Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр. (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему


РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ПРИКЛАДІ М. КАЛИНІВКАСторінка20/25
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.65 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

4 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ПРИКЛАДІ М. КАЛИНІВКА

У даному розділі оцінимо потенційні прибутки від застосування запропонованих моделей поводження з твердими побутовими відходами на прикладі м. Калинівка.

Слід зазначити, що дані стосовно капітальних витрат відрізняються між собою за якістю, детальністю і достовірністю. В результаті, діапазон даних величини капітальних витрат досить широкий. До факторів, які впливають на величину витрат належать рік побудови об’єкта; відсоткова ставка, виплачувана за капітальними витратами; правила, що діють на момент будівництва; тип фінансування проекту (приватне або державне), і місце розташування самого об’єкта. Також, витрати, пов’язані з допоміжною діяльністю, такі як покращення доріг, контроль за забрудненням, та придбання землі сильно впливають на результат.

4.1 Роздільне збирання відходів

Спочатку здійснимо розрахунки економічної ефективності впровадження системи сортування відходів на 4 фракції – папір, скло, пластикові пляшки, інші відходи.

За даними Калинівської міської ради щорічний об’єм твердих побутових відходів, які утворюється у м. Калинівка складає 15000 м3,що відповідає 3375 т/рік.

Оцінимо, скільки вторинних ресурсів утворюється в загальній масі відходів. Як уже згадувалось у розділі 1, частка паперових відходів може досягати 10 %, склобою – до 12 %, пластикових пляшок – до 6 %. Зрозуміло, що далеко не всі вторинні ресурси будуть відсортовуватись, частина їх буде викидатись разом з іншими відходами. Тому потрібно прорахувати різні варіанти розвитку подій. Приймаємо кількість відсортованих відходів рівну половині їх середнього вмісту в загальній масі відходів (тобто вважаємо, що 50 % вторинних ресурсів будуть зібрані окремо, що є близьким до реальності, табл. 4.1).


Таблиця 4.1 – Кількості відходів, які збираються окремо

Тип відходів

Частка відходів, які будуть відсортовані, %

Папір

5

Скло

6

Пластикові пляшки

3

Разом

14

Враховуючи, що за 1 рік утворюється 3375 тонн відходів, то маса відсортованої вторинної сировини за цей період буде:

m=M∙ώ/100%, т/рік; (4.1)
M – загальна маса відходів т/рік;

ώ – масова частка окремої фракції ТПВ, %;

Папір:
3375 т/рік ∙ 5 % / 100 % = 168,75 т/рік
Склобій:
3375 т/рік ∙ 6 % / 100 % = 202,5 т/рік
Пластикові пляшки:
3375 т/рік ∙ 3 % / 100 % = 101,25 т/рік
Враховуючи значення щільності різних видів відходів (папір – близько
0,5 т/м3, склобій – 0,2 т/м3, пластикові пляшки – 0,025 т/м3) розрахуємо об’єм різних видів відсортованої вторинної сировини:
V=m/ρ, м3/рік; (4.2)
ρ – щільність відходів, т/м3;

m – маса відсортованої вторинної сировини, т/рік.

Папір:
168,75 т/рік / 0,5 т/м3 = 337,5 м3/рік
Склобій:
202,5 т/рік / 0,2 т/м3 = 1012,2 м3/рік
Пластикові пляшки:
101,25 т/рік / 0,025 т/м3 = 4050 м3/рік
Таким чином, загальна кількість зібраної вторинної сировини буде складати Vзаг= 5400 м3/рік. Цей об’єм відходів не буде вивозитись разом з іншими відходами, собівартість вивезення яких тепер буде меншою.

У м. Калинівка плата за вивезення твердих побутових відходів складає 5,61 грн. на одну людину в місяць або 67,35 грн./люд. в рік. Враховуючи, що в середньому одна людина продукує 1,07 м3 ТПВ за рік, можна розрахувати, що ціна за вивезення ТПВ буде складати 71,69 грн./м3 за 1 рік. При цьому собівартість вивезення і захоронення ТПВ складає 46,21грн./м3. Таким чином, витрати на вивезення твердих побутових відходів при цьому будуть такими:


В1 =(V0- Vзаг) ∙ k1, грн./рік; (4.3)
V0 – об’єм ТПВ, який утворюється у м. Калинівка, м3/рік;

k1– собівартість вивезення і захоронення ТПВ, грн./ м3.


В1 = (15000м3/рік –5400м3/рік) · 46,21 грн./м3 = 444 тис. грн./рік
Розрахуємо також вартість контейнерів, які необхідно встановити для забезпечення сортування відходів. Вважатимемо, що для збирання інших відходів (невідсортованих) будуть використовуватись існуючі контейнери. У м. Калинівка є 114 контейнерних майданчиків. На кожному майданчику потрібно встановити по одному контейнеру для кожного виду вторинної сировини. Для скла і паперу потрібні спеціальні контейнери, їх вартість складає близько 3500 грн. Під пластикові пляшки використовують спеціальні сітки, їх вартість – 1000 грн. Таким чином одноразові загальні витрати на контейнери будуть складати :

В2 =ƩPi·ni, грн.; (4.4)


Pi– вартість контейнера і-го виду, грн/шт.;

ni–кількість контейнерів і-го виду, шт.


В2 =3500 грн./шт. · 228шт. + 1000 грн/шт. · 114шт. = 912000 грн.
Середні ціни на вторинну сировину у м. Калинівка є наступними: папір – 1,0 грн./кг (1000 грн./т), скло – 0,25 коп./кг (250 грн./т), пластикові пляшки – 3,0 грн./кг (3000 грн./т).

Отже, можна порахувати, який прибуток можна отримати від реалізації відсортованої вторинної сировини:


П=m·L, грн./рік; (4.5)
L– вартість вторинної сировини, грн./т;

m – маса відсортованої вторинної сировини, т/рік.

Папір:
168,75 т/рік · 1000 грн./т = 168750 грн./рік
Склобій:
202,5 т/рік · 250 грн./т = 50625грн./рік
Пластикові пляшки:
101,25 т/рік · 3000 грн./т = 303750 грн./рік
Підсумовуючи прибутки, отримаємо П1= 523 тис. грн./рік.

При цьому прибутки, які отримуються від плати населення та підприємств за послугу вивезення відходів при тарифі 71,69 грн./м3 будуть:


П2 = V0·T, грн./рік; (4.6)
Т–тариф для населення на поводження з ТПВ, грн./м3;

V0 – об’єм ТПВ, який утворюється у м. Калинівка, м3/рік.


П2 =15000 м3/рік ∙ 71,69 грн./м3 = 1,075350 млн. грн./рік
Таким чином, при капітальних витратах близько В2 = 1 млн. грн. (крім вартості контейнерів, також додаткові витрати необхідні на інформаційне забезпечення впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів та періодичне оновлення контейнерного парку) щорічні прибутки в процесі поводження з твердими побутовими відходами у м. Калинівка можуть скласти до 1,154475 млн. грн.121). Наведені значення можливі при 100%-у охопленні міста роздільним збиранням. Наприклад, при залученні 70 % населення до роздільного збирання відходів вартість вивезення відходів буде більшою (через меншу кількість відсортованої сировини) – 634 тис. грн./рік (В1/0,7), а прибутки від реалізації вторинної сировини будуть меншими – 366 тис. грн./рік(П1∙0,7). Загальні поточні річні прибутки у цьому випадку складуть до 807 тис. грн.( П1∙0,7+ П21/0,7). Крім того, в залежності від системи організації роздільного збирання побутових відходів можуть зрости капітальні витрати. Якщо держава сама буде забезпечувати вивезення відсортованих відходів, то у такому випадку виникає необхідність у придбанні або хоча би 3 додаткових сміттєвозів, кожен з яких вивозив би окремий вид відходів – пластик, скло, папір (близько 1 млн. грн.), або мінімум одного спеціального багатосекційного сміттєвоза із відділеннями для різних видів відходів (близько 1 млн. грн.). Але якщо вторинна сировина буде забиратись тими організаціями, які займаються її збиранням та заготівлею, то таких капітальних витрат не буде.

4.2 Сортувальна станція

Розглянемо варіант, коли на сортувальну станцію потрапляють несортовані відходи. Капітальні витрати на встановлення низькомеханізованої мобільної сортувальної лінії, яка також включає прес та магнітний сепаратор, потужністю достатньою для сортування відходів м. Калинівка, складають 1,5 млн. грн. (із врахуванням монтажу) [25]. До поточних щорічних витрат при експлуатації сортувальної лінії відносяться:

1. Витрати на електроенергію: при споживанні електроенергії на рівні
30 кВт·год, річному фонді роботи 2800 годин і вартості електроенергії
1,14 грн./кВт·год затрати на оплату електроенергії складуть:
Ве=Е·Р·С, грн./рік; (4.7)
Е– споживання електроенергії, кВт·год;

Р– річний фонд роботи, год/рік;

С– вартість електроенергії, грн./кВт·год.
Ве=30кВт·год · 2800год/рік · 1,14грн./кВт·год = 95760 грн./рік
2. Витрати на заробітну плату: при середній заробітній платі 2000 грн./міс. та кількості працюючих 5 чоловік з урахуванням податків витрати на заробітну плату будуть близько 175 тис. грн./рік.

3. Поточне обслуговування та ремонтні роботи – близько 140 тис. грн./рік [15].

4. Податки – близько 215 тис. грн./рік [15].

5. Витрати на перевезення відходів до сортувальної лінії. При собівартості вивезення твердих побутових відходів 36,59 грн./м3, яка закладена у тарифі на вивезення, витрати на перевезення відходів до сортувальної лінії згідно (4.3)складають:


15000 м3/рік ∙ 36,59 грн./м3 = 549тис. грн./рік
6. Витрати на захоронення відходів, які залишаються невідсортованими. Собівартість захоронення твердих побутових відходів у розмірі 9,62 грн./м3 закладена у тарифі на вивезення. Враховуючи, що середня кількість відсортованої вторинної сировини для сортувальних станцій – 10 %, витрати на захоронення відходів, які залишаються невідсортованими,згідно (4.3) будуть:
15000 м3/рік ∙ (100 % – 10 %) / 100 % ∙ 9,62 грн./м3 = 130 тис. грн/рік.
Загальні поточні витрати на поводження з відходами – В3 = 1,3 млн. грн./рік.

Приймаємо, що середня кількість відсортованої вторинної сировини для сортувальних станцій – 10 % (табл. 4.2).


Таблиця 4.2 – Кількості відходів, які збираються окремо

Тип відходів

Частка відходів, які будуть відсортовані, %

Папір

1

Скло

1,2

Пластикові пляшки

0,6

Разом

2,8

Враховуючи, що за 1 рік утворюється 3375 тонн відходів, то об’єм відсортованої вторинної сировини за цей період згідно(4.1) буде:

Папір:
3375 т/рік ∙ 1 % / 100 % = 33,75 т/рік
Склобій:
3375 т/рік ∙ 1,2 % / 100 % = 40,5 т/рік
Пластикові пляшки:
3375 т/рік ∙ 0,6 % / 100 % = 20,25 т/рік
Отже, можна порахувати, який прибуток можна отримати від реалізації відсортованої вторинної сировини згідно (4.5):

Папір:
33,75 т/рік · 1000 грн./т = 33750 грн./рік


Склобій:
40,5 т/рік · 250 грн./т = 10125грн./рік
Пластикові пляшки:
20,25 т/рік · 3000 грн./т = 60750 грн./рік
Прибуток від реалізації вищеперерахованої сировини – П3 = 105 тис. грн./рік.

При цьому прибутки, які отримуються від плати населення та підприємств за послугу вивезення відходів, відповідно пункту 3.1


П2 = 1,075350 млн.грн./рік.

Таким чином, при капітальних витратах 1,5 млн. грн. щорічні витрати в процесі поводження з твердими побутовими відходами у м. Калинівка для даного сценарію можуть скласти: -120 тис. грн. (П323).4.3 Сортувальна станція і роздільний збір на дві фракції

Розрахуємо економічний ефект при використанні сортувальної станції і роздільного збору на дві фракції.

Капітальні витрати на встановлення низькомеханізованої мобільної сортувальної лінії, яка також включає прес та магнітний сепаратор, потужністю достатньою для сортування відходів м. Калинівка, складають
1,5 млн. грн. До поточних щорічних витрат при експлуатації сортувальної лінії відносяться:

1. Витрати на електроенергію: при споживанні електроенергії на рівні


30 кВт·год, річному фонді роботи 2800 годин і вартості електроенергії
1,14 грн./кВт·год затрати на оплату електроенергії згідно (4.7) складуть:
30кВт·год · 2800год/рік · 1,14грн./кВт·год = 95760 грн./рік
2. Витрати на заробітну плату: при середній заробітній платі 2000 грн./міс. та кількості працюючих 5 чоловік з урахуванням податків витрати на заробітну плату будуть близько 175 тис. грн./рік.

3. Поточне обслуговування та ремонтні роботи – близько 140 тис. грн./рік [15].

4. Податки – близько 215 тис. грн./рік [15].

5. Витрати на перевезення відходів до сортувальної лінії. При собівартості вивезення твердих побутових відходів 36,59 грн./м3, яка закладена у тарифі на вивезення, витрати на перевезення відходів до сортувальної лінії згідно (4.3)складають:


15000 м3/рік ∙ 36,59 грн./м3 = 549тис. грн./рік
6. Витрати на захоронення відходів, які залишаються невідсортованими. Собівартість захоронення твердих побутових відходів у розмірі 9,62 грн./м3 закладена у тарифі на вивезення. Враховуючи, що середня кількість відсортованої вторинної сировини для сортувальних станцій – 40 %, витрати на захоронення відходів, які залишаються невідсортованими,згідно (4.3) будуть:
15000 м3/рік ∙ (100 % – 40 %) / 100 % ∙ 9,62 грн./м3 = 90 тис. грн/рік.
Загальні поточні витрати на поводження з відходами – В4= 1,26 млн. грн./рік.

Приймаємо, що середня кількість відсортованої вторинної сировини для сортувальних станцій – 10 % (табл. 4.3).


Таблиця 4.3 – Кількості відходів, які збираються окремо

Тип відходів

Частка відходів, які будуть відсортовані, %

Папір

4

Скло

4,8

Пластикові пляшки

2,4

Разом

11,2

Враховуючи, що за 1 рік утворюється 3375 тонн відходів, то об’єм відсортованої вторинної сировини за цей період згідно (4.1) буде:

Папір:
3375 т/рік ∙ 4 % / 100 % = 135 т/рік
Склобій:
3375 т/рік ∙ 4,8 % / 100 % = 162 т/рік
Пластикові пляшки:
3375 т/рік ∙ 2,4% / 100 % = 81 т/рік
Отже, можна порахувати, який прибуток можна отримати від реалізації відсортованої вторинної сировини згідно (4.5):

Папір:
135 т/рік · 1000 грн./т = 135000 грн./рік


Склобій:
162 т/рік · 250 грн./т = 40500грн./рік
Пластикові пляшки:
81 т/рік · 3000 грн./т = 243000 грн./рік
Прибуток від реалізації вищеперерахованої сировини – П4 = 418 тис. грн./рік.

При цьому прибутки, які отримуються від плати населення та підприємств за послугу вивезення відходів відповідно пункту 3.1


П2 = 1,075350 млн.грн/рік.

Таким чином, при капітальних витратах 1,5 млн. грн. щорічні витрати в процесі поводження з твердими побутовими відходами у м. Калинівка для даного сценарію можуть скласти 233 тис. грн. (П424).
Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи магістр (освітньо-кваліфікаційний рівень) на тему
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи за напрямом підготовки
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі системи комп'ютерної алгебри Mathcad»
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі електричнoго програмного забезпечення see electrical Expert»
static -> «Використання сучасних комп’ютерних технологій для розрахунку систем освітлення приміщень»
static -> Оптимізація структури і потужності зони поточного ремонту пасажирських автомобільних підприємств
static -> «Характеристика інформаційних технологій на прикладі програм и для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel»
static -> Характеристика мікропроцесорного пристрою І автоматики rej 515 Призначення
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка