Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


Тема: ГЕЛЬМІНТОЗИ. ЗАГАЛЬНИЙ ВПЛИВ ГЕЛЬМІНТІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. НЕМАТОДОЗИ (АСКАРІДОЗ, ЕНТЕРОБІОЗ, ТРИХОЦЕФАЛЬОЗ, АНКІЛОСТОМІДОЗ, ТРИХІНЕЛЬОЗ, СТРОНГІЛОЇДОЗ, ДИРОФІЛЯРІОЗ)Сторінка8/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
ТипПовідомлення
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

Тема: ГЕЛЬМІНТОЗИ. ЗАГАЛЬНИЙ ВПЛИВ ГЕЛЬМІНТІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. НЕМАТОДОЗИ (АСКАРІДОЗ, ЕНТЕРОБІОЗ, ТРИХОЦЕФАЛЬОЗ, АНКІЛОСТОМІДОЗ, ТРИХІНЕЛЬОЗ, СТРОНГІЛОЇДОЗ, ДИРОФІЛЯРІОЗ)Актуальність теми:

Захворювання у людини викликають більше, ніж 250 видів гельмінтів, приблизно 20 з них зустрічається в Україні. За офіційними даними ВООЗ, у світі аскаридозом щорічно уражається біля 1 млрд. людей, анкілостомідозами – більш, ніж 900 млн., трихоцефальозом – до 800 млн. Гельмінтози розподілені нерівномірно на континентах, у деяких країнах вони є ендемічними захворюваннями. Сукупність природно-кліматичних факторів та соціально-економічних передумов визначають переважне розповсюдження гельмінтозів в країнах тропічного та субтропічного поясів. В останні роки в нашій країні відзначається тенденція до збільшення інфікованості деякими гельмінтами, перш за все нематодозами: ентеробіозом та аскаридозом, зростає кількість зареєстрованих хворих на токсокароз та трихінельоз; не поліпшується епідемічна ситуація у вогнищах розповсюдження біогельмінтозів: опісторхоза, теніїдозів, ехінококозів. Також збільшується кількість "завезених", не властивих нашій місцевості гельмінтозів, – це відбувається внаслідок посиленої міграції населення, в тому числі у вигляді туристичних мандрівок.Клінічна актуальність гельмінтозів зумовлена відсутністю настороженості лікарів до цієї патології (має різноманітні клінічні прояви, і в той самий час сповільнений розвиток захворювання), тяжкістю перебігу (найчастіше хронічний перебіг з тривалою компенсацією), складністю раннього виявлення (за спорадичними випадками більшість хворих потрапляє в інфекційний стаціонар не раніше 2-3 тижня хвороби), низьким рівнем лабораторної діагностики, ризиком виникнення ускладнень (алергічний міокардит, пневмонія, менінгоенцефаліт, гепатит, порушення в системі гомеостазу), також залишається відкритим питання про роль гельмінтозів в онкогенезі.
Студент повинен знати:

 • етіологію нематодозів, фактори патогенності збудника

 • епідеміологію нематодозів патогенез

 • клінічні прояви нематодозів

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень нематодозів

 • лабораторну діагностику нематодозів

 • принципи лікування

 • принципи профілактики

 • тактику у разі виникнення невідкланих станів

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару

 • прогноз

 • правила диспансеризації реконвалесцентів


Студент повинен вміти:

 • Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 • Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних

 • Обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми нематодозів, обгрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар

 • На основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення нематодозів, невідкладні стани.

 • Оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення)

 • Скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого.

 • Інтерпретувати результати лабораторного обстеження

 • Правильно оцінити результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну обстеження

 • Скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології; надати невідкладну допомогу

 • Скласти план профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

 • Дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалісценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Властивості різних нематод; правила і термін забору матеріалу для специфічної діагностики.

Проводити забір матеріалу для паразитологічного дослідження

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі ) при нематодозах; поширеність патології в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти тривалої інвазії.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Хірургія

Клініко-лабораторні ознаки кишкової непрохідності, виразкового ураження кишечнику, гострого апендициту. Правила невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку, побічні ефекти етіотропних та патогенетичних засобів.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • Набряк Квінке

 • Кишкова непрохідність

 • Гострий апендицит

 • Асфіксія

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • Набряк Квінке

 • Кишкова непрохідність

 • Гострий апендицит

Асфіксія


План та організаційна структура заняття:

Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань


Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Учбові цілі”

Контроль 2-й рівень


Теоретична співбесіда. Індивідуальне опитування. Програмований контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2”Учбові цілі”


Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

20 хв.2. Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Учбові цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних ситуацій .Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


60 хв.


3.Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних знань та навичок

Підведення підсумків заняття

Домашне завдання: • Учбова література (основна, допоміжна)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Програмований контроль.Тести 3-го рівня

20 хв.МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать нематодози?

 • Джерела інфекції при різних нематодозах.

 • Шляхи передачі нематодозів.

 • Особливості будови нематод.

 • Фактори патогенності нематод.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу ентеробіозу.

 • Клінічна картина та ускладнення ентеробіозу.

 • Діагностика ентеробіозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу трихоцефальозу.

 • Клінічна картина та ускладнення трихоцефальозу.

 • Діагностика трихоцефальозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу аскаридозу.

 • Клінічна картина та ускладнення аскаридозу.

 • Діагностика аскаридозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу анкілостомідозу.

 • Клінічна картина та ускладнення анкілостомідозу.

 • Діагностика анкілостомідозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу стронгілоїдозу.

 • Клінічна картина та ускладнення стронгілоїдозу.

 • Діагностика стронгілоїдозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу трихінельозу.

 • Клінічна картина та ускладнення трихінельозу.

 • Діагностика трихінельозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу дирофіляріозу.

 • Клінічна картина та ускладнення дирофіляріозу.

 • Діагностика дирофіляріозу.

 • Етіотропна терапія нематодозів. Дози, шлях введення, тривалість призначення.

 • Правила виписки із стаціонару хворих на нематодози.

 • Тактика лікаря при підозрі на кишкову непрохідність.

 • Тактика лікаря при підозрі на набряк Квінке.


Тести для визначення початкового рівня знань.

 1. При яких нематодозах можлива аутоінвазія?
А. Ентеробіоз
Б. Аскаридоз
В. Токсокароз

Г. Трихоцефальоз

Д. Дирофіляріоз 1. Перерахуйте препарати для лікування аскаридоза:

А. Празиквантель

Б. Хлоксил

В. Макмиррор

Г. Альбендазол

Д. Мератин


 1. Укажіть найбільш частий симптом ентеробіоза:
А. Кровохаркання

Б. Лихоманка

В. Свербіж в періанальній ділянці


Г. Біль в м’язах

Д. Набряк обличчя 1. Оберіть симптоми, які не мають диференціально-діагностичне значення в перші дні захворювання на трихінельоз:

А. Біль в м'язах


Б. Лихоманка

В. Набряк повік та обличчя

Г. Закреп

Д. Еозінофілія 1. Який метод найбільш ефективний для діагностики ентеробіоза?

А. Гельмінтоскопія

Б. Гельмінтоовоскопія методом "липкої стрічки"

В. ІФА

Г. Дослідження лікворуД. Бактеріологічний посів калу

 1. Які ускладнення можливі при аскаридозі?

А. Параректальні нориці

Б. Кишкова непрохідність

В. Гіпохромна анемія

Г. Кишкова кровотеча

Д. Міокардит


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка