Пояснювальна записка: 94 с. 16 рис., 16 табл., 18 джерелСкачати 40.23 Kb.
Дата конвертації24.11.2017
Розмір40.23 Kb.
ТипПояснювальна записка
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка: 94 с. 16 рис., 16 табл., 18 джерел.

Об’єкт дослідження – стартер-генератор з асинхронним генератором із вентильним збудженням.

Мета роботирозробка, створення та дослідження додаткового джерела живлення, а саме асинхронного генератора з вентильним збудженням для газотурбіно генератора

Методи дослідження — огляд, аналіз і узагальнення результатів досліджень,математичне моделюванняЗадачі

1. Розробка конструкцій відповідно до умов проектування

2. Розрахунок АГ пускової установки

3. Розробка схеми керування АГ з вентильним збудженням

4. Математична модель функціонування

Наведено результати інформаційного пошуку, в яких розглянуто пристрої запуску компресорної станції, історичний розвиток стартерів. Наведені конкретні конструктивні рішення модернізації стартерів у вигляді патентів.

Вдосконалена конструкція пускової системи, особливістю є скорочення часу запуску і покращення масогабаратних показників. Встановлено асинхронний генератор, який служить для живлення як акумуляторної батареї, так і всього агрегату.

Створена математична модель, за допомогою якої розраховано потрібний асинхронний генератор для заданого навантаження.СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОР, АСИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР, ВЕНТИЛЬНЕ ЗБУДЖЕННЯ, СХЕМА КЕРУВАННЯ, КОМПРЕСОРНА СТАНЦІЯ, ГАЗЛФІТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
АВР – автоматичне введення резерву

АГ – асинхронний генератор

ВЗ – вентильне збудження

ВП – вентильний перетворювач

ГТГ – газотурбогенератор

ГТУ – газотурбінна установка

ЕП – електрична підстанція

д.т.н. – доктор технічних наук

доц. – доцент

к.т.н. – кандидат технічних наук

КЗ – коротке замикання

ККД – коефіцієнт корисної дії

ЛЕП – лінія електропередач

МСЗ – максимальний струмовий захист

с. - сторінка

СВ – струмова відсічка

СЕП – система електропостачання

СНіП – будівельні норми і правила

табл. – таблиця

ПУЕ – правила улаштування електроустановок

проф. – професор

УДК – універсальна десятична класифікація


ABSTRACT
Explanatory note: 94 p., 16 Fig., 16 tab., 18 sources.

The object of study – the starter-generator with an asynchronous generator with valve excitation.

Purpose – design, development and research of auxiliary power source, namely an asynchronous generator with valve excitation for the generator gasturbine

Research methods — inspection, analysis and generalization of research results,mathematical modellingTasks

  1. Development of structures under the design conditions

  2. The calculation of the asynchronous generator launchers

  3. Development of the control circuit of asynchronous generator with valve excitation

  4. Mathematical model of functioning

The results of the information search in which it considered the start device of the compressor station, the historical development of the starters. Given specific constructive upgrading solutions of starters in the form of patents.

The advanced design of the launch system, feature is the reduction in startup times and improved overall performance. Installed asynchronous generator, which provides power as the batteries and the entire unit.

The mathematical model, which calculated the desired induction generator for a given load.

STARTER-GENERATOR, ASYNCHRONOUS GENERATOR, EXCITATION OF THE VALVE, THE CONTROL CIRCUIT, COMPRESSOR STATION, GASLIFTКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 40.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка