Повідомлення до закладів епідеміологічної служби та пов’язані з ними документи обліку, журнали санітарної обробки речей хворих та ін


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- А; 2- Г; 3- В; 4- Г; 5- Б; 6- БСторінка9/35
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.36 Mb.
#258
ТипПовідомлення
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


ЕТАЛОНИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- А; 2- Г; 3- В; 4- Г; 5- Б; 6- БСитуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Лікар викликаний в будинок, де одночасно захворіло четверо дорослих. У всіх пацієнтів схожі симптоми: гострий початок хвороби, гарячка до 40ºС, різкі болі в м′язах, що посилюються при рухах, безсоння. Катаральні явища відсутні. Апетит знижений, періодична нудота. На розлади дефекації не вказують. Об’єктивно: виражений набряк повік та обличчя, жорстке дихання в легенях, глухість серцевих тонів, зниження АТ, тахікардія. В крові гіпереозинофілія з лейкоцитозом. При ретельному опитуванні встановлено, що всі пацієнти споживали шашлики із оленини, за тиждень до початку захворювання. Питання:

1. Який діагноз є найбільш ймовірним?

2. Які дослідження слід провести для підтвердження діагнозу?

3. Яка тактика лікаря?
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 748-803.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа, 1995. – с.100-127.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант, 2003.- с. 689-711.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 • Бронштейн А.М. Токмалаев А.К. Паразитарные болезни человека: протозоозы и гельминтозы. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2002. – 206 с.

 • Сокол А.С., Овчаренко П.А., Галат В.Ф. Тропические паразитарне болезни человека и животных. – К.: Издательство УСХА, 1992. – 168 с.

 • Генис Д.Е. Медицинская паразитология. – М.:Медицина, 1985. –280 с.


Тема: ГЕЛЬМІНТОЗИ. ЦЕСТОДОЗИ (ДИФІЛОБОТРІОЗ, ТЕНІАРІНХОЗ, ТЕНІОЗ, ЦИСТІЦЕРКОЗ, ЕХІНОКОКОЗ, ГІМЕНОЛЕПІДОЗ). ТРЕМАТОДОЗИ (ОПІСТОРХОЗ).
Актуальність теми:

Трематодози та цестодози реєструються на всіх континентах Земної кулі. На розповсюдження гельмінтозів істотно впливають соціально-економічні передумови. Рівень культури, характер харчування. Так, рівень інфікованості опісторхозом в Сумській області досягає Обсько-Іртиського басейну, ураженість населення складає 85%.Клінічна актуальність гельмінтозів зумовлена відсутністю настороженості лікарів до цієї патології (має різноманітні клінічні прояви, і в той самий час сповільнений розвиток захворювання), тяжкістю перебігу (найчастіше хронічний перебіг з тривалою компенсацією), складністю раннього виявлення (за спорадичними випадками більшість хворих потрапляє в інфекційний стаціонар не раніше 2-3 тижня хвороби), низьким рівнем лабораторної діагностики, ризиком виникнення ускладнень (алергічний міокардит, пневмонія, менінгоенцефаліт, гепатит, порушення в системі гомеостазу), також залишається відкритим питання про роль гельмінтозів в онкогенезі.
Студент повинен знати:

 • етіологію цестодозів та трематодозів, особливості будови гельмінтів

 • епідеміологію цестодозів та трематодозів

 • патогенез

 • клінічні прояви цестодозів та трематодозів

 • патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень цестодозів та трематодозів

 • лабораторну діагностику цестодозів та трематодозів

 • принципи лікування

 • принципи профілактики

 • тактику у разі виникнення невідкланих станів

 • правила виписки реконвалесцентів із стаціонару

 • прогноз

 • правила диспансеризації реконвалесцентів

Студент повинен вміти:

 • Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого.

 • Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних

 • Обстежити хворого і виявити основні симптоми і синдроми цестодозів та трематодозів, обґрунтувати клінічний діагноз для своєчасного направлення хворого у стаціонар

 • На основі клінічного обстеження своєчасно розпізнати можливі ускладнення цестодозів та трематодозів, невідкладні стани.

 • Оформити медичну документацію за фактом встановлення попереднього діагнозу (екстрене повідомлення у районне епідеміологічне відділення)

 • Скласти план лабораторного і додаткового обстеження хворого.

 • Інтерпретувати результати лабораторного обстеження

 • Правильно оцінити результати специфічних методів діагностики в залежності від матеріалу і терміну обстеження

 • Скласти індивідуальний план лікування з урахуванням епідеміологічних даних, стадії хвороби, наявності ускладнень, тяжкості стану, алергологічного анамнезу, супутньої патології ; надати невідкладну допомогу

 • Скласти план профілактичних заходів у вогнищі інфекції.

 • Дати рекомендації стосовно режиму, дієти, обстеження, нагляду в періоді реконвалісценції.


Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Мікробіологія

Властивості різних цестод та трематод; правила і термін забору матеріалу для специфічної діагностики.

Проводити забір матеріалу для бактеріологічного дослідження (ГК, КУК)

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого.

Зібрати анамнез, провести клінічне обстеження хворого по органам і системам, виявити клінічні ознаки патології. Аналізувати отримані дані.

Епідеміологія

Епід. процес (джерело, механізм зараження, шляхи передачі ) при нематодозах та цестодозах; поширеність патології в Україні і в світі.

Зібрати епідеміологічний анамнез, провести протиепідемічні та профілактичні заходи у вогнищі інфекції.

Імунологія та алергологія

Основні поняття предмету, роль системи імунітету в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини. Імунологічні аспекти тривалої інвазії.

Оцінити дані імунологічних досліджень.

Фізіологія

Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі( заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо).

Оцінити дані лабораторного обстеження.

Хірупгія

Клініко-лабораторні ознаки механічної жовтяниці, абсцесів печінки. Правила невідкладної допомоги.

Своєчасно поставити діагноз цих ускладнень, призначити відповідне обстеження, надати невідкладну допомогу.

Клінічна фармакологія.

Фамакокинетику і фармакодинаміку , побічні ефекти етіотропних та патогенетичних засобів.

Призначити лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого, вибрати оптимальний режим прийому та дозу препарата, виписати рецепти.

Реанімація та інтенсивна терапія

Невідкладні стани:

 • Механічна жовтяниця

 • Розрив ехінококових кіст

 • Ураження ЦНС

 • Виражена анемія

Своєчасно діагностувати та надати невідкладну допомогу при невідкладних станах:

 • Механічна жовтяниця

 • Розрив ехінококових кіст

 • Ураження ЦНС

 • Виражена анемія


План та організаційна структура заняття:


Основні етапи заняття, їх функції та зміст.

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контроля і навчання

Матеріали методичного забезпечення ( контроля, інструкції

Час

(хв)

1. Підготовчий етап:

Організація заняття

Постановка учбових цілей та мотивація

Контроль вихідного рівня знань

Зміст - Див. п.2.1; п.2.2 ”Учбові цілі”


Контроль 2-й рівень


Теоретична співбесіда. Індивідуальне опитування. Програмований контроль.

Див. п.1 ”Актуальність теми”;

Див. п.2”Учбові цілі”


Питання для індивідуального опитування.
Тести 2-го рівня.

20 хв.2. Основний етап

Формування професійних вмінь та навичок.

Зміст - Див. п.2.2; п.2.3 ”Учбові цілі”

III


Практичний

професійний тренінг у вирішенні різноманітних (типових і нетипових) клінічних ситуацій .Курація тематичних хворих.

Історії хвороби. Виписки з історій хвороби.

Архівні історії хвороби

Сиатуаційні задачі 2,3-го рівня.


60 хв.


3.Заключний етап

 1. Контроль і корекція рівня професійних знань та навичок

 2. Підведення підсумків заняття

 3. Домашне завдання:

 • Учбова література (основна, допоміжна)

III


Індивідуальний контроль практичних навичок і професійних дій студентів. Аналіз типових помилок.

Програмований контроль.Тести 3-го рівня

20 хв.МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

Контрольні питання для індивідуального опитування:

 • До якої групи інфекційних хвороб за джерелом інфекції належать цестодози та трематодози?

 • Джерела інфекції при цестодозах та опісторхозі.

 • Шляхи передачі цестод та трематод.

 • Особливості будови цестод.

 • Які з цестод мають проміжних хазяїв?

 • Епідеміологія та стадії патогенезу теніарінхозу.

 • Клінічна картина та ускладнення теніарінхозу.

 • Діагностика теніарінхозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу теніозу.

 • Клінічна картина та ускладнення теніозу.

 • Діагностика теніозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу цистіцеркозу.

 • Клінічна картина та ускладнення цистіцеркозу.

 • Діагностика цистіцеркозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу ехінококозу.

 • Клінічна картина та ускладнення ехінококозу.

 • Діагностика ехінококозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу гіменолепідозу.

 • Клінічна картина та ускладнення гіменолепідозу.

 • Діагностика гіменолепідозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу дифілоботріозу.

 • Клінічна картина та ускладнення дифілоботріозу.

 • Діагностика дифілоботріозу.

 • Епідеміологія та стадії патогенезу опісторхозу.

 • Клінічна картина та ускладнення опісторхозу.

 • Діагностика опісторхозу.

 • Етіотропна терапія цестодозів та трематодозів. Дози, шлях введення, тривалість призначення.

 • Правила виписки із стаціонару хворих на цестодози та опісторхоз.

 • Тактика лікаря при підозрі на розрив абсцесів в печінці.

 • Тактика лікаря при підозрі на ураження головного мозку.


Тести для визначення початкового рівня знань.

1.Епідеміологія теніаринхозу:

А. джерело інвазії - людина

Б. проміжний хазяїн – свині, собаки, кішки

В. проміжний хазяїн – велика рогата худоба

Г. кінцевий хазяїн - людина

Д. кінцевий хазяїн - гризуни2. Обтураційна непрохідність

Б. гострий апендицит

В. печінкова енцефалопатія

Г. анафілактичний шок

Д. гострий панкреатит, холецистит

3.Препарати, що використовуються для лікування теніаринхозу:

А. вермокс (мебендазол)

Б. фенасал

В. альбендазол

Г. антибіотики широкого спектру дії

Д. празиквантель4.Епідеміологія теніозу:

А. антропоноз

Б. пероральний біогельмінтоз

В. природно-вогнищевий зооноз

Г. кінцевий хазяїн - людина

Д. проміжний хазяїн – свині, собаки5.Етіологія опісторхозу:
А. Fasciola hepatica
Б. Opistorchis felineus
В. Clonorhis sinensis

Г. Trichocephalus trichiuris

Д. Enterobius vermicularis6.Фактори передачі при опісторхозі:
А. свиняче м'ясо без достатньої термічної обробки
Б. сира риба
В. риба малосольна або слабов’ялена

Г. недостатньо оброблене м'ясо крупної рогатої худоби

Д. молоко7.Етіологія гіменолепідозу:

А. Taenia solium

Б. Strongyloides stercolaris

В. Hymenolepis nana

Г. Ascaris lumbricoides

Д. Opistorchis felineus8.Статевозрілий ехінокок паразитує в тонкій кишці :

А. тварин сімейства псових

Б. людини

В. гризунів

Г. риб

Д. ссавців9.Ускладнення ехінококозу печінки:

А. анафілактичний шок

Б. дегідратаційний шок

В. нагноєння кисти (абсцеси)

Г. перитоніт

Д. кишкова кровотеча10.Основний метод лабораторної діагностики дифілоботріозу:

А. копроовоскопія


Б. серологічний

В. біологічний

Г. УЗД

Д. шкірно-алергічна проба


ЕТАЛОНИ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ: 1- А, В, Г; 2- А, Б, Д; 3- А, Б, В, Д; 4- А, Б, Г, Д; 5- Б; 6- Б, В; 7- В; 8- А; 9- А, В, Г; 10- А
Ситуаційні задачі для визначення кінцевого рівня знань

Жінка 18 років влітку відпочивала в селі, купалася в ставку. Поступила до клініки зі скаргами на поганий апетит, нудоту, біль у животі та язиці, нестійкі випорожнення. Об’єктивно: шкірні покриви бліді. Пульс ритмічний, 83 уд/хв., тони серця приглушені. Печінка збільшена на 3см. В гемограмі еритроцитопенія, підвищений кольоровий показник, еозинофілів 18 %. В фекаліях знайдені яйця гельмінтів овальної форми.

1.Попередній діагноз. 2.План обстеження. 3.Лікування.
Література по темі заняття:

Основна:


 • Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 748-803.

 • Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині/За ред.Андрейчина М.А. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2007

 • Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.100-127.

 • Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 689-711.

 • Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

 • Бронштейн А.М. Токмалаев А.К. Паразитарные болезни человека: протозоозы и гельминтозы. – М.: Издательство Российского университета дружбы народов, 2002. – 206 с.

 • Сокол А.С., Овчаренко П.А., Галат В.Ф. Тропические паразитарне болезни человека и животных. – К.: Издательство УСХА, 1992. – 168 с.

 • Генис Д.Е. Медицинская паразитология. – М.:Медицина, 1985. –280 с.


Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist pediatriya -> 5 kurs -> Infekcijni hvoroby
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
Infekcijni hvoroby -> Робоча програма інфекційні хвороби (назва навчальної дисципліни) 12010001 лікувальна справа
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Внутрішня медицина
5 kurs -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Medychnyj fakultet -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка