Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та інСторінка4/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Тема: « Холера »Актуальність теми:

Холера одне з найдавніших захворювань людини. Вона займає друге місце після чуми в історії людських лих, має тенденцію до пандемічного розповсюдження, є карантинною інфекцією. З 1817 по 1925 р. зареєстровано 6 пандемій, викликаних класичним холерним вібріоном. Сьома пандемія, що почалася в 1961 році і викликана біоваром Ель-Тор, охопила більше 180 країн і продовжується по теперішній час. За цей період хвороба проникла з Азії до Африки, Європи, на американський континент, кількість хворих досягло 2 мільйони.В Україні холера реєструється з 1965 року, з найбільшою активністю на початку 70-х років і повторним підйомом захворюваності в 1994 році. Актуальність холери обумовлена загальною сприйнятливістю, простотою інфікування, необхідністю ранньої діагностики і своєчасної адекватної терапії, у разі відсутності якої хвороба швидко прогресує, приводячи до загибелі хворого. Відсутність стійкого імунітету після перенесеного захворювання не виключає повторного інфікування; при виникненні епідемій необхідні великі матеріальні витрати і проведення комплексу протиепідемічних заходів. Відсутність у лікарів настороженості відносно холери і досвіду розпізнавання цієї хвороби приводить до частих діагностичних помилок, особливо при спорадичних випадках, а низький санітарно-гігієнічний рівень життя населення, міграційні процеси, недоліки в роботі комунальних служб можуть сприяти розповсюдженню інфекції. Виникнення в 90-х роках спалахів холери, викликаних вібріонами О139 серогрупи Бенгал (Азія) і завезення цього захворювання в інші країни, зокрема до Росії, а також генетичної різноманітності холерних вібріонів і можливості селекції епідемічно значущих штамів не дозволяє сподіватися найближчим часом на благополуччя по холері в світі.
Студент повинен знати:

 • етіологію холери, чинники патогенності збудника;

 • епідеміологію холери і особливості 6-ої пандемії;

 • патогенез холери;

 • класифікацію і клінічні форми холери;

 • клінічні прояви холери при різних ступенях зневоднення;

 • ускладнення холери;

 • особливості клинико-лабораторного обстеження хворого холерою;

 • методи дослідження, вживані для специфічної діагностики холери;

 • правила огорожі матеріалу для лабораторних досліджень від хворого холерою;

 • клініко-лабораторна діагностика дегідратаційного шоку;

 • принципи лікування холери;

 • тактику ведення хворих при виникненні дегідратаційного шоку;

 • прогноз при холері;

 • принципи профілактики холери;

 • правила виписки реконвалесцентов із стаціонару;

 • правила диспансеризації реконвалесцентов;

 • принципи роботи холерного госпіталю.


Студент повинен уміти:

 • дотримуватися правил роботи біля ліжка хворого на холеру;

 • зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних;

 • обстежувати хворого і виявити основні симптоми і синдроми холери

 • встановити ступінь зневоднення, обгрунтувати клінічний діагноз;

 • провести диференціальну діагностику холери;

 • на підставі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення

 • оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу «холера» з дотриманням всіх правил, що стосуються карантинних інфекцій;

 • скласти план лабораторного обстеження хворого на холеру;

 • інтерпретувати результати лабораторного обстеження з оцінкою іонограми;

 • скласти індивідуальний план лікування з урахуванням ступеня зневоднення, супутньої патології, наявності ускладнень;

 • надати невідкладну допомогу на догоспитальному етапі;

 • скласти план протиепідемічних і профілактичних заходів в осередку інфекції;

 • дати рекомендації щодо режиму, дієти, спостереження в періоді реконвалесценции.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Уміти

Попередні дисципліни

Мікробіологія

Особливості класичного холерного вібріона і вібріона Ель-Тор, методи специфічної діагностики холери

Узяти заразливий матеріал для дослідження інтерпретувати результати специфічних методів діагностики холери

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. аналіз крові, сечі, біохімічний аналіз крові, параметри КЛС, електролітів і ін.)

Оцінити данні лабораторного обстеження.

Патофізіологія

Механізм порушення функцій органів і систем при розвитку зневоднення при холері

Інтерпретувати патологічні зміни за наслідками лабораторного обстеження при порушенні органів і систем різного генезу.

Імунологія і алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на час елімінації збудника з організму людини.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Епідеміологія

Епідемічний процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі) при холері, поняття епідемії, пандемії; поширеність холери в світі і в Україні.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні і профілактичні заходи в осередку інфекції; виконувати правила роботи в холерному госпіталі.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Методи і основні етапи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого, виявити патологічні симптоми і синдроми. Аналізувати отримані дані.

Клінічна фармакологія

Фармакокінетику і фармакодинаміку, побічні дії доксициклина, еритроміцину та ін. , засобів патогенетичної (ре гідратаційної) терапії.

Призначити лікування залежно від ступеня дегідратації, індивідуальних особливостей, віку хворого, вибрати оптимальний метод, швидкість і об'єм введення препаратів, виписати рецепти.

Реанімація і інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • ГВШ

 • ГНН

Своєчасно діагностувати і надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • ГВШ

 • ГНН

Урологія

Клініко-лабораторні ознаки ГНН, стадії ГНН, причини розвитку ГНН при холері

Своєчасно діагностувати, оцінити ступінь ураження, призначити відповідне обстеження і лікування

Майбутні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, клінічні прояви, можливості ускладнень холери. Особливості клінічних проявів при різному ступені зневоднення. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференційну діагностику різних кишкових інфекцій з холерою. Розпізнати холеру, її ускладнення, інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар, послати екстрене сповіщення. Надати невідкладну допомогу на догоспитальном етапі.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, клінічні прояви, лабораторну діагностику, можливі ускладнення холери. Особливості клінічних проявів холери при різному ступені зневоднення. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику холери з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати холеру, її ускладнення, інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспитальном етапі.


План і організаційна структура заняття.

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріалі методичного забезпечення

(контролю, інструкції)

Час

(хвил.)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей і мотивація

Контроль початкового рівня знань


Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Учбові цілі”

II


Співбесіда Індивідуальне опитування. Тестовий контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2 ” Учбові цілі “

Питання для індивідуального опитування
Тести 2-го рівня.

15


2. Основний етап

Формування системи професійних навичків і умінь.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ” Учбові цілі”.

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних завдань.Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби.

Ситуаційні завдання 2,3-го рівня.60

3. Завершальний етап

Контроль і корекція рівня професійних навичків і умінь

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання, рекомендована тематична учбова література (основна, додаткова)


III


Індивідуальний контроль практичних навичків і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Тестовий контроль.Тести 3-го рівня

Ситуаційні завдання 3-го рівня.


15Контрольні питання для індивідуального опитування :

 • До якої групи інфекційних хвороб по джерелу інфекції відноситься холера?

 • Механізм зараження, шляхи і чинники передачі холери.

 • Етіологія холери, чинники патогенності збудника.

 • Етапи патогенезу холери.

 • Патоморфологічні зміни в органах і тканинах при холері.

 • Особливості дії екзотоксину-холерогену.

 • Ступені зневоднення при холері.

 • Опорні клінічні симптоми холери.

 • Атипові форми холери.

 • Клінічна характеристика легкої і стертої форми холери.

 • Клінічна характеристика холери середнього ступеня тяжкості.

 • Клінічна характеристика важкої форми холери.

 • Клініка холерного алгіду.

 • Особливості перебігу холери у дітей, літніх людей і осіб з важкою супутньою патологією (серцево-судинні захворювання).

 • Ускладнення холери.

 • Причини смерті при холері.

 • Прогноз при холері.

 • Алгоритм обстеження хворого з підозрою на холеру.

 • Методи специфічної діагностики холери.

 • Основні етапи лікування холери.

 • Принципи патогетической терапії при холері, способи регидратации.

 • Розчини, що використовуються для оральної і парентеральної регидратации.

 • Методи розрахунку об'єму регідратаційної терапії.

 • Правила проведення регідратації при різних ступеняхзневоднення.

 • Антибактеріальна терапія при холері, дози, шляхи введення, тривалість лікування.

 • Ускладнення, що виникають при лікуванні холери.

 • Правила виписки реконвалесцентов із стаціонару.

 • Диспансерне спостереження за тими, що перехворіли на холеру.

 • Основні напрями профілактики холери.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1.Джерело інфекції при холері:

 1. хворий маніфестною формою;

 2. хворий стертою формою;

 3. вібріоносій-реконвалесцент;

 4. “здоровий” носій;

 5. всі вказані джерела.

2. Інкубаційний період при холері:

 1. година;

 2. від декількох годин до 3-5 днів;

 3. в середньому 7-9 днів;

 4. до 2-х тижнів.

3. Перший ступінь дегідратації при холері, зумовлений втратою рідини:

1. до 1-3 % маси тіла;

2. до 4-6 % маси тіла;

3. до 7-9 % маси тіла;

4. 10 % маси тіла і більше;

4. Для підтвердження холери необхідно:

1.бактеріологічне дослідження випорожнень і блювотних мас;

2. загальний аналіз сечі;

3. загальний аналіз крові;

4. біохімічне дослідження крові;

5. імунологічне дослідження крові.5. Етіотропне лікування холери здійснюється:

1. оксациліном;

2. пеніциліном;

3. еритроміцином;

4. левоміцетином;

5. гентаміцином.6. Опорні симптоми холери:

1. лихоманка, діарея, болі в животі;

2. висип, нудота, блювння, діарея;

3. боли в животі, діарея, гепатолієнальний синдром;

4. блювання передує діареї, болю в животі;

5. діарея передує блювоті, без болів в животі.


Відповіді на тести

1- 5; 2- 2; 3- 1; 4- 1; 5- 4; 6- 5
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Хворий І., 27 років, захворів гостро: в ніч на 15.07 відчув дискомфорт в животі та незначні позиви на дефекацію. Випорожнення були рясні, водянисті, світло-коричневого кольору, 5 разів за 4 години. З’явилася загальна слабкість та одноразове блювання їжею. З 12.07 по 14.07 знаходився на дачі, купався, пив сиру воду з озера. Госпіталізований через 8 годин від початку захворювання. Об-но: Т тіла 37,0о С, шкірні покрови бліді, тургор їх збережений, язик сухий, з білим нашаруванням. Пульс – 82 уд/хв., задовільних властивостей, АТ – 110/70 мм рт. ст. ЧД – 20 в 1 хв. Живіт м’який, при пальпації бурчить в правій здухвинній ділянці.

1. Попередній діагноз. 2. План обстеження. 3. План лікування
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 – с. 564-601.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.55-70.

 • Керівництво по інфекційних хворобах /Под ред. Лобзіна Ю.В. – Санкт-Петербург: Фоліант,2003.- с. 77-92с.

 • Шувалова Е.П. Інфекційні хвороби. – Ростов н/Д.: Фенікс, 2001. – 959 с.

Додаткова:

 • Гаврішева н.А., Антонова т.В. Інфекційний процес. Клінічні і патофізіологічні аспекти. – Зб.: Спеціальна література, 1999. – 255 с.

 • Імунологія інфекційного процесу: Керівництво для лікарів/Під ред. Покровського В.І., Гордієнко С.П., Літвінова В.І. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

 • Клинико-лабораторная діагностика інфекційних хвороб: Керівництво для лікарів. – ЗБ.:Фоліант,2001. –384 с.
Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка