Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


Тема: « САЛЬМОНЕЛЬОЗИ. ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ»Сторінка5/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Тема: « САЛЬМОНЕЛЬОЗИ. ХАРЧОВІ ТОКСИКОІНФЕКЦІЇ»Актуальність теми:

Серед гострих інфекційних уражень травної системи велику частку посідають такі захворювання, як сальмонельоз та харчові токсикоінфекції. На сьогоднішній день сальмонельоз – це один з найбільш розповсюджених антропозоонозів у розвинутих країнах. Захворюваність має тенденцію до зростання, особливо це стосується великих міст з централізованою системою продовольчого постачання. Це зумовлено убіквітарністью збудників, стійкістю в навколишньому середовищі, здатністю накопичуватися поза живого організму. Велику роль відіграють соціальні фактори, які актуальні й для України - розширення мережі громадського харчування, порушення технології приготування та зберігання харчових продуктів, недотримання особистої гігієни, низький рівень санітарній культури окремих верств населення. Ці захворювання, особливо, при епідемічному розповсюдженні, надають великий економічний збиток, можуть провокувати виникнення або загострення хронічних захворювань, а у тяжких випадках - призвести до загибелі хворого. Крім того, збудники, окрім ураження травневого тракту, можуть спричинити розвиток сепсису, особливо в випадках наявності вродженого або набутого імунодефіциту (септико-піємічний варіант перебігу сальмонельозу вважається ВІЛ-маркерним захворюванням). Значна розповсюдженість сальмонельозу та ХТІ, швидкий розвиток зневоднення, можливість інфікування в умовах стаціонару обумовлює необхідність вивчення цієї патології лікарями всіх спеціальностей.Останніми роками спостерігається тенденція, коли етіологічній структурі ГКЗ переважають віруси. Серед діарей з підтвердженою етіологією близько 70% гастроентеритів викликано рота вірусами. Заслуговують уваги і ентеровірусні хвороби- гострі інфекційні захворювання, що викликаються кишковими вірусами з групи Коксакі і ЕСНО. Актуальність ентеровірусних захворювань і рота вірусної інфекції обумовлена відсутністю настороженості з боку лікарів до цієї патології, складністю ранньої діагностики, ризиком виникнення важких форм, відсутністю ефективного етіотропного лікування, а часто і відповідних знань серед лікарів.
Студент повинен знати:

 • етіологію сальмонельозів та ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції, фактори патогенності збудників

 • епідеміологію сальмонельозів та ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції.

 • патогенез сальмонельозу, ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції

 • клінічні прояви сальмонельозу за типового перебігу, а також ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції

 • клініко-епідеміологічні особливості ХТІ, викликаних умовно-патогенними збудниками

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень сальмонельозу

 • лабораторну діагностику сальмонельозів та ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції

 • принципи лікування сальмонельозів та ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції

 • принципи профілактики сальмонельозів, ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції

 • тактику у разі виникнення невідкланих станів

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару

 • прогноз

 • правила диспансеризації реконвалесцентів даних хвороб


Студент повинен вміти:

 • Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 • Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних

 • Обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми сальмонельозу, ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції, обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар

 • На основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення сальмонельозу, ХТІ, ентеровірусних хвороб та ротавірусної інфекції, невідкладні стани.

 • Оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу: сальмонельоз, ХТІ, ентеровірусні хвороби, ротавірусні інфекції (термінове повідомлення у районне епідеміологічне відділення)

 • Скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого сальмонельозом, ХТІ, ентеровірусними та ротавірусними інфекціями.

 • Інтерпретувати результати лабораторного обстеження

 • Правильно оцінити результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну обстеження

 • Скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надати невідкладну допомогу

 • Скласти план профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

 • Дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалісценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Властивості мікроорганізмів роду Salmonella; Staphiloccus aureus, Clostridium perfringens, Esherichia coli, правила і термін забору матеріалу для специфічної діагностики. Властивості збудників ентеровірусних хвороб і рота вірусів, методи їх специфічної діагностики

Проводити забір матеріалу для бактеріологічного дослідження, вірусологічного дослідження.

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі ) при сальмонельозі, ХТІ, ентеровірусних хворобах, ротавірусній інфекції, поширеність патології в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти бактеріального носійства сальмонел, вірусоносійства.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки перфорації виразки тонкої кишки, кишкової кровотечі, Правила невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти левоміцетіну, ципрофлоксацину, засобів патогенетичної терапії. Показання до застосування противірусних препаратів і імуномодуляторів.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • ІТШ

 • Дегідратаційний шок при сальмонельозі, ХТІ

 • Серцево-судинна і ниркова недостатність при рота вірусній інфекції

 • Менінгіт, енцефаліт, перикардит, міокардит, с-м крупу при ентеровірусних хворобах

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • ІТШ

 • Дегідратаційний шок
Наступні дисципліни

Сімейна медицина

Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, можливі ускладнення сальмонельозу, харчових токсикоінфекцій, рота вірусної інфекції, ентеровірусних хвороб. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику хвороб різного генезу із сальмонельозом та ХТІ, а також вірусних діарей. Розпізнати сальмонельоз та ХТІ, вірусні діареї можливі ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар. Заповнити екстрене повідомлення. Надати невідкладну допомогу в разі необхідності.

Внутрішньопредметна інтеграція

Інфекційні хвороби.

Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, епідеміологію, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення, особливості клінічного перебігу сальмонельозу, ХТІ, ентеровірусних хвороб, рота вірусної інфекції. Принципи профілактики і лікування.

Проводити диференціальну діагностику сальмонельозу, ХТІ, вірусних діарей з іншими інфекційними хворобами. Розпізнати сальмонельоз, ХТІ, ентеровірусних хвороб, рота вірусної інфекції їх ускладнення; інтерпретувати дані лабораторного обстеження. Призначити лікування. Надати невідкладну допомогу на догоспітальному етапі.


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Учбові цілі”


Контроль 2-й рівень


Теоретична співбесіда. Індивідуальне опитування. Програмований контроль.Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2”Учбові цілі”


Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

15


2. Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок.


Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Учбові цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних ситуацій .
Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.60

3.Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних знань та навичок

Підведення підсумків заняття

Домашнє завдання:

Учбова література (основна, допоміжна)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Програмований контроль.Тести 3-го рівня

15Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать сальмонельози, ХТІ?

 • Джерело інфекції при сальмонельозі та ХТІ.

 • Шляхи та основні фактори передачі сальмонельозу, ХТІ.

 • Фактори патогенності сальмонел, збудників ХТІ.

 • Стадії патогенезу сальмонельозу.

 • Патогенез основних клінічних симптомів сальмонельозу.

 • В якому відділі шлунково-кишкового тракту локалізується патологічний процес у хворого на локалізовані форми сальмонельозу?

 • Тривалість інкубаційного періоду сальмонельозу, ХТІ.

 • Опорні симптоми локалізованої форми сальмонельозу.

 • Основні симптоми генералізованих форм сальмонельозу.

 • Опорні симптоми харчових токсикоінфекцій, зумовлених Staphiloccus aureus.

 • Опорні симптоми харчових токсикоінфекцій, зумовлених Clostridium perfringens.

 • Опорні симптоми харчових токсикоінфекцій, зумовлених Escherichia coli.

 • Характеристика випорожнень при сальмонельозі.

 • Ступені зневоднення по Покровському.

 • Поняття про «сальмонельозний трикутник».

 • Клінічна класифікація сальмонельозу.

 • Наслідки сальмонельозу.

 • Основні причини летальності при сальмонельозі.

 • Специфічні ускладнення сальмонельозу.

 • Клінічні прояви дегідратаційного шоку.

 • Клінічні прояви інфекційно-токсичного шоку.

 • Причини розвитку генералізованих форм сальмонельозу.

 • Біохімічні показники, які необхідно визначати у хворих на сальмонельоз та ХТІ.

 • Гемограма хворого на сальмонельоз у розпалі хвороби, ХТІ.

 • План обстеження хворого при підозрі на сальмонельоз та ХТІ.

 • Методи специфічної діагностики сальмонельозу, ХТІ.

 • Показання для бактеріологічного дослідження крові при сальмонельозі та ХТІ.

 • Діагностика сальмонельозного носійства.

 • Показання для етіотропної терапії сальмонельозу. Препарати, дози, шлях введення, тривалість призначення.

 • Невідкладна допомога при локалізованої формі сальмонельозу та при ХТІ.

 • Препарати для корекції артеріального тиску у хворих на сальмонельоз та ХТІ.

 • Препарати, яки треба призначити хворому на сальмонельоз при наявності судом.

 • Правила виписки із стаціонару хворого на сальмонельоз, ХТІ.

 • До якої групи інфекційних захворювань по механізму зараження відноситься ротавірусна інфекція, ентеровірусні хвороби.

 • Основний механізм, можливі шляхи передачі, джерела інфекції і їх превалювання в різних групах ризику даних хвороб.

 • Етіологія ротавірусної інфекція, ентеровірусних хвороб

 • Особливості патогенезу ротавірусної інфекції, ентеровірусних хвороб.

 • Класифікація ротавірусної інфекції, основні клінічні варіанти; форми клінічного перебігу ентеровірусних хвороб.

 • Провідні клінічні синдроми і симптоми при ротавірусній інфекції, ентеровірусних хворобах.

 • Найбільш типові ускладнення, що розвиваються при ротавірусній інфекції у дітей і літніх людей та ентеровірусних хворобах.

 • Основні причини летальності при ротавірусній інфекції, ентеровірусних хворобах. План обстеження хворого з ротавірусною інфекцією, ентеровірусними хворобами.

 • Методи специфічної діагностики ротавірусної інфекції, іинтерпретування результатів дослідження даних хвороб.

 • Основні етапи і принципи лікування хворих з ротавірусною інфекцією та ентеровірусними хворобами в різні періоди захворювання.

 • Принципи лікування дегідратаційного синдрому різного ступеня тяжкості.

 • Профілактика ротавірусної інфекції, ентеровірусних хвороб.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1. Скільки серологічних варіантів сальмонел відомо у даний час:

 1. Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
  Portal -> Державний вищий навчальний заклад
  Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
  Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
  Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
  5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
  Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка