Повідомлення теми й мети уроку Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про поя­ву писемності, створення книг і бібліотек в Україні. Але перш ніж перейти до розмови, давайте прига­даємо вже відоме з історії книгиДата конвертації16.02.2019
Розмір40.5 Kb.
ТипПовідомлення
Історичні далі книги

Бібліотечний урок

Мета: повторити вивчене з історії книги, ознайо­митися з історією створення книги та перших біб­ліотек в Україні, їх засновниками; розвивати пізна­вальний інтерес учнів; виховувати дбайливе став­лення до навчальної та художньої літератури, повагу до людей, які працювали над книгою.

Обладнання; ілюстрації, плакати з висловами про книгу, виставка книг.

Хід уроку

I. Повідомлення теми й мети уроку

Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про поя­ву писемності, створення книг і бібліотек в Україні. Але перш ніж перейти до розмови, давайте прига­даємо вже відоме з історії книги.Бесіда:

— Що означає слово історія?(Історія наука, яка розповідає про те, на якій території, скільки років тому, у якому році і що ро­били, як жили люди. Тобто про всі події, що відбули­ся в житті людей.)

— Хто доносить до нас ці відомості про події ми­нулого?(Історики, археологи, які дізнаються про них за речами, стародавніми книжками, що збереглися до наших днів і були знайдені.)

Ви вже ознайомилися з писемними пам'ятками стародавніх часів. Пригадайте, які види книг вам відомі.

^Кам'яна книга. Глиняна книга. Книга-сувій (пер­гамент, папірус). Берестяні грамоти. Паперові книжки (рукописні та друковані).)

II. Сприйняття й засвоєння нового матеріалу Учнівські повідомлення.

1-й учень. В Україні традиційним матеріалом для письма в давнину були кора берези та пергамент. Берестяні грамоти збереглися погано, тому при роз­копках зустрічаються рідко. А книги з пергамен­ту дійшли до нашого часу в хорошому стані. Пер­гамент здебільшого виготовлявся з телячих шкур і завозився в Україну з Греції. Понад сімсот років тому його навчилися робити і в нас. Але пергамент коштував дорого, тож його треба було замінити де­шевшим матеріалом. Через десятки років з'явився папір. Перші паперові книги в Україні були напи­сані в монастирях. Ченці не лише старанно пере­писували святі книги, а й працювали над літописа­ми. Для того щоб виготовити одну копію рукопис­ної книжки, потрібно було трудитися не один день і не один місяць. Тому переписувачі раділи, закін­чивши роботу. Вони частенько залишали на згадку таку приписку: «Як радіє заєць, вирвавшись із те­нет, а птах — із клітки, риба — із сіті, а боржник од

лихваря, а холоп — від господаря, так само радіє пе­реписувач, закінчивши книгу».

Як святині берегли літописи при монастирях і пе­редавали з покоління в покоління.

Учитель. Часто, щоб уберегти книгу, її прикріп­лювали до полиць ланцюгом. Існували й інші спосо­би налякати тих, хто хотів вкрасти книгу.

2-й учень. Проти крадіїв застосовували різні спо­соби боротьби. На полях книги чи на початку писа­ли закляття або лаяли того, хто захотів би книжку вкрасти. Ось, наприклад: «Хто хотів цю книжку від­далити з цього місця, той буде мати зі мною справу перед Божим судом».

Учитель. Невблаганний час доніс до наших днів не так уже й багато стародавніх книжок і свідчень того, як жила книга на території нашої країни. І все ж упевнено можна сказати, що книжка ще за часів Київської Русі була у великій пошані. У стародавні часи люди не тільки знайшли матеріал для письма, не тільки навчилися робити книжки, а й збирали та зберігали їх.

3-й учень. У Стародавньому Єгипті бібліотеки мали дуже гарну назву: «Аптека душі», «Притулок мудрості» або «Будинок життя», але користувати­ся ними могли тільки багаті, знатні люди, фараони та жерці храмів. Для простого люду вхід до бібліотек був закритий. Археологи під час розкопок знайшли залишки палацу, у якому була бібліотека, що налі­чувала ЗО тис. книг. Усі вони згоріли, тому що були зроблені з глини.

4-й учень. Створювалися бібліотеки і в Київсь­кій Русі. За часів князювання Ярослава Мудрого в Києві при Софіївському соборі засновується пер­ша в Київській Русі бібліотека. На думку дослідни­ків, вона налічувала 950 томів. З «Повісті минулих літ» ми дізнаємося про таке: «Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі. І зібрав скорописців багато, і перекладали вони з грецької на слов'янське письмо. Написали книг вони велику силу, ними пов­чають віруючі люди і тішаться плодами глибокої мудрості. Велика бо користь від навчання книжного. Книги, мов ріки, які наповнюють собою увесь світ; це джерело мудрості». Жаль, що книги з бібліоте­ки Ярослава Мудрого не дійшли до нас. Після за­хоплення Києва ханом Батиєм у 1240 р. доля їхня невідома.

5-й учень. На зміну рукописним книгам прийшли друковані. Друковане слово стало частиною життя людини. У середині XV ст. в Німеччині запрацю­вав перший у Європі друкарський верстат майстра Йоганна Гутенберга. Відтоді друкарні з'являються в різних містах і країнах. Відомий білоруський про­світитель і перекладач Франциск Скорина організо­вує друкування книжок у Празі й Вільнюсі. 19 квітня

563 р. майстри Іван Федоров і Петро Мстиславець у Москві почали складати першу датовану росій­ську друковану книгу — Апостол. Згодом І. Федо­ров переїздить до Львова, де продовжує цю благо­родну справу. За своє життя він видрукував лише кілька книжок (серед них і перший слов'янський «Буквар»), але назавжди вписав своє ім'я в історію книги.6-й учень. Говорячи про XVII ст., треба згадати ще одну бібліотеку. її заснував Іван Мазепа. Ця бібліотека величезна, дуже цінна, чи не найкра­ща в Україні. Гетьман щедрою рукою охоче об­даровував книжками з цієї книгозбірні монас­тирі, церкви, окремих осіб. Наприклад, подару­вав розкішне Євангеліє Верхратському монасти­реві, а два прегарних Євангелія — Лубенському монастирю. Справжньою перлиною бібліотеки Мазепи було Пересопницьке Євангеліє. Ця руко­писна книга створена староукраїнською мовою в 1556—1561 рр. на тонкому пергаменті в селі

Пересипниці на Волині. Нині Пересопницьке Євангеліє зберігається в Інституті рукопису Цен­тральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського. На ньому президенти присягають на вірність українському народові.НІ. Підсумки

Учитель. Чи можна сьогодні уявити життя без газет, журналів, книжок? Звичайно, ні. На сьогод­нішньому уроці ми розглянули, якими були перші книжки та бібліотеки в Україні.

Для закріплення набутих знань пропоную склас­ти невеликий твір «Значення книги в житті люди­ни». У ньому бажано використати прислів'я, запи­сані на дошці:Книга вчить, як на світі жить.

Хто багато читає, той багато знає.

Дім без книги день без сонця.

Сонце освітлює людині шлях, книжка дає їй крила.
Історичні далі книги

Бібліотечний урок
Каталог: Biblioteka
Biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
Biblioteka -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
Biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
Biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
Biblioteka -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
Biblioteka -> Управління освіти,молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації Джурківський нвк «зош І-ІІ ст. Днз» Шкільна бібліотека Доповідь на тему
Biblioteka -> Курс лекцій та практикум міністерство освіти І науки україни
Biblioteka -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка