідуальний план лікування

 • З урахуванням тяжкості хвороби, стадії хвороби, ноявності ускладнення,супутньої патології

 • Скласти план противоєпідемічних тапрофілактичних заходів в осередку інфекції

 • Рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження в періоді реконвалісценції


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

вірусологічні та антигенні властивості збудника КГЛ та ГГНС, методи специфічної діагностики

інтерпретувати результати специфічних методів діагностики КГЛта ГГНС

Фізіологія

параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторних обстежень (клінічні, біохімічні, інші)

оцінити данні лабораторного обстеження

Патфізіологія

механізми порушення функцій органів та систем при патологічних станах різгого генезу

інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функцій органів і систем різного генезу

Імунологія та алергологія

роль системи імунітету в інфекційному процесі при вірусних захворюваннях

оцінити данні імунологічних досліджень

Епідеміологія

епідемічний процес при КГЛ та ГГНС; поширенність ГГ в Украіні, світі; поняття епідемічності

зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідеміологічні та профілактичні заходив осередку інфекціі

Неврологія

патогенез, клінічні ознаки ураження ЦНС при КГЛ та ГГНС

провести неврологічне обстеження для виявлення характеру ураження ЦНС

Нефрологія, урологія

Клініко-лабораторні ознаки ГНН з уремічною комою, розриву нирки, надриву капсули нирки

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу

Реаніматологія

патогенез, клінічна характеристика поліорганної недостатності (ІТШ, ДВЗ-синдром, печінково-ниркова недостатність, набряк головного мозку)

оцінити характер уражень, клінічних та лабораторних змін при виникненні поліорганної недостатності

Дерматологія

патогенез, клінічна характеристика геморагічного синдрому при КГЛ та ГГНС

розпізнати характер висипу (екзантеми, енантеми) при КГЛ та ГГНС

Хірургія

капіляротоксикоз, дифузна кровотеча, методи невідкладної допомоги

оцінити ступінь ускладнень, надати невідкладну допомогу

Пропедевтика внутрішніх хвороб

методи та основні етапи клінічного обстеження хворого

зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми та синдроми; аналізувати отриманні данні

Клінічна фармакологія

фармакокінетика та фармакодинаміка противірусних та патогенетичних засобів лікування

призначити лікування в залежності від стану тяжкості, віку, ускладнень: печінково-ниркова недостатність, ІТШ, інш.

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

патогенез, динаміка клінічних проявів, можливі ускладнення КГЛ. та ГГНС. Принципи лікування і профілактика.

рання діагностика КГЛ та ГГНС в епідемічних зонах; розпізнавання ускладнень КГЛ та ГГНС, діагностика, лікування та профілактика

Внутрішньопредметне інтегрування

Інфекційні хвороби

особливості інфекційних хвороб; принципи діагностики та лікування інфекційних хвороб; патогенез, епідеміологія, динаміка клінічних проявів, лабораторна діагностика, ускладнення КГЛ та ГГНС; дифференційна діагностика, принципи лікування та профілактики КГЛ та ГГНС

рання діагностика та госпіталізація хворих на КГЛ; призначення адекватного лікування; уміння надати невідкладну допомогу при тяжкому перебігу та ускладненнях КГЛ та ГГНС


План та організаційна структура заняття:
основні етапи заняття їх функції та зміст

учбові цілі в рівнях засвоєння

методи контролю і навчання

матеріали медичного забеспечення

час, хв

1.

Підготовчий етап:

 1. організація заняття

 2. постановка учбових цілей та мотивація

 3. контроль вихідного рівня знань (зміст див. П.2.1, п.2.2)

 4. навчальні цілі
ІІ

співбесіда, індивідуальне опитування, тестовий контроль

див. П.1 «Актуальність теми»

див. П.2 «Навчальні цілі»

питання для індивідуального опитування

тести 2-го рівня15 хв.

2.

Основний етап:

 1. формування системи професійних вмінь та навичок (див п.2.2, п.2.3 «Навчальні цілі»)

ІІІ

практичний професійний тренінг;

вирішення різноманітних типових та нетипових завданькурація тематичних хворих;

історії хвороби, виписки з історій хвороб;

архівні історії хвороби;

ситуаціні задачі 2-3-го рівня60 хв.

3.

Заключний етап:

 1. контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

 2. підведення підсумків

 3. домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної та додаткової)

ІІІ

індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів;

аналіз типових помилок;

тестовий контроль


тести 3-го рівня;

ситуаційні задачі 3-го рівняКонтрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи вірусів належить збудник ККЛ

 • Шляхи передачі ККГЛ

 • З чим повязано формування єндемічних очагів

 • Патогенез ККГЛ

 • Класіфікація ККГЛ

 • З чим повязано винекнення ДВВ с-му при ККГЛ

 • Основні неріоди хвороби при ККГЛ

 • Характеристика поліорганних уражень при ККГЛ

 • Особливості перебігу токсичної єнцефалопатії при ККГЛ

 • Ускладнення ККГЛ

 • Наслідки ККГЛ

 • Осовні причини летальності при ККГЛ

 • Особливості змін гемограми у хворих на ККГЛ

 • Специфічна діагностика ККГЛ

 • Біохімічні дослідження і їх інтерпрітаціі

 • Етіотропна терапія при ККГЛ

 • Принципи патогенетичной терапії при ККГЛ

 • Правила госпітализаціі та виписки хворих на ККГЛ із стационару

 • Джерело інфекції та механізм зараження при ГГНС.

 • Класифікація ГГНС .

 • Основні ланки патогенезу ГГНС.

 • Основні клінічні синдроми ГГНС.

 • Характер температурної кривої при ГГНС.

 • Ускладнення ГГНС.

 • Критерії діагнозу ГГНС.

 • Характеристика груп препаратів для лікування хворих на ГГНС.

 • Правила виписки реконвалесцентів ГГНС.

 • Особливості ураження нирок про ГГНС.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1 Чи застосовується дератизація для профілактики ГГНС:

а – так;


б – ні;

в - не у всіх випадках;

г - можливе застосування.

2 Профілактика ГГНС:

а - боротьба з гризунами, запобігання інфікуванню продуктів харчування і води;

б - знищення кліщів та профілактичне щеплення;

в - дезінсекція в природніх осередках;

г - введення донорського імуноглобуліну;

д - дезінсекція та дератизація.3 Чи застосовується дезінсекція для профілактики ГГНС:

а – ні;


б - так, застосовується;

в - не у всіх випадках;

г - можливе застосування?

4 Чи є вакцина проти ГГНС:

а – ні;


б - так, є;

в - є, але не завжди ефективна;

г - є, але використовують її за епідемічними показаннями;

д - є, використовують згідно календаря щеплень.5 Механізм передавання ГГНС:

а – перкутанний;

б - повітряно-пиловий;

в - фекально-оральний;

г – контактний;

д - повітряно-краплинний.6 Джерело інфекції при КГГ:

а – кліщі;

б - дикі і свійські тварини;

в – комарі;

г – мухи;

д - гризуни та деякі комахоїдні тварини.7 Механізм передавання КГГ:

а - повітряно-пиловий;

б - фекально-оральний;

в – контактний;

г – трансмісивний;

д - повітряно-краплинний.8 Резервуар інфекції при КГГ:

а - гамазові кліщі;

б - аргасові кліщі;

в - комарі Aedes;

г - комарі Anopheles;

д - іксодові кліщі.9 Локалізація висипки при КГГ:

а - живіт, кінцівки, пахові і пахвинні ділянки, бокові поверхні тулуба;

б - навколо пупка, спина, обличчя, складки шкіри;

в - розгинальні поверхні суглобів, обличчя, голова, шия;

г - тільки на тулубі;

д - локалізована тільки у складках шкіри.10 Чим проявляється геморагічний синдром при КГГ:

а - геморагічний висип, гематоми в місцях ін'єкцій, кровотечі;

б - характерний симетричний висип навколо суглобів;

в - анемія, гемартрози;

г - шлунково-кишкові та легеневі кровотечі, гематурія, анемія;

д - характерна висипка на животі, жовтяниця, анемія?


Еталони правильних відповідей: 1 а; 2 а; 3 а; 4 а; 5 а; 6 б; 7 г; 8 д; 9 а; 10 а.
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Задача 3

Хворий Д., 33 роки, госпіталізований в інфекційний стаціонар на 6-й день хвороби у тяжкому стані зі скаргами на головний біль та болі в попереку і животі, затримку сечі. Захворів гостро: озноб, головний біль, спрага, сухість у роті. Температура 38 – 400 С. За 2 тижні до захворювання їздив по селищах, заготовляв провізію ( службовець ВМФ ). При огляді: гіперемія обличчя, шиї, верхньої частини грудей. Пульс 60 за хв, АТ 105/60 мм рт. ст. Симптом Пастернацького різко позитивний з обох боків.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план лабораторного обстеження хворого.

3 З якими хворобами слід проводити диференційний діагноз?
Задача 4

В інфекційну лікарню доставили хворого в тяжкому стані. Захворів раптово: виражений озноб, t 410 С, головний біль, біль у попереку, кінцівках, нудота, багаторазове блювання, що не приносить полегшення, біль у литкових м’язах, у животі. Шкіра гіперемійована. Пульс – 52 за хв. Серцеві тони приглушені. З анамнезу: тиждень тому відпочивав у Криму, відмічав укус кліща.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка