Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка33/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


Тема: ПОНЯТТЯ ПРО TORCH-ІНФЕКЦІЇ. ТОКСОПЛАЗМОЗ.


Актуальність теми:

Внутрішньоутробні інфекції являють собою найбільш важливу причину невиношуваня вагітності, забруднення внутрішньоутробного розвитку та аномалій плода, фетального гепатиту, енцефаліту тощо. Їх прояви в більшості випадків визначаються у віддаленому від неонатального періоду віці у вигляді різних клінічних варіантів дисфункції центральної нервової системи. Природжений токсоплазмоз у новонароджених виникає у зв’язку з наявністю токсоплазм енної інвазії у матерів. За даними Інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН України спонтанні аборти мали місце у 50,5% жінок з токсоплазмозом, штучні аборти на вимогу вагітних – у 19,5%. Мертво народження складали 22,?% від числа пологів. При зараженні токсоплазмозом жінок під час вагітності токсоплазми проникають у плід у 66% випадків. Токсоплазмоз зустрічається повсюдно. Легкість зараження, хронічний перебіг роблять токсоплазмоз надзвичайно актуальним для людини. Перебігати дана патологія може як з тяжкими полі органними ураженнями, так і латентно. Особливо небезпечним є токсоплазмоз для осіб із імунодефіцитом будь-якого генезу, в організмі яких внаслідок неконтрольованого розмноження токсоплазм може розвинутись генералі зоване ураження органів, що може призводити навіть до смерті.


Студент повинен знати:

 • етіологію токсоплазмозу, особливості різних форм збудника;

 • особливості життєвого циклу токсоплазми;

 • епідеміологію токсоплазмозу;

 • патогенез захворювання;

 • клінічна класифікація токсоплазмозу;

 • варіанти клінічних проявів токсоплазмозу при різних формах інфекційного процесу;

 • особливості перебігу токсоплазмозу у вагітних та вродженого токсоплазмозу;

 • особливості клінічного перебігу токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих;

 • ускладнення та наслідки токсоплазмозу;

 • лабораторну діагностику токсоплазмозу;

 • диференційну діагностику токсоплазмозу з іншими захворюваннями;

 • принципи лікування хворих із вродженим та набутим токсоплазмозом;

 • принципи профілактики захворювання.


Студент повинен вміти:

 • зібрати анамнез хвороби з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми токсоплазмозу;

 • обгрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар;

 • провести диференціальну токсоплазмозу;

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу “токсоплазмоз” (екстрене повідомлення у епідеміологічне відділення СЕС);

 • скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження для визначення активності процесу та визначення необхідності призначення етіотропної терапії;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, активності процесу, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології;

 • скласти план протиепідемічних та профілактичних заходів в осередку інфекції;


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Властивості Toxoplasma gondii, методи специфічної діагностики токсоплазмозу

Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики токсоплазмозу

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу.

Інтерпретувати патологічні зміни за результатами лабораторного обстеження при порушеннях функції органів і систем різного генезу.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету притоксоплазмозі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти хронічних форм токсоплазмозу.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі ) при токсоплазмозі; поширеність патології в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи в осередку інфекції.

Неврологія

Патогенез, клінічні ознаки токсоплазменного менінгоенцефаліту.

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням нервової системи.

Офтальмологія

Патогенез, клінічні ознаки токсоплазменного хоріоретиніту.

Провести клінічне обстеження хворого з ураженням очей.

Акушерство-гінекологія

Клініко-лабораторні ознаки токсоплазмозу у вагітних, природженого токсоплазмозу

Своєчасно поставити діагноз токсоплазмозу при вагітності та у неонатальному періоді.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти антипротозойних препаратів, сульфаніламідів, антибіотиків, засобів патогенетичної терапії.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, активності процесу. Вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти.


Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, клінічні прояви різних форм токсоплазмозу, прояви токсоплазмозу у вагітних та природженого токсоплазмозу, можливі ускладнення Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із токсоплазмозом. Розпізнати токсоплазмоз, інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку кінічних проявів, лабораторну діагностику. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику токсоплазмозу з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати токсоплазмоз, інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1

2

3

4

5

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація
Контроль вихідного рівня знань
Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Навчальні цілі”

II

Співбесіда. Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.


Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ”Навчальні цілі”


Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

15 хв.2. Основний етап

Формування системи професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Навчальні цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завданьКурація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


60 хв.


3.Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичок та вмінь

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання з переліком тематичної учбової літератури (основної, додаткової)


III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні задачі 3-го рівня.


15 хв.Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належить токсоплазмоз?

 • Шляхи передачі токсоплазмозу.

 • Життєвий цикл розвитку Toxoplasma gondii..

 • Патогенез токсоплазмозу.

 • Клінічна класифікація токсоплазмозу.

 • Основні симптоми набутого токсоплазмозу (гострий, вторинно-латентний, первинно-хронічний та вторинно-хронічний токсоплазмоз).

 • Особливості перебігу токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих

 • Особливості перебігу токсоплазмозу у вагітних.

 • Особливості перебігу природженого токсоплазмозу.

 • Ускладнення токсоплазмозу.

 • Наслідки токсоплазмозу.

 • Додаткові методи обстежень при токсоплазмозі.

 • Специфічна діагностика токсоплазмозу.

 • Оцінка лабораторних показників у хворих на токсоплазмоз.

 • Обґрунтування діагнозу при різних формах токсоплазмозу.

 • Диференційна діагностика з іншими інфекційними захворюваннями.

 • Принципи етіотропного лікування хворих на токсоплазмоз.

 • Патогенетична терапія при токсоплазмозі.

 • Особливості лікування токсоплазмозу у вагітних.

 • Лікування хворих з природженим токсоплазмозом.

 • Особливості лікування ВІЛ-інфікованих хворих на токсоплазмоз.

 • Профілактика токсоплазмозу.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1 Кінцевим хазяїном токсоплазм є:

а-кішка;


б-людина;

в-собака;

г-птахи;

д-сільськогосподарські тварини.2 Проміжний хазяїн токсоплазм:

а-птахи;


б-гризуни;

в-велика рогата худоба;

г-собаки;

д-усі названі.3 Кишковий і тканинний цикли розвитку токсоплазм відбуваються в організмі:

а-людини;

б-котів;

в-птахів;

г-собаки;

д-свиней.4 Шляхи передавання токсоплазмозу всі, за винятком:

а-трансмісивного;

б-перорального;

в-перкутанного;

г-трансплацентарного;

д-гемотрансфузійного.5 Трансплацентарне зараження токсоплазмозом відбувається у випадку:

а-первинно-хронічного токсоплазмозу;

б-вторинно-хронічного токсоплазмозу;

в-інфікування під час вагітності;

г-інфікування за три місяці до вагітності;

д-інфікування за півроку до вагітності.6 Вірулентність токсоплазм пов'язана з:

а-цитопатичною дією;

б-продукцією екзотоксину;

в-продукцією ендотоксину;

г-продукцією плазмокоагулази;

д-продукцією нейрамінідази.7 При токсоплазмозі уражуються такі органи і системи, за вийнятком:

а-кісткового мозку;

б-очей;

в-скелетних м'язів;г-легенів;

д-центральної нервової системи.8 Форми токсоплазмозу, що найчастіше реєструються:

а-первинно-латентний та первинно-хронічний токсоплазмоз;

б-резидуальний токсоплазмоз;

в-гострий набутий токсоплазмоз;

г-підгострий вроджений токсоплазмоз;

д-вторинно-хронічний токсоплазмоз.9 Набутий токсоплазмоз має всі клінічні форми, крім:

а-гострої;

б-фульмінантної;

в-первинно-хронічної;

г-первинно-латентної;

д-вторинно-хронічної.10 Для гострого набутого токсоплазмозу характерні всі симптоми, крім:

а-діареї;

б-гарячки;

в-екзантеми;

г-менінгеальних симптомів;

д-лімфаденопатії.


Еталони правильних відповідей: 1 а; 2 д; 3 б; 4 а; 5 в; 6 а; 7 г; 8 а; 9 б; 10 а.
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хвора С. 26 років скаржиться на підвищення температури тіла, головний біль, загальну слабість, дратівливість, зниження пам'яті, порушення сну, відчуття перебоїв у серці, біль у м'язах і суглобах, розлади зору. З анамнезу: неодноразово вживала в їжу недостатньо термічно оброблене теляче м'ясо.

1 Сформулювати діагноз.

2 Скласти план обстеження хворого.

3 Скласти план лікування.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка