Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи на тему: т ехнологічні засади підвищення якості відновлення робочих поверхонь корпусу гідроциліндра ц-100Сторінка16/17
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.8 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Висновок до четветого розділу

Для реалізації процесу відновлення розроблено конструкторську документацію на складальне креслення установки автоматизованого відновлення з використанням виконавчих механізмів з числовим програмним керуванням.

В якості виконавчих механізмів застосовані механізми фірми FESTO – каретка EGSL-BS-75-300-20P, лінійна вісьEGC-80-1500-BS-10P-KF-0H-ML-GK, серводвигунEMMS-ST-87-S-SB-G2, серводвигунEMMS-AS-100-S-HS-RM, осьовий набірEAMM-A-S48-87A,осьовий набірEAMM-A-D60B-100A-S1, лапа HPE-80.

В процесі роботи застосовувались такі програми: програма Компас - для 3D моделювання, розрахунку масо центровочних характеристик, креслення; програма Positioning drives – для розрахунку і вибору виконавчих механізмів та комплектуючих деталей.

Використовувались 3D моделі механізмів та деталей завантажених з сайту FESTO.COM.UA.

Розділ 5. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНГО РІШЕННЯ


5.1 Розрахунок кошторису витрат, необхідних для реалізації нового технологічного процесу
Кошторис на нову розробку даного технологічного процесу відновлення корпусу гідроциліндра Ц-100 передбачає такі основні витрати, які пов’язані із основною заробітною платою розробників та робітників, додатковою заробітною платою всіх розробників та робітників, нарахуваннями на заробітну плату розробників та робітників, амортизацією обладнання, комп’ютерів та приміщень, які використовувались для розробки нового технічного рішення, витратами на матеріали, що були використанні в процесі реалізації даного технологічного процесу, витратами на комплектуючі та інші витрати, які охоплюють: витрати на управління організацією, оплата службових відряджень, витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, охорону праці, витрати на збут та інші операційні витрати, зокрема штрафи, пеня, неустойки, матеріальна допомога, втрати від знецінення запасів[28].

Основна заробітна плата розробників, яка розраховується за формулою:


(5.1)
Де – місячний посадовий оклад конкретного розробника, грн. Не може бути меншим за розмір мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 грн. за місяць;

– число робочих днів в місяці, приблизно 21…22 дні, приймаємо 21;

– число днів роботи.Основна заробітна плата керівника проекту:

Основна заробітна плата інженера-технолога:

Основна заробітна плата інженера-конструктора:

Основна заробітна плата економіста:

Отримані дані зводимо в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1 – Основна заробітна плата розробників
Назва посади

Місячний

оклад, грн.Оплата

за день,


грн.

Число

днів


роботи

Витрати на зарплату, Зо, грн.

1

Керівник проекту

7000

190,48

6

2000

2

Інженер-технолог

5000

142,86

6

1428

3

Інженер-конструктор

3700

128,57

5

1057

4

Економіст

3500

119,05

5

10005485

Додаткова заробітна плата всіх розробників та робітників, які приймали участь в реалізації нового технологічного процесу становить 12% від основної заробітної плати всіх розробників та робітників [29].


)

– сумарні витрати на заробітну плату розробників.

Нарахування на заробітну плату розробників та робітників, які приймали участь в розробці нового технічного рішення складають 37,2% від суми основної та додаткової заробітних плат всіх розробників та робітників.Загальні витрати на заробітну плату складають:Витрати на обладнання розраховується за формулою:

де – коефіцієнт, який ураховує доставку, монтаж, налагодження обладнання, тощо, становить 1,1-1,4;– балансова ціна і-го виду обладнання, грн.;

кількість і-го виду обладнання, грн.

Для полегшення розрахунків використаємо зведену таблицю 5.2.


Таблиця 5.2 – Витрати на обладнанняНазва обладнання

Кількість

Ціна, грн.

, грн.

Установка з ЧПК

3

34000

102000

ПК

1

6000

6000108000

Але для модернізації технологічного процесу нам потрібно докупити комплектуючі для 3-х установок з ЧПК і 3 персональних комп’ютера для керування цими установками. Тому вартість обладнання буде дорівнювати:


(грн)

Розрахунок витрат на придбання необхідних інструментів розраховується за наступною формулою:


де – коефіцієнт, який ураховує доставку, монтаж, налагодження обладнання, тощо, становить 1,1-1,15;– балансова ціна і-го виду обладнання, грн.;

– кількість і-го виду обладнання, грн.

Для полегшення розрахунків використаємо зведену таблицю 5.3.
Таблиця 5.3 – Витрати на інструмент

Назва обладнання

Кількість

Ціна, грн.

, грн.

Борштанга

1

450

450

Головка розкочувальна

1

1100

11001550

Оскільки для модернізації техпроцесу нам потрібно закупити борштангу і розкочувальну головку, то вартість інструменту розраховується як:Витрати на оренду приміщення, які були використанні в ході впровадження нового технологічного процесу відновлення циліндра домкрата, можуть бути розраховані за формулою:де Ц – балансова вартість приміщення, грн.;

Но – річна ставка орендної плати для даного виду приміщення, %. Річну ставку орендної плати рекомендується приймати на 10% більше за норму амортизації для даного виду приміщення, приймаємо Но =18%.

Т – термін використання приміщення, приймаємо Т=1 місяць.

Дані розрахунків наведені в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 – Витрати на оренду приміщенняНазва приміщення

, грн.

, %

, міс

О, грн.

Цех

120000

16

1

32003200

Інші виробничі витрати приймаються в розмірі 200-300% від сумарної основної заробітної плати розробників [30].
Сума всіх попередніх статей дає капітальні вкладення на модернізацію технологічного процесу –

5.2 Розрахунки собівартості продукції


Витрати на матеріали, що були використанні в процесі відновлення циліндра домкрата, розраховуються по кожному виду матеріалів за наступною формулою:

де М – кількість видів матеріалів;Ні – витрати матеріалу і-го найменування, кг;

Ці – вартість матеріалу і-го найменування, грн./кг (грн./л);

Кі – коефіцієнт транспортних витрат, становить 1,1…1,15, приймаємо 1,1;

Ві – маса відходів матеріалу і-го найменування, кг;

Цв – ціна відходів матеріалу і-го найменування, грн../кг.

Витрата дроту електродного НП-30ХГСА буде дорівнювати:


Дані розрахунку інших витрат наведено в таблиці 5.5.Таблиця 5.5 – Витрата матеріалів

Назва матеріалу, тип, сорт

, грн./кг(л)

, кг (л)

, кг(л)

, грн./кг

, грн.

Дріт електродний НП-30ХГСА

30

0,02

0,001

0,90

0,66

Порошок ПГ-10Н-01

52

1,46

0,12

0,64

83,40

Розчин миючий "Лабомід-101"

8

1,70

5,00

0,43

12,83

Диск абразивний

11

1,00

0,001

0,001

12,10

Труба 50х3

7,7

0,05

0,01

7,70

0,35

ЗОР "Сульфофрезол"

10,413

34,54

2,15

0,76

394,00

Аргон. Вищий сорт

1,01

218,91

20,00

0,52

232,81736,15

Витрати на силову енергію для відновлення одиниці продукції:де В – вартість однієї кіловат-години електроенергії, В = 2,9 грн./кВт;

П– установлена потужність обладнання, кВт;

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, Ф =1,34 год;

Кп – коефіцієнт використання потужності, <1, приймаємо 0,8.Оскільки кожне обладнання працює протягом різного часу, то добуток визначимо окремо для кожного обладнання (із врахуванням кількості). Для роторної миючої установки ОМ-12376 ці витрати становлять:

Для іншого обладнання розрахунки проводимо аналогічно. Дані розрахунків наведені у таблиці 5.6.
Таблиця 5.6 – Використана потужність

Користувач

, кВт

, год.

, кВт

Роторна миюча установка ОМ-12376

31

0,035

1,08

Електропіч СДО-25.38.25/1250

320

0,048

15,22

Верстат Sirio 370 AF-E

1,5

0,088

0,13

Установка УД-209М

0,5

0,128

0,06

Верстат PROMA B-1850FE/400

3,3

0,028

0,09

Розточувальний верстат 2733П

11,37

1,295

14,72
90

0,730

65,67

Установка з ЧПК

3,6

0,730

2,63

Верстат DelapenaPowerhone

1,5

0,093

0,14

Верстат 16К20

11,1

1,252

13,90

ПК

0,45

0,730

0,33

Випрямляч ВДУ-503У

2,5

0,128

0,32

Установка «Київ-7»

80

0,730

58,38172,67

Витрати на силову енергію для відновлення корпусу гідроциліндра:


(грн.)

Основна заробітна плата робітників, що виконують роботу за робочими професіями:де n – число робіт за видами та розрядами;

ti - норма часу (трудомісткість) на виконання конкретної роботи, год.;Kc коефіцієнт співвідношень, який установлений Генеральною тарифною угодою між урядом і профспілками, 1…5, приймаємо =1,5;

Cs – місячна тарифна ставка робітника відповідного розряду, який виконує дану роботу, яка визначається за формулою:
(5.13)
де Мм – мінімальна місячна оплата праці, 3200  грн.;

Тр – число робочих днів, 22 дні;

Тзм – тривалість зміни, 8 год.;Кі– тарифний коефіцієнт робітника відповідного розряду, К3=1,35, К4=1,5, К5=1,7. Робочі 3-го розряду мають наступну місячну ставку:

Операція миття має трудомісткість 0,05 нормо-годин; для її виконання достатньо робітника 3-го розряду. Тому заробітна плата становить:


Інші розрахунки аналогічні, дані розрахунків зведені в таблицю 5.7.Таблиця 5.7 – Витрати на заробітну плату робітників

Вид робіт

,

Розряд роботи

Миття

0,035

3

8,39

0,44

Дефектування, контроль

0,095

5

10,57

1,50

Розточування

0,048

3

8,39

0,60

Наплавлення

0,088

3

8,39

1,10

Зварювання

0,034

3

8,39

0,43

Розточування

0,059

3

8,39

0,74

Розточування

1,27

3

8,39

15,92

ТДП

0,71

4

9,32

9,95

Напилювання

0,09

3

8,39

1,13

Шліфування

0,65

3

8,39

8,20

Хонінгування

0,73

3

8,34

7,2140,01

Додаткова заробітна плата всіх робітників, які приймали участь у відновленні, становить 12% від основної заробітної плати.Нарахування на заробітну плату робітників становлять 37,2% від суми основної та додаткової заробітних плат всіх робітників.Загальні витрати на заробітну плату дорівнюють:

Загальновиробничі витрати складають:


Собівартість одиниці продукції визначається як:

5.3 Розрахунок ціни реалізації відновленого циліндра домкрата новим технологічним процесом


Враховуючи те, що розробка нового технологічного процесу відновлення циліндра домкрата здійснюється за завданням замовника і продукція підпадає під державне регулювання, то ціну реалізації виробу можна розрахувати за формулою:


де SB – виробнича собівартість виробу, грн.;

– норматив рентабельності, узгоджений із замовником або установлений державою, =30…60 %, приймаємо 30 %.w – ставка податку на додану вартість, w = 20 %.

5.3 Розрахунок чистого прибутку, який може отримати виробник протягом одного року від реалізації нового технічного рішення [31].де Цр – ціна реалізації одиниці нового виробу, 1469,77 грн.;

– зустрічна ставка податку на додану вартість, 16,67%;

 SB – виробнича собівартість одиниці нового виробу, 942,16 грн.;

q – норматив, який визначає величину адміністративних витрат, витрат на збут та інші операційні витрати, 5...10%, приймаємо 5%;

h – ставка податку на прибуток, 18 %;N – число виробів, які планується реалізувати за рік, 2000 шт.

5.4 Розрахунок терміну окупності капітальних вкладень
Термін окупності витрат для виробника визначається за формулою:

(5.18)

Враховуючи те, що термін окупності розробки значно менше нормативного значення, можна зробити висновок про те, що впровадження у виробництво нового технологічного процесу відновлення корпусу гідроциліндра запропонованим методом є економічно вигідним і обґрунтованим. Адже при ціні реалізації 1469,77 грн. і річній програмі реалізації 2000 шт. чистий прибуток становитиме 186038,42 грн./рік, тобто підприємство не є збитковим.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка