Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка32/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Задача 1


Хворий Л. 40 років госпіталізований в інфекційне відділення на другий день хвороби. Захворювання почалося з ознобу, підвищення температури до 400 С, набряку і почервоніння гомілки, які з’явилися через 3 дні від початку хвороби.Захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: на правій гомілці невеликі пухирці із серозною рідиною, розміщені на тлі еритеми. Аналіз крові: лейкоцитів – 16,5х10х9, ШОЕ - 35 мм /г.

1 Сформулюйте попередній діагноз.

2 Що є наслідком рецидиву цього захворювання?

3 Яка найчастіша локалізація хвороби?


Задача 2

Дівчинка 8 років була госпіталізована в інфекційне відділення зі скаргами на головний біль, загальне нездужання, слабість, підвищення температури тіла до 390С, озноб. Об’єктивно було виявлено на верхніх кінцівках хворої численні подряпини, які залишив кіт. На лівому передпліччі є папула запального характеру з невеликим гнійним фокусом у центрі. Ліктьові лімфатичні вузли збільшені, щільні, болючі при пальпації, не спаяні між собою та прилеглими тканинами. Шкіра над ними не змінена. Печінка та селезінка збільшені. Аналіз крові: нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом вліво.

1 Який Ваш діагноз?

2 Яке етіотропне лікування цієї хвороби?

3 Механізм передавання інфекції.
Еталони відповідей до ситуаційних задач:

Задача 1

1 Бешиха, бульозна форма.

2 Вторинна слоновість.

3 Гомілка.


Задача 2

1 Феліноз.

2 Рановий.

3 Тетрациклін.


Література по темі заняття

Основна:

 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров’я, 2001. – Т.2 –с. 581-595, 595-606.

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Москва: Медицина, 1990. –с.487-492.

Допоміжна:

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Комета, 1996.- с. 118-122,191-195.

 • Гальперин Э.А., Рискинд Р.Р. Рожа. – М.:Медицина, 1976. -176 с.

 • Діагностика, терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки/ за ред. М.А. Андрейчина. – Львів. – Медична газета України, 1996. – с. 105-110.

Тема: сказ, правець


Актуальність теми:

Такі інфекції зовнішніх покривів як сказ та правець після багатьох років їхнього вивчення й надалі залишаються актуальними. Ще півстоліття тому в Україні щороку реєстрували понад 150 випадків сказу, та завдяки вакцинації ця смертельна хвороба почала відступати – наприкінці 90-х спостерігалися лише поодинокі випадки. Останнім часом вірус сказу нагадав про себе знову – так 2006 року від нього в Україні загинуло четверо осіб: у Одеській, Чернігівській, Кіровоградській та Донецькій областях. Щорічно в Україні реєструють приблизно 100–108 тисяч осіб, які звертаються у медичні заклади з приводу укусів тваринами, і з них у 60 % існує загроза інфікування сказом. Також кожного року в нашій державі реєструють, у середньому, 2–3 випадки захворювань людей на сказ (усі хворі, померлі від сказу в Україні, звертались за медичною допомогою лише в день появи клінічних ознак цієї недуги).Актуальність правця зумовлена його особливостями: повсюдне поширення, висока сприйнятливість, відсутність імунітету навіть після перенесеного захворювання, вкрай важкий перебіг з високою летальністю (вмирає 15–20 % захворілих). Ще 1974 року ВООЗ сформувала стратегію боротьби з інфекціями і визначила 6 захворювань із числа "керованих інфекцій", яким надано пріоритет: дифтерія, кір, кашлюк, поліомієліт, туберкульоз, правець (у 90-ті роки до цього списку внесені жовта гарячка і гепатит В). Усім цим захворюванням можна запобігти за допомогою вакцинації. Однак у світі поки щорічно хворіють на правець близько 500 000 осіб. Нині основний чинник, що сприяє виникненню правця – травми. Усе більшого значення набуває правець у наркоманів, які часто використовують забруднені шприци, проводять ін'єкції в антисанітарних умовах.
Студент повинен знати:

 • етіологію сказу, фактори патогенності збудника;

 • етіологію правця, фактори патогенності збудника;

 • епідеміологію сказу;

 • епідеміологію правця;

 • патогенез сказу;

 • патогенез правця;

 • клінічні прояви сказу;

 • клінічні прояви правця;

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень правця;

 • лабораторну діагностику сказу;

 • лабораторну діагностику правця;

 • принципи лікування сказу;

 • принципи лікування правця;

 • прогноз сказу;

 • прогноз правця;

 • принципи профілактики сказу серед людей і тварин;

 • лікарську тактику щодо покусаного пацієнта;

 • специфічну та неспецифічну профілактику правця;

 • тактику ведення хворих на сказ після виникнення невідкладних станів;

 • тактику ведення хворих на правець після виникнення невідкладних станів;

 • правила виписки реконвалесцентів правця зі стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентів правця.


Студент повинен вміти:

 • зібрати анамнез з оцінкою епідеміологічних даних у пацієнтів з підозрою на сказ;

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних у пацієнтів з підозрою на правець;

 • обстежити хворого з підозрою на сказ та обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення його в стаціонар;

 • обстежити хворого з підозрою на правець та обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення його в стаціонар;

 • провести диференціальну діагностику сказу з правцем, ботулізмом, летаргічним енцефалітом, поліомієлітом, інфекційним поліневритом, білою гарячкою, отруєнням атропіном і стрихніном;

 • провести диференціальну діагностику правця з паратонзилітом, трихінельозом, сказом, істеричними судомами, еклампсією, менінгітами;

 • на основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення правця, невідкладні стани;

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження підозрілої на сказ тварини;

 • скласти листок призначень хворому на правець з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології;

 • надати невідкладну допомогу хворому з підозрою на сказ на догоспітальному етапі;

 • надати невідкладну допомогу хворому на правець на догоспітальному етапі;

 • скласти індивідуальний план активної і пасивної імунізації осіб, покусаних підозрілими на сказ тваринами;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку загрози поширення сказу;

 • скласти індивідуальний план активної імунізації осіб, у яких існує загроза виникнення правця;

 • дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалесценції правця.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості Clostridium tetani і Neuroryctes rabiei, стійкість їх у зовнішньому середовищі та особливості культивування

Розрахувати концентрацію дезінфекційних розчинів для проведення поточної та заключної дезінфекції для хворих на сказ та правець

Гістологія

Особливості овальних або округлих включень у цитоплазмі та відростках нервових клітин у хворих на сказ тварин

Знайти тільця Негрі (Negri bodies) у гістологічному препараті померлої від сказу тварини

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (гемограма, дослідження сечі, біохімія крові тощо)

Оцінити дані лабораторного обстеження здорових осіб

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем у хворих на сказ і правець та інтерполяція цих порушень на лабораторні показники

Оцінити дані лабораторного обстеження хворих на сказ та правець

Імунологія та алергологія

Роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника або його токсинів з організму людини. Імунологічні аспекти протиправцевого поствакцинального імунітету

Оцінити дані імунологічних досліджень (титр специфічного антитоксичного імунітету в хворих на правець та здорових осіб). Оцінити імунограму в хворих на правець

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) при сказі та правцю; поширеність патології в Україні і в світі

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки ураження центральної та периферійної нервової системи у хворих на сказ та правець

Виконати клінічне обстеження хворих з ураженням центральної та периферійної нервової системи. Провести диференціальну діагностику сказу та правця з менінгітами та енцефалітами різної етіології

Хірургія

Клінічні ознаки розривів м'язів і сухожилків, переломів кісток, вивихів, контрактур м'язів і суглобів, тактику надання невідкладної допомоги

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень хворому на правець, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого на сказ та правець, виявити патологічні симптоми і синдроми. Провести аналіз отриманих даних

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні ефекти левоміцетину, протисудомних засобів, наркотичних анальгетиків, інших засобів патогенетичної терапії

Скласти листок призначень хворому на сказ та правець. Виписати рецепти призначених препаратів


Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • Гостра дихальна недостатність

 • Гостра серцево-судинна недостатність

 • Судомний синдром

 • Набряк-набухання головного мозку

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу під час невідкладних станів:

 • Гостра дихальна недостатність

 • Гостра серцево-судинна недостатність

 • Судомний синдром

 • Набряк-набухання головного мозку

Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, клініку, можливі ускладнення, принципи профілактики і лікування сказу та правця

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу із сказом та правцем. Своєчасно госпіталізувати хворих в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості епідеміології, патогенезу, динаміки клінічних проявів, діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб

Проводити диференціальну діагностику сказу та правця з іншими інфекційними хворобами. Призначити лікування хворим на сказ та правець. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка навчальних цілей та мотивація
Контроль вихідного рівня знань, навичок та вмінь


II

Співбесіда. Індивідуальне опитування.

Тестовий контрольДив. п.1 "Актуальність теми"; див. п.2 "Навчальні цілі"

Питання для індивідуального опитування.

Тести 2-го рівня


25 хв

2. Основний етап

Формування системи професійних навичок та вмінь (див. пп.2.2–2.3 "Навчальні цілі"
III

Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завдань
Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороб.

Архівні історії хвороби

Ситуаційні задачі 2–3-го рівнів135 хв

3.Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

Підведення підсумків заняття (з оголошенням оцінок)

Домашнє завдання з переліком тематичної навчальної літератури (основної, додаткової)III

Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контрольТести 3-го рівняСитуаційні задачі 3-го рівня

20 хв


Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • Властивості вуличного та фіксованого вірусу сказу.

 • Дикі і домашні тварини, які є резервуаром вірусу сказу.

 • Морфологічні і функціональні зміни ЦНС при сказі.

 • Клініка сказу у тварин (собак).

 • Симптоматика захворювання людини сказом, основні форми сказу: паралітична, бульбарна, менінгоенцефалітна, мозочкова.

 • Диференціальний діагноз сказу з правцем, ботулізмом, летаргічним енцефалітом, поліомієлітом, інфекційним поліневритом, білою гарячкою, отруєнням атропіном і стрихніном.

 • Матеріали дослідження для посмертного діагнозу сказу; методи флуоресціюючих антитіл, гістологічний, реакція нейтралізації вірусу, біопроба.

 • Обслуговування хворого на сказ в стаціонарі, роль седативних засобів, парентеральне харчування.

 • Принцип дії пастерівських антирабічних щеплень.

 • Імунізація покусаних осіб – пасивна (імуноглобулін) і активна (вакцина).

 • Організація антирабічної служби в лікувально-профілактичних закладах.

 • Поствакцинальні ускладнення: менінгоенцефаліти, мієліти, поліневрити, алергійні і гіперергічні реакції.

 • Заходи профілактики сказу серед тварин, роль санітарної пропаганди.

 • Характеристика збудника правця.

 • Особливості розповсюдження правцевої палички в природі, шляхи попадання в організм.

 • Сприйнятливість (вікова) до правця.

 • Травми, що сприяють виникненню правця.

 • Токсичний, бактеріальний фактори патогенезу правця.

 • Правцевий токсин і анатоксин.

 • Шляхи проникнення правцевого токсину в ЦНС, його дія на нейрони та синапси.

 • Класифікація клінічних форм праця: генералізований, місцевий, блискавичний, гострий, підгострий, хронічний, рецидивний, "бульбарний" правець.

 • Критерії клінічної діагностики правця.

 • Значення симптомів в ділянці рани і "жувального рефлексу" для ранньої діагностики правця.

 • Вираз обличчя і положення тіла при правці.

 • Рефлекторні судоми при правці.

 • Клініка ускладнень правця.

 • Клініка правця у новонароджених

 • Прогноз правця залежно від віку хворого, тривалості інкубаційного періоду, локалізації рани.

 • Диференціальна діагностика правця з епілепсією, еклампсією, істерією, тетанією, отруєнням стрихніном, істеричними судомами, переломом основи черепа, гострими енцефалітами, , менінгітами, сказом, паратонзилітом, крововиливами в мозок, перитонітом.

 • Специфічна діагностика правця.

 • Принципи лікування правця.

 • Лікувальні дози протиправцевої сироватки і анатоксину, протиправцевого людського імуноглобуліну.

 • Заходи боротьби з судомами.

 • Невідкладна допомога хворим на правець.

 • Правила догляду, показання до застосування керованого дихання (ШВЛ).

 • Правила виписки реконвалесцентів правця.

 • Специфічна та неспецифічна профілактика правця.

 • Первинна хірургічна обробка рани для профілактики правця.

 • Схема активної імунізації проти правця.

 • Показання до пасивної імунізації проти правця та техніка її здійснення.

 • Профілактика правця у новонароджених.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1 До якої групи інфекцій належить правець:

 1. антропонози;

 2. зоонози;

 3. зооантропонози;

 4. повільні інфекції;

 5. сапронози?

2 Що з переліченого характерно для сказу:

 1. аерофобія;

 2. нефрозонефрит, гіпотермія;

 3. гепатит, шкірне свербіння;

 4. гіпотонія, міокардит;

 5. гіпертермія?

3 Що з переліченого характерно для правця:

 1. опістотонус;

 2. фотофобія, гіпотермія;

 3. акустикофобія, шкірне свербіння, бульбарні розлади;

 4. тризм, судоми;

 5. гіпотонія, гіпотермія, блювання?

4 Які основні заходи специфічної профілактики правця:

 1. застосування етіотропних препаратів;

 2. вакцинація немовлят;

 3. вакцинація дорослих із груп ризику;

 4. уведення специфічного імуноглобуліну;

 5. ізоляція хворих, уведення специфічного імуноглобуліну?

5 Назвіть клінічні стадії сказу:

 1. передвісників;

 2. початкова, розпалу, реконвалесценції;

 3. початкова, розпалу, хронізації;

 4. збудження;

 5. паралічів.

6 Що уражує збудник сказу:

 1. опорно-руховий апарат;

 2. сечостатеву систему;

 3. нервову систему;

 4. печінку, нирки;

 5. слизові оболонки та шкіру?

7 Які методи застосовують для діагностики сказу в тварин:

 1. бактеріологічний;

 2. вірусологічний;

 3. гістологічний;

 4. діагностика базується лише на епідеміологічних даних;

 5. діагностика базується лише на клінічних даних?

8 Що найчастіше є резервуаром та джерелом вірусу сказу в природних осередках:

 1. лисиці;

 2. собаки, кішки;

 3. хвора людина;

 4. вовки;

 5. предмети, заражені слиною хворих тварин?

9 Як проникає токсин збудника правця в центральну нервову систему:

 1. тільки через периневральні та інтраневральні лімфатичні щілини;

 2. через кровоносну, лімфатичну систему і за ходом чутливих нервових волокон;

 3. через гематоенцефалічий бар'єр;

 4. тільки за ходом чутливих нервових волокон;

 5. тільки з током крові?

10 При правці:

 1. збудник чутливий до пеніциліну;

 2. діагноз підтверджується виділенням збудника з крові;

 3. токсин поширюється з місця інокуляції тільки з током крові;

 4. основна причина смерті – серцева недостатність;

 5. для профілактики використовують протиправцевий імуноглобулін.


Еталони правильних відповідей: 1 д; 2 а, д; 3 а, г; 4 б, в; 5. а, г, д; 6. в;7. в; 8. а, г; 9. б;10. а
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Задача 1

До травмпункту звернувся чоловік із рваною раною правого передпліччя внаслідок нападу лисиці (під час полювання). Несприятливий щодо сказу район.

Складіть план профілактичних та лікувальних заходів.
Задача 2

У лікарню машиною "швидкої допомоги" була доставлена хвора Н. 22 років. Загальний стан тяжкий, хвора адинамічна. Верхні повіки опущені, хвора не може без допомоги рук відкрити очі. Шкіра бліда, з ціанотичним відтінком, тонус скелетних м'язів знижений, тони серця приглушені, екстрасистолія, ЧСС 130 за хв, ЧД 40 за хв, дихання поверхневе. Напередодні вживала в їжу консервовані огірки. У інших членів сім'ї спостерігається клініка харчового отруєння, розлади зору.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.
Еталони правильних відповідей:

Задача 1

Комбіноване введення антирабічного гаммаглобуліну 0,5 мл на 1 кг маси дорослого, але не більше 30 мл, через 4 години антирабічна вакцина - по 5,0 мл 25 днів, перерва на 10 днів, потім - 5 мл на 10, 20 та 35 дні.


Задача 2

1 Генералізований травматичний правець, тяжкий перебіг.

2 Бактеріологічне дослідження шматочків тканини з місця порізу. ІФА крові на Іg М до збудника правця.

3 Хірургічна обробка рани; протиправцева сироватка 100 тис. ОД в/в, протиправцевий імуноглобулін 15 МО/кг в/м, правцевий анатоксин 1,0 в/м, дезінтоксиційна терапія, бензилпеніцилін

300 тис. ОД/кг через 4 години. Протисудомні препарати: аміназин 3 мг/кг, димедрол 1%, промедол 1%, седуксен 3 мг/кг. Симптоматичне лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Быченко Б. Д. Столбняк.– Москва, 1982

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби.–Київ: Здоров'я, 2001

 • Інфекційні хвороби: Підручник /М. Б. Тітов, Б. А. Герасун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. М. Б. Тітова.–К.: Вища школа, 1995.–567 с.

 • Селимов М. А. Бешенство.– М.: Медицина, 1978

 • Цыбуляк Г. Н. Столбняк.– Москва, 1982


Допоміжна:

 • Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты.– СПб.: Специальная литература, 1999.–255 с.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни.–Ростов н/Д.: Феникс, 2001.–959 с.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка