Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовкиСторінка1/8
Дата конвертації12.11.2016
Розмір1.15 Mb.
#1394
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут екології і екологічної кібернетики

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри КЕЕМІГ

_________ д.т.н., проф. В. Б. Мокін 

(підпис)

“__” ____________ 2013 р.

АНАЛІЗ та ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ШИННОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ТА ЗДОРОВ
Я ЛЮДЕЙ


Пояснювальна записка

до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване природокористування

08-53.БДР.016.01.000 ПЗ


Керівник роботи

_______________ к.т.н. доцент А.Р. Ящолт
“___” ______________ 2013 р.
Н. контроль: к.т.н., доцент

_______________С.О. Жуков

(підпис)

____” __________ 2013 р.

Розробив студент гр. 2ЕКО-09

_______________Т.А.Шальвінський

(підпис)

“___” __________ 2013 р.


2013 р.

РЕФЕРАТ

Бакалаврська дипломна робота: 58 с., 5 розділів, 15 ілюстрацій, 26 джерел.

Об’єкт дослідження – шинна промисловість як джерело антропогенного забруднення атмосферного повітря.

Мета роботи – провести екологічне дослідження діяльності шинної промисловості, на прикладі колективного підприємства “Гніванський шиноремонтний завод” та оцінити його вплив на довкілля.

В бакалаврській дипломній роботі проаналізовано ефективність утилізації, як вторинної сировини, не придатних до використання автомобільних покришок, що є джерелом накопичення твердих побутових відходів.

Запропоновано шляхи альтернативного використання не придатних до відновлення автомобільних покришок.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ШИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ПОКРИШОК, ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ, ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ, ГУМОВА КРИХТА, ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА, ГУМОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ.

AbstractBakalavr diplom work: 58 p., 5 sections, 15 illustrations, 26 sources.
The research - the collective enterprise “Gnivansky shinoremontny plant” as a source of anthropogenic air pollution.

Aim - to the environmental research activities of collective enterprises "Gnivansky shinoremontny plant” and assess its impact on the environment.

In bachelor degree work analyzed the effectiveness of recycling as secondary raw materials not suitable for use automobile tires that are a source of accumulation of solid waste.

An alternative way of negligible recovery of automobile tires.

KEYWORDS: BUS INDUSTRY, PROCEEDINGS IN THREADBARE OVERLAYS, CONTAMINATING MATTERS, HEALTH OF MAN, ATMOSPHERIC AIR, RUBBER CRUMB, WASTES OF PRODUCTION, GUMOTEKHNICHNI WARES.

ЗМІСТ


“____” __________ 2013 р. 1

РЕФЕРАТ 2

Abstract 3

1 ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ШИННОЮ ПРОМИСЛОВІСТЮ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ 8

1.1 Екологічна характеристика шинної промисловості 8

1.2 Вплив на навколишнє середовище гумових виробів 9

1.3 Склад та класифікація гум шинної промисловості 11

1.4 Вплив шкідливих речовин від шинної промисловості на здоров’я людей 16

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 22

2.1 Постановка задачі 22

2.2 Вибір оптимального програмного забезпечення 22

3 АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ВІД КП «Гніванський шиноремонтний завад» ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 25

3.1 Загальна характеристика підприємства 25

3.2 Опис технології відновлення покришок 28

3.3 Розрахунок приземних концентрацій забруднюючої речовини викидів стаціонарних джерел 30

3.4 Моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 33

4 РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗМЕНШЕННЮ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВІДХОДІВ ШИННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 40

4.1 Екологічна безпека шиноремонтного виробництва 40

4.2 Гумова крихта 41

4.3 Автомобільна покришка як альтернативне паливо 44

4.4 Відпрацьовані шини в цементному виробництві 45

5 ОХОРОНА ПРАЦІ 48

5.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничому приміщенні 48

5.2 Карта умов праці 52

5.3 Рекомендації щодо покращення умов праці 53

5.4 Розрахунок відповідності стану грунту встановленим нормам 54

Висновки 56

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 57Додаток А – Технічне завдання………………………………………………………..58

Вступ
Проблеми екології, взаємодії людини з навколишнім природним середовищем постають найактуальнішими, наймасштабнішими проблемами. Природа для людини є не тільки джерелом енергії і сировини. Людина сама є частиною природи, тому зобов’язана дбати про її чистоту та підтримувати її у відмінному стані.

У зв’язку з недосконалістю багатьох технологічних процесів з екологічної точки зору, а також з низькою технологічною культурою і дисципліною, що є характерним для нашої країни, в біосферу постійно надходять відходи виробництв в газоподібному, рідкому та твердому станах.

Атмосферне забруднення сьогодні корелює із захворюваністю і смертністю населення. Вивчаючи дію забруднення атмосферного повітря на здоров'я людини, головну увагу звертають його впливу на легені та дихальні шляхи. Ряд забруднювачів, потрапляючи в землю або воду, накопичуються там і можуть разом з продуктами харчування потрапити в організм людини.

Підприємства шинної промисловості забруднюють атмосферне повітря, викидаючи різні шкідливі речовини. Продукт виробництва – шина, також впливає на довкілля, адже від технічного стану шин суттєво залежать експлуатаційні властивості автомобілів, а саме: безпека руху, шумність стійкість автомобіля, плавність руху, прохідність та економність.

Вимоги до сучасних шин є складними та суперечливими, а інколи взагалі виключають одна одну. Тому навіть вірний вибір шин за умов насичення ринку продукцією різних фірм, що застосовують різні стандарти, є доволі непростим завданням.

Покришки, які відпрацювали свій ресурс і не підлягають відновленню, потребують утилізації, оскільки значна частина звалищ сміття відмовляється їх приймати. Тому потрібно знаходити альтернативні шляхи вирішення проблеми утилізації відпрацьованих покришок, а не платити шість гривень за штуку у приймальних пунктах.

Метою бакалаврської дипломної роботи є проведення екологічного дослідження діяльності шинної промисловості на прикладі колективного підприємства «Гніванський шиноремонтний завод», оцінка його впливу на довкілля, можливість відновлення пошкоджених покришок та альтернативне використання не придатних до використання покришок.

В роботі наведено:


 • екологічна характеристика забруднення атмосферного повітря шинною промисловістю та їх вплив на здоров’я людей;

 • оцінено вплив на навколишнє середовище КП «Гніванський шиноремонтний завод»;

 • здійснено моделювання найбільш небезпечних джерел викиду, а саме установка нанесення клею та дільниця приготування гумової крихти;

 • наведено рекомендації та пропозиції щодо утилізації не придатних до використання автомобільних покришок.
 1. Каталог: portal -> static
  static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
  static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
  static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
  static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
  static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
  static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
  static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
  static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
  static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка