Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: т ехнологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра ц-100Сторінка12/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.8 Mb.
#12193
ТипПояснювальна записка
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
- час вмикання верстата; (0,01);

- час на встановлення обертів;

- час на встановлення подачі;

Час на встановлення обертів та подачі приймаємо рівний нулю так їх встанов-лють до початку операції.- час підведення та відведення інструменту(0,05);

- час вимикання верстату(0,01);

- час контролю поверхонь,.

Отже, допоміжний час рівний:(хв); (3.60)

- час обслуговування верстату
; (3.61)
де - час операції:

(хв);
Звідки час обслуговування:
(хв);
Тоді знайдемо штучний час:
(хв) (3.62)
Знайдемо кількість деталей:
; (3.63)

де - Кількість деталей на рік (2000);- кількість робочих днів (253):
(шт).
Знайдемо :
(хв). (3.64)
де - час наладки верстата (10);

- час на додаткові прийоми (7-10).

Отже, штучно калькуляційного час рівний:


(хв). (3.65)
Розрахунок режимів напилення

Операція 035 – напилювальна.

Для напилення ми використаємо порошок для напилювання ПТ-19Н-01. Твердість 35 - 40 HRC.

Розрахунок об’єму плями напилення, мм3 :


(3.66)

де d – діаметр (величина) плями напилення, значення якої коливається в межах 5…10 мм. Вибираємо d=7 мм.

h – мінімальна товщина шару, напиленого за один прохід (h=0,02 – 0,1 мм).

Для отримання якісного покриття товщина шару, який має бути напилений за один прохід розпилюючий пристрійа, повинен знаходитись в межах 0,02...0,1 мм (методичні рекомендації НПО "ВИСП"). Згідно з тими ж рекомендаціями рівномірність товщини досягається, якщо кожна наступна смуга покриття перекриває попередню на 40 - 50%.

Вибираємо h=0,1 мм.Обчислення маси плями, г:
(3.67)

де ρ – густина порошку (ρ=7,8 г/см3)
Розраховуємо лінійну швидкість напилення , мм/с:
(3.68)

де Р – продуктивність розпилювача 5г/хв = 0,3кг/год;

d = 5мм діаметр плями напилення;


Обчислюємо горизонтальну швидкість переміщення розпилюючого пристрою, мм/с:

(3.69)

де k – коефіцієнт перекриття = 0,4;

D – діаметр деталі, що напилюється = 100(мм);


Обчислюємо швидкість обертання деталі (об/с):

(3.70)

Приймаємо = 0,7 (об/с).

Визначаємо загальну товщину шару яку потрібно напилити:

Після обробки поверхні під напилювання:0,01мм – припуск на попередню механічну обробку;

0,2 мм – знос поверхні.

Визначаємо розміри заготовки після напилення:

0,05 мм – дефективний шар при напиленні на сторону;

0,2 мм – припуск на механічну обробку на сторону після напилення.

Таким чином внутрішній діаметр гідроциліндра після напилення складає:

(3.71)

Загальна товщина напилюємої поверхні складає:(3.72)

На сторону нам требананести:

(3.73)

Кількість проходів:

(3.74)

де Н – загальна товщина напиленого шару;

Приймаємо кількість проходів 4,6.

Час напилення підшару (напилюється за 1 прохід)

(3.75)


де L – довжина проходу = 232(мм);

Час напилення основного шару:


(3.76)

Загальний час напилення:(3.77)

Розрахунок режимів різання при шліфуванні.


Операція 040 – шліфувальна (чорнове).

В якості механічної обробки після напилення обираємо абразивну обробку шліфуванням.

Після напилення поверхня характеризується грубою структурою та лускатим нашаруваннями.

При шліфуванні в результаті високого тертя зростає температура, що загрожує відшаруванням, та підвищується небезпека виникнення тріщин. Тому слід шліфувати із використанням охолоджуючої рідини.

Для врізного шліфування (чорнове) поверхонь після напилення Д1 вибираєм круг для внутрішнього шліфування – ПВД 300 ̽150̽127 ГОСТ 2424-83, діаметром 85мм.

Визначаєм швидкість шліфувального круга.м/с. Приймаємо м/с.

Визначаємо частоту обертання шліфувального круга:


; (3.78)
(об/хв) ; (3.79)
Згідно із паспортними даними шліфувального верстата 3К225В приймаєм частоту

обертання круга.Визначаємо дійсну швидкість круга.


Визначамо швидкість обертання заготовки.

Швидкість обертання деталі швидкість Приймаємо.Визначаємо частоту обертання оброблюваної деталі:
(об/хв). (3.80)
де діаметр заготовки 100(мм).

Визначаємо глибину шліфування, тобто поперечну подачу круга S.

Поперечна подача круга задається: . Для напів чистового шліфування мм/хід стола.

Визначаємо ефективну потужність при прохідному шліфуванні периферії круга для зовнішнього шліфування.;

мм/ хід;

;

r = 0,8;

x = 0,8;

y = -;


q = 0,2;

z = 1,0.


(кВт) (3.81)
Визначаємо основний час для дефекту Д1:
(3.82)
де Lдовжина оброблюваної поверхні;

h– допуск на обробку (h=0,3мм);

t– поперечна подача круга (для чорнового шліфування=0,015 мм/хід.);

K – коєфіціент точності К = 1,14 при напів чистовому шліфуванні.


(хв).
Операція 045 – шліфувальна (чистове).

Для врізного шліфування (чистове) поверхонь Д1 та Д2 після напів чистового шліфуваня вибираєм круг для шліфування – ПВД 300 ̽150̽127 ГОСТ 2424-83.

Визначаєм швидкість шліфувального круга.

м/с. Приймаємо м/с.

Визначаємо частоту обертання шліфувального круга:


; (3.83)
(об/хв). (3.84)
Згідно із паспортними даними шліфувального станка ЗМ163В приймаєм частоту обертання круга

Визначаємо дійсну швидкість круга.


(м/с). (3.85)

Визначамо швидкість обертання заготовки.

Швидкість обертання деталі швидкість . Приймаємо

Визначаємо частоту обертання оброблюваної деталі:


(об/хв) (3.86)
де діаметр заготовки 100 (мм).

Визначаємо глибину шліфування, тобто поперечну подачу круга S.

Поперечна подача круга задається: Для чистового шліфування мм/хід стола.

Визначаємо ефективну потужність при врізному шліфуванні (чистове) периферії круга для зовнішнього шліфування.r = 0,8; х = 0,8; q = 0,2; z = 1,0.
; (3.87)
Визначаємо основний час для дефекту 1:
( хв ); (3.88)
де L- довжина оброблюваної поверхні;

h – допуск на обробку (h=0,08мм);

t - поперечна подача круга (для чистового шліфуванняt=0,01 мм/хід.);
(хв).

3.11 Нормування операцій технологічного процесу


Нормування операції 015 розточування (чорнове)
Розточування поверхні 2

Визначаємо штучно-калькуляційний час:


( хв ); (3.89)
де - кількість деталей в партії;
(хв).
Визначаємо штучний час:
; (3.90)
(хв);
(хв). (3.91)
Визначаємо допоміжний час:
; (3.92)
(хв).
(хв) в трьох кулачковому патроні з пневмоприводом.
; (3.93)
(хв).
Визначаємо час контролю:
(хв) – контролюється 20% деталей; (3.94)
- 65% .
Визначаємо оперативний час:
( хв ); (3.95)
(хв);
Визначаємо час на обслуговування робочого місці, перерви та інші потреби:
; (3.96)
хв.
Визначаємо підготовчо-заключний час:
(3.97)
(хв).
Нормування операції 025 розточувальна чистове:

Визначаємо штучно-калькуляційний час:

Штучно-калькуляційний час визначаємо за формулою (3.95)
.
Визначаємо штучнй час:

Штучний час визначаємо за формулою (2.88)


.
Визначаємо основний час:
( хв ); (3.98)
де L – довжина оброблюваної поверхні;

n – швидкість обертання деталі;

S – величина подачі;
(хв).
Визначаємо допоміжний час:

Допоміжний час визначаємо за формулою (2.90)


(хв)
Визначаємо оперативний час:

Оперативний час визначаємо за формулою (2.93)


(хв).
Нормування операції 030 розточувальна
Визначаємо штучно калькуляційний час:

Штучно-калькуляційний час визначаємо за формулою (2.87)


(хв).
Визначаємо штучний час:

Штучний час визначаємо за формулою (2.88)


(хв).
Визначаємо основний час:

Основний час визначаємо за формулою (2.96)


(хв)
Визначаємо допоміжний час:

Допоміжний час визначаємо за формулою (2.90)


(хв).
Визначаємо оперативний час:

Оперативний час визначаємо за формулою (2.93)(хв).
Нормування операції 020 наплавлювальна
Визначаємо основний час:
( хв ); (3.99)

де d – діаметр деталі;

l–довжина поверхні;

Vn – швидкість наплавлення. В середовищі захисних газів (40-45);

S – крок наплавлення. В середовищі захисних газів (2,5-3);
(хв).

Визначаємо допоміжний час:


( хв ); (3.100)
деК – коефіцієнт, що враховує частку додаткового часу.

Для наплавлення в середовищі вуглекислого газу К=10;Твс – допоміжний час для наплавлення в середовищі СО2 складає 2-4 (хв);
(хв).
Визначаємо оперативний час:
;
(хв).
Визначаємо час на обслуговування робочого місця, перерви та особисті потреби:
; (3.101)
(хв).
Визначаємо штучний час:
( хв ); (3.102)
(хв).
Визначаємо підготовчо-заключний час:
(хв). (3.103)
Визначаємо штучно-калькуляційний час:
( хв ); (3.104)
де - кількість деталей в партії;
(хв).
Нормування операції 035 напилювальна
Визначаємо основний час:
( хв ); (3.105)
де L – довжина оброблюваної поверхні;

- швидкість обертання деталі;- швидкість напилення;

- кількість проходів;


(хв).
Визначаємо допоміжний час:
(хв); (3.106)
де - допоміжний час для напилення, складає 2-4 (хв);

К – коефіцієнт, що враховує частку додаткового часу. К=10;(хв).

Визначаємо оперативний час:Визначаємо за формулою (2.93)
(хв).
Визначаємо час на обслуговування робочого місця, перерви та інші потреби:
; (3.107)
(хв).
Визначаємо штучний час:
(хв); (3.108)
(хв).
Визначаємо підготовчо-заключний час:
(хв). (3.109)
Визначаємо штучно-калькуляційний час:

Визначаємо за формулою (2.102)


(хв).
Нормування операції 050 розкочувальна

Визначаємо основний час:

Основний час визначаємо за формулою (2.103)
(хв);
Визначаємо допоміжний час:

Допоміжний час визначаємо за формулою (2.90)


(хв);
Визначаємо оперативний час:

Оперативний час визначаємо за формулою (2.93)


(хв);
Визначаємо час на обслуговування робочого місця, перерви та інші потреби:

Визначаємо за формулою (2.105)


(хв).
Визначаємо штучний час:

Визначаємо за формулою (2.106)


(хв);
Визначаємо підготовчо-заключний час:

Визначаємо за формулою (2.107)


(хв).
Визначаємо штучно-калькуляційний час:

Визначаємо за формулою (2.102)


(хв).
Нормування операції 040 шліфувальна (чорнове)

Визначаємо основний час:

Основний час визначаємо за формулою (2.83)
(хв);
Визначаємо допоміжний час:

Визначаємо за формулою (2.90)


(хв).
Визначаємо оперативний час:

Оперативний час визначаємо за формулою (2.93)


(хв);
Визначаємо час на обслуговування робочого місця, перерви та інші потреби:

Визначаємо за формулою (2.105)


(хв);
Визначаємо підготовчо-заключний час:

Підготовчо-заключний час визначаємо за формулою (2.107)


(хв);
Визначаємо штучно-калькуляційний час:
( хв );
(хв).
Нормування операції 045 шліфувальна (чистове)

Визначаємо основний час:

Основний час визначаємо за формулою (2.103)
(хв).
Визначаємо допоміжний час:

Допоміжний час визначаємо за формулою (2.83)


(хв).
Визначаємо операційний час:

Операційний час визначаємо за формулою (2.93)


(хв).
Визначаємо час на обслуговування робочого місця, перерви та інші потреби:

Визначаємо за формулою (2.105)


.
Визначаємо підготовчо-заключний час:

Підготовчо-заключний час визначаємо за формулою (2.107)


(хв).
Визначаємо штучно калькуляційний час:

Штучно-калькуляційний час визначаємо за формулою (2.87)


(хв).
Таблиця 3.11.1 - Нормування операцій технологічного процесу відновлення, хв

Номер і назва операції

Тосн

Тдоп

Топер

Тобсвід

Тп-з

Тшт-к

005 Мийна

3,6

0,7

4,3

0,14

12

5,11

010 Дефектувальна

3

1,4

4,4

0,4

10

5,02

015 Розточувальна

0,24

0,214

0,454

0,02

23

0,954

020 Наплавлювальна

0,5

0,015

0,515

0,031

22

1,014

025 Розточувальна

0,9

0,202

1,102

0,03

18

1,55

030 Розточувальна

1,615

0,214

1,829

0,12

18

2,33

035 ТПД

1,872

0,214

1,875


040 Напилювальна

13,6

0,214

1,381

1,1

32

18,59

045 Шліфувальна

0,8

0,214

1,014

0,32

20

6,05

050 Шліфувальна

1,1

0,214

1,314

1,49

20

16,97

055 Розкочувальна

0,1

0,214

0,314

0,21

23

0,2

060 Контрольна

3,2

1,4

4,6

0,3

2

5


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка